Changeset 15177


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2012, 11:56:18 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update da_DK, thanks to : thomas1956

Location:
trunk/language/da_DK/help
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/help/cat_modify.html

  r14786 r15177  
  1 <h2>Rediger album</h2>
   1<h2>Rediger kategori</h2>
  22
  33<h3>Information</h3>
  44
  55<ul>
  6  <li><strong>navn</strong>: omd&oslash;be album (en virtuel omd&oslash;be i tilf&aelig;lde af af et fysisk album).</li>
   6 <li><strong>navn</strong>: omd&oslash;be kategori (en virtuel omd&oslash;be i tilf&aelig;lde af af en fysisk kategori).</li>
  77 <li><strong>beskrivelse </strong>: kort tekst giver en generel id&eacute; om indholdet, denne tekst vil blive vist nederst p&aring; miniaturerbillede siden.</li>
  88</Ul>
   
  1010<h3>Flyt</h3>
  1111
  12 <p>Hvis albummet er virtuel, kan du flytte den. Flytning af et album betyder
  13 &aelig;ndre dets overordenet album.</p>
   12<p>Hvis kategorien er virtuel, kan du flytte den. Flytning af en kategori betyder
   13&aelig;ndre dens overordnede kategori.</p>
  1414
  1515<h3>Valg mulighedder</h3>
  1616
  1717<ul>
  18  <li><strong>Adgangstype</strong>: Tilladelses styring. Hvis du laver et album privat, vil alle dens underordnede albums blive private. Hvis du laver et album offentligt, vil alle dets overordenet albums bliver offentligte.</li>
  19  <li><strong>L&aring;s</strong>: Albummet og dens underalbummer vil v&aelig;re midlertidig deaktiveret for vedligeholdelse.</li>
  20  <li><strong>kommentarer</strong>: Tillad brugere at kommentere billeder i dette album.</li>
   18 <li><strong>Adgangstype</strong>: Tilladelses styring. Hvis du laver en kategori privat, vil alle dens underordnede kategorier blive private. Hvis du laver en kategori offentlig, vil alle dens overordenede kategorier bliver offentlige.</li>
   19 <li><strong>L&aring;s</strong>: Kategorien og dens underkategorier vil v&aelig;re midlertidig deaktiveret for vedligeholdelse.</li>
   20 <li><strong>kommentarer</strong>: Tillad brugere at kommentere billeder i denne kategori.</li>
  2121</Ul>
  2222
   
  2727<span class="pwgScreen">Offentlig /Privat</span>,
  2828<span class="pwgScreen">repr&aelig;sentant</span> f&aring;s fra
  29 <span class="pwgScreen">Administration &raquo; &raquo;Albums&raquo; &raquo; Egenskaber</span>). </p>
   29<span class="pwgScreen">Administration &raquo; &raquo;Kategorier&raquo; &raquo; Egenskaber</span>). </p>
  3030
  3131<h3>Sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge</h3>
   
  3333<p>Brug standard billede sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lgen.</p>
  3434
  35 <p>Angiv, om denne sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge vil g&aelig;lde for underalbummer ogs&aring;.</p>
   35<p>Angiv, om denne sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge vil g&aelig;lde for underkategorier ogs&aring;.</p>
  3636
  37 <p>V&aelig;lg specifik sorteringskriterie, der skal bruges med dette album.</p>
   37<p>V&aelig;lg specifik sorteringskriterie, der skal bruges med denne kategori.</p>
  3838
  3939<ul>
   
  5151<h3>repr&aelig;sentanten</h3>
  5252
  53 <p>Albummet repr&aelig;sentant er miniaturenbilledet der vises p&aring; hovedsiden (<span class="pwgScreen"> category.php </span>) til at repr&aelig;sentere
  54 albummet, n&aring;r det kun indeholder underalbummer og ingen direkte foto (ligesom roden album). </p>
  55 foto af et album:</p>
   53<p>Kategori repr&aelig;sentant er miniaturebilledet der vises p&aring; hovedsiden (<span class="pwgScreen"> category.php </span>) til at repr&aelig;sentere
   54kategorien, n&aring;r det kun indeholder underkategorier og ingen direkte foto (ligesom roden album). </p>
   55foto af en kategori:</p>
  5656
  5757<ul>
  58   <li><span class="pwgScreen">Foto side</span> : en af de actions knapper kan du indstille til at s&aelig;tte det aktuelle billede som repr&aelig;sentant for viste album. Denne knap er kun tilg&aelig;ngelig for administratorer.</Li>
   58  <li><span class="pwgScreen">Foto side</span> : en af de actions knapper kan du indstille til at s&aelig;tte det aktuelle billede som repr&aelig;sentant for viste kategori. Denne knap er kun tilg&aelig;ngelig for administratorer.</Li>
  5959  <li><span class="pwgScreen">&aelig;ndre informationer om et foto</span> i administration. Denne sk&aelig;rm kan n&aring;s fra <span class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch ledelse</span> i <em>enheds tilstand</em> .Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for detaljer.</li>
  60   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer  &raquo; Egenskaber,  Repr&aelig;sentant</span>. Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for yderligere oplysninger. </Li>
  61   <li><span class="pwgScreen">Rediger album</span> (den nuv&aelig;rende sk&aelig;rmen).</li>
   60  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Kategorier  &raquo; Egenskaber,  Repr&aelig;sentant</span>. Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for yderligere oplysninger. </Li>
   61  <li><span class="pwgScreen">Rediger kategori</span> (den nuv&aelig;rende sk&aelig;rmen).</li>
  6262</Ul>
  6363
   
