Changeset 16154


Ignore:
Timestamp:
Jun 29, 2012, 6:00:55 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update nl_NL, thanks to : EdwinKort

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r12965 r16154  
  66$lang['Date string is malformed'] = 'De datum heeft niet het juiste formaat';
  77$lang['Limit must be an integer'] = 'Het limiet moet een geheel getal zijn.';
  8 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'U kan niet meer dan een limiet gebruiken.';
  98$lang['All these tags'] = 'Al deze tags';
  109$lang['One of these tags'] = 'Een van deze tags';
   
  1413$lang['Added before'] = 'Toegevoegd voor';
  1514$lang['Added after'] = 'Toegevoegd na';
  16 $lang['Created on'] = 'Gemaakt op';
  1715$lang['Created before'] = 'Gemaakt voor';
  1816$lang['Created after'] = 'Gemaakt na';
  1917$lang['%d photo'] = '%d foto';
  2018$lang['%d photos'] = '%d fotos';
  21 $lang['tags filter'] = 'tags filter';
  22 $lang['date filter'] = 'datum filter';
  23 $lang['limit filter'] = 'limiet filter';
  2419$lang['Add filters here'] = 'Voeg filters hier toe';
  2520$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dit album is een SmartAlbum';
   
  2823$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Hergenereer fotolijst van alle SmartAlbums'; // Idem here
  2924$lang['Update albums on file upload'] = 'Update albums bij het uploaden van bestanden.';
  30 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(kan admin pagina\'s vertragen)';
  3125$lang['All SmartAlbums'] = 'Alle SmartAlbums';
  32 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Voeg een SmartAlbum toe';
  3326$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum verwijderd';
  3427$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum toegevoegd';
  3528$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Alleen SmartAlbums worden op deze pagina weergegeven';
  36 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Om albums te bestellen moet u naar de <a href="admin.php?page=cat_list">management pagina</a> van het hoofdalbum gaan.';
  3729$lang['Don\'t show this message again'] = 'Toon dit bericht niet meer opnieuw';
  3830
   31$lang['(can cause slowdowns)'] = '(kan vertraging veroorzaken)';
   32$lang['Above'] = 'Boven';
   33$lang['Author is empty'] = 'Auteur is leeg';
   34$lang['Begins with'] = 'Starts met';
   35$lang['Bellow'] = 'Onder';
   36$lang['Contains'] = 'Bevat';
   37$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Begint niet met';
   38$lang['Doesn\'t contain'] = 'Bevat niet';
   39$lang['Doesn\'t end with'] = 'Eindigt niet met';
   40$lang['Ends with'] = 'Eindigt met';
   41$lang['Filters'] = 'Filters';
   42$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Voor "Is (niet) in", scheid auteurs met een komma';
   43$lang['Hits must be an integer'] = 'Hits moet een heel getal zijn';
   44$lang['Is in'] = 'Is in';
   45$lang['Is not in'] = 'Is niet in';
   46$lang['Is not'] = 'Is niet';
   47$lang['Is'] = 'Is';
   48$lang['Name is empty'] = 'Naam is leeg';
   49$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Om albums te rangschikken, ga naar de hoofd album <a href="%s"> beheer pagina</a>';
   50$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Je kan niet meer dan een niveau filter gebruiken';
   51$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Je kan niet meer dan een limiet filter gebruiken';
   52$lang['author_filter'] = 'Auteur';
   53$lang['create a new SmartAlbum'] = 'maak een nieuwe SmartAlbum';
   54$lang['date_filter'] = 'Datum';
   55$lang['hit_filter'] = 'Hits';
   56$lang['level_filter'] = 'Niveau';
   57$lang['limit_filter'] = 'Max. aantal foto\'s';
   58$lang['name_filter'] = 'Foto naam';
   59$lang['tags_filter'] = 'Tags';
  3960?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.