Changeset 15683


Ignore:
Timestamp:
Jun 15, 2012, 12:27:51 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/sv_SE/theme.lang.php

  r13190 r15683  
  4343$lang['validate'] = 'validera';
  4444$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animerade flikar p';
   45$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album per rad (beskrivning bredvid miniatyr)';
   46$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 album per rad (beskrivning bredvid miniatyr)';
   47$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 album per rad (beskrivning under miniatyr)';
   48$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 album per rad (ingen albumbeskrivning)';
   49$lang['Activate image preloading'] = 'Aktivera förhandsladdning av bilder';
   50$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Extra bottenmarginal efter skalning';
   51$lang['Album list layout'] = 'Album liststruktur';
   52$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Visa ram runt miniaturer';
   53$lang['GMap'] = 'Karta';
   54$lang['HD picture default display'] = 'Grundinställning för visning av HD bild';
   55$lang['Image autosize options'] = 'Inställningar för automatisk skalning';
   56$lang['Image preloading options'] = 'Inställningar för förhandsladdning av bilder';
   57$lang['Include title after resize'] = 'Inklusera titel efter skalning';
   58$lang['Interface options'] = 'Inställningar av gränssnitt';
   59$lang['Interface style'] = 'Gränssnittsstil';
   60$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'På bildsidan, antal nästa bilder att förhandsladda';
   61$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Förhandsladda bilder på miniatyrsidan';
   62$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskap att visa under bilden';
   63$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Visa bildens titel på sidans överkant (efter webbaddressen)';
   64$lang['Show thumbnail caption'] = 'Visa miniatyrbildstitel ';
  4565?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.