Changeset 16299


Ignore:
Timestamp:
Jul 2, 2012, 10:12:56 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.4] - language - update language for 2.4.1

Location:
branches/2.4/language
Files:
1 added
43 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.4/language/af_ZA/admin.lang.php

  r15478 r16299  
  214214$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Laat gebruikers to om eie opmerkings te verander';
  215215$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Toegelate lêertipes: %s';
  216 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = '%s is suksesvol opgedateer.';
   216$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Daar was \'n fout tydens ontrekking. Gaan asseblief lêer toestemmings van jou Piwigo installasie na. <br><a href="%s">Kliek hier om die loglêer te wys</a>.';
  217217$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Daar was \'n fout tydens opgradering.';
  218218$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Al %d fotos is geselekteer';
   
  602602$lang['Correction applied with error'] = 'Fout tydens regstelling';
  603603$lang['Correction applied with success'] = 'Regstelling suksesvol gemaak';
  604 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Skep nuwe webtuiste : (gee sy adres aan create_listing_file.php)';
  605604$lang['Delete multiple size images'] = 'Verwyder multi-grootte beelde';
  606605$lang['Deletions'] = 'Verwyderings';
   
  659658$lang['Hoverbox display'] = 'Sweefskerm';
  660659$lang['I decide to update anyway'] = 'Ek wil inelkgeval opdateer';
  661 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'As hoëresolusie nie beskikbaar is nie, en die huidige webgrootte-kopie groter is as die normale webgrootte, dan sal Piwigo die huidige kopie as hoëresolusie gebruik en \'n nuwe webgrootte-kopie maak.';
   660$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'As hoë resolusie nie beskikbaar is nie, en die huidige webgrootte-kopie groter is as die normale webgrootte, sal Piwigo die huidige kopie as hoë resolusie gebruik en \'n nuwe webgrootte-kopie maak.';
  662661$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Indien jy enige probleme, klagtes of kommentaar het, stuur \'n e-pos aan';
  663662$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoreer geselekteerde onreëlmatighede';
   
  755754$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Die ou permaskakel kan nie verwyder word nie!';
  756755$lang['Center of interest'] = 'Fokusmiddelpunt';
  757 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Bly betrokke by die Piwigo-projek deur in ste skryf vir die Piwigo Afkondingings-nuusbrief. Jy sal \'n e-pos ontvang as \'n nuwe weergawe uitgegee word of as daar enige ander groot nuus rakende die projek is. Dit is gewoonlik net enkele e-posse per jaar.';
   756$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Bly betrokke by die Piwigo-projek deur in te skryf vir die Piwigo Afkondingings-nuusbrief. Jy sal \'n e-pos ontvang as \'n nuwe weergawe uitgegee word of as daar enige ander groot nuus rakende die projek is. Dit is gewoonlik net enkele e-posse per jaar.';
  758757$lang['Languages which need upgrade'] = 'Tale wat opgedateer moet word';
  759758$lang['Last hit'] = 'Onlangste besoek';
   
  783782$lang['Purge search history'] = 'Verwyder soek-geskiedenis';
  784783$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lees Piwigo dokumentasie';
  785 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Vervang (eie sjablone)';
   784$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Vervang (aangemete sjablone)';
  786785$lang['Reset ignored updates'] = 'Hou op opdaterings ignoreer';
  787786$lang['Resize'] = 'Verander grootte';
   
  811810$lang['apply automatic sort order'] = 'Sorteer outomaties';
  812811$lang['cancel manual order'] = 'Kanselleer handmatige volgorde';
  813 $lang['custom'] = 'Eie keuse';
   812$lang['custom'] = 'Aangemeet';
  814813$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'vervang bestaande waardes met leë waardes';
  815814$lang['pending validation'] = 'wag vir goedkeuring';
   
  829828$lang['Invert'] = 'Keer om';
  830829$lang['Language has been successfully installed'] = 'Taal is suksesvol geïnstalleer';
   830$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo vir Android</em> toepassing stel jou in staat om met jou Android foon of tablet aan jou Piwigo gallery te verbind, albums te skep en fotos op te laai.';
   831$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo vir iOS</em> toepassing stel jou in staat om met jou iPhone, iPad of iPad touch aan jou Piwigo gallery te verbind, albums te skep en fotos op te laai.';
   832$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom is fotografie sagteware wat ontwerp is om groot hoeveelhede digitale beelde te administreer en postproduksie werk te doen.';
   833$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture is \'n kragtige pakket om beelde te verwerk en groot biblioteke op Mac te hanteer.';
   834$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture is ontwerk vir professionele fotograwe met iPhoto eenvoudigheid.';
   835$lang['Bound Theme'] = 'Gebonde tema';
   836$lang['By rank'] = 'Volgens rangorde';
   837$lang['Follow Orientation'] = 'Volg oriëntasie';
   838$lang['Hit'] = 'Tref';
   839$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In jou php.ini lêer is die upload_max_filesize (%sB) groter as die post_max_size (%sB). Jy moet hierdie verstelling verander';
   840$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Sluit in die vertoon van onlangse fotos gegroepeer volgens datum';
   841$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Sluit geskiedkundige data in (Waarskuwing: bediener geheue limiet kan oorskrei word)';
   842$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Koppel alle album fotos aan \'n nuwe album';
   843$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Koppel alle album fotos aan sommige bestaande albums';
   844$lang['Linked albums'] = 'Gekoppelde albums';
   845$lang['Local'] = 'Plaaslik';
   846$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Epos adres is verpligtend vir alle gebruikers';
   847$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Beheer regte vir gekose albums';
   848$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Bheer regte vir die groep "%s"';
   849$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Bheer regte vir die gebruiker "%s"';
   850$lang['Manage photo ranks'] = 'Beheer foto rangordes';
   851$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimum lêer groote: %sB';
   852$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata sinchronisasie resultate';
   853$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sinchronisasie vanaf lêer';
   854$lang['Miscellaneous'] = 'Allerlei';
   855$lang['Missing Plugins'] = 'Vermiste Invoegsels';
   856$lang['Missing a temporary folder'] = 'Vermis \'n tydelike gids';
   857$lang['No destination tag selected'] = 'Geen bestemming etiket gekies nie';
   858$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Geen gebruikers vir epos inkennisstelling';
   859$lang['Number of downloads'] = 'Aantal aflaaie';
   860$lang['Number of rates'] = 'Aantal graderings';
   861$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Aantal duimnaels om te skep';
   862$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Op jou Linux, installeer eenvoudig Shotwell met jou pakketbeheerder en aktiveer die Piwigo publikasie opsie.';
   863$lang['Operating system'] = 'Bedryfstelsel';
   864$lang['Operation in progress'] = 'Behandeling onderweg.';
   865$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimalisasies is met \'n paar foute voltooi.';
   866$lang['Optional URL keyword'] = 'Opsionele URL sleutelwoord';
   867$lang['Options'] = 'Keuses';
   868$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Volgorde van kieslys items is suksesvol opgedateer.';
   869$lang['Original templates'] = 'Oorspronklike template';
   870$lang['Photos generation in progress...'] = 'Besig met fotoskepping...';
   871$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan nie opgraderingslêer van bediener verkry nie';
   872$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo uitvoer invoeging vir Aperture';
   873$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Gaan asseblief "plugins" subgids se toestemmings na (CHMOD).';
   874$lang['Predefined filter'] = 'Voorafopgestelde filter';
   875$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Die tyd om die lys van gebruikers vir wie epos gestuur word voor te berei, is beperk. Ander gebruikers word nie gelys nie.';
   876$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Maak ongebruikte kennisname strome skoon';
   877$lang['Purge sessions'] = 'Maak sessies skoon';
   878$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Vinnige Plaaslike Sinchronisasie';
   879$lang['Rate date'] = 'Gradeer datum';
   880$lang['Rating by guests'] = 'Gradering deur gaste';
   881$lang['Rating'] = 'Gradering';
   882$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is \'n oopbron (GPL v3) Piwigo kliënt vir die Android dek.';
   883$lang['Refresh photo set'] = 'Herlaai fotostel';
   884$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Hervat integriteit nasiening';
   885$lang['Remote'] = 'Afstand';
   886$lang['Remove from caddie'] = 'Verwyder uit mandjie';
   887$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Vervanging van oorspronklike sjablone deur aangemete sjablone uit die sjabloon-uitbreidings subgids';
   888$lang['Resize after upload'] = 'Verander grootte na oplaai';
   889$lang['Send an information email to group members'] = 'Stuur \'n inligtings-epos aan groep lede';
   890$lang['Send connection settings by email'] = 'Stuur verbindingsverstellings deur epos';
   891$lang['Set creation date'] = 'Stel skeppingsdatum';
   892$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell is \'n oopbron digitale fotobeheerder wat op Linux loop. Dit is die verstek fotobeheerder in Ubuntu en Fedora.';
   893$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Gebruiker "%s" status opdateer';
   894$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Gebruikers Inteken/afteken ';
   895$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Intekenaars kan slegs gelys word (beskikbaar) as daar nuwe elemente is om in kennis te stel.';
   896$lang['Sum of rates'] = 'Totaal van graderings';
   897$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Die Piwigo uitvoer invoegsel laat jou toe om albums te skep en fotos uit te voer.';
   898$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Die Piwigo publiseer invoegsel laat jou toe om fotos direk uit Lightroom na jou Piwigo gallery op te laai en te sinchroniseer.';
   899$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Die opgelaaide lêer is groter as die MAX_FILE_SIZE opdrag wat in die HTML vorm gespesifiseer is';
   900$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Die opgelaaide lêer is groter as die upload_max_filesize opdrag in php.ini: %sB';
   901$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Die opgelaaide lêers is groter as die upload_max_filesize opdrag in php.ini: %sB';
   902$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die beskikbare tyd om epos te stuur is beperk. Ander eposse is oorgeslaan.';
   903$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Draai \'verstek groep\' eienskap om';
   904$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Waarskuwing: inteken of afteken sal epos na gebruikers stuur';
   905$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jy gebruik ontwikkelaarskode, geen nasiening moontlik nie.';
   906$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Jy kan nie \'n verstek foto volgorde kies nie want jy het \'n aangemete verstelling in jou lokale konfigurasie.';
   907$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jy het <i>$conf[\'order_by\']</i> in jou lokale konfigurasie gespesifiseer. Hierdie parameter is afgekeur. Verwyder dit of vernoem dit na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
   908$lang['create a new site'] = 'skep \'n nuwe werf';
   909$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam is \'n gevorderde gratis foto hanteringsagteware pakket vir Linux, Windows en MacOSX.';
   910$lang['global mode'] = 'globale modus';
   911$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto is die verstek fotohanteringsagteware op MacOSX. Die Piwigo uitvoer invoegsel laat jou nuwe albums skep en direk fotos van iPhoto na jou Piwigo gallery oplaai.';
   912$lang['manage album photos'] = 'beheer album fotos';
   913$lang['no write access'] = 'geen skryf regte';
   914$lang['on the %d selected photos'] = 'op die %d gekose fotos';
   915$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'doen net \'n simulasie (niks sal in die databasis verander word nie)';
   916$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader is kort vir <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader berei fotos voor op jou rekenaar en dra dit oor na jou Piwigo fotogallery.';
   917$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'foto kandidate vir metadata sinchronisasie';
   918$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'foto inligting gesinchroniseerd met lêer metadata';
   919$lang['reduce to single existing albums'] = 'verminder na enkel bestaande albums';
   920$lang['unset'] = 'onstel';
   921$lang['No order field selected'] = 'Geen veld om volgens te sorteer is gekies nie';
  831922?>
 • branches/2.4/language/ar_SA/admin.lang.php

  r15621 r16299  
  306306$lang['singly represented'] = 'نوصيف او تمثيل منفرد';
  307307$lang['This site already exists'] = 'هذا الموقع موجود بالفعل';
  308 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'إنشاء موقع جديد : (إعطاء عنوان لcreate_listing_file.php)';
  309308$lang['created'] = 'تم الانشاء';
  310309$lang['delete'] = 'حـذف';
   
  923922$lang['%d weeks'] = '%d أسابيع';
  924923$lang['Edit photo'] = ' تحرير الصورة';
   924$lang['No order field selected'] = 'لم يتم اختيار أي خافة';
   925$lang['create a new site'] = 'انشأ موقع جديد';
  925926?>
 • branches/2.4/language/ca_ES/admin.lang.php

  r15666 r16299  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació';
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  26 $lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs';
   26$lang['%d album including'] = '%d àlbum incloent ';
  2727$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos, ';
  2828$lang['%d physical'] = '%d física';
   
  164164$lang['Add a virtual album'] = 'Afegir àlbum virtual';
  165165$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritzar als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats';
  166 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit';
   166$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot estar buit';
  167167$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums';
  168168$lang['Private'] = 'Privat';
   
  193193$lang['global mode'] = 'Mode global';
  194194$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat';
  195 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.';
   195$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o estar buit.';
  196196$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
  197197$lang['High definition'] = 'Alta qualitat';
   
  527527$lang['Hide'] = 'Ocultar';
  528528$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
  529 $lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.';
   529$lang['Operation in progress'] = 'Operació en progrés...';
  530530$lang['Please wait...'] = 'Si us plau, esperi...';
  531531$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.';
   
  737737$lang['I decide to update anyway'] = 'Vull actualitzar de totes maneres';
  738738$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s';
  739 $lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles';
   739$lang['Two updates are available'] = 'Hi ha dues actualitzacions disponibles';
  740740$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta actualització és menor. Només conté correccions d\'errors.';
  741741$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
   
  745745$lang['Dump Database'] = 'Abocar la base de dades';
  746746$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)';
  747 $lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.';
  748 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.';
   747$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible abocar la base de dades.';
   748$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Hi ha actualitzacions disponibles per a algunes extensions';
  749749$lang['Ignore All'] = 'Ignorar tot';
  750750$lang['Crop'] = 'Redimensionar ';
   
