Changeset 15167


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2012, 10:29:34 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r15151 r15167  
  135135$lang['Select at least one user'] = 'Seleccioneu almenys un usuari';
  136136$lang['Show info'] = 'Veure informació';
  137 $lang['Site manager'] = 'Administrar llocs remots';
   137$lang['Site manager'] = 'Gestionar llocs remots';
  138138$lang['Status'] = 'Estat';
  139139$lang['Statistics'] = 'Estadístiques';
   
  292292$lang['singly represented'] = 'Representa per separat';
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
  294 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)';
   294$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crear un nou lloc : (cal introduïr la seva URL a l\'arxiu create_listing_file.php)';
  295295$lang['created'] = 'creat';
  296296$lang['delete'] = 'eliminar';
   
  466466$lang['Other plugins'] = 'Altres complements';
  467467$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions';
  468 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?';
  469 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
  470 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..';
   468$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Està segur que vols eliminar aquest complement?';
   469$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Està segur que voleu instal·lar aquest complement?';
   470$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita desinstal·lació prèvia. Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? ';
  471471$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El complement s\'ha copiat correctament';
  472 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
   472$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Ha d\'anar a la llista de complements instal·lats i habilitar-lo.';
  473473$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.';
  474474$lang['Can\'t download archive.'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.';
   
  490490$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo';
  491491$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo';
  492 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Esteu executant l\'última versió de Piwigo.';
   492$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ja s\'està executant l\'última versió de Piwigo.';
  493493$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]';
  494494$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Cal actualitzar el sistema per treure profit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funioni correctament.';
   
  717717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar la icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges';
  718718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri';
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar-ho tot';
   719$lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot';
  720720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte';
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.