Changeset 16031


Ignore:
Timestamp:
Jun 25, 2012, 7:15:34 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r16024 r16031  
  2727$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające';
  2828$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
  29 $lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
   29$lang[' and %d virtual'] = 'i %d wirtualny';
  3030$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony';
  3131$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych';
   
  548548$lang['Tools'] = 'Narzędzia';
  549549$lang['Photos'] = 'Zdjęcia';
  550 $lang['Themes'] = 'Tematy';
   550$lang['Themes'] = 'Szablony wyglądu ';
  551551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcje używania Piwigo';
  552 $lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy';
  553 $lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat';
  554 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego tematu przez użytkowników';
  555 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników';
   552$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane szablony wyglądu ';
   553$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy szablon wyglądu';
   554$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego szablonu wyglądu przez użytkowników';
   555$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny szablon wyglądu dla niezarejestrowanych użytkowników';
  556556$lang['unknown'] = 'nieznany';
  557557$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć';
   
  580580$lang['Save Settings'] = 'Zapisz Ustawienia';
  581581$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Twoje ustawienia konfiguracji zostały zapisane';
  582 $lang['Active Themes'] = 'Aktywne Tematy';
   582$lang['Active Themes'] = 'Aktywne szablony wyglądu ';
  583583$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"';
  584584$lang['Administration Home'] = 'Administracja';
  585585$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne';
  586 $lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat';
   586$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten szablon wyglądu';
  587587$lang['Directory does not exist'] = 'Katalog nie istnieje';
  588588$lang['Download,'] = 'Pobierz,';
   
  590590$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Uzyskaj pomoc na forum Piwigo';
  591591$lang['Help Me'] = 'Pomóż Mi';
  592 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten temat nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje tematu nadrzędnego: %s';
  593 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten temat nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne tematy: %s';
  594 $lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne tematy';
   592$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten szablon wyglądu nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje szablonu nadrzędnego: %s';
   593$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten szablon wyglądu nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne szablony: %s';
   594$lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne szablony wyglądu ';
  595595$lang['Install on your computer,'] = 'Zainstaluj na swoim komputerze,';
  596 $lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do tematu użytkownikom';
   596$lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do szablonu wyglądu użytkownikom';
  597597$lang['Page end'] = 'Koniec strony';
  598598$lang['Piwigo Uploader'] = 'Wgrywanie Piwigo';
   
  600600$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Uruchom pLoader i dodaj swoje zdjęcia.';
  601601$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Przełącz pomiędzy czystym i ciemnym kolorem administracji';
  602 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temat został pomyślnie zainstalowany';
   602$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Szablon wyglądu został pomyślnie zainstalowany';
  603603$lang['Visit Gallery'] = 'Odwiedź galerię';
  604604$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Odwiedź stronę projektu Piwigo';
   
  619619$lang['None'] = 'Brak';
  620620$lang['Invert'] = 'Odwróć';
  621 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdeaktywować tematy, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
   621$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdezaktywować szablonu wyglądu, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
  622622$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status Webmastera jest wymagany.';
  623 $lang['Bound Theme'] = 'Przypięty temat';
   623$lang['Bound Theme'] = 'Powiązany szablon wyglądu ';
  624624$lang['Allow rating'] = 'Zezwól na oceny';
  625625$lang['Select at least one comment'] = 'Wybierz przynajmniej jeden komentarz';
   
  643643$lang['There is no other language available.'] = 'Nie ma dostępnego innego języka.';
  644644$lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie ma dostępnej innej wtyczki.';
  645 $lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego tematu.';
   645$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego szablon wyglądu .';
  646646$lang['By rank'] = 'Po rankingu';
  647647$lang['Manual order'] = 'Własna kolejność';
  648648$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj inny zbiór zdjęć';
  649649$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyślnie.';
  650 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Temat nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.';
   650$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Szablon wyglądu nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.';
  651651$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto może oglądać o zdjęcie?';
  652652$lang['Pending Comments'] = 'Oczekujące komentarze';
   
  701701$lang['Week starts on'] = 'Tydzień zaczyna się w';
  702702$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Masz %d niepowiązanych tagów: %s.';
  703 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Tematy wymagające aktualizacji';
   703$lang['Themes which need upgrade'] = 'Szablony wyglądu wymagające aktualizacji';
  704704$lang['Languages which need upgrade'] = 'Języki wymagające aktualizacji';
  705 $lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie tematy są aktualne.';
   705$lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie szablony wyglądu są aktualne.';
  706706$lang['All plugins are up to date.'] = 'Wszystkie wtyczki są aktualne.';
  707707$lang['All languages are up to date.'] = 'Wszystkie języki są aktualne.';
  708 $lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę temetu';
   708$lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę szablonu wyglądu';
  709709$lang['Visit language site'] = 'Odwiedź stronę języka';
  710710$lang['New Version'] = 'Nowa wersja';
   
  746746$lang['All extensions are up to date.'] = 'Wszystkie rozszerzenia są aktualne.';
  747747$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe rozszerzenia mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
  748 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe tematy mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
   748$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe szablony wyglądu mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Aktualizuj mimo wszystko';
  750750$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizuj do Piwigo %s';
   
  752752$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Jest to mała aktualizacja usuwająca tylko znalezione błędy.';
  753753$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Jest to duża aktualizacja z <a href="%s">nowymi funkcjami</a>.';
  754 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre tematy i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
   754$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre szablony wyglądu i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
  755755$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).';
  756756$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów';
   
  841841$lang['Save manual order'] = 'Zapisz własne ustawienia kolejności';
  842842$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'odwiedzający galerię muszą się zalogować i mieć uprawnienia do oglądania tego albumu';
  843 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden temat mobilny';
   843$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden mobilny szablon wyglądu';
  844844$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u użytkowników dostało zezwolenie automatycznie, bo należą do grupy, której udzielono zezwolenia';
  845845$lang['custom'] = 'Własne';
   
  915915$lang['Visited %d times'] = 'Odwiedzone %s razy';
  916916$lang['Watermark'] = 'Znak wodny';
  917 $lang[' and %d virtuals'] = 'i %d wirtualna';
   917$lang[' and %d virtuals'] = 'i %d wirtualnych';
  918918$lang['%d physicals'] = '%d fizycznych';
  919919$lang['%d week'] = '%d tydzień';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.