  933933$lang['Edit photo'] = 'Editar imatge';
  934934$lang['create a new site'] = 'Crear un lloc nou';
   935$lang['No order field selected'] = 'Ordre no seleccionat';
  935936?>
 • branches/2.4/language/ca_ES/help/photos_add_ftp.html

  r15801 r16299  
  5454  <li>No es representen amb una icona per defecte elements com ara arxius de v&iacute;deo, sons, textos d'arxius, i altres extensions. Opcionalment, es pot associar una miniatura i un arxiu de representanci&oacute; (veure el video-avio.avi en l'exemple anterior).</li>
  5555
  56   <li>Una vegada que les fotos estan ben col &middot; locades en els directoris, aneu a: <span class="pwgScreen">Tauler de control &raquo; Eines &raquo; Sincronitzar</span></li>
   56  <li>Una vegada que les fotos estan ben col &middot; locades en els directoris, aneu a: <span class="pwgScreen">Gestionar (al Tauler de control) &raquo; Eines &raquo; Sincronitzar</span></li>
  5757</ul>
  5858</fieldset>
 • branches/2.4/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r15703 r16299  
  928928$lang['Edit photo'] = 'Upravit foto';
  929929$lang['create a new site'] = 'vytvoř nové místo';
   930$lang['No order field selected'] = 'Není vybráno pole řazení';
  930931?>
 • branches/2.4/language/de_DE/admin.lang.php

  r15668 r16299  
  3333$lang['%d albums moved'] = '%d Alben verschoben';
  3434$lang['%d group'] = '%d Gruppe';
  35 $lang['%d groups'] = '%d Gruppe';
   35$lang['%d groups'] = '%d Gruppen';
  3636$lang['%d member'] = '%d Mitglied';
  3737$lang['%d members'] = '%d Mitglieder';
  38 $lang['%d tag'] = '%d Stichwort';
  39 $lang['%d tags'] = '%d Stichworte';
   38$lang['%d tag'] = '%d Schlagwort';
   39$lang['%d tags'] = '%d Schlagwörter';
  4040$lang['%d user comment rejected'] = '%d Benutzerkommentar abgewiesen';
  4141$lang['%d user comments rejected'] = '%d Benutzerkommentare abgewiesen';
   
  5050$lang['Activate'] = 'Aktiviere';
  5151$lang['Add/delete a permalink'] = 'Hinzufügen/Löschen eines Permalinks';
  52 $lang['Add a tag'] = 'Stichwort hinzufügen';
   52$lang['Add a tag'] = 'Schlagwort hinzufügen';
  5353$lang['Add a user'] = 'Benutzer hinzufügen';
  5454$lang['Add group'] = 'Gruppe hinzufügen';
   
  6161$lang['Caddie'] = 'Sammelkorb';
  6262$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Für Alben freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit';
  63 $lang['Album manual order was saved'] = 'Albumreihenfolgen wurde gespeichert';
   63$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumreihenfolge wurde gespeichert';
  6464$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Suche nach einem Upgrade nicht möglich.';
  65 $lang['Check for upgrade'] = 'Prüfe ob eine neue Version der Bildergalerie verfügbar ist.';
   65$lang['Check for upgrade'] = 'Prüfe, ob eine neue Version verfügbar ist.';
  6666$lang['Comments for all'] = 'Kommentare für alle erlaubt';
  6767$lang['Current name'] = 'Derzeitiger Name';
  6868$lang['Database'] = 'Datenbank';
  6969$lang['Deactivate'] = 'Deaktivieren';
  70 $lang['Delete Representant'] = 'Lösche Vorschaubild';
  71 $lang['Delete selected tags'] = 'Lösche markierte Stichworte';
   70$lang['Delete Representant'] = 'Lösche das Album-Vorschaubild';
   71$lang['Delete selected tags'] = 'Lösche markierte Schlagwörter';
  7272$lang['Delete selected users'] = 'Lösche markierte Benutzer';
  7373$lang['Deletions'] = 'Löschung';
   
  7676$lang['Description'] = 'Beschreibung';
  7777$lang['Display options'] = 'Anzeigeeinstellungen';
  78 $lang['Dissociated'] = 'ist nicht verlinkt';
  79 $lang['Does not represent'] = 'Ist nicht Vorschaubild für dieses Album';
  80 $lang['Edit selected tags'] = 'Bearbeite markierte Stichworte';
  81 $lang['Edit tags'] = 'Bearbeite Stichworte';
  82 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'sende eine Email an den(die) Adminstrator(en) wenn sich ein neuer Benutzer registriert hat';
  83 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'sende eine Email an den(die) Adminstrator(en) wenn ein Kommentar hinterlassen wurde';
  84 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'sende eine Email an den(die) Adminstrator(en) wenn ein Kommentar die Freischaltung durch den Admin erfordert';
   78$lang['Dissociated'] = 'Ist nicht verlinkt';
   79$lang['Does not represent'] = 'Ist nicht Vorschaubild für';
   80$lang['Edit selected tags'] = 'Bearbeite markierte Schlagwörter';
   81$lang['Edit tags'] = 'Bearbeite Schlagwörter';
   82$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn sich ein neuer Benutzer registriert hat';
   83$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn ein Kommentar hinterlassen wurde';
   84$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn ein Kommentar die Freischaltung durch einen Administrator erfordert';
  8585$lang['Environment'] = 'Server-Daten';
  8686$lang['Form'] = 'Formular';
   
  9494$lang['Informations'] = 'Kategorieinformation';
  9595$lang['Install'] = 'Installiere';
  96 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Verbinde alle Album Elemente mit einem neuen Album';
  97 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Verbinde alle Album Elemente mit einem existierenden Album';
  98 $lang['Linked albums'] = 'Verlinktes Album';
   96$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Verbinde alle Album-Fotos mit einem neuen Album';
   97$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Verbinde alle Album-Fotos mit einem existierenden Album';
   98$lang['Linked albums'] = 'Verlinkte Alben';
  9999$lang['Lock gallery'] = 'Blockiere den Zugriff auf die Datenbank';
  100100$lang['Maintenance'] = 'Wartung';
  101101$lang['Edit album permissions'] = 'Zugriffsrechte für ein privates Album verwalten';
  102 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte auf private Alben für die Gruppe "%s"';
  103 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte auf private Alben für den Benutzer "%s"';
  104 $lang['Manage tags'] = 'Verwalte Stichworte';
   102$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte für die Gruppe "%s"';
   103$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte für den Benutzer "%s"';
   104$lang['Manage tags'] = 'Verwalte Schlagwörter';
  105105$lang['Members'] = 'Mitglieder';
  106106$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadaten synchronisiert von Datei';
  107 $lang['Move albums'] = 'Die Alben verschieben';
  108 $lang['Move'] = 'Bewege';
   107$lang['Move albums'] = 'Alben verschieben';
   108$lang['Move'] = 'Verschiebe';
  109109$lang['Name'] = 'Name';
  110110$lang['New name'] = 'Neuer Name';
  111111$lang['New parent album'] = 'Neues übergeordnetes Album';
  112 $lang['New tag'] = 'Neues Stichwort';
   112$lang['New tag'] = 'Neues Schlagwort';
  113113$lang['Number of comments per page'] = 'Anzahl von Kommentaren pro Seite';
  114114$lang['Number of rates'] = 'Anzahl von Bewertungen';
  115115$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Anzahl von zu erstellenden Vorschaubildern';
  116 $lang['Only private albums are listed'] = 'Nur als "privat" markierte Alben werden aufgelistet.';
   116$lang['Only private albums are listed'] = 'Nur private Alben werden aufgelistet';
  117117$lang['Operating system'] = 'Betriebssystem';
  118118$lang['Options'] = 'Optionen';
   
  122122$lang['Path'] = 'Pfad';
  123123$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  124 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde vorher dem Album %s zugewiesen. Lösche ihn zuerst aus der History';
  125 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ein Permalink darf nur aus folgenden Zeichen bestehen: a-z, A-Z, 0-9, "-" or "_". Er darf nicht nur aus Zahlen bestehen oder mit einer Zahl beginnen mit einem darauffolgenden "-"';
   124$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde bereits dem Album %s zugewiesen. Löschen Sie ihn zuerst aus der History';
   125$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ein Permalink darf nur aus folgenden Zeichen bestehen: a-z, A-Z, 0-9, "-" und "_". Er darf nicht numerisch sein oder mit einer Zahl beginnen, der "-" folgt';
  126126$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s wird zurzeit vom Album %s benutzt';
  127 $lang['Permalink history'] = 'Permalink-Historie';
   127$lang['Permalink history'] = 'Permalink-History';
  128128$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
  129129$lang['Permission denied'] = 'Zugriff verweigert';
  130 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Benutzern durch Zugehörigkeit in einer Gruppe ist der Zugriff erlaubt';
   130$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Zugriff erlaubt dank einer Gruppe';
  131131$lang['Permission granted'] = 'Zugriff erlaubt';
  132132$lang['Photo informations updated'] = 'Fotoinformationen aktualisiert';
   
  137137$lang['Random photo'] = 'Zufälliges Foto';
  138138$lang['Rate date'] = 'Bewertungsdatum';
  139 $lang['Rating by guests'] = 'Erlaube Bewertung(en) durch Gäste';
   139$lang['Rating by guests'] = 'Erlaube Bewertungen durch Gäste';
  140140$lang['Rating'] = 'Bewertungen';
  141141$lang['Reject'] = 'abweisen';
  142142$lang['Representant'] = 'Vorschaubild';
  143 $lang['Representation of albums'] = 'Galerievorschaubild';
  144 $lang['Representative'] = 'Vorschaubild';
  145 $lang['Represents'] = 'Ist Vorschaubild für diese Kategorien';
   143$lang['Representation of albums'] = 'Album-Vorschaubild';
   144$lang['Representative'] = 'Album-Vorschaubild';
   145$lang['Represents'] = 'Ist Vorschaubild für';
  146146$lang['Save order'] = 'Reihenfolge speichern';
  147 $lang['Save to permalink history'] = 'Speichere in der Permalink-Historie';
   147$lang['Save to permalink history'] = 'Speichere in der Permalink-History';
  148148$lang['Select at least one album'] = 'Mindestens ein Album auswählen';
  149 $lang['Select at least one photo'] = 'Wähle mindestens ein Fhoto';
   149$lang['Select at least one photo'] = 'Wähle mindestens ein Foto';
  150150$lang['Select at least one user'] = 'Mindestens einen Benutzer auswählen';
  151151$lang['Show info'] = 'Info anzeigen';
   
  155155$lang['Storage album'] = 'Speicherort des Albums';
  156156$lang['Sum of rates'] = 'Summe der Bewertungen';
  157 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Stichwort "%s" existiert bereits';
  158 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Stichwort "%s" wurde hinzugefügt';
  159 $lang['Tag selection'] = 'Stichwortauswahl';
  160 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Die %d folgenden Stichworte werden gelöscht :';
   157$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Schlagwort "%s" existiert bereits';
   158$lang['Tag "%s" was added'] = 'Schlagwort "%s" wurde hinzugefügt';
   159$lang['Tag selection'] = 'Schlagwortauswahl';
   160$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Die %d folgenden Schlagwörter wurden gelöscht';
  161161$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Update-Prüfung ist nicht möglich.';
  162162$lang['Uninstall'] = 'Deinstallieren';
  163 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Nutze die Standard-Sortierreihenfolge (Definiert in der Konfigurationsdatei)';
   163$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Nutze die Standard-Sortierreihenfolge (definiert in der Konfigurationsdatei)';
  164164$lang['User comments validation'] = 'Kommentare warten auf Freigabe';
  165165$lang['Users'] = 'Benutzer';
   
  167167$lang['Validation'] = 'Freigabe der Kommentare durch den Administrator';
  168168$lang['Version'] = 'Version';
  169 $lang['Virtual albums to move'] = 'Wähle einen oder mehrere Virtuelle Alben aus um sie zu verschieben';
   169$lang['Virtual albums to move'] = 'Wähle ein oder mehrere virtuelle Alben aus, um sie zu verschieben';
  170170$lang['Virtual album name'] = 'Virtueller Albumname';
  171171$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster kann nicht gelöscht werden';
  172 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo, es kann keine Suche nach Aktualisierungen vorgenommen werden.';
  173 $lang['You cannot delete your account'] = "Du kannst deinen eigenen Acount nicht löschen";
  174 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Sie können ein Album nicht in seinem eigenen Sub-Album verschieben.';
  175 $lang['You need to confirm deletion'] = 'Löschen bitte bestätigen';
   172$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo. Es kann keine Suche nach Aktualisierungen vorgenommen werden.';
   173$lang['You cannot delete your account'] = 'Sie können Ihren eigenen Account nicht löschen';
   174$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Sie können ein Album nicht in ein ihm untergeordnetes Album verschieben.';
   175$lang['You need to confirm deletion'] = 'Löschen bestätigen';
  176176$lang['Associate to album'] = 'Mit einem Album verbinden';
  177 $lang['associate to group'] = 'Mit Gruppe verbinden';
   177$lang['associate to group'] = 'mit Gruppe verbinden';
  178178$lang['Authorized'] = 'Zugriff erlaubt';
  179179$lang['Add a virtual album'] = 'Virtuelles Album hinzufügen';
   
  183183$lang['Private'] = 'Privat';
  184184$lang['Public'] = 'Öffentlich';
  185 $lang['Find a new representant by random'] = 'Bestimme ein neues zufälliges Vorschaubild';
  186 $lang['Public / Private'] = 'Öffentlich / Privat';
  187 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zugriffsrechte durch private Alben verwalten';
   185$lang['Find a new representant by random'] = 'Bestimme ein neues zufälliges Album-Vorschaubild';
   186$lang['Public / Private'] = 'Öffentlich/Privat';
   187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte für die ausgewählten Alben';
  188188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelles Album hinzugefügt';
  189189$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelles Album entfernt';
   
  193193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Die URL der Galerie ist falsch.';
  194194$lang['Main'] = 'Grundeinstellungen';
  195 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Anzahl der Kommentare pro Seite muss zwischen 5 und 50 liegen.';
   195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Die Anzahl der Kommentare pro Seite muss zwischen 5 und 50 liegen.';
  196196$lang['Configuration'] = 'Konfiguration';
  197197$lang['confirm'] = 'bestätigen';
   
  199199$lang['delete album'] = 'Album löschen';
  200200$lang['Dissociate from album'] = 'Von Album abtrennen';
  201 $lang['dissociate from group'] = 'Von Gruppe abtrennen';
   201$lang['dissociate from group'] = 'von Gruppe abtrennen';
  202202$lang['Album updated successfully'] = 'Informationen des Albums wurden erfolgreich aktualisiert.';
  203203$lang['photos per page'] = 'Fotos je Seite';
   
  211211$lang['group "%s" updated'] = 'Gruppe "%s" aktualisiert';
  212212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Der Gruppenname darf kein " oder \' enthalten oder leer bleiben.';
  213 $lang['This name is already used by another group.'] = 'Diesen Gruppenname gibt es schon.';
   213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dieser Gruppenname ist bereits vergeben.';
  214214$lang['High definition'] = 'High definition';
  215215$lang['jump to album'] = 'gehe zum Album';
  216216$lang['jump to photo'] = 'springe zu Foto';
  217 $lang['leave'] = 'Beibehalten';
   217$lang['leave'] = 'beibehalten';
  218218$lang['Lock'] = 'Sperren';
  219219$lang['Locked'] = 'Gesperrt';
  220220$lang['manage album photos'] = 'verwalte Fotos im Album';
  221 $lang['manage sub-albums'] = 'Verwalten Sie die Sub-Alben';
   221$lang['manage sub-albums'] = 'verwalte Unteralben';
  222222$lang['Manage'] = 'Verwalten';
  223223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Ausführungszeit ist beendet, Vorgang muss manuell fortgesetzt werden [Verstrichene Zeit: %d Sekunde].';
  224 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Die vorgesehene Zeit zum versenden von E-Mail ist begrenzt. Andere Benutzer werden nicht aufgelistet.';
  225 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die Zeit zum E-Mail versenden ist begrenzt. Nicht abgearbeitete Mails werden übersprungen';
  226 $lang['To send ?'] = 'Info-Mail senden?';
   224$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Die Zeit zum Erstellen der Benachrichtigungsliste ist begrenzt. Andere Benutzer werden nicht aufgenommen.';
   225$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die Zeit zum E-Mail Versenden ist begrenzt. Nicht abgearbeitete E-Mails werden übersprungen';
   226$lang['To send ?'] = 'Info-E-Mail senden?';
  227227$lang['Last send'] = 'Letzter Versand';
  228 $lang['email'] = 'E-mail';
   228$lang['email'] = 'E-Mail';
  229229$lang['User'] = 'Benutzer';
  230230$lang['See you soon,'] = 'Bis bald,';
   
