Changeset 15475


Ignore:
Timestamp:
Jun 2, 2012, 8:28:09 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[charlie_s_content] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/charlies_content/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r15472 r15475  
  3939$lang['Unknown file (Start image)'] = 'Neznámý sounor (Počáteční obrázek)';
  4040$lang['Unknown file (skin)'] = 'Neznámý soubor (skin)';
   41$lang['Buffering'] = 'Pufrování';
   42$lang['Curtain selection'] = 'Výběr závěsu';
   43$lang['Default height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Základní výška je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)';
   44$lang['Default size might be 11.'] = 'Základní velikost by mohla být 11';
   45$lang['Default width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Základní šířka je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)';
   46$lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená výška je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)';
   47$lang['Forced width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Nucená šířka je mimo rozsah (oprav rozsah: 90-1024)';
   48$lang['General options'] = 'Celkové možnosti';
   49$lang['Player and Buttons'] = 'Přehravač a Tlačítka';
   50$lang['Save Charlies\' configuration'] = 'Ulož Charlies nastavení';
   51$lang['Skin image'] = 'Zobrazení kůže';
   52$lang['Skin'] = 'Kůže';
   53$lang['Start image'] = 'Počáteční zobrazení';
   54$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Velikost typu písma podtitulku je mimo rozsah (oprav rozsah: 8-24)';
   55$lang['Subtitles font size ']['8-24'] = 'Velikost písma podtitulků [8-24]';
   56$lang['Templates configuration'] = 'Konfigurace šablony';
   57$lang['Time left'] = 'Zbývající čas';
   58$lang['Title and start picture'] = 'Název a počáteční obrázek';
   59$lang['Title font size is out of range (Correct range: 12-72)'] = 'Velikost typu písma titulu je mimo rozsah (oprav rozsah: 12-72)';
   60$lang['URL of .srt'] = 'URL nebo srt';
   61$lang['Use subtitles'] = 'Použít podtitulky';
   62$lang['Volume is out of range (Correct range: 0-200)'] = 'Zvuk je mimo rozsah (oprav rozsah: 0-200)';
   63$lang['Wrong filename or file not found (Subtitles file)'] = 'Špatný název souboru nebo soubor nebyl nalezen (soubor podtitulků)';
   64$lang['Your configuration is saved.'] = 'Vaše nastavení je uloženo';
  4165?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.