Ignore:
Timestamp:
May 12, 2012, 1:14:48 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped] Update da_DK, thanks to : Egorip

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/da_DK/theme.lang.php

  r14845 r14916  
  2626$lang['Show/hide menu'] = 'Vis/skjul menu';
  2727$lang['validate'] = 'kontroller';
   28$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)';
   29$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)';
   30$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albums pr række (beskrivelse nedenfor miniaturebilledet)';
   31$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albums pr række (ingen album beskrivelse)';
   32$lang['Activate image preloading'] = 'Aktiver billede forhåndsvisnings ';
   33$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Yderligere bundmargen efter størelseshåndtering';
   34$lang['Album list layout'] = 'Albumliste layout';
   35$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animer faner på billede side';
   36$lang['Default tab to be displayed'] = 'Standard fane, der skal vises';
   37$lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme omkring albums';
   38$lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billedet';
   39$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme omkring miniaturebillederne';
   40$lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til små bogstaver';
   41$lang['HD picture default display'] = 'HD-billede standard visning';
   42$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategori side';
   43$lang['Image autosize options'] = 'billede Autostørelse valgmuligheder';
   44$lang['Image preloading options'] = 'Billede forhåndsvisnings valgmuligheder';
   45$lang['Include title after resize'] = 'Medtag titel efter størelseshåndtering';
   46$lang['Interface options'] = 'Grænseflade indstillinger';
   47$lang['Interface style'] = 'Grænseflade stil';
   48$lang['Last displayed'] = 'sidst viste';
   49$lang['Metadata'] = 'Metadata';
   50$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimum billede højde efter størelseshåndtering';
   51$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'På billede side, antallet af næste billeder til forhåndsvisning';
   52$lang['Picture page options'] = 'Billede side valgmuligheder';
   53$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Forhåndsvisning af billeder på miniaturebillede side';
   54$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab at vise nedenunder billedet';
   55$lang['Resize image to fit window'] = 'størelseshåndtering af billede til at passe til vinduet';
   56$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun fanen Information til admins';
   57$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Vis billede titel øverst på siden (efter gennemse sti)';
   58$lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis miniaturebilledet billedtekst';
   59$lang['Title'] = 'Titel';
   60$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billedet';
   61$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billedet';
   62$lang['fit to screen'] = 'tilpas til skærm';
   63$lang['full size'] = 'fuld størelse';
   64$lang['stripped Configuration updated'] = 'fjernet konfiguration opdateret';
  2865?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.