  232232$lang['Hello'] = 'Hallo ';
  233233$lang['New photos were added'] = 'Neue Fotos wurden hinzugefügt';
  234 $lang['on'] = ' am ';
   234$lang['on'] = 'am ';
  235235$lang['between'] = 'zwischen dem';
  236 $lang['and'] = ' und dem ';
  237 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Der Webmaster hat dich für die E-Mailbenachrichtigung eingetragen. Das bedeutet nicht, das du "zugemüllt" wirst, sondern gelegentlich eine E-Mail über aktualisierte Bilder/Kategorien in der Bildergalerie. Die E-Mail wird nicht vom System, sondern vom Webmaster selbst ausgelöst. Falls du das als Belästigung empfindest, klicke unten einfach auf den Link "Austragen".';
  238 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Sie sind eingetragen für die Benachrichtigung per E-Mail';
  239 $lang['To subscribe'] = 'Zum wieder anmelden';
   236$lang['and'] = 'und dem ';
   237$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Der Webmaster hat Sie für die E-Mail-Benachrichtigung eingetragen.';
   238$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Sie sind für die E-Mail-Benachrichtigung eingetragen.';
   239$lang['To subscribe'] = 'Zum Anmelden';
  240240$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Bei Problemen oder Fragen sende eine E-Mail an ';
  241241$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Probleme oder Fragen';
  242 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Der Webmaster hat dich für die E-Mailbenachrichtigung ausgetragen';
  243 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Sie haben sich ausgetragen für die Benachrichtigung per E-Mail';
   242$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Der Webmaster Sie aus der E-Mail-Benachrichtigung ausgetragen.';
   243$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Sie haben sich aus der E-Mail-Benachrichtigung ausgetragen.';
  244244$lang[', click on'] = ', klicke auf diesen Link:';
  245 $lang['To unsubscribe'] = 'Zum austragen';
  246 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Bei leerem Inhalt wird der Galerietitel benutzt';
   245$lang['To unsubscribe'] = 'Zum Austragen';
   246$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Wenn leer, wird der Galerietitel benutzt';
  247247$lang['Notification'] = 'Benachrichtigung';
  248248$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fehler beim Versand an %s [%s].';
   
  253253$lang['%d mails were not sent.'] = '%d E-Mails wurden nicht gesendet.';
  254254$lang['No mail to send.'] = 'Keine E-Mail zu versenden.';
  255 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Kein Benutzer verfügbar um eine E-Mail zu senden.';
  256 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Ein Benutzer ist dann auswählbar wenn es neue Fotos gibt.';
  257 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Wenn niemand in der Mailingliste eingetragen ist, kannst du keine E-Mails versenden. (Nur der Webmaster erscheint bei Aktualisierungen in dieser Liste).';
  258 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Kein Benutzer da um Aktualisierungen zu senden.';
   255$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Kein Benutzer verfügbar, um eine E-Mail zu senden.';
   256$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Ein Benutzer ist dann auswählbar, wenn es neue Fotos gibt.';
   257$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Wenn niemand in der Mailingliste eingetragen ist, können keine E-Mails versendet werden. (Nur der Webmaster erscheint bei Aktualisierungen in dieser Liste).';
   258$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Kein Benutzer da, um Aktualisierungen zu senden.';
  259259$lang['New photos added'] = 'Neue Fotos hinzugefügt';
  260 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Eintragen zur E-Mailbenachrichtigung';
  261 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Austragen zur E-Mailbenachrichtigung';
   260$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Eintragen zur E-Mail-Benachrichtigung';
   261$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Austragen aus der E-Mail-Benachrichtigung';
  262262$lang['Parameter'] = 'Parameter';
  263263$lang['Continue processing treatment'] = 'Prozess fortsetzen';
   
  265265$lang['Add detailed content'] = 'Sende detallierten Inhalt';
  266266$lang['Send mail as'] = 'Sende E-Mail als';
  267 $lang['Send mail to users'] = 'Sende Mail an';
   267$lang['Send mail to users'] = 'Sende E-Mail an';
  268268$lang['Send'] = 'Sende';
  269269$lang['Options'] = 'Optionen';
   
  272272$lang['Parameters'] = 'Parameter';
  273273$lang['Select recipients'] = 'Wähle Empfänger';
  274 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Hinzufügen/Entfernen von Benutzern für die E-Mailbenachrichtigung';
   274$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Hinzufügen/Entfernen von Benutzern für die E-Mail-Benachrichtigung';
  275275$lang['Unsubscribed'] = 'Entfernt';
  276276$lang['%d parameter was updated.'] = '%d Parameter aktualisiert.';
   
  285285$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Benutzer %s [%s] nicht hinzugefügt zur Benachrichtigungsliste.';
  286286$lang['User %s [%s] added.'] = 'Benutzer %s [%s] hinzugefügt.';
  287 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'WARNUNG: Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern zur Mailingliste erwirkt sofort eine automatische E-Mail an den Betreffenden';
   287$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'WARNUNG: Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern zur Benachrichtigungsliste erwirkt eine automatische E-Mail an den Betreffenden';
  288288$lang['Send mail on HTML format'] = 'Sende E-Mail im HTML-Format';
  289 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Binde die neuesten Bilder, gruppiert nach Datum, in die Email ein';
   289$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Binde die neuesten Bilder gruppiert nach Datum in die E-Mail ein';
  290290$lang['Available only with HTML format'] = 'Nur verfügbar, wenn die Benachrichtigungen im HTML-Format verschickt werden';
  291291$lang['no write access'] = 'kein Schreibzugriff';
   
  300300$lang['Create this site'] = 'Erstellen dieser Website';
  301301$lang['test'] = 'Test';
  302 $lang['test this remote site'] = 'testen Remote-Site';
  303 $lang['remove tags'] = 'Stichworte entfernen';
   302$lang['test this remote site'] = 'teste diese Remote-Site';
   303$lang['remove tags'] = 'Schlagwörter entfernen';
  304304$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparieren und Optimierung der Datenbank';
  305305$lang['selection'] = 'Auswahl';
  306 $lang['set to'] = 'Setze auf';
  307 $lang['singly represented'] = 'festgelegtes Vorschaubild';
  308 $lang['This site already exists'] = 'Diese Seite gibt es bereits';
   306$lang['set to'] = 'setze auf';
   307$lang['singly represented'] = 'festgelegtes Album-Vorschaubild';
   308$lang['This site already exists'] = 'Diese Seite existiert bereits';
  309309$lang['created'] = 'erstellt';
  310 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Entfernen dieser Seite und alle damit zusammenhängenden Daten';
   310$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'entferne diese Seite und alle damit zusammenhängenden Daten';
  311311$lang['an error happened'] = 'ein Fehler ist aufgetreten';
  312312$lang['Local'] = 'Lokal';
   
  315315$lang['status'] = 'Status';
  316316$lang['Directory'] = 'Verzeichnis';
  317 $lang['sub-albums'] = 'Sub-Album';
  318 $lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronisieren von Meta-Daten';
   317$lang['sub-albums'] = 'Unteralben';
   318$lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronisieren von Metadaten';
  319319$lang['target'] = 'Ziel:';
  320320$lang['Thumbnail'] = 'Vorschaubild';
   
  322322$lang['Album list management'] = 'Albumverwaltung';
  323323$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguration der Piwigo';
  324 $lang['Edit album'] = 'Einen Album bearbeiten';
   324$lang['Edit album'] = 'Ein Album bearbeiten';
  325325$lang['Group management'] = 'Gruppenliste und -verwaltung';
  326326$lang['User list'] = 'Benutzerliste und -verwaltung';
   
  332332$lang['for the file format'] = 'für das Format der Datei';
  333333$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto unerreichbar oder nicht unterstützt';
  334 $lang['GD version'] = 'Version von GD Library';
   334$lang['GD version'] = 'GD-Version';
  335335$lang['General statistics'] = 'Allgemeine Statistiken';
  336336$lang['average time'] = 'durchschnittliche Zeit';
  337 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Anzahl verkleinerter Fotos';
   337$lang['number of miniaturized photos'] = 'Anzahl erzeugter Vorschaubilder';
  338338$lang['total time'] = 'Gesamtzeit';
  339339$lang['for this file format'] = 'für dieses Dateiformat';
  340340$lang['unit mode'] = 'Einzelmodus';
  341341$lang['Unlocked'] = 'Entsperrt';
  342 $lang['unset'] = 'Lösche Einstellung';
   342$lang['unset'] = 'lösche Einstellung';
  343343$lang['Update albums informations'] = 'Informationen der Alben aktualisieren';
  344344$lang['Update photos information'] = 'Aktualisiere Fotoinformation';
  345345$lang['Synchronize'] = 'Synchronisieren';
  346 $lang['reduce to single existing albums'] = 'Auf einzelne bestehende Alben reduzieren';
   346$lang['reduce to single existing albums'] = 'auf einzelne bestehende Alben reduzieren';
  347347$lang['Choose an option'] = 'Eine Option auswählen';
  348348$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'zeige alle Informationen (hinzugefügte Alben und Fotos, gelöschte Alben und Fotos)';
  349 $lang['Error list'] = 'Error Liste';
   349$lang['Error list'] = 'Error-Liste';
  350350$lang['Errors caption'] = 'Fehlerüberschrift';
  351351$lang['Detailed informations'] = 'Detallierte Informationen';
  352 $lang['File/directory read error'] = 'Datei/Ordner Lesefehler';
  353 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/Ordner kann nicht zugegriffen werden (Entweder es existiert nicht oder der Zugriff wurde verwehrt)';
   352$lang['File/directory read error'] = 'Datei-/Verzeichnis-Lesefehler';
   353$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/dieses Verzeichnis kann nicht zugegriffen werden. Entweder existiert die Datei/das Verzeichnis nicht oder der Zugriff wurde verweigert.';
  354354$lang['albums deleted in the database'] = 'Alben von der Datenbank entfernt';
  355355$lang['photos deleted from the database'] = 'von der Datenbank gelöschte Fotos';
  356 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'Fotos zur Metadata Synchronisation';
  357 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Fotoinformationen mit den Metadaten der Datei synchronisiert';
   356$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'Fotos bereit zur Metadaten-Synchronisation';
   357$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Fotoinformationen mit den Datei-Metadaten synchronisiert';
  358358$lang['errors during synchronization'] = 'Fehler während der Synchronisation';
  359359$lang['albums added in the database'] = 'Alben in der Datenbank hinzugefügt';
  360360$lang['photos added in the database'] = 'der Datenbank hinzugefügte Fotos';
  361361$lang['photos updated in the database'] = 'in der Datenbank aktualisierte Fotos';
  362 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Suche nach neuen Fotos in den vorhandenen Ordnern';
   362$lang['Search for new images in the directories'] = 'Suche nach neuen Fotos in den vorhandenen Verzeichnissen';
  363363$lang['added'] = 'hinzugefügt';
  364364$lang['deleted'] = 'gelöscht';
  365 $lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata Synchronisierung Ergebnisse';
  366 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'nur Simulation (es werden keine Änderungen in der Datenbank vorgenommen)';
   365$lang['Metadata synchronization results'] = 'Ergebnisse der Metadaten-Synchronisierung';
   366$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'nur Simulation durchführen, ohne Änderungen in der Datenbank vorzunehmen';
  367367$lang['Simulation'] = 'Simulation';
  368 $lang['directories + files'] = 'Ordner und Dateien';
  369 $lang['only directories'] = 'Nur Ordner';
  370 $lang['synchronize files structure with database'] = 'Syncronisiere Dateistruktur mit der Datenbank';
   368$lang['directories + files'] = 'Verzeichnisse + Dateien';
   369$lang['only directories'] = 'nur Verzeichnisse';
   370$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronisiere Dateistruktur mit der Datenbank';
  371371$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synchronisiere Metadaten der Datei mit den Fotoinformationen der Datenbank';
  372372$lang['even already synchronized photos'] = 'auch bereits synchronisierte Fotos';
  373373$lang['Used metadata'] = 'Benutzte Metadaten';
  374 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Der Verzeichnis- und der Dateiname muß aus Buchstaben oder den Zeichen "-", "_" oder "." bestehen';
  375 $lang['wrong filename'] = 'Falscher Dateiname';
   374$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Verzeichnis- und Dateinamen müssen aus Buchstaben oder den Zeichen "-", "_" oder "." bestehen.';
   375$lang['wrong filename'] = 'falscher Dateiname';
  376376$lang['Upload'] = 'Upload';
  377377$lang['user "%s" added'] = 'Benutzer "%s" hinzugefügt';
   
  382382$lang['user_status_normal'] = 'Benutzer';
  383383$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  384 $lang['Virtual album'] = 'Virteller Album';
   384$lang['Virtual album'] = 'Virtelles Album';
  385385$lang['Waiting'] = 'Wartend auf Freigabe';
  386386$lang['default'] = 'Standard';
   
  394394$lang['Time'] = 'Zeit';
  395395$lang['IP'] = 'IP';
  396 $lang['Element'] = 'Bilder';
   396$lang['Element'] = 'Element';
  397397$lang['Section'] = 'Abschnitt';
  398398$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Eine Info-E-Mail wurde gesendet an die Gruppe "%s"';
  399399$lang['Send an information email to group members'] = 'Sende eine Info-E-Mail an die Mitglieder dieser Gruppe';
  400400$lang['Group'] = 'Gruppe';
  401 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besuchen sie den Album %s';
   401$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besuchen sie das Album %s';
  402402$lang['Hello,'] = 'Hallo,';
  403403$lang['See you soon.'] = 'Bis bald.';
  404 $lang['Discover album:'] = 'Folgen Sie den Link und entdecken Sie den Album:';
   404$lang['Discover album:'] = 'Entdecken Sie das Album:';
  405405$lang['Mail content'] = 'Text der E-Mail';
  406406$lang['none'] = 'egal';
  407407$lang['high'] = 'hoch';
  408408$lang['other'] = 'anderes';
  409 $lang['Element type'] = 'Element Typ';
  410 $lang['Image id'] = 'Element-ID';
   409$lang['Element type'] = 'Elementtyp';
   410$lang['Image id'] = 'Bild-ID';
  411411$lang['Summary'] = 'Zusammenfassung';
  412412$lang['%d line filtered'] = '%d Zeile gefiltert';
   
