Changeset 15847


Ignore:
Timestamp:
Jun 20, 2012, 12:57:30 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/help/photos_add_ftp.html

  r8255 r15847  
  55  <li>Utwórz katalog lokalny na swoim komputerze.</li>
  66
  7   <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby galerii). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Ne mogą zawierać znaku spacji lub akcentowania.</li></li>
   7  <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby internetu). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter.</li></li>
  88
  99  <li>Za pomocą klienta FTP skopiuj katalog katalogu "galleries".</li>
  1010
  11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> aby stworzyć brakujące miniatury.</li>
   11  <li>Zaloguj się do galerii i przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li>
   12</ol>
  1213
  13   <li>Przejdź do <span class="pwgScreen">Administracja</span> i wybierz duży przycisk Synchronizacja.</li>
  14  
  15 </ol>
  16 Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii.
   14<p>Gratulacje! Stworzyłeś pierwszą kategorię w swojej galerii.</p>
   15</fieldset>
  1716
  18 </fieldset>
  1917<fieldset>
  2018  <legend>Struktura katalogów i plików</legend>
   19
  2120<ul>
  2221
   
  2423
  2524    <p>W Piwigo katalogi kategorii znajdują się wewnątrz katalogu
  26     "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii (ale wykorzystującej wiele funkcji) :</p>
   25    "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii
   26        (ale wykorzystującej wiele funkcji):</p>
  2727
  2828    <pre>
  29 .
  30 |-- admin
  31 |-- doc
  32 |-- galleries
  33 |   |-- category-1
  34 |   |   |-- category-1.1
  35 |   |   |   |-- category-1.1.1
  36 |   |   |   |   |-- category-1.1.1.1
  37 |   |   |   |   |   |-- pwg_high
  38 |   |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
  39 |   |   |   |   |   |-- thumbnail
  40 |   |   |   |   |   |   +-- TN-wedding.jpg
  41 |   |   |   |   |   +-- wedding.jpg
  42 |   |   |   |   +-- category-1.1.1.2
  43 |   |   |   +-- category-1.1.2
  44 |   |   |-- category-1.2
  45 |   |   |   |-- pookie.jpg
  46 |   |   |   +-- thumbnail
  47 |   |   |       +-- TN-pookie.jpg
  48 |   |   +-- category-1.3
  49 |   +-- category-2
  50 |       |-- piglet.gif
  51 |       |-- pwg_representative
  52 |       |   +-- video.jpg
  53 |       |-- thumbnail
  54 |       |   +-- TN-piglet.jpg
  55 |       +-- video.avi
  56 |-- include
  57 |-- install
  58 |-- language
  59 |-- template
  60 +-- tool</pre>
   29galleries
   30|-- wedding
   31|   |-- celebration
   32|   |   |-- arrival
   33|   |   |   |-- paul-alone.jpg
   34|   |   |   +-- sarah-alone.jpg
   35|   |   +-- departure
   36|   |       +-- paul-and-sarah.jpg
   37|   +-- party
   38|       |-- dancers001.jpg
   39|       |-- dancers002.jpg
   40|       +-- dancers003.jpg
   41+-- honeymoon
   42    |-- hotel.png
   43    |-- video-from-plane.avi
   44    +-- pwg_representative
   45        +-- video-from-plane.jpg
   46</pre>
  6147
  6248  </li>
  6349 
  64   <li>Każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li>
   50  <li>Poza "pwg_representative" (wyjaśnienie poniżej), każdy podkatalog w katalogu "galleries" tworzy kategorię. Nie ma limitu na poziomy zagłębień katalogów.</li>
  6551
  66   <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem Piwigo jeżeli
  67   jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze <code>file_ext</code> (plik <span
  68   class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte w parametrze<code>picture_ext</code>
  69 .</li>
   52  <li>Ogólnie element jest reprezentowany przez plik. Plik może być elementem
   53  Piwigo jeżeli jego rozszerzenie jest zawarte <code>file_ext</code>
   54  (plik <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>).
   55  Plik może być obrazem jeżeli jego rozszerzenie
   56  jest zawarte w <code>picture_ext</code>
   57  .</li>
  7058
  71   <li>Obrazy muszą mieć powiązane z nimi miniatury (patrze sekcja miniatury poniżej)</li>
   59  <li>Domyślnie, pliki nie będące obrazami (filmy, dźwięki, tekst, cokolwiek innego...), są przedstawiane przy pomocy ikon z rozszerzeniem pliku
   60  Opcjonalnie można powiązać miniaturę przez pwg_representative.
   61  Przyjrzyj się przykładowi powyżej dla video.avi.</li>
   62 
   63  <li><em>Ostrzeżenie</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać innych znaków, znaku spacji ani polskich liter.
  7264
  73   <li>Obrazy mogą mieć odpowiadające im pliki wysokiej rozdzielczości. Jak np
  74   dla zdjęcia wedding.jpg w przykładzie powyżej. Dla obrazów wysokiej jakości nie jest wymagany żaden prefix.</li>
  75 
  76   <li>Elementy nie będące obrazami (video, dźwięki, pliki tekstowe, cokolwiek zechcesz...) są domyślnie reprezentowane jako ikona powiązana z danym plikiem. Opcjonalnie możesz powiązać miniaturę i plik reprezentujący (zobacz video.avi w przykładzie powyżej).</li>
  77 
  78   <li><em>Ostrzeżenie</em> : nazwy plików oraz katalogów muszą składać się wyłącznie z
  79 liter cyfr, znaków "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać spacji oraz pozostałych znaków.</li>
  80 
  81   <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów, przejdź do : <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo;
   65  <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów,
   66  przejdź do: <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Narzędzia &raquo;
  8267  Synchronizacja</span></li>
  8368
  8469</ul>
  85 
  8670</fieldset>
  87 <fieldset>
  88   <legend>Miniatury</legend>
  89 <ul>
  90 
  91   <li>Tak jak wspomniano wcześniej każdy element typu obraz musi posiadać swoją miniaturę.</li>
  92 
  93   <li>Miniatury są zapisywane w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Miniatura jest obrazem o takiej samej nazwie pliku jak jak dany obraz i posiada prefix <em>TN-</em>.</li>
  94 
  95   <li><em>Rada</em>: do tworzenia miniatur używaj zewnętrznego modułu.</li>
  96 
  97   <li>Do tworzenia miniatur możesz także wykorzystać stronę do ich tworzenia <span
  98   class="pwgScreen">Administracja &raquo; Obrazy &raquo; Miniatury</span> , natomiast nie jest to zalecane, ze względu na to, że jakość miniatur może być kiepska oraz jest wysokie wykorzystanie procesora.</li>
  99 
  100   <li>Musisz dać prawa zapisu na katalogach i podkatalogach kategorii</li>
  101 
  102 </ul>
  103 </fieldset>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.