Changeset 15070


Ignore:
Timestamp:
May 17, 2012, 8:25:46 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[autosize] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/Autosize/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Autosize/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14907 r15070  
  3131$lang['cl_autosize_miniheight2'] = 'Alçada mínima de la imatge';
  3232$lang['cl_autosize_miniwidth2'] = 'Amplada mínima de la imatge';
   33$lang['cl_autosize_config_title_1'] = 'Gestionar valors màxims';
   34$lang['cl_autosize_config_title_2'] = 'Valors mínims';
   35$lang['cl_autosize_echelle_max'] = 'Escala màxima.';
   36$lang['cl_autosize_height'] = 'Alçada';
   37$lang['cl_autosize_hlp_line1'] = '
   38
   39Mida màxima a visualitzar respecte l\'estat de l\'usuari.<br>Els valors es defineixen en percentatge (%) o en píxels (px).';
   40$lang['cl_autosize_hlp_line2'] = 'Mida mínima de la imatge per activar el redimensionament automàtic.';
   41$lang['cl_autosize_hlp_line3'] = 'El redimensionament automàtic es deshabilitarà si la mida de la imatge és inferior a aquest valor.';
   42$lang['cl_autosize_hlp_line4'] = 'El redimensionament automàtic es retallarà a aquest valor, si la proporció d\'augment (de mida real d\'imatge / mida de la imatge mostrada) està per sobre.';
   43$lang['cl_autosize_hlp_line5'] = 'Espai del marge inferior desat per mostrar la llegenda';
   44$lang['cl_autosize_marge_basse'] = 'Marge inferior.';
   45$lang['cl_autosize_miniheight'] = 'Alçada mínima';
   46$lang['cl_autosize_miniwidth'] = 'Amplada mínima';
   47$lang['cl_autosize_save_config'] = 'Desar la configuració';
   48$lang['cl_autosize_width'] = 'Amplada';
  3349?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.