  422422$lang['Purge history detail'] = 'Lösche History detailliert';
  423423$lang['Purge history summary'] = 'Lösche History gesamt';
  424 $lang['Check integrity'] = 'überprüfung der Integrität';
   424$lang['Check integrity'] = 'Überprüfung der Integrität';
  425425$lang['Anomaly'] = 'Anomalie';
  426426$lang['Correction'] = 'Korrektur';
   
  429429$lang['Correction applied with success'] = 'Korrektur erfolgreich';
  430430$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektur mit Fehler';
  431 $lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d Anomalie entdeckt wurde.';
  432 $lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d Anomalien festgestellt wurden.';
   431$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d Anomalie wurde entdeckt.';
   432$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d Anomalien wurden festgestellt.';
  433433$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d Anomalie wurde behoben.';
  434 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d Anomalien wurde behoben.';
   434$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d Anomalien wurden entdeckt und behoben.';
  435435$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d Anomalie konnte nicht behoben werden.';
  436 $lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d Anomalien konnte nicht behoben werden.';
  437 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gehen Sie %s oder %s für weitere Informationen';
   436$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d Anomalien konnten nicht behoben werden.';
   437$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gehen Sie zu %s oder %s für weitere Informationen';
  438438$lang['the forum'] = 'das Forum';
  439 $lang['the wiki'] = 'das wiki';
  440 $lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'Der Wert %s ist nicht korrekt weil EXIF nicht unterstützt wird';
  441 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s muss auf "false" in Ihrer Datei config_local.inc.php';
   439$lang['the wiki'] = 'das Wiki';
   440$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'Der Wert %s ist nicht korrekt, weil Exif nicht unterstützt wird';
   441$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s muss auf "false" in Ihrer Server-Datei local/config/config.inc.php gesetzt werden';
  442442$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Der Benutzer "Gast" Haupt nicht mehr';
  443443$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Der Status der Benutzer "Gast" ist falsch';
  444 $lang['Default user does not exist'] = 'Der Benutzer standardmäßig nicht mehr';
   444$lang['Default user does not exist'] = 'Der Standardbenutzer existiert nicht';
  445445$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Der Benutzer "Webmaster" Haupt nicht mehr';
  446446$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Der Status des Benutzers "Webmaster" ist falsch';
  447447$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Benutzer "%s" erstellt mit dem Passwort "%s"';
  448448$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status des Benutzers "%s" aktualisiert';
  449 $lang['add new photos to caddie'] = 'füge neue Fotos zum Sammelordner hinzu';
   449$lang['add new photos to caddie'] = 'füge neue Fotos zum Sammelkorb hinzu';
  450450// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
  451451$lang['No display'] = 'Keine Anzeige';
  452452$lang['Classic display'] = 'Klassische Ansicht';
  453 $lang['Hoverbox display'] = 'Anzeige beim überflug';
   453$lang['Hoverbox display'] = 'Anzeige beim Überflug';
  454454$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist für alle Benutzer verpflichtend';
  455455$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimale Datenschutzstufe';
   
  460460$lang['Level 4'] = 'Familie';
  461461$lang['Level 8'] = 'Administratoren';
  462 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'prüfe erneut die Integrität';
   462$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Prüfe erneut die Integrität';
  463463$lang['Check all'] = 'Alle auswählen';
  464464$lang['Uncheck all'] = 'Alles entfernen';
  465 $lang['Check automatic corrections'] = 'überprüfen Sie automatische Korrekturen';
  466 $lang['Apply selected corrections'] = 'Die entsprechenden ausgewählten';
  467 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorieren Sie gewählte Anomalien';
   465$lang['Check automatic corrections'] = 'Überprüfen Sie die automatischen Korrekturen';
   466$lang['Apply selected corrections'] = 'Nehme die ausgewählten Korrekturen vor';
   467$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorieren Sie die gewählten Anomalien';
  468468$lang['Refresh'] = 'Aktualisieren';
  469469$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Der Fehler wird ignoriert bis die nächste Version der Anwendung';
  470 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Die Korrektur der Anomalie macht die Tatsache sie ignoriert ist';
  471 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d Anomalie ignoriert wurde.';
  472 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d Anomalien ignoriert wurden.';
   470$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Die korrigierte Anomalie wird nicht mehr ignoriert';
   471$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d Anomalie wurde ignoriert.';
   472$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d Anomalien wurden ignoriert.';
  473473$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Für diese Plugins ist ein Update verfügbar';
  474474$lang['Plugin list'] = 'Liste der Plugins';
  475475$lang['Check for updates'] = 'Auf Updates überprüfen';
  476476$lang['Other plugins'] = 'Weitere Plugins';
  477 $lang['Last revisions'] = 'Aktuelle änderungen';
  478 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Sind Sie sicher dass Sie dieses Plugin löschen möchten?';
  479 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Sind Sie sicher dass Sie dieses Plugin installieren möchten?';
  480 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Sind Sie sicher dass Sie dieses Plugin installieren möchten? Stellen sicher, dass die vorhergehende Version nicht deinstalliert werden muss.';
   477$lang['Last revisions'] = 'Aktuelle Änderungen';
   478$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin löschen möchten?';
   479$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin installieren möchten?';
   480$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin installieren möchten? Stellen Sie sicher, dass die vorhergehende Version nicht deinstalliert werden muss.';
  481481$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Das Plugin wurde erfolgreich installiert.';
  482 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gehen Sie in die "Liste der Plugins" um installierte Plugins zu aktivieren.';
  483 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Temporäre Datei kann nicht erstellt .';
   482$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gehen Sie zur Liste der Plugins, um Plugins installieren und zu aktivieren.';
   483$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Temporäre Datei kann nicht erstellt werden.';
  484484$lang['Can\'t download archive.'] = 'Kann Archiv nicht downloaden.';
  485485$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Kann das Archiv nicht lesen oder entpacken.';
  486 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Fehler beim entpacken des Archives(%s).';
  487 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Überprüfen Sie die Berechtigungen des Ordners "Plugins" und dessen Unterordner (CHMOD).';
   486$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Fehler beim Entpacken des Archivs (%s).';
   487$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Überprüfen Sie die Zugriffsrechte des Verzeichnisses "plugins" und seiner Unterverzeichnisse (CHMOD).';
  488488$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden.';
  489489$lang['Purge compiled templates'] = 'Löschen der kompilierten Templates';
   
  495495$lang['ACCESS_5'] = 'Keine Benutzer';
  496496$lang['Support'] = 'Support';
  497 $lang['Documentation'] = 'WIKI / Dokumentation';
   497$lang['Documentation'] = 'Dokumentation';
  498498$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Es steht eine neue Version von Piwigo zur Verfügung.';
  499499$lang['Piwigo Administration'] = 'Verwaltung von Piwigo';
   
  501501$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sie verwenden die neueste Version von Piwigo.';
  502502$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Die Version %s [%s] ist installiert und ist nicht mit der erforderlichen Version kompatibel [%s]';
  503 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Sie müssen Ihr System zu aktualisieren, um vollen Nutzen aus der Anwendung nicht die Anwendung funktioniert nicht richtig oder gar nicht';
   503$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Sie müssen Ihr System aktualisieren, um vollen Nutzen aus der Anwendung zu ziehen, andernfalls wird sie fehlerhaft oder auch gar nicht ausgeführt.';
  504504$lang['Deleted on'] = 'Gelöscht am';
  505505$lang['Last hit'] =  'Letzter Zugriff';
  506 $lang['GD library is missing'] = 'die GD-Library ist nicht auf dem Server installiert, bitte frage den Administrator oder Provider.';
  507 $lang['Templates'] = 'Templates (Modelle)';
   506$lang['GD library is missing'] = 'Die GD Library ist nicht auf dem Server installiert';
   507$lang['Templates'] = 'Templates';
  508508$lang['Extend for templates'] = 'Vorlagenerweiterung';
  509 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Ersetzen von Originalvorlagen durch angepasste Vorlagen im Ordner template-extension';
   509$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Ersetzen von Originalvorlagen durch angepasste Vorlagen im Verzeichnis template-extension';
  510510$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Replacer (angepasste Vorlagen)';
  511 $lang['Original templates'] = 'Originales Templates';
   511$lang['Original templates'] = 'Original-Templates';
  512512$lang['Optional URL keyword'] = 'Optionale Parameter in der URL';
  513 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Die Konfiguration der Templates gespeichert wurde.';
   513$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Die Konfiguration der Templates wurde gespeichert.';
  514514$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle Optimierungen wurden erfolgreich abgeschlossen.';
  515515$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Einige Optimierungen endeten mit Fehlern.';
  516516$lang['Modify information'] = 'Informationen ändern';
  517517$lang['nothing'] = 'nichts';
  518 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Überschreibt alle existierenden Werte in der Datenbank mit leeren!!  (filesize, width, height, high_filesize, date_creation, keywords, date_creation, author, name, comment)';
  519 $lang['Manage photo ranks'] = 'Verwalte Foto Rangordnung';
   518$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'setzt alle in der Datenbank vorhandenen Werte zurück  ';
   519$lang['Manage photo ranks'] = 'Verwalte Foto-Rangordnung';
  520520$lang['Edit ranks'] = 'Die Reihenfolge ändern';
  521521$lang['No photo in this album'] = 'Keine Fotos in diesem Album';
  522522$lang['Images manual order was saved'] = 'Die manuelle Reihenfolge der Bilder wurde gespeichert';
  523523$lang['ranks'] = 'Reihenfolge';
  524 $lang['Drag to re-order'] = 'Klicken und Ziehen um eine neue Reihenfolge festzulegen';
   524$lang['Drag to re-order'] = 'Klicken und Ziehen, um eine neue Reihenfolge festzulegen';
  525525$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Schnelle Synchronisierung';
  526526$lang['No photo can be deleted'] = 'Kein Foto kann gelöscht werden';
   
  534534
  535535// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  536 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Newsletter';
  537 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Abonniere den Piwigo Newsletter. Du bekommst eine E-Mail wenn eine neue Version verfügbar ist (manchmal wird ein Bug gefixt, der die Sicherheit der Piwigo erhöht, es ist dann wichtig das Upgrade zu installieren) und wenn es wichtige Ereignisse rund um das Projekt gibt. Es sind nur ein paar E-Mails im Jahr.';
   536$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo-Newsletter';
   537$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Abonnieren Sie den Piwigo-Newsletter. Wenn eine neue Version von Piwigo bereitsteht oder wichtige Sicherheits-Updates erschienen sind, werden sie per E-Mail benachrichtigt. Auch über bedeutende Ereignisse rund um das Piwigo-Projekt werden Sie informiert. Es erscheinen nur wenige Newsletter im Jahr.';
  538538$lang['Subscribe %s'] = 'Abonnieren %s';
  539 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonniere %s zum Piwigo Newsletter';
  540 $lang['Purge search history'] = 'Lösche die Such-Historie';
   539$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Melde %s an für den Piwigo-Newsletter';
   540$lang['Purge search history'] = 'Lösche die Suchhistorie';
  541541$lang['Hide'] = 'Verstecken';
  542542$lang['Operation in progress'] = 'Arbeite daran.';
  543543$lang['Please wait...'] = 'Bitte warten...';
  544 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Das Kennwort fehlt. Bitte geben sie ihr Kennwort ein.';
  545 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Das Kennwort zum überprüfen fehlt. Bitte geben Sie ihr gewähltes Kennwort noch einmal ein.';
  546 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Erlaube Benutzern ihre eigenen Kommentare zu editieren';
  547 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Erlaube Benutzern ihre eigenen Kommentare zu löschen';
  548 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Schicke den Administratoren eine E-mail wenn ein Kommentar verändert wurde';
  549 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Schicke den Administratoren eine E-mail wenn ein Kommentar gelöscht wurde';
  550 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Kann den alten Permalink nicht löschen !';
   544$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Das Kennwort fehlt. Bitte geben Sie Ihr Kennwort ein.';
   545$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Das Kennwort zum Überprüfen fehlt. Bitte geben Sie ihr gewähltes Kennwort noch einmal ein.';
   546$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Erlaube Benutzern, ihre eigenen Kommentare zu editieren';
   547$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Erlaube Benutzern, ihre eigenen Kommentare zu löschen';
   548$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Schicke den Administratoren eine E-Mail, wenn ein Kommentar verändert wurde';
   549$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Schicke den Administratoren eine E-Mail, wenn ein Kommentar gelöscht wurde';
   550$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Kann den alten Permalink nicht löschen!';
  551551$lang['Hit'] = 'Treffer';
  552552$lang['Tools'] = 'Werkzeuge';
  553553$lang['Photos'] = 'Fotos';
  554554$lang['Themes'] = 'Themen';
  555 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruktionen um die Piwigo zu benutzen';
   555$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Hinweise zur Benutzung von Piwigo';
  556556$lang['Installed Themes'] = 'Installierte Themen';
  557557$lang['Add New Theme'] = 'Füge ein neues Thema hinzu';
   
  561561$lang['Upload Photos'] = 'Lade Fotos hoch';
  562562$lang['Drop into album'] = 'In das Album hochladen';
  563 $lang['+ Add an upload box'] = '+ eine weitere Uploadbox';
  564 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Erstelle den  "%s" Ordner im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation';
  565 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Gebe Schreibrechte (chmod 777) dem Ordner "%s" im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation';
  566 $lang['existing album'] = 'Existierendes Album';
  567 $lang['create a new album'] = 'Ein neues Album erstellen';
   563$lang['+ Add an upload box'] = '+ Füge eine weitere Uploadbox hinzu';
   564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Erstellen Sie das Verzeichnis "%s" im Hauptverzeichnis (root) Ihrer Piwigo-Installation';
   565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geben Sie dem Verzeichnis "%s" im Hauptverzeichnis (root) Ihrer Piwigo-Installation Schreibrechte (chmod 777)';
   566$lang['existing album'] = 'existierendes Album';
   567$lang['create a new album'] = 'erstelle ein neues Album';
  568568$lang['Album name'] = 'Albumname';
  569569$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" wurde hinzugefügt';
  570 $lang['Uploaded Photos'] = 'Lade Fotos hoch';
   570$lang['Uploaded Photos'] = 'Hochgeladene Fotos';
  571571$lang['%d photos uploaded'] = '%d Fotos hochgeladen';
  572572$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Datenschutzstufe auf "%s" gesetzt';
   
