Changeset 16169


Ignore:
Timestamp:
Jun 29, 2012, 6:56:25 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update sk_SK, thanks to : xpace

Location:
extensions/SmartAlbums/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/sk_SK/description.txt

  r14234 r16169  
  1 Jednoduché vytváranie dynamických albumov s kľúčovýmu slovami, dátumom a inými kritérimi
   1Jednoduché vytváranie dynamických albumov s kľúčovými slovami, dátumom a inými kritériami
 • extensions/SmartAlbums/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r14234 r16169  
  2424$lang['%d photo'] = '%d fotka';
  2525$lang['%d photos'] = '%d fotiek';
  26 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(môžete spôsobiť spomalenie na administrátorských stránkach)';
  27 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Pridať SmartAlbum';
  2826$lang['Add filters here'] = 'Pridať filtre';
  2927$lang['Added after'] = 'Pridané po';
   
  3533$lang['Created after'] = 'Vytvorené po';
  3634$lang['Created before'] = 'Vytvorené pred';
  37 $lang['Created on'] = 'Vytvorené';
  3835$lang['Date string is malformed'] = 'Dátum je chybne vytvorený';
  3936$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nezobrazovať viac túto správu';
   
  5047$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum vymazaný';
  5148$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Tento album je SmartAlbum';
  52 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Na zoradneie albumov choďte na hlavný album <a href="admin.php?page=cat_list">stránka správy</a>';
  5349$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizovať albumy pri nahratí súboru';
  54 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Nemôžete použiť viac ako jeden limit';
  55 $lang['date filter'] = 'filter dátumu';
  56 $lang['limit filter'] = 'limit filtra';
  57 $lang['tags filter'] = 'filter kľúčových slov';
   50$lang['(can cause slowdowns)'] = '(moze sposobit spomalenie)';
   51$lang['Above'] = 'Vyssie uvedene';
   52$lang['Author is empty'] = 'Nazov autora je prazdny';
   53$lang['Begins with'] = 'Zacina s/so';
   54$lang['Bellow'] = 'Nizsie';
   55$lang['Contains'] = 'Obsahuje';
   56$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nezacina s/so';
   57$lang['Doesn\'t contain'] = 'Neobsahuje';
   58$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nekonci s/so';
   59$lang['Ends with'] = 'Konci s/so';
   60$lang['Filters'] = 'Filtre';
   61$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Pre "Je (Nie je) v/vo", oddtelte kazdeho autora ciarkou';
   62$lang['Hits must be an integer'] = 'Pocet pristupov musi byt cislo';
   63$lang['Is in'] = 'Je v/vo';
   64$lang['Is not in'] = 'Nie je v/vo';
   65$lang['Is not'] = 'Nie je ';
   66$lang['Is'] = 'Je';
   67$lang['Name is empty'] = 'Meno je prazdne';
   68$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Pre objednanie albumov prejdite na <a href="%s">stranku spravy</a> hlavnych albumov.';
   69$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nie je mozne pouzit viac ako jednu uroven filtrovania';
   70$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nie je mozne pouzit viac ako jednu hranicu filtrovania';
   71$lang['author_filter'] = 'Autor';
   72$lang['create a new SmartAlbum'] = 'vytvor novy SmartAlbum';
   73$lang['date_filter'] = 'Datum';
   74$lang['hit_filter'] = 'Pristupov';
   75$lang['level_filter'] = 'Uroven';
   76$lang['limit_filter'] = 'Max. pocet fotiek';
   77$lang['name_filter'] = 'Nazov fotky';
   78$lang['tags_filter'] = 'Tagov';
  5879?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.