  6565
  6666<p>I standardtilstand (<code>allow_random_representative</code> sat til falsk),
  67 hvert album indeholder mindst &eacute;t element er repr&aelig;senteret ved et fast
  68 element. N&aring;r de er indstillet (ved album oprettelse), &aelig;ndres repr&aelig;sentanten kun
   67hver kategori indeholder mindst &eacute;t element er repr&aelig;senteret ved et fast
   68element. N&aring;r de er indstillet (ved kategori oprettelse), &aelig;ndres repr&aelig;sentanten kun
  6969n&aring;r en administrator beder om det. Hvis repr&aelig;sentanten ikke er hensigtsm&aelig;ssigt,
  7070kan du bede om at <strong>Finde en ny tilf&aelig;ldig repr&aelig;sentant</strong>.</p>
   
  7474repr&aelig;sentanten. Bare brug <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</P>
  7575
  76 <p>Hvis albummet kun indeholder underalbummer og ingen foto, kan det alligevel v&aelig;re repr&aelig;senteret af nogle elementer takket v&aelig;re <span class="pwgScreen">&AElig;ndre informationer om et foto</span> sk&aelig;rmen.
   76<p>Hvis kategorien kun indeholder underkategorier og ingen foto, kan det alligevel v&aelig;re repr&aelig;senteret af nogle elementer takket v&aelig;re <span class="pwgScreen">&AElig;ndre informationer om et foto</span> sk&aelig;rmen.
  7777Den eneste mulighed p&aring; den aktuelle sk&aelig;rm er <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</p>
  7878
  79 <h3> Link alle album billeder til et nyt album </h3>
   79<h3> Link alle kategori billeder til en ny kategori </h3>
  8080
  8181<ul>
  8282
  83 <li><strong>Virtual album navn</strong>: Navnet p&aring; det nye album, der skal oprettes,
   83<li><strong>Virtual kategori navn</strong>: Navnet p&aring; den nye kategori, der skal oprettes,
  8484alle billeder fra denne kategori vil blive knyttet til den nye.</li>
  8585
  86 <li><strong>Hoved album</strong>: Hvor det nye album vil v&aelig;re, lad st&aring; tomt for at skabe den ved roden.</li>
   86<li><strong>Hoved kategori</strong>: Hvor den nye kategori vil v&aelig;re, lad st&aring; tomt for at skabe den ved roden.</li>
  8787
  8888</Ul>
  8989
  90 <h3>Link alle album billeder til eksisterende album</h3>
   90<h3>Link alle kategori billeder til eksisterende kategori</h3>
  9191
  9292<ul>
  9393
  94 <li><strong>Albummer</strong>: V&aelig;lg destinationen album</li>.
   94<li><strong>Kategorier</strong>: V&aelig;lg destinationen kategori</li>.
  9595
  9696</Ul>
 • trunk/language/da_DK/help/cat_move.html

  r14093 r15177  
  1 <h2>Flyt virtuelle albums</h2>
   1<h2>Flyt virtuelle kategorier</h2>
  22
  3 <p>Kun virtuelle albums kan have et nyt for&aelig;ldre album.</p>
   3<p>Kun virtuelle kategorier kan have en ny for&aelig;ldre kategori.</p>
  44
  5 <h3>Virtuelle albums som &oslash;nskes flyttet</h3>
   5<h3>Virtuelle kategorier som &oslash;nskes flyttet</h3>
  66
  7 <p>V&aelig;lg et eller flere virtuelle albums du &oslash;nsker at flytte.
   7<p>V&aelig;lg en eller flere virtuelle kategorier du &oslash;nsker at flytte.
  88Hvis listen er tom, betyder det at du ikke har oprettet nogen endnu.</p>
  99
  10 <h3>Nyt for&aelig;ldre album</h3>
   10<h3>Ny for&aelig;ldre kategori</h3>
  1111
  12 <p>V&aelig;lg det nye for&aelig;ldre album (virtuelt eller fysisk).
  13 If you do not select any parent, the virtual selected albums will be moved to the root.
  14 A album cannot be moved into itself or to one of its child.</p>
   12<p>V&aelig;lg den nye for&aelig;ldre kategori (virtuelt eller fysisk).
   13Hvis du ikke vælger en forældrekategori, vil den valgte virtuelle kategori blive flyttet til roden.
   14En kategori kan ikke flyttes til sig selv eller til en af dens underkategorier.</p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.