  581581$lang['Maximum Width'] = 'Maximale Breite';
  582582$lang['pixels'] = 'Pixel';
  583 $lang['Maximum Height'] = 'Maximale  Höhe';
   583$lang['Maximum Height'] = 'Maximale Höhe';
  584584$lang['Image Quality'] = 'Bildqualität';
  585585$lang['Save Settings'] = 'Speichere Einstellungen';
  586 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Die Konfigurationseinstellungen wurden gespeichert';
   586$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Die Konfigurationseinstellungen wurden gespeichert.';
  587587$lang['Active Themes'] = 'Aktive Themen';
  588 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Gebe dem Ordner "%s" Schreibrechte';
   588$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geben Sie dem Verzeichnis "%s" Schreibrechte';
  589589$lang['Administration Home'] = 'Startseite der Administration';
  590590$lang['Change Admin Colors'] = 'Ändere die Administrationsfarben ';
  591591$lang['Delete this theme'] = 'Lösche dieses Thema';
  592 $lang['Directory does not exist'] = 'Ordner existiert nicht';
   592$lang['Directory does not exist'] = 'Verzeichnis existiert nicht';
  593593$lang['Download,'] = 'Download,';
  594594$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronisieren';
  595 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Bekomme Hilfe im Piwigo Forum';
  596 $lang['Help Me'] = 'Hilf mir';
  597 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Es ist nicht möglich dieses Thema zu aktivieren da das Elternthema %s fehlt';
  598 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Es ist nicht möglich dieses Thema zu löschen. Andere Themen basieren darauf: %s';
   595$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Holen Sie sich Hilfe im Piwigo-Forum';
   596$lang['Help Me'] = 'Hilfe';
   597$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu aktivieren, da das Elternthema %s fehlt';
   598$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu löschen; andere Themen basieren darauf: %s';
  599599$lang['Inactive Themes'] = 'Inaktive Themen';
  600 $lang['Install on your computer,'] = 'Installiere auf deinem Computer,';
   600$lang['Install on your computer,'] = 'Installiere auf Ihrem Computer,';
  601601$lang['Make this theme available to users'] = 'Stelle dieses Thema den Benutzern zur Verfügung';
  602602$lang['Page end'] = 'Ende der Seite';
  603 $lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  604 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lese die Piwigo Dokumentation';
  605 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Starte pLoader und füge deine Fotos hinzu.';
   603$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo-Uploader';
   604$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lese die Piwigo-Dokumentation';
   605$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Starten Sie pLoader und fügen Sie Ihre Fotos hinzu.';
  606606$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Wechsle zwischen hellen und dunklen Farben für die Administration';
  607607$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Thema wurde erfolgreich installiert';
  608608$lang['Visit Gallery'] = 'Besuche die Galerie';
  609 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besuche die Piwigo Projekthomepage';
  610 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader bedeutet <em>Piwigo Uploader</em>. Auf deinem Computer bereitet der pLoader die Fotos vor und transferiert sie in die Piwigo Fotogalerie.';
   609$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besuche die Piwigo-Projekthomepage';
   610$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader bedeutet <em>Piwigo-Uploader</em>. pLoader überträgt Fotos von Ihrem Computer in Ihre Piwigo-Fotogalerie.';
  611611$lang['Guest Settings'] = 'Einstellungen für Gäste';
  612612$lang['Main Page'] = 'Hauptseite';
   
  617617$lang['Photo Properties'] = 'Fotoeigenschaften';
  618618$lang['Allow user customization'] = 'Erlaube Anpassungen durch Benutzer';
  619 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Zeit für die Ausführung ist abgelaufen, der Prozess muss fortgesetzt werden [Noch benötigte Zeit: %d Sekunden].';
   619$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Die Zeit für die Ausführung ist abgelaufen, der Prozess muss fortgesetzt werden [Noch benötigte Zeit: %d Sekunden].';
  620620$lang['Languages'] = 'Sprachen';
  621621$lang['Installed Languages'] = 'Installierte Sprachen';
   
  625625$lang['None'] = 'Nichts';
  626626$lang['Invert'] = 'Umkehren';
  627 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Es ist nicht möglich dieses Thema zu deaktivieren, du benötigst mindestens ein Thema.';
   627$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu deaktivieren, Sie benötigen mindestens ein Thema.';
  628628$lang['Miscellaneous'] = 'Verschiedenes';
  629629$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle Verbindungen';
  630 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Sie benötigen Webmaster-berechtigung.';
   630$lang['Webmaster status is required.'] = 'Sie benötigen Webmaster-Berechtigung.';
  631631$lang['Bound Theme'] = 'Zugewiesene Vorlage';
  632632$lang['Allow rating'] = 'Bewertung von Fotos erlauben';
  633 $lang['Select at least one comment'] = 'Wählen Sie mindestens ein Kommentar aus';
   633$lang['Select at least one comment'] = 'Wählen Sie mindestens einen Kommentar aus';
  634634$lang['Active Plugins'] = 'Aktivierte Plugins';
  635635$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivierte Plugins';
   
  637637$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Deinstallierte Plugins';
  638638$lang['By %s'] = 'Von %s';
  639 $lang['Visit plugin site'] = 'Besuche die Plugin Website';
   639$lang['Visit plugin site'] = 'Besuche die Plugin-Seite';
  640640$lang['Active Languages'] = 'Aktivierte Sprachen';
  641641$lang['Delete this language'] = 'Lösche diese Sprache';
   
  645645$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivierte Sprachen';
  646646$lang['Make this language available to users'] = 'Aktiviere diese Sprache für Benutzer';
  647 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Als Standardsprache für neue und unregistrierte User festlegen';
  648 $lang['delete'] = 'Löschen:';
   647$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Als Standardsprache für neue und unregistrierte Benutzer festlegen';
   648$lang['delete'] = 'löschen
   649';
  649650$lang['Add Photos'] = 'Fotos hinzufügen';
  650 $lang['The following tag was deleted'] = 'Folgendes Stichwort wurde gelöscht';
   651$lang['The following tag was deleted'] = 'Folgendes Schlagwort wurde gelöscht';
  651652$lang['There is no other language available.'] = 'Es ist keine weitere Sprache verfügbar.';
  652653$lang['There is no other plugin available.'] = 'Es ist kein weiteres Plugin verfügbar.';
  653654$lang['There is no other theme available.'] = 'Es ist kein weiteres Thema verfügbar.';
  654 $lang['Add another set of photos'] = 'Füge eine weitere Fotoserie hinzu';
   655$lang['Add another set of photos'] = 'Füge ein weiteres Fotoset hinzu';
  655656$lang['By rank'] = 'Nach Rangfolge';
  656657$lang['Manual order'] = 'Manuelle Sortierung';
  657658$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Die Reihenfolge der Menüelemente wurde erfolgreich angepasst.';
  658 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dieses Layout kann nicht direkt aktiviert werden';
   659$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dieses Thema kann nicht direkt aktiviert werden';
  659660$lang['Pending Comments'] = 'Freizugebende Kommentare';
  660661$lang['Menu Management'] = 'Menü';
  661 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In Ihrer php.ini Datei ist der upload_max_filesize (%sB) größer als post_max_size (%sB), Sie sollten diese Einstellung ändern';
  662 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif Erweiterung nicht verfügbar, der Admin sollte die Exif-Verwendung deaktivieren';
  663 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Die hochgeladene Datei überschreitet die upload_max_filesize Einstellung in der php.ini: %sB';
  664 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Die hochgeladenen Dateien überschreiten die post_max_size Einstellung in php.ini: %sB';
  665 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Die hochgeladene Datei überschreitet die MAX_FILE_SIZE Einstellung, die in der HTML-Form angegeben wurde';
   662$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In Ihrer php.ini Datei ist der upload_max_filesize (%sB) größer als post_max_size (%sB). Sie sollten diese Einstellung ändern.';
   663$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif-Erweiterung nicht verfügbar, der Administrator sollte die Exif-Verwendung deaktivieren';
   664$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Die hochgeladene Datei überschreitet die upload_max_filesize Einstellung in der Datei php.ini: %sB';
   665$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Die hochgeladenen Dateien überschreiten die post_max_size Einstellung in der Datei php.ini: %sB';
   666$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Die hochgeladene Datei überschreitet die MAX_FILE_SIZE-Einstellung, die in der HTML-Form angegeben wurde';
  666667$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Die hochgeladene Datei wurde nur teilweise übertragen';
  667668$lang['No file was uploaded'] = 'Keine Datei wurde hochgeladen';
  668 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Ein temporärer Ordner wird vermisst';
  669 $lang['Failed to write file to disk'] = 'Es ist nicht möglich die Datei zu schreiben';
   669$lang['Missing a temporary folder'] = 'Ein temporäres Verzeichnis wird vermisst';
   670$lang['Failed to write file to disk'] = 'Es ist nicht möglich, die Datei zu schreiben';
  670671$lang['File upload stopped by extension'] = 'Das Hochladen der Datei wurde infolgedessen gestoppt';
  671 $lang['Unknown upload error'] = 'Unbekannter Fehler beim hochladen';
   672$lang['Unknown upload error'] = 'Unbekannter Fehler beim Hochladen';
  672673$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fehler bei Datei "%s" : %s';
  673674$lang['automatic order'] = 'automatische Sortierung';
  674675$lang['manual order'] = 'manuelle Sortierung';
  675676$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alben automatisch sortiert';
  676 $lang['Batch Manager'] = 'Stapelverarbeitungsmanager';
   677$lang['Batch Manager'] = 'Stapelverarbeitung';
  677678$lang['include child albums'] = 'inclusive Unteralben';
  678679$lang['Selection'] = 'Auswahl';
   
  702703$lang['remove creation date'] = 'Entferne das Erstellungsdatum';
  703704$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumfotos findet man in folgenden Alben: %s';
  704 $lang['Delete orphan tags'] = 'Lösche nichtbenutzte Stichworte';
   705$lang['Delete orphan tags'] = 'Lösche nicht benutzte Schlagwörter';
  705706$lang['delete photo'] = 'lösche Foto';
  706 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Nichtbenutzte Stichworte wurden gelöscht';
   707$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nicht benutzte Schlagwörter wurden gelöscht';
  707708$lang['Week starts on'] = 'Die Woche beginnt mit';
  708 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Sie haben %d nichtbenutzte Stichworte: %s.';
   709$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Sie haben %d nicht benutzte Schlagwörter: %s.';
  709710$lang['Remove from caddie'] = 'Vom Sammelkorb entfernen';
  710 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Themen, welche einen update brauchen';
  711 $lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprachen, welche einen update brauchen';
   711$lang['Themes which need upgrade'] = 'Themen, die aktualisiert werden sollten';
   712$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprachen, die aktualisiert werden sollten';
  712713$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle Themen sind auf dem neuesten Stand.';
  713 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle Plug-Ins sind auf dem neuesten Stand.';
   714$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle Plugins sind auf dem neuesten Stand.';
  714715$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle Sprachen sind auf dem neuesten Stand.';
  715 $lang['Visit theme site'] = 'Die Themenseite besuchen';
  716 $lang['Visit language site'] = 'Die Sprachenseite besuchen';
   716$lang['Visit theme site'] = 'Besuche die Themenseite';
   717$lang['Visit language site'] = 'Besuche die Sprachenseite';
  717718$lang['New Version'] = 'Neue Version';
  718719$lang['display'] = 'Zeige';
  719720$lang['Obsolete Plugins'] = 'Veraltete Plugins';
  720 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'WARNUNG! Dieses Plugin ist nicht kompatibel mit dieser Version der Piwigo.';
   721$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'WARNUNG! Dieses Plugin ist nicht kompatibel mit dieser Version von Piwigo.';
  721722$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Wollen Sie es wirklich wieder aktivieren?';
  722 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DIESES PLUGIN IST JETZT IN DEN KERN DER PIWIGO INTEGRIERT! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN!';
  723 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: DIESES PLUGIN FEHLT OBWOHL ES INSTALLIERT IST! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN! ';
   723$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DIESES PLUGIN IST JETZT IN DEN KERN VON PIWIGO INTEGRIERT! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN!';
   724$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: DIESES PLUGIN FEHLT, OBWOHL ES INSTALLIERT IST! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN! ';
  724725$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Vorschaubilder werden neu erstellt...';
  725726$lang['Photos generation in progress...'] = 'Fotos werden neu erstellt...';
   
  730731$lang['Searching...'] = 'Suche...';
  731732$lang['Type in a search term'] = 'Geben Sie bitte einen Suchbegriff ein';
  732 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = ' Aktivieren Sie das Icon "Neu" neben Alben und Fotos ';
   733$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivieren Sie das Icon "Neu" neben den Alben und Fotos ';
  733734$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiviere alle';
  734735$lang['Default photos order'] = 'Voreingestellte Fotoanordnung';
  735736$lang['Restore'] = 'Zurücksetzen';
  736737$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Zurücksetzen auf Standardkonfiguration. Alle Einstellungen in diesem Plugin gehen verloren!';
  737 $lang['Show menubar'] = 'Zeige die Menübar';
   738$lang['Show menubar'] = 'Zeige die Menüleiste';
  738739$lang['Updates'] = 'Aktualisierungen';
  739 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Aktualisierung in Arbeit…Bitte warten.';
   740$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Aktualisiere... Bitte warten.';
  740741$lang['Ignore this update'] = 'Ignoriere diese Aktualisierung';
  741742$lang['Reset ignored updates'] = 'Zurücksetzen der ignorierten Aktualisierungen';
   
  743744$lang['ERROR'] = 'FEHLER';
  744745$lang['Update Complete'] = 'Aktualisierung komplett';
  745 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Aktualisierung';
   746$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo-Aktualisierung';
  746747$lang['Extensions Update'] = 'Aktualisierung der Erweiterungen';
  747748$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle Erweiterungen sind aktuell.';
  748 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Erweiterungen sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version der Piwigo:';
  749 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = ' Folgende Themen sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version der Piwigo:';
   749$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Plugins sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version von Piwigo:';
   750$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Themen sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version von Piwigo:';
  750751$lang['I decide to update anyway'] = 'Ich möchte trotzdem aktualisieren';
  751752$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualisierung auf Piwigo %s';
  752753$lang['Two updates are available'] = 'Zwei Aktualisierungen sind verfügbar';
  753 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dies ist eine kleine Aktualisierung nur zur Fehlerbeseitigung.';
  754 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dies ist eine größere Aktualisierung  mit <a href="%s">neuen Funktionen </a>.';
  755 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Einigen Themen und Erweiterungen sind nun leider nicht mehr verfügbar.';
  756 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Sie können direkt auf Piwigo %s aktualisieren ohne vorher auf Piwigo %s zu aktualisieren (empfohlen).';
  757 $lang['Save Template Directory'] = 'Sichere den Template-Ordner';
   754$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dies ist eine kleine Aktualisierung zur Fehlerbeseitigung.';
   755$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dies ist eine größere Aktualisierung mit <a href="%s">neuen Funktionen </a>.';
   756$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Einige Themen und Plugins sind nun leider nicht mehr verfügbar.';
   757$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Empfehlung: Sie können direkt auf Piwigo %s aktualisieren. Ein Upgrade auf Piwigo %s ist nicht nötig.';
   758$lang['Save Template Directory'] = 'Sichere das Template-Verzeichnis';
  758759$lang['Dump Database'] = 'Sichere die Datenbank';
  759 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Sichere auch die Daten der History (Warnung: kann das Speicherlimit des Servers überschreiten)';
  760 $lang['Unable to dump database.'] = 'Es ist nicht möglich die Datenbank zu sichern.';
   760$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Sichere auch die Daten der History. (Warnung: Das Speicherlimit des Servers kann überschreiten werden!)';
   761$lang['Unable to dump database.'] = 'Es ist nicht möglich, die Datenbank zu sichern.';
  761762$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Einige Aktualisierungen für Erweiterungen sind verfügbar.';
  762763$lang['Ignore All'] = 'Ignoriere alle';
   
