Changeset 15930


Ignore:
Timestamp:
Jun 21, 2012, 9:45:41 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[gally] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/tr_TR/theme.lang.php

  r15827 r15930  
  2323$lang['gally_action_ko'] = 'Eylem başarısız oldu';
  2424$lang['gally_action_ok'] = 'Eylem başarılı';
  25 $lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Diğer afiş içeriği:';
   25$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Diğer afiş (banner) içeriği:';
  2626$lang['gally_columns'] = 'Sütun sayısı';
  27 $lang['gally_default_zoom_size'] = 'Varsayılan zoom oranı';
   27$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Varsayılan yaklaştırma oranı';
  2828$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'İkonu gösterme';
  2929$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'İkonu göster';
   
  5858$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'İmaj, ekranda tam olarak görüntülenmek üzere tekrar boyutlandırıldı';
  5959$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Gerçek boyut (eğer imaj ekrana sığmıyorsa el ile yatay ve dikey olarak kaydırılabilir)';
   60$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü resim yüklendiğinde varsayılan görüntüleme tipini belirler';
   61$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Bu seçenek, bir resmin görüntülenmesi sırasında site reklam afişinin (banner) görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder';
   62$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü bir resme tıklandığında arabirimin nasıl davranması gerektiğini tanımlar';
   63$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Bu seçenek, eğer resmin yüksek çözünürlüklü versiyonu varsa araç çubuğunda bir ikon görüntülenmesini sağlar';
   64$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Bu seçenek, geniş resimlerin görüntülenmesinin nasıl yapılacağını tanımlar';
   65$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Bu seçenek, MS Internet Explorer \'ın v8 öncesi uyarlamalarını otomatik olarak devre dışı bırakır';
   66$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Takipçi altındaki resmi otomatik kaydırma';
   67$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Bu seçenek, sayfa yüklenirken arabirimin zaten görüntülenmesi gerekip gerekmediğini belirler';
   68$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Panoramik görüntüler için yüksek çözünürlüklü bir görüntünün varlığı simüle edilir';
   69$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi yüksek çözünürlüklü olarak görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanak sağlar';
   70$lang['gally_img_other_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanark sağlar';
   71$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Bu seçenek, fare işaretçisi resmin üzerine geldiğinde arabirimi görüntülemek yerine farklı bir imaj görüntülenmesini ayarlar';
   72$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Bu seçenek, arabiriminin gizlenmesi öncesi gerekli boş zamanı tanımlar';
   73$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Bu seçenek, metadata gösteriminde kullanılacak sütun sayısını belirler';
  6074?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.