Changeset 15626


Ignore:
Timestamp:
Jun 10, 2012, 4:09:17 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sv_SE - Svenska - Swedish Thanks to styxsailor - feature:2457

Location:
trunk/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r14646 r15626  
  809809$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxhöjd måste vara ett nummer mellan %d och %d';
  810810$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Originalets maxbredd måste vara ett nummer mellan %d och %d';
  811 $lang['Resize after upload'] = 'Resize after upload';
   811$lang['Resize after upload'] = 'Skala om efter upppladdning';
  812812$lang['Original Size'] = 'Originalstorlek';
  813813$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Ett låst galleri är bara synligt för administratörer';
   
  871871$lang['Select users...'] = 'Välj användare...';
  872872$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u användare har automatiskt tillstånd eftersom de tillhör en grupp med rättigheter utfärdade.';
   873$lang[' and %d virtuals'] = ' och %d virtuell';
   874$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk';
   875$lang['include photos with lower privacy level'] = 'inkludera bilder med lägre sekretessnivå';
   876$lang['custom'] = 'Anpassad';
   877$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen grupp tillåts se detta privata album';
   878$lang['Permission management'] = 'Behörighetshantering';
   879$lang['Photo sizes with crop'] = 'Bildstorlekar med beskärning';
   880$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Bildens mittpunkt är den mest meningsfulla delen (intressefokus).';
   881$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'För beskärda bilder, såsom "Fyrkant", kommer Piwigo försöka inkludera bildens intressefokus.';
   882$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard antas intressefokus vara i mitten på bilden.';
   883$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Välj en zon med musen för att definiera ett nytt intressefokus.';
   884$lang['X Position'] = 'X Position';
   885$lang['Y Position'] = 'Y Position';
   886$lang['X Repeat'] = 'X Repetition';
   887$lang['Opacity'] = 'Ogenomskinlighet';
   888$lang['top left corner'] = 'övre vänstra hörn';
   889$lang['top right corner'] = 'övre högra hörn';
   890$lang['middle'] = 'mitt';
   891$lang['bottom left corner'] = 'nedre vänstra hörn';
   892$lang['bottom right corner'] = 'nedre högra hörn';
   893$lang['Select a file'] = 'Välj en fil';
   894$lang['add a new watermark'] = 'lägg till vattenstämpel';
   895$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Lägg till vattenstämpel om bredden är större än';
   896$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Lägg till vattenstämpel om höjden är större än';
   897$lang['Multiple Size'] = 'Multiplicera storlek';
   898$lang['Watermark'] = 'Vattenstämpel';
   899$lang['Original file : %s'] = 'Originalfil : %s';
   900$lang['Posted %s on %s'] = 'Upladdad %s on %s';
   901$lang['Added by %s'] = 'Tillagd av %s';
   902$lang['Visited %d times'] = 'Besökt %d gånger';
   903$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numeriskt id : %d';
   904$lang['%s ago'] = '%s sedan';
   905$lang['%s in the future'] = '%s i framtiden';
   906$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Betygsatt %d gånger, betyg : %.2f';
   907$lang['%d year'] = '%d år';
   908$lang['%d years'] = '%d år';
   909$lang['%d month'] = '%d månad';
   910$lang['%d months'] = '%d månader';
   911$lang['%d week'] = '%d vecka';
   912$lang['%d weeks'] = '%d veckor';
   913$lang['%d day'] = '%d dag';
   914$lang['%d days'] = '%d dagar';
   915$lang['%d hour'] = '%d timme';
   916$lang['%d hours'] = '%d timmar';
   917$lang['%d minute'] = '%d minut';
   918$lang['%d minutes'] = '%d minuter';
   919$lang['%d second'] = '%d sekund';
   920$lang['%d seconds'] = '%d sekunder';
   921$lang['Sharpen'] = 'Skärpa';
   922$lang['Edit photo'] = 'Redigera bild';
  873923
  874924?>
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r13909 r15626  
  404404$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Numeriskt id, 9 → 1';
  405405$lang['Manual sort order'] = 'Manuell sortering';
   406$lang['%d rate'] = '%d omdöme';
   407$lang['Page not found'] = 'Sidan hittades inte';
   408$lang['Bad request'] = 'Felaktig begäran';
   409$lang['Forbidden'] = 'Förbjuden';
   410$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo stötte på ett fel som ej kan åtgärdas';
   411$lang['Requested album does not exist'] = 'Det efterfrågade albumet finns inte';
   412$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalänk till albumet kan ej hittas';
   413$lang['Requested tag does not exist'] = 'Den efterfrågade taggen finns inte';
  406414
  407415?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.