  765766$lang['Height'] = 'Höhe';
  766767$lang['Follow Orientation'] = 'Folgen Sie der Orientierung';
  767 $lang['Graphics Library'] = ' Grafikbibliothek';
   768$lang['Graphics Library'] = 'Grafikbibliothek';
  768769$lang['Add a criteria'] = 'Ein Kriterium hinzufügen';
  769 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = ' Sie können keine Standardsortierung festlegen da Sie eine benutzerdefinierte Einstellung in Ihrer lokalen Konfiguration festgelegt haben.';
  770 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Sie haben <i>$conf[\'order_by\']</i> in ihrer lokalen Konfigurationsdatei festgelegt, dieser Parameter wird abgelehnt, bitte entfernen sie ihn oder benennen sie ihn um in <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   770$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Sie können keine Standardsortierung festlegen, da Sie eine benutzerdefinierte Einstellung in Ihrer lokalen Konfiguration vorgenommen haben.';
   771$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Sie haben <i>$conf[\'order_by\']</i> in ihrer lokalen Konfigurationsdatei festgelegt. Dieser Parameter ist überholt. Bitte entfernen Sie ihn oder benennen Sie ihn um in <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
  771772$lang['Average rate'] = 'Durchschnittliche Bewertung';
  772773$lang['Rate'] = 'Bewertung';
  773774$lang['Learn more'] = 'Mehr Informationen';
  774 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Ein Fehler trat während des Aktualisierens auf.';
  775 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Ein Fehler trat während des Entpackens auf. Bitte prüfen Sie die Schreibrechte ihrer Piwigo Installation.<br><a href="%s">Klicken Sie hier für das Fehlerprotokoll</a>.';
   775$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Während des Aktualisierens trat ein Fehler auf.';
   776$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Während des Entpackens trat ein Fehler auf. Bitte überprüfen Sie die Schreibrechte Ihrer Piwigo-Installation. <br><a href="%s">Klicken Sie hier, um das Fehlerprotokoll einzusehen</a>.';
  776777$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kann die Aktualisierungsdatei nicht vom Server laden';
  777778$lang['Zoom'] = 'Zoom';
  778 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(dieser Tag wird gelöscht!)';
  779 $lang['... or '] = '... oder';
   779$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dieses Schlagwort wird gelöscht!)';
   780$lang['... or '] = '...oder';
  780781$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Erlaubte Dateitypen: %s.';
  781 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Standardmäßig erstellt Piwigo eine für Web optimierete Ansicht der HD-Version (hochaufgelösten Version) deines Fotos';
   782$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Standardmäßig erstellt Piwigo eine für das Web optimierte Ansicht der HD-Version (hochaufgelösten Version) Ihres Fotos.';
  782783$lang['Confirm merge'] = 'Zusammenführen bestätigen';
  783784$lang['Create'] = 'Erstellen';
  784785$lang['hide details'] = 'Details verbergen';
  785 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Wenn das Bild nicht HD (hochaufgelöst) ist und das Bild kleiner ist als die für Web optimierte Größe, verwendet Piwigo dieses als HD und erstellt eine verkleinerte Web optimierten Version';
   786$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Wenn das Bild nicht HD (hochaufgelöst) ist und das Bild kleiner ist als die für das Web optimierte Größe, verwendet Piwigo dieses als HD und erstellt eine verkleinerte weboptimierte Version.';
  786787$lang['Manage Permissions'] = 'Zugriff verwalten';
  787788$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Max. Dateigröße: %sB.';
  788 $lang['Merge selected tags'] = 'Gewählte Tags zusammenführen';
  789 $lang['Merge tags'] = 'Tags zusammenführen';
  790 $lang['No destination tag selected'] = 'Keinen Ziel-Tag gewählt';
   789$lang['Merge selected tags'] = 'Gewählte Schlagwörter zusammenführen';
   790$lang['Merge tags'] = 'Schlagwörter zusammenführen';
   791$lang['No destination tag selected'] = 'Kein Ziel-Schlagwort gewählt';
  791792$lang['Photo %s of %s'] = 'Bild %s of %s';
  792793$lang['Select an album'] = 'Wähle ein Album';
  793 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wahle 2 Tags zum Zusammenführen';
  794 $lang['Select the destination tag'] = 'Wähle Ziel-Tag';
   794$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wählen Sie mindestens 2 Schlagwörter zum Zusammenführen aus';
   795$lang['Select the destination tag'] = 'Wähle Ziel-Schlagwort';
  795796$lang['show details'] = 'Details zeigen';
  796797$lang['Start Upload'] = 'Upload starten';
  797 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tags <em>%s</em> in <em>%s</em> zusammengeführt';
  798 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du benutzt den einfachen Uploader. Benutze den <a href="%s">Flash uploader</a> stattdessen.';
  799 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Probleme mit dem Flash Uploader. Benutze den <a href="%s">Browser uploader</a>';
  800 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Eine gesperrte Galerie kann nur von Administratoren betrachtet werden';
   798$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Schlagwörter <em>%s</em> mit <em>%s</em> zusammengeführt';
   799$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Sie benutzen den Browser-Uploader. Benutzen Sie stattdessen den <a href="%s">Flash-Uploader</a>.';
   800$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Probleme mit dem Flash-Uploader? Benutzen Sie stattdessen den <a href="%s">Browser-Uploader</a>.';
   801$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Eine gesperrte Galerie kann nur von Administratoren eingesehen werden';
  801802$lang['Activate comments'] = 'Kommentare aktivieren';
  802803$lang['administrators'] = 'Administratoren';
  803804$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Maximale Auflösung (ca.): %dM Pixel (das sind %dx%d Pixel).';
  804 $lang['Default comments order'] = 'Standard Sortierreihenfolge für Kommentare';
   805$lang['Default comments order'] = 'Standardsortierreihenfolge für Kommentare';
  805806$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie entsperrt';
  806807$lang['modified'] = 'verändert';
   
  813814$lang['Resize after upload'] = 'Größe nach dem Upload anpassen';
  814815$lang['Save visits in history for'] = 'Besuche in der History speichern für';
  815 $lang['Send connection settings by email'] = 'Verbindungseinstellungen als E-mail senden';
  816 $lang['simple visitors'] = 'Einfache Besucher';
  817 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Die original Bildqualität muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
  818 $lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Die original Maximalhöhe muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
  819 $lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Die original Maximalbreite muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
   816$lang['Send connection settings by email'] = 'Verbindungseinstellungen als E-Mail senden';
   817$lang['simple visitors'] = 'einfache Besucher';
   818$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Die originale Bildqualität muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
   819$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Die originale Maximalhöhe muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
   820$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Die originale Maximalbreite muss eine Zahl zwischen %d und %d sein';
  820821$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Die %d Fotos dieses Albums wurden zwischen %s und %s hochgeladen.';
  821822$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Die %d Fotos dieses Albums wurden am %s hochgeladen.';
   
  824825$lang['Center of interest'] = 'Interessensmittelpunkt';
  825826$lang['Not cropped correctly?'] = 'Nicht richtig zugeschnitten?';
  826 $lang['apply automatic sort order'] = 'Automatische Sortierreihenfolge anwenden';
   827$lang['apply automatic sort order'] = 'automatische Sortierreihenfolge anwenden';
  827828$lang['Automatic sort order'] = 'Automatische Sortierreihenfolge';
  828829$lang['Cancel'] = 'Abbrechen';
  829 $lang['cancel manual order'] = 'Manuelle Reihenfolge abbrechen';
   830$lang['cancel manual order'] = 'manuelle Reihenfolge abbrechen';
  830831$lang['List'] = 'Liste';
  831832$lang['Save manual order'] = 'Manuelle Reihenfolge speichern';
  832 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Sie können nur ein Mobile Layout aktivieren';
   833$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Sie können nur ein Mobil-Layout aktivieren.';
  833834$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s wurde erfolgreich aktualisiert.';
  834 $lang['Add tags'] = 'Tag hinzufügen';
   835$lang['Add tags'] = 'Schlagwörter hinzufügen';
  835836$lang['Applications'] = 'Applikationen';
  836837$lang['Last import'] = 'Letzter Import';
   
  838839$lang['Web Form'] = 'Webformular';
  839840$lang['With no album'] = 'Ohne Album';
  840 $lang['With no tag'] = 'Ohne Tag';
   841$lang['With no tag'] = 'Ohne Schlagwort';
  841842$lang['With no virtual album'] = 'Ohne virtuelles Album';
  842 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Die <em>Piwigo für Android</em> App ermöglicht es Dir, dich auf Deine Piwigo Galerie zu verbinden, Alben zu erstellen und mehrere Fotos gleichzeitig hochzuladen.';
  843 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Die <em>Piwigo für iOS</em> App ermöglicht es Dir, dich auf Deine Piwigo Galerie zu verbinden, Alben zu erstellen und mehrere Fotos gleichzeitig hochzuladen.';
  844 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom ist eine Bildbearbeitungssoftware, die entwickelt wurde, um eine grosse Anzahl an Bildern zu verwalten und zu bearbeiten.';
  845 $lang['Available on'] = 'Verfügbar am';
   843$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Das App <em>Piwigo für Android</em> ermöglicht es Ihnen, sich mit Ihrer Piwigo-Galerie zu verbinden, Alben zu erstellen und mehrere Fotos gleichzeitig hochzuladen.';
   844$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Das App <em>Piwigo für iOS</em> ermöglicht es Ihnen, sich mit Ihrer Piwigo-Galerie zu verbinden, Alben zu erstellen und mehrere Fotos gleichzeitig hochzuladen.';
   845$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom ist eine Bildbearbeitungssoftware, die entwickelt wurde, um eine grosse Anzahl von Bildern zu verwalten und zu bearbeiten.';
   846$lang['Available on'] = 'Erhältlich bei ';
  846847$lang['Available versions for'] = 'Verfügbare Versionen für';
  847848$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo für Android';
  848849$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo für iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  849 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Veröffentlichungsplugin für Lightroom';
  850 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Der Piwigo Veröffentlichungsplugin erlaubt es Dir, Bilder direkt aus Lightroom mit Deiner Piwigo Galerie zu synchronisieren.';
  851 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u Benutzer haben automatisch Zugriff weil sie zu einer Gruppe mit entsprechenden Zugriffrechten gehören.';
   850$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo-Publish-Plugin für Lightroom';
   851$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Das Piwigo-Publish-Plugin erlaubt es Ihnen, Bilder aus Lightroom zu exportieren und mit Ihrer Piwigo-Fotogalerie zu synchronisieren.';
   852$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u Benutzer haben automatisch Zugriff, weil sie zu einer Gruppe mit entsprechenden Zugriffsrechten gehören.';
  852853$lang['any visitor can see this album'] = 'jeder Besucher kann das Album sehen';
  853 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture für Mac ist ein mächtiges Werkzeug um Bilder zu bearbeiten und grpße Sammlungen zu verwalten';
  854 $lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture ist für professionelle Photographen mit der einfach von iPhoto';
   854$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture für Mac ist ein mächtiges Werkzeug, um Bilder zu bearbeiten und große Bildersammlungen zu verwalten.';
   855$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture ist für professionelle Fotografen bestimmt und so einfach zu bedienen wie iPhoto.';
  855856$lang['Groups and users'] = 'Gruppen und Benutzer';
  856 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'Photos mit geringerer Privatsphäre einschließen';
  857 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto ist standard Photoverwaltungs-Programm  in MacOSX. Das Piwigo Export Plugin ermöglicht das Erstellen von Alben und das Exportieren von Fotos direkt aus iPhoto in die Piwigo Galery';
   857$lang['include photos with lower privacy level'] = 'Fotos mit geringerer Privatsphäre einschließen';
   858$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto ist die Standard-Fotoverwaltung unter Mac OS X. Das Piwigo-Export-Plugin ermöglicht Ihnen das Erstellen neuer Alben und den Export Ihrer Fotos direkt aus iPhoto in Ihre Piwigo-Fotogalerie.';
  858859$lang['Permission granted for users'] = 'Zugriff für Benutzer erlaubt';
  859 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo Export Plugin für Aperture';
  860 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo Export Plugin für iPhoto';
   860$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo-Export-Plugin für Aperture';
   861$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo-Export-Plugin für iPhoto';
  861862$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo ';
  862863$lang['Select groups...'] = 'Wähle Gruppen...';
  863864$lang['Select users...'] = 'Wähle Benutzer...';
  864 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Das Piwigo Export Plugin erlaubt es Alben zu erstellen und Photos zu exportieren';
  865 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Es gibt keine Gruppe in dieser Gallery';
  866 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Besucher müssen sich einloggen um das Album zu sehen (Zugriffsrechte)';
  867 $lang['Delete multiple size images'] = 'Merhfache Bildgrößen löschen';
  868 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam ist ein fortschrittliches, kostenfreies Bildverwaltungsprogramm für Linux, Windows und MacOSX';
  869 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam ist für Photographen, die Bilder anschauen, verwalten, bearbeiten, verbessern, verschlagworten oder teilen wollen.';
  870 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionen inklusive Galery durchblättern, Alben erstellen und Bilder hochladen.';
  871 $lang['Generate multiple size images'] = 'Merhfache Bildgrößen generieren';
  872 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'In Linux kann Shotwell ganze einfach mit dem Paketmanager mit der Piwigo Publishing option installieren.';
   865$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Das Piwigo-Export-Plugin erlaubt es, Alben zu erstellen und Fotos zu exportieren';
   866$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Es gibt keine Gruppe in dieser Galerie.';
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Besucher müssen sich einloggen und die entsprechenden Rechte besitzen, um das Album zu sehen';
   868$lang['Delete multiple size images'] = 'Mehrfache Bildgrößen löschen';
   869$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam ist ein modernes Bildverwaltungsprogramm für Linux, Windows und Mac OS X. digikam ist freie Software.';
   870$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam ist für Fotografen gedacht, die Bilder verwalten, bearbeiten, verbessern, katalogisieren und weitergeben wollen.';
   871$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Der Leistungsumfang schließt das Durchbättern der Galerie, das Erstellen von Alben und das Hochladen von Fotos ein.';
   872$lang['Generate multiple size images'] = 'Mehrfache Bildgrößen generieren';
   873$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Unter Linux installieren Sie Shotwell einfach mit Ihrem Paketmanager und aktivieren Sie die Option "Piwigo Publishing".';
  873874$lang['Permission granted for groups'] = 'Zugriff für Gruppen erlaubt';
  874 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Veröffentlichungs-Plugin für digiKam';
  875 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery App für Android) is ein Open-Source (GPL v3) Piwigo Client für Android.';
  876 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell ist eine Open-Source Bildverwaltung für Linux. Es ist das standard Bildverwaltungsprogramm unter Ubuntu und Fedora.';
  877 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Um deine Bilder von didiKam nach Piwigo zu exportieren, installiere einfach digiKam mit den Kipi-Plugins';
  878 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Keine Gruppe hat Zugriff um das private Album anzusehen';
   875$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo-Publish-Plugin für digiKam';
   876$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid ist ein Piwigo-Client für Android. Das App ist Open Source (GPL v3).';
   877$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell ist eine Open-Source-Bildverwaltung für Linux und das Standard-Bildverwaltungsprogramm unter Ubuntu und Fedora.';
   878$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Um Ihre Bilder von digiKam nach Piwigo zu exportieren, installieren Sie einfach digiKam un die Kipi-Plugins.';
   879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Keine Gruppe hat das Recht, dieses private Album zu betrachten';
  879880$lang['Permission management'] = 'Zugriffsverwaltung';
  880881$lang['custom'] = 'Anpassung';
  881882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Bildgrößen nach Zuschnitt';
  882883$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Der Mittelpunkt ist der bedeutungsvollste Bereich im Bild.';
  883 $lang['add a new watermark'] = 'ein neues Wasserzeichen hinzufügen';
   884$lang['add a new watermark'] = 'füge ein neues Wasserzeichen hinzu';
  884885$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Wasserzeichen anwenden, wenn die Höhe größer ist als';
  885886$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Wasserzeichen anwenden, wenn die Breite größer ist als';
   
