Changeset 15649


Ignore:
Timestamp:
Jun 12, 2012, 9:12:00 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r15641 r15649  
  3232$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Jūs neesat pierakstījies jebkādu komentāru veikšanai.';
  3333$lang['Return to item page'] = 'Atgriezties vienuma lapā';
   34$lang['%s has subscribed to comments on'] = '% parakstījies komentāriem';
   35$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Atļaut lietotājiem parakstīties vispārējiem paziņojumiem';
   36$lang['Already validated.'] = 'Jau validēts';
   37$lang['Comments notifications'] = 'Paziņojums par komentāru';
   38$lang['Confirm subscription'] = 'Apstiprināt parakstīšanos';
   39$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Apstiprināt parakstīšanos komentāriem';
   40$lang['Followed on'] = 'Sekot līdzi';
   41$lang['Manage my subscriptions'] = 'Pārvaldīt manu parakstīšanos';
   42$lang['New comment on'] = 'Jauns komentārs par';
   43$lang['New subscription on'] = 'Jauna parakstīšanās uz';
   44$lang['Not found.'] = 'Nav atrasts';
   45$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Paziņot administratoriem, kad lietotājs veic jaunu parakstīšanos';
   46$lang['Subject'] = 'Subjekts';
   47$lang['Subscribe to comments on'] = 'Parakstīties komentāriem uz';
   48$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Parakstīties uz e-pasta paziņojumiem';
   49$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Lai aktivētu, ieklikšķināt apstiprinājuma pogu. Ja domājat, ka tā ir kļuda, tad ignorējiet šo paziņojumu.';
   50$lang['Validate'] = 'Validēt';
   51$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Gribat rediģēt savus paziņošanas variantus';
   52$lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Jūs patlaban esat parakstījies komentāriem uz';
   53$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Jūs esat pievienots abonentu sarakstam';
   54$lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Jūs pieprasījāt parakstīties uz komentāriem ar e-pastu';
   55$lang['all albums of the gallery'] = 'visi galerijas albūmi';
   56$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'visi attēli albūmā <a href="%s">%s</a>';
   57$lang['all pictures of the gallery'] = 'visi galerijas attēli';
   58$lang['all pictures of this album'] = 'visi šī albūma attēli';
   59$lang['comments on a picture'] = 'komentāri par attēlu';
   60$lang['comments on all pictures of an album'] = 'komentāri par visiem albūma attēliem ';
   61$lang['comments on an album'] = 'komentāri par albūmu';
   62$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'albūms <a href="%s">%s</a>';
   63$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'attēls <a href="%s">%s</a>';
   64$lang['this album'] = 'šis albūms';
   65$lang['this picture'] = 'šis attēls';
  3466?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.