Changeset 15268


Ignore:
Timestamp:
May 23, 2012, 2:45:58 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r15189 r15268  
  5959$lang['Close this window'] = 'Tancar finestra';
  6060$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)';
  61 $lang['Confirm Password'] = 'Confirmar la clau d\'accès';
   61$lang['Confirm Password'] = 'Confirmar clau d\'accés';
  6262$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió';
  6363$lang['Login'] = 'Identificar-se';
   
  6666$lang['Created on'] = 'Creada el';
  6767$lang['Creation date'] = 'Data de creació';
  68 $lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual clau d\'accès és errònia';
   68$lang['Current password is wrong'] = 'La clau d\'accés actual és errònia';
  6969$lang['Dimensions'] = 'Dimensions';
  7070$lang['Display'] = 'Visualitzar';
   
  7878$lang['Filter and display'] = 'Aplicar filtre';
  7979$lang['Filter'] = 'Filtrar';
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la teva clau d\'accès?';
   80$lang['Forgot your password?'] = 'Ha oblidat la seva clau d\'accés?';
  8181$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant';
  8282$lang['Help'] = 'Ajuda';
   
  8787$lang['N/A'] = 'N/A';
  8888$lang['New on %s'] = 'Nou a %s';
  89 $lang['Notification'] = 'Notificació RSS';
   89$lang['Notification'] = 'Notificacions RSS';
  9090$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements';
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals';
   
  101101$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins';
  102102$lang['Reset'] = 'Restablir';
  103 $lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accès';
   103$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accés';
  104104$lang['Search rules'] = 'Criteris de cerca';
  105105$lang['Search tags'] = 'Cerca etiquetes';
   
  185185$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-àlbums';
  186186$lang['included'] = 'inclòs';
  187 $lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accès no vàlida!';
   187$lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accés no vàlida!';
  188188$lang['Language']='Idioma';
  189189$lang['last %d days'] = 'Últims %d dies';
   
  216216$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina';
  217217$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador desconegut';
  218 $lang['New password'] = 'Nova clau d\'accès';
   218$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accés';
  219219$lang['Rate this photo'] = 'Valora aquesta imatge';
  220220$lang['Next'] = 'Següent';
   
  224224$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d.";
  225225$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies';
  226 $lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada';
   226$lang['password updated'] = 'Clau d\'accés actualitzada';
  227227$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu';
  228228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */
   
  245245$lang['this login is already used'] = 'Aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant';
  246246$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'L\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)';
  247 $lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada';
   247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueixi la seva clau d\'accés una altra vegada';
  248248$lang['Auto login'] = 'Recordar';
  249249$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
   
  303303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocitat';
  304304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocitat';
  305 $lang['Submit'] = ' Validar';
   305$lang['Submit'] = 'Validar';
  306306$lang['Yes'] = 'Sí';
  307307$lang['No'] = 'No';
   
  339339$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració';
  340340$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid';
  341 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accès per aquest usuari';
  342 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic. No es pot restablir la clau d\'accès.';
  343 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accès sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari';
   341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accés per aquest usuari';
   342$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no ha registrat cap adreça de correu electrònic. No es pot restablir seva la clau d\'accés.';
   343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accés sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari';
  344344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s';
  345 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accès visita la següent adreça:';
   345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accés visiti l\'adreça següent:';
  346346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.';
  347 $lang['Password Reset'] = 'Estableix una nova clau d\'accès';
   347$lang['Password Reset'] = 'Estableixi una nova clau d\'accés';
  348348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comprovi que ha rebut l\'enllaç de confirmació al seu correu electrònic';
  349349$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accès no coincideixen';
  351 $lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.';
   350$lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accés no coincideixen';
   351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la seva clau d\'accés.';
  352352$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici';
  353353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introdueix el teu nom d\usuari o el correu electrònic que vas emprar per donar-te d\'alta.';
  354 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebràs un enllaç al teu correu electrònic que et permetrà crear una nova clau d\'accès.';
   354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebrà un enllaç al seu correu electrònic que li permetrà crear una nova clau d\'accés.';
  355355$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic';
  356356$lang['Change my password'] = 'Restablir clau d\'accés';
  357 $lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueix la nova clau d\'accès.';
   357$lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueixi la nova clau d\'accés.';
  358358$lang['EXIF Metadata'] = 'Càmera digital';
  359359$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadades IPTC';
   
  376376$lang['Show latest comments first'] = 'Mostrar comentaris nous primer';
  377377$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostrar comentaris antics primer';
  378 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Has estat registrat correctament. En breu rebràs un correu electrònic amb els teus paràmetres de connexió. Benvingut!';
   378$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'S\'ha inscrit correctament. En breu rebrà un correu electrònic amb les seves credencials de connexió.<br>Benvingut!';
  379379$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Gràcies per inscriute\'s a %s!';
  380380$lang['Username modification'] = 'Modificar usuari';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.