  887888$lang['bottom right corner'] = 'rechte untere Ecke';
  888889$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Standardmäßig wird der Interessenschwerpunkt in der Mitte des Fotos platziert.';
  889 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Für Foto-Größen mit einem Schnitt, wie zum Beispiel "quadratisch", wird Piwigo sein Bestes tun, um den Interessenschwerpunkt einzubeziehen.';
   890$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Für Fotogrößen mit einem Schnitt, wie zum Beispiel "quadratisch", wird Piwigo sein Bestes tun, um den Interessenschwerpunkt einzubeziehen.';
  890891$lang['middle'] = 'Mitte';
  891892$lang['Opacity'] = 'Deckkraft';
  892893$lang['Select a file'] = 'Wählen Sie eine Datei';
  893 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Wählen Sie eine Zone mit Ihrer Maus, um ein neues Interessenschwerpunkt zu definieren.';
   894$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Wählen Sie eine Zone mit Ihrer Maus, um einen neuen Interessenschwerpunkt zu definieren.';
  894895$lang['top left corner'] = 'obere linke Ecke';
  895896$lang['top right corner'] = 'obere rechte Ecke';
  896 $lang['X Position'] = 'X Position';
  897 $lang['X Repeat'] = 'X Wiederholen';
  898 $lang['Y Position'] = 'Y Position';
  899 $lang['Multiple Size'] = 'Mehrfache Größe';
   897$lang['X Position'] = 'X-Position';
   898$lang['X Repeat'] = 'X-Wiederholung';
   899$lang['Y Position'] = 'Y-Position';
   900$lang['Multiple Size'] = 'Bildqualität/Bildgröße';
  900901$lang['%d day'] = '%d Tag';
  901902$lang['%d days'] = '%d Tage';
   
  914915$lang['Added by %s'] = 'Hinzugefügt von %s';
  915916$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerische Kennzahl: %d';
  916 $lang['Original file : %s'] = 'Original Datei: %s';
   917$lang['Original file : %s'] = 'Originaldatei: %s';
  917918$lang['Posted %s on %s'] = '%s gesendet am %s';
  918919$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Bewertet %d mal, Wertung: %.2f';
   
  923924$lang['%d weeks'] = '%d Wochen';
  924925$lang['Edit photo'] = 'Foto bearbeiten';
  925 $lang['create a new site'] = 'Erstelle eine neue Seite';
   926$lang['create a new site'] = 'erstelle eine neue Seite';
   927$lang['No order field selected'] = 'Kein Anordnungsfeld gewählt';
  926928?>
 • branches/2.4/language/de_DE/common.lang.php

  r15455 r16299  
  3636$lang_info['zero_plural'] = false;
  3737
  38 $lang['%d Kb'] = '%d Kb';
   38$lang['%d Kb'] = '%d kB';
  3939$lang['%d album updated'] = '%d Album aktualisiert';
  4040$lang['%d albums updated'] = '%d Alben aktualisiert';
   
  5252$lang['%d new users'] = '%d neue Benutzer';
  5353$lang['About'] = 'Über uns';
  54 $lang['All tags'] = 'Alle Stichworte';
  55 $lang['Any tag'] = 'Beliebiges Stichwort';
   54$lang['All tags'] = 'Alle Schlagwörter';
   55$lang['Any tag'] = 'Beliebiges Schlagwort';
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Mindestens eine aufgelistete Regel muss übereinstimmen.';
  5757$lang['Author'] = 'Autor';
  5858$lang['Albums'] = 'Alben';
  5959$lang['Album'] = 'Album';
  60 $lang['Close this window'] = 'Dieses Fenster schließen';
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Vollständiger RSS-Feed (Fotos, Kommentare)';
   60$lang['Close this window'] = 'Dieses Fenster schließen.';
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'RSS-Feed (Fotos und Kommentare)';
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Neues Passwort bestätigen';
  63 $lang['Connection settings'] = 'Login-Einstellungen';
   63$lang['Connection settings'] = 'Anmeldung';
  6464$lang['Login'] = 'Anmeldung';
  65 $lang['Contact webmaster'] = 'Mail an den Webmaster';
  66 $lang['Create a new account'] = 'Erstellen Sie ein neues Konto';
   65$lang['Contact webmaster'] = 'E-Mail an den Webmaster';
   66$lang['Create a new account'] = 'Erstellen Sie einen neuen Account';
  6767$lang['Created on'] = 'Erstellt am';
  6868$lang['Creation date'] = 'Erstellungsdatum';
   
  7070$lang['Dimensions'] = 'Abmessungen';
  7171$lang['Display'] = 'Anzeige';
  72 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Jede aufgelistete Regel muss erfüllt sein';
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Die E-Mail-Adresse fehlt.';
   72$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Jede aufgelistete Regel muss erfüllt sein.';
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Die E-Mail-Adresse fehlt. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an.';
  7474$lang['Email address'] = 'E-Mail-Adresse';
  7575$lang['Enter your personnal informations'] = 'Geben Sie Ihre persönlichen Daten an';
  76 $lang['Error sending email'] = 'Fehler beim Senden der Mail';
   76$lang['Error sending email'] = 'Fehler beim Senden der E-Mail';
  7777$lang['File name'] = 'Name der Datei';
  7878$lang['File'] = 'Datei';
   
  8181$lang['Filter'] = 'Filter';
  8282$lang['Forgot your password?'] = 'Passwort vergessen?';
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Besuche die Galerie mit Besucherrechten';
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Besuchen Sie die Galerie als Gast';
  8484$lang['Help'] = 'Hilfe';
  8585$lang['Identification'] = 'Anmeldung';
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Nur Foto RSS-Feed';
  87 $lang['Keyword'] = 'Stichwort';
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-Feed (nur Fotos)';
   87$lang['Keyword'] = 'Schlagwort';
  8888$lang['Links'] = 'Links';
  8989$lang['N/A'] = 'nicht vorhanden';
   
  101101$lang['Register'] = 'Registrieren';
  102102$lang['Registration'] = 'Registrierung';
  103 $lang['Related tags'] = 'Mit den Stichworten';
  104 $lang['Reset'] = 'Abbrechen';
   103$lang['Related tags'] = 'Mit den Schlagwörten';
   104$lang['Reset'] = 'Zurücksetzen';
  105105$lang['Retrieve password'] = 'Passwort abrufen';
  106106$lang['Search rules'] = 'Suchkriterien';
  107 $lang['Search tags'] = 'Stichworte suchen';
   107$lang['Search tags'] = 'Schlagwörter suchen';
  108108$lang['Search'] = 'Suchen';
  109 $lang['display available tags'] = 'alle verfügbaren Stichworte';
   109$lang['display available tags'] = 'alle verfügbaren Schlagwörter anzeigen';
  110110$lang['Since'] = 'Seit';
  111111$lang['Sort by'] = 'Sortieren nach';
  112112$lang['Sort order'] = 'Sortierreihenfolge';
  113 $lang['Tag'] = 'Stichwort';
  114 $lang['Tags'] = 'Stichworte';
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Die RSS Mittteilung beinhaltet Neuigkeiten von dieser Website: neue Fotos, aktualisierte Alben, neue Kommentare. Benutze einen RSS feed reader.';
  116 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Feed-ID unbekannt';
   113$lang['Tag'] = 'Schlagwort';
   114$lang['Tags'] = 'Schlagwörter';
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Der RSS-Feed beinhaltet Neuigkeiten von dieser Webseite: neue Fotos, aktualisierte Alben, neue Kommentare. Benutzen Sie einen RSS-Feed-Reader.';
   116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Feed-ID unbekannt.';
  117117$lang['User comments'] = 'Benutzerkommentare';
  118118$lang['Username'] = 'Benutzername';
   
  121121$lang['Week %d'] = 'Woche %d';
  122122$lang['About Piwigo'] = 'Über Piwigo';
  123 $lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Sie sind nicht berechtigt die gewünschte Seite aufzurufen';
  124 $lang['add this photo to your favorites'] = 'füge dieses Foto den Favoriten hinzu';
   123$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Sie sind nicht berechtigt, die gewünschte Seite aufzurufen.';
   124$lang['add this photo to your favorites'] = 'Füge dieses Foto den Favoriten hinzu.';
  125125$lang['Administration'] = 'Administration';
  126126$lang['all'] = 'alle';
  127 $lang['ascending'] = 'wachsende';
  128 $lang['author(s) : %s'] = 'Autor(en) : %s';
   127$lang['ascending'] = 'aufsteigend';
   128$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(en): %s';
  129129$lang['Expand all albums'] = 'Albenbaum komplett ausklappen';
  130130$lang['posted after %s (%s)'] = 'eingestellt nach dem %s (%s)';
   
  141141$lang['chronology_monthly_list'] = 'Monatliche Liste';
  142142$lang['chronology_weekly_list'] = 'Wöchentliche Liste';
  143 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicken Sie hier, wenn Sie nicht durch ihren Browser weitergeleitet werden.';
   143$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicken Sie hier, wenn Sie nicht durch Ihren Browser automatisch weitergeleitet werden.';
  144144$lang['comment date'] = 'Datum des Kommentars';
  145145$lang['Comment'] = 'Kommentar';
  146 $lang['Your comment has been registered'] = 'Ihr Kommentar wurde gespeichert';
  147 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-Spam-Sperre, bitte warte eine Weile, bis du den nächsten Kommentar abgibst';
  148 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Dein Kommentar wurde abgelehnt da er evtl. gesetzte Regeln verletzt';
  149 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Ein Administrator muss deinen Beitrag freischalten bevor er sichtbar wird.';
   146$lang['Your comment has been registered'] = 'Ihr Kommentar wurde gespeichert.';
   147$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-Floot-Sperre: Vor dem Absenden eines weiteren Kommentars bitte kurz warten.';
   148$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Ihr Kommentar wurde abgelehnt, da er den Validierungsregeln nicht entspricht.';
   149$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Ein Administrator muss Ihren Beitrag freischalten, bevor er sichtbar wird.';
  150150$lang['This login is already used by another user'] = 'Dieser Benutzername ist bereits vergeben';
  151151$lang['Comments'] = 'Kommentare';
   
  165165$lang['day'][6] = 'Samstag';
  166166$lang['Default'] = 'Standardmäßig';
  167 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'lösche dieses Foto von den Favoriten';
   167$lang['delete this photo from your favorites'] = 'lösche dieses Foto aus der Favoritenliste';
  168168$lang['Delete'] = 'Löschen';
  169169$lang['descending'] = 'absteigend';
  170170$lang['Download'] = 'Herunterladen';
  171 $lang['Download this file'] = 'Download dieser Datei';
   171$lang['Download this file'] = 'Diese Datei downloaden';
  172172$lang['edit'] = 'bearbeiten';
  173173$lang['wrong date'] = 'Datum falsch';
   
  179179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Der Schreibzugriff auf die Datenbank ist wegen Wartungsarbeiten blockiert. Bitte besuchen Sie uns später wieder.';
  180180$lang['Page generated in'] = 'Seite erstellt in';
  181 $lang['guest'] = 'Besucher';
   181$lang['guest'] = 'Gast';
  182182$lang['Hello'] = 'Hallo';
  183183$lang['available for administrators only'] = 'verfügbar nur für Administratoren';
  184184$lang['display this album'] = 'zeige dieses Album';
  185185$lang['display last user comments'] = 'zeige die letzten Benutzerkommentare';
  186 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'anpassen des Erscheinungsbildes der Galerie';
   186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Anpassen des Erscheinungsbildes der Galerie';
  187187$lang['search'] = 'suchen';
  188188$lang['Home'] = 'Startseite';
  189189$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  190190$lang['in this album'] = 'in diesem Album';
  191 $lang['in %d sub-album'] = 'in %d Sub-Album';
  192 $lang['in %d sub-albums'] = 'in %d Sub-Alben';
   191$lang['in %d sub-album'] = 'in %d Unteralbum';
   192$lang['in %d sub-albums'] = 'in %d Unteralben';
  193193$lang['included'] = 'enthalten';
  194194$lang['Invalid password!'] = 'Passwort ungültig!';
   
  199199$lang['obligatory'] = 'obligatorisch';
  200200$lang['Maximum photo height'] = 'Maximale Fotohöhe';
  201 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Die maximale Höhe der Bilder größer als 50 sein';
   201$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Die maximale Höhe der Bilder muss größer als 50 sein';
  202202$lang['Maximum photo width'] = 'Maximale Fotobreite';
  203 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Die Breite der Bilder muss größer als 50 sein';
   203$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Die maximale Breite der Bilder muss größer als 50 sein';
  204204$lang['display a calendar by creation date'] = 'zeige einen Kalender nach Erstellungsdatum';
  205 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zeige alle Fotos in allen Sub-Alben';
   205$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zeige alle Fotos in allen Unteralben';
  206206$lang['return to normal view mode'] = 'zurück zur normalen Ansicht';
  207207$lang['display a calendar by posted date'] = 'zeige einen Kalender nach Einstellungsdatum';
   
