Changeset 15404


Ignore:
Timestamp:
May 29, 2012, 5:51:11 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_install] Update af_ZA, thanks to : jpmeijers

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/install.lang.php

  r12693 r15404  
  3838$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Welkom by my fotogallery';
  3939$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Jy kan die konfigurasie lêer aflaai en oplaai na die local/config gids van jou installasie';
   40$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Alternatiewelik kan die teks in die boksie hier bo gekopiëer word en in die lêer "local/config/database.inc.php" gestoor word. Maak seker die lêer bevat slegs die teks hier bo en geen nuwe-lyn karakters of spasies nie.';
   41$lang['Can\'t connect to server'] = 'Kan nie aan die bediener verbind nie';
   42$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Verbinding aan bediener was suksesvol, maar daar kon nie aan die databasis verbind word nie';
   43$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Fout tydens die skepping van opstellings-lêer local/config/database.inc.php ';
   44$lang['Database name'] = 'Databasisnaam';
   45$lang['Database table prefix'] = 'Databasis tabelnaam-voorvoegsel';
   46$lang['Default gallery language'] = 'Gallery se standaard taal';
   47$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Moet nie skroom om ons forum om hulp te besoek nie: %s';
   48$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Tot later.';
   49$lang['Host'] = 'Gasheer (naam van bediener)';
   50$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Dit wil voorkom of jou bediener PHP weergawe %s gebruik.';
   51$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Dit sal vir besoekers getoon word en is noodsaaklik vir webtuiste-administrasie';
   52$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hou dit geheim. Dit laat jou toe om administrasieblasye te sien';
   53$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Benodig hulp? Vra jou vraag op die <a href="%s">Piwigo aanplakbord</a>';
   54$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Let op dat jy self die opstelling kan verander en daarna Piwigo heruitvoer.';
   55$lang['Password'] = 'Wagwoord';
   56$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan probeer om PHP 5 te gebruik deur \'n .htaccess-lêer te skep of te verander.';
   57$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo kon nie PHP 5 opstel nie.';
   58$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Probeer PHP 5 op te stel';
   59$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Besoekers sal hierdie adres kan gebruik om die webmeester te kontak';
   60$lang['Webmaster password'] = 'Webmeester wagwoord';
   61$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Welkom by jou nuwe Piwigo webtuiste!';
   62$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Verwys na jou diensverskaffer om uit te vind hoe jy PHP 5 kan gebruik.';
   63$lang['also given by your host provider'] = 'ook deur diensverskaffer voorsien';
   64$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'dit sal vooraan tabelname geheg word om tabelle beter te bestuur';
   65$lang['enter a login for webmaster'] = 'kies \'n gebruikersnaam vir die webmeester';
   66$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
   67$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-pos-adresse moet in die vorm aaa@bbb.ccc wees (voorbeeld: jack@altern.org)';
   68$lang['please enter your password again'] = 'tike assblief weer jou wagwoord in';
   69$lang['user login given by your host provider'] = 'gebruikersnaam deur diensverskaffer voorsien';
   70$lang['user password given by your host provider'] = 'wagwoord deur diensverskaffer voorsien';
   71$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'gebruikersnaam kan nie die karakter \' en " bevat nie';
  4072?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.