Changeset 15847


Ignore:
Timestamp:
Jun 20, 2012, 12:57:30 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/language/pl_PL/help/photos_add_ftp.html

    r8255 r15847  
    55  <li>Utwórz katalog lokalny na swoim komputerze.</li>
    66
    7   <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby galerii). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Ne mogą zawierać znaku spacji lub akcentowania.</li></li>
     7  <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby internetu). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter.</li></li>
    88
    99  <li>Za pomocą klienta FTP skopiuj katalog katalogu "galleries".</li>
    1010
    11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> aby stworzyć brakujące miniatury.</li>
     11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li>
     12</ol>
    1213
    13   <li>Przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li>
    14  
    15 </ol>
    16 Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii.
     14<p>Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii.</p>
     15</fieldset>
    1716
    18 </fieldset>
    1917<fieldset>
    2018  <legend>Struktura katalogów i plików</legend>
     19
    2120<ul>
    2221
     
    2423
    2524    <p>W Piwigo katalogi kategorii znajdują się wewnątrz katalogu
    26     "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii (ale wykorzystującej wiele funkcji) :</p>
     25    "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii
     26        (ale wykorzystującej wiele funkcji):</p>
    2727
    2828    <pre>
    29 .
    30 |-- admin
    31 |-- doc
    32 |-- galleries
    33 |   |-- category-1
    34 |   |   |-- category-1.1
    35 |   |   |   |-- category-1.1.1
    36 |   |   |   |   |-- category-1.1.1.1
    37 |   |   |   |   |   |-- pwg_high
    38 |   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
    39 |   |   |   |   |   |-- thumbnail
    40 |   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg
    41 |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
    42 |   |   |   |   +-- category-1.1.1.2
    43 |   |   |   +-- category-1.1.2
    44 |   |   |-- category-1.2
    45 |   |   |   |-- pookie.jpg
    46 |   |   |   +-- thumbnail
    47 |   |   |       +-- TN-pookie.jpg
    48 |   |   +-- category-1.3
    49 |   +-- category-2
    50 |       |-- piglet.gif
    51 |       |-- pwg_representative
    52 |       |   +-- video.jpg
    53 |       |-- thumbnail
    54 |       |   +-- TN-piglet.jpg
    55 |       +-- video.avi
    56 |-- include
    57 |-- install
    58 |-- language
    59 |-- template
    60 +-- tool</pre>
     29galleries
     30|-- wedding
     31|   |-- celebration
     32|   |   |-- arrival
     33|   |   |   |-- paul-alone.jpg
     34|   |   |   +-- sarah-alone.jpg
     35|   |   +-- departure
     36|   |       +-- paul-and-sarah.jpg
     37|   +-- party
     38|       |-- dancers001.jpg
     39|       |-- dancers002.jpg
     40|       +-- dancers003.jpg
     41+-- honeymoon
     42    |-- hotel.png
     43    |-- video-from-plane.avi
     44    +-- pwg_representative
     45        +-- video-from-plane.jpg
     46</pre>
    6147
    6248  </li>
    6349 
    64   <li>Każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li>
     50  <li>Poza "pwg_representative" (wyjaśnienie poniżej), każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li>
    6551
    66   <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem Piwigo jeżeli
    67   jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze <code>file_ext</code> (plik <span
    68   class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze<code>picture_ext</code>
    69 .</li>
     52  <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem
     53  Piwigo jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte <code>file_ext</code>
     54  (plik <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>).
     55  Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie
     56  jest zawarte w <code>picture_ext</code>
     57  .</li>
    7058
    71   <li>Obrazy muszą mieć powiązane z nimi miniatury (patrze sekcja miniatury poniżej)</li>
     59  <li>Domyślnie, pliki nie będące obrazami (filmy, dźwięki, tekst, cokolwiek innego...), są przedstawiane przy pomocy ikon z rozszerzeniem pliku
     60  Opcjonalnie można powiązać miniaturę przez pwg_representative.
     61  Przyjrzyj się przykładowi powyżej dla video.avi.</li>
     62 
     63  <li><em>Ostrzeżenie</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter.
    7264
    73   <li>Obrazy mogą mieć odpowiadające im pliki wysokiej rozdzielczości. Jak np
    74   dla zdjęcia wedding.jpg w przykładzie powyżej. Dla obrazów wysokiej jakości nie jest wymagany żaden prefix.</li>
    75 
    76   <li>Elementy nie będące obrazami (video, dźwięki, pliki tekstowe, cokolwiek zechcesz...) są domyślnie reprezentowane jako ikona powiązana z danym plikiem. Opcjonalnie możesz powiązać miniaturę i plik reprezentujący (zobacz video.avi w przykładzie powyżej).</li>
    77 
    78   <li><em>Ostrzeżenie</em> : nazwy plików oraz katalogów muszą składać się wyłącznie z
    79 liter cyfr, znaków "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać spacji oraz pozostałych znaków.</li>
    80 
    81   <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów, przejdź do : <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo;
     65  <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów,
     66  przejdź do: <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Narzędzia &raquo;
    8267  Synchronizacja</span></li>
    8368
    8469</ul>
    85 
    8670</fieldset>
    87 <fieldset>
    88   <legend>Miniatury</legend>
    89 <ul>
    90 
    91   <li>Tak jak wspomniano wcześniej każdy element typu obraz musi posiadać swoją miniaturę.</li>
    92 
    93   <li>Miniatury są zapisywane w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Miniatura jest obrazem o takiej samej nazwie pliku jak jak dany obraz i posiada prefix <em>TN-</em>.</li>
    94 
    95   <li><em>Rada</em>: do tworzenia miniatur używaj zewnętrznego modułu.</li>
    96 
    97   <li>Do tworzenia miniatur możesz także wykorzystać stronę do ich tworzenia <span
    98   class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> , natomiast nie jest to zalecane, ze względu na to, że jakość miniatur może być kiepska oraz jest wysokie wykorzystanie procesora.</li>
    99 
    100   <li>Musisz dać prawa zapisu na katalogach i podkatalogach kategorii</li>
    101 
    102 </ul>
    103 </fieldset>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.