  225225$lang['Next'] = 'Vorwärts';
  226226$lang['no rate'] = 'noch keine Bewertung';
  227 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotos eingestellt im letzen %d Tag.';
  228 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotos eingestellt in den letzen %d Tagen.';
   227$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotos eingestellt im letzten %d Tag.';
   228$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotos eingestellt in den letzten %d Tagen.';
  229229$lang['password updated'] = 'Passwort aktualisiert';
  230 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Der Zeitraum muss eine positive ganze Zahl sein';
   230$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Der Zeitraum muss eine positive ganze Zahl sein.';
  231231$lang['photo'] = 'Foto';
  232 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicke auf das Foto um es in hoher Auflösung zu sehen';
  233 $lang['Show file metadata'] = 'Zeige die Meta-Daten in der Datei';
   232$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicken Sie auf das Foto, um es in hoher Auflösung zu sehen.';
   233$lang['Show file metadata'] = 'Zeige die Datei-Metadaten';
  234234$lang['Powered by'] = 'Unterstützt von';
  235235$lang['Preferences'] = 'Einstellungen';
   
  238238$lang['display a set of random photos'] = 'zeige einen Satz von zufälligen Fotos';
  239239$lang['Recent albums'] = 'Neueste Alben';
  240 $lang['display recently updated albums'] = 'Zeigt kürzlich aktualisierte Alben an';
  241 $lang['Recent period'] = 'Wieviele Tage sollen Bilder als "neu" markiert werden?';
   240$lang['display recently updated albums'] = 'zeigt kürzlich aktualisierte Alben an';
   241$lang['Recent period'] = 'Wie viele Tage sollen Bilder als "neu" markiert werden?';
  242242$lang['Recent photos'] = 'Neueste Fotos';
  243243$lang['display most recent photos'] = 'zeige die neuesten Fotos';
  244 $lang['Redirection...'] = 'Umleitung ...';
   244$lang['Redirection...'] = 'Umleitung...';
  245245$lang['Please, enter a login'] = 'Bitte geben Sie einen Benutzernamen ein';
  246246$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'Benutzername darf nicht mit einem Leerzeichen enden';
  247247$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Benutzername darf nicht mit einem Leerzeichen anfangen';
  248248$lang['this login is already used'] = 'dieser Benutzername ist bereits vergeben';
  249 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Mail-Adresse muss in der Form xxx@yyy.eee (Beispiel: jack@altern.org) sein';
  250 $lang['please enter your password again'] = 'bitte geben Sie erneut Ihr Passwort ein';
   249$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Mail-Adresse muss dem Muster xxx@yyy.eee (Beispiel: jack@altern.org) entsprechen';
   250$lang['please enter your password again'] = 'Bitte geben Sie erneut Ihr Passwort ein.';
  251251$lang['Auto login'] = 'Auto-Login';
  252 $lang['remove this tag from the list'] = 'entfernen dieses Stichwort von der Liste';
  253 $lang['representative'] = 'repräsentativ';
   252$lang['remove this tag from the list'] = 'Entferne dieses Schlagwort von der Liste.';
   253$lang['representative'] = 'Album-Vorschaubild';
  254254$lang['Search for Author'] = 'Suche nach Autor';
  255255$lang['Search in albums'] = 'Suche in den Alben';
   
  263263$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Abfrage leer. Kein Kriterium eingegeben.';
  264264$lang['Search results'] = 'Suchergebnisse';
  265 $lang['Search in sub-albums'] = 'Suche in den Sub-Alben';
   265$lang['Search in sub-albums'] = 'Suche in den Unteralben';
  266266$lang['searched words : %s'] = 'Suchbegriffe : %s';
  267267$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  268 $lang['set as album representative'] = 'als Vorschaubild des Albums setzen';
   268$lang['set as album representative'] = 'zum Album-Vorschaubild machen';
  269269$lang['Show number of comments'] = 'Zeige die Anzahl der Kommentare';
  270270$lang['Show number of hits'] = 'Zeige die Anzahl der Bildaufrufe';
   
  296296$lang['Registration of %s'] = 'Registrierung von %s';
  297297$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  298 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Status, der Benutzer "guest" nicht entspricht, Verwendung des Standardstatus. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.';
   298$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Ungültiger Status für den Benutzer "Gast". Der Standartstatus wird stattdessen verwendet. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.';
  299299$lang['this email address is already in use'] = 'diese E-Mail-Adresse wird bereits verwendet';
  300300$lang['Album results for'] = 'Albumresultate für';
  301 $lang['Tag results for'] = 'Stichwort-Ergebnisse für';
   301$lang['Tag results for'] = 'Schlagwortergebnisse für';
  302302$lang['from %s to %s'] = 'von %s bis %s';
  303 $lang['Play of slideshow'] = 'Start der Diashow';
  304 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pause der Diashow';
  305 $lang['Repeat the slideshow'] = 'Wiederholen der Diashow';
   303$lang['Play of slideshow'] = 'Diashow starten';
   304$lang['Pause of slideshow'] = 'Diashow anhalten';
   305$lang['Repeat the slideshow'] = 'Diashow wiederholen';
  306306$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Diashow nicht wiederholen';
  307 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Diashow langsamer anzeigen';
  308 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Diashow schneller anzeigen';
   307$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Diashow verlangsamen';
   308$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Diashow beschleunigen';
  309309$lang['Submit'] = 'Bestätigen';
  310310$lang['Yes'] = 'Ja';
   
  312312$lang['%d photo'] = '%d Foto';
  313313$lang['%d photos'] = '%d Fotos';
  314 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d Foto ist auch mit diesen Stichworten verbunden';
  315 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d Fotos sind auch mit diesen Stichworten verbunden';
  316 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Zeige Fotos, die mit diesem Stichwort verbunden sind';
   314$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d Foto ist auch mit diesen Schlagwörtern verbunden';
   315$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d Fotos sind auch mit diesen Schlagwörtern verbunden';
   316$lang['display photos linked to this tag'] = 'zeige Fotos, die mit diesem Schlagwort verbunden sind';
  317317$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Fotos eingestellt während der letzten %d Tage';
  318 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hilfe';
   318$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo-Hilfe';
  319319$lang['Rank'] = 'Rang';
  320 $lang['group by letters'] = 'Gruppieren nach Buchstaben';
   320$lang['group by letters'] = 'gruppieren nach Buchstaben';
  321321$lang['letters'] = 'Buchstaben';
  322 $lang['show tag cloud'] = 'zeige die Stichwortwolke';
   322$lang['show tag cloud'] = 'zeige die Schlagwortwolke';
  323323$lang['cloud'] = 'Wolke';
  324324$lang['Reset to default values'] = 'Zurücksetzen auf Standardwerte';
  325 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'lösche alle Fotos von der Favoritenliste';
   325$lang['delete all photos from your favorites'] = 'lösche alle Fotos aus der Favoritenliste';
  326326$lang['Sent by'] = 'Gesendet von';
  327327$lang['Are you sure?'] = 'Sind Sie sicher?';
  328 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies werden geblockt oder nicht von ihrem Browser unterstützt. Sie müssen sie erlauben um sich zu verbinden.';
   328$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies werden geblockt oder von Ihrem Browser nicht unterstützt. Sie müssen Cookies erlauben, um sich zu verbinden.';
  329329$lang['Edit a comment'] = 'Bearbeite einen Kommentar';
  330 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Dieser Kommentar muss berprüft werden';
   330$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Dieser Kommentar muss überprüft werden.';
  331331$lang['Welcome'] = 'Willkommen';
  332 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Willkommen in deiner Piwigo-Fotogalerie!';
  333 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... oder durchsuche deine leere Galerie';
  334 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... oder deaktiviere diese Nachricht, ich finde mich selbst zurecht';
  335 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, deine Piwigo-Fotogalerie ist leer!';
   332$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Willkommen!';
   333$lang['... or browse your empty gallery'] = '...oder durchstöbern Sie Ihre leere Galerie';
   334$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '...oder übergehe diese Meldung. Ich finde mich selbst zurecht';
   335$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, Ihre Piwigo-Fotogalerie ist leer!';
  336336$lang['I want to add photos'] = 'Ich möchte Fotos hinzufügen';
  337337$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Verwalte diesen Benutzerkommentar: %s';
  338338$lang['This author modified following comment:'] = 'Dieser Autor veränderte folgenden Kommentar:';
  339339$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Dieser Autor löschte den Kommentar mit der ID %d';
  340 $lang['html tags are not allowed in login'] = 'HTML-Tags sind im Benutzername nicht erlaubt';
  341 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = ' Die Anzahl der Fotos pro Seite muss eine ganze Zahl größer als Null sein ';
   340$lang['html tags are not allowed in login'] = 'HTML-Tags sind im Benutzernamen nicht erlaubt';
   341$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Die Anzahl der Fotos pro Seite muss eine ganze Zahl größer als Null sein';
  342342$lang['Number of photos per page'] = 'Anzahl der Fotos pro Seite';
  343343$lang['%d rates'] = '%d Bewertungen';
  344 $lang['Rating score'] = 'Bewertungs-Stand';
   344$lang['Rating score'] = 'Bewertungsstand';
  345345$lang['Change my password'] = 'Mein Passwort ändern';
  346 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Prüfe dein E-Mail Postfach auf die E-Mail mit  Bestätigungs-Link';
  347 $lang['Enter your new password below.'] = 'Neues Passwort unten eingeben';
  348 $lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metadaten';
  349 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Wenn das nicht beabsichtigt war, ignoriere diese E-Mail';
  350 $lang['Invalid key'] = 'Ungültiger Schlüsssel';
  351 $lang['Invalid username or email'] = 'Falscher Benutzername oder E-Mail';
  352 $lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadaten';
   346$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach auf eine E-Mail mit Bestätigungslink';
   347$lang['Enter your new password below.'] = 'Neues Passwort unten eingeben.';
   348$lang['EXIF Metadata'] = 'Exif-Metadaten';
   349$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Falls ein Irrtum vorliegt, ignorieren Sie diese E-Mail einfach.';
   350$lang['Invalid key'] = 'Ungültiger Schlüssel';
   351$lang['Invalid username or email'] = 'Ungültiger Benutzername oder ungültige E-Mail-Adresse';
   352$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC-Metadaten';
  353353$lang['Password Reset'] = 'Passwort zurücksetzen';
  354 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Dieser benutzer darf das Passwort nicht zurücksetzen';
  355 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Bitte Benutzername oder E-Mail Adresse eingeben';
   354$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Dieser Benutzer darf das Passwort nicht zurücksetzen';
   355$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Bitte Benutzernamen oder E-Mail-Adresse eingeben.';
  356356$lang['Return to home page'] = 'Zurück zur Startseite';
  357357$lang['The passwords do not match'] = 'Das Passwort stimmt nicht überein';
  358 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Um das Passwort zurückzusetzen, klicke folgenden Link:';
  359 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Der Benutzer "%s" hat keine E-Mail Adresse, zurücksetzen des Passworts nicht möglich';
  360 $lang['Username or email'] = 'Benutzername oder E-Mail';
  361 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Per E-Mail erhältst du einen Link um ein neues Passwort zu erstellen';
  362 $lang['Your password has been reset'] = 'Dein Passwort wurde zurückgesetzt';
   358$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Um das Passwort zurückzusetzen, klicken Sie auf den folgenden Link:';
   359$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Der Benutzer "%s" hat keine E-Mail-Adresse. Zurücksetzen des Passworts nicht möglich';
   360$lang['Username or email'] = 'Benutzername oder E-Mail-Adresse';
   361$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Per E-Mail erhalten Sie einen Link, um ein neues Passwort zu erstellen.';
   362$lang['Your password has been reset'] = 'Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.';
  363363$lang['Edit'] = 'Bearbeiten';
  364364$lang['Hello %s,'] = 'Hallo %s,';
  365 $lang['Here are your connection settings'] = 'Das sind deine Verbindungseinstellungen';
  366 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Solltest du die E-Mail unerwünscht erhalten haben, kontaktiere uns unter %s';
   365$lang['Here are your connection settings'] = 'Das sind Ihre Verbindungseinstellungen';
   366$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung %s.';
  367367$lang['large'] = 'groß';
  368368$lang['medium'] = 'mittel';
   
  373373$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Eine Anfrage zum Zurücksetzen des Passworts für den folgenden Benutzer wurde gestellt:';
  374374$lang['square'] = 'quadratisch';
  375 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Erfolgreich registriert, du wirst in Kürze eine E-Mail mit deinen Zugangdaten erhalten. Herzlich Willkommen!';
  376 $lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Danke für Deine Registrierung bei %s';
  377 $lang['thumb'] = 'miniatur';
   375$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Erfolgreich registriert! Sie werden in Kürze eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten. Herzlich Willkommen!';
   376$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Danke für Ihre Registrierung bei %s!';
   377$lang['thumb'] = 'Vorschaubild';
  378378$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Benutzername "%s" bei Galerie %s';
  379379$lang['Username modification'] = 'Benutzername ändern';
  380380$lang['Username: %s'] = 'Benutzername: %s';
  381 $lang['xlarge'] = 'xgroß';
  382 $lang['xxlarge'] = 'xxgroß';
  383 $lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Dein Benutzername ist jetzt:';
   381$lang['xlarge'] = 'besonders groß';
   382$lang['xxlarge'] = 'sehr groß';
   383$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Ihr Benutzername lautet jetzt:';
  384384$lang['Photo sizes'] = 'Bildgrößen';
  385385$lang['Desktop'] = 'Desktop';
   
  388388$lang['Show oldest comments first'] = 'Ältesten Kommentar zuerst anzeigen';
  389389$lang['View in'] = 'Anzeigen in';
  390 $lang['2small'] = 'XXS - winzig';
  391 $lang['xsmall'] = 'XS - sehr klein';
   390$lang['2small'] = 'winzig';
   391$lang['xsmall'] = 'sehr klein';
  392392$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum erstellt, neu &rarr; alt';
  393393$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum erstellt, alt &rarr; neu';
   
  404404$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Bewertung, niedrig &rarr; hoch';
  405405$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Besuche, hoch &rarr; niedrig';
  406 $lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Besuche, hoch &rarr; niedrig';
   406$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Besuche, niedrig &rarr; hoch';
  407407$lang['%d rate'] = 'Bewertung';
  408408$lang['Bad request'] = 'Fehlerhafte Anfrage';
   
  410410$lang['Page not found'] = 'Seite nicht gefunden';
  411411$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink für Album nicht gefunden';
  412 $lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo ist auf einen nicht nachvollziehbaren Fehler gestoßen';
   412$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo ist auf einen nicht nachvollziehbaren Fehler gestoßen.';
  413413$lang['Requested album does not exist'] = 'Gewähltes Album existiert nicht';
  414 $lang['Requested tag does not exist'] = 'Gewählter Tag existiert