Changeset 15799


Ignore:
Timestamp:
Jun 17, 2012, 11:39:00 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r15641 r15799  
  3232$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Nie ste prihlásený na odber žiadneho komentára.';
  3333$lang['Return to item page'] = 'Návrat na stránku položiek';
   34$lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s je prihlásený ku komentárom o';
   35$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Umožniť používateľom prihlásiť sa k všeobecným oznámeniam';
   36$lang['Already validated.'] = 'Už overené';
   37$lang['Comments notifications'] = 'Komentáre sú oznámené';
   38$lang['Confirm subscription'] = 'Potvrdiť odoberanie';
   39$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Potvrdiť prihlásenie ku komentárom';
   40$lang['Followed on'] = 'Nasledované na';
   41$lang['Manage my subscriptions'] = 'Spravovať moje prihlásenia';
   42$lang['New comment on'] = 'Nový komentár na';
   43$lang['New subscription on'] = 'Nové prihlásenie na';
   44$lang['Not found.'] = 'Nenájdené';
   45$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Oznam administrátorom o nových odoberateľoch';
   46$lang['Subject'] = 'Predmet';
   47$lang['Subscribe to comments on'] = 'Prihlásiť sa ku komentárom o';
   48$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Prihlásiť sa k oznámeniam mailom';
   49$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'K aktivácii stlač povrdzovacie tlačidlo. Ak sa domnievaš, že sa jedná o omyl, tak tento odkaz ignoruj.';
   50$lang['Validate'] = 'Potvrdiť';
   51$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Chcete editovať možnosti oznámení?';
   52$lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Súčastne ste prihlásený ku komentovaniu';
   53$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Boli ste pridaný k zoznamu odberateľov';
   54$lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Požiadal ste o odber mailom komentárov o';
   55$lang['all albums of the gallery'] = 'všetky albumy z galérie';
   56$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'všetky fotky z albumu <a href="%s">%s</a>';
   57$lang['all pictures of the gallery'] = 'všetky fotky z galérie';
   58$lang['all pictures of this album'] = 'všetky fotky z tohto albumu';
   59$lang['comments on a picture'] = 'komentáre k fotke';
   60$lang['comments on all pictures of an album'] = 'komentáre k všetkým obrázkom albumu';
   61$lang['comments on an album'] = 'komentáre k albumu';
   62$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'album <a href="%s">%s</a>';
   63$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'fotka <a href="%s">%s</a>';
   64$lang['this album'] = 'tento album';
   65$lang['this picture'] = 'táto fotka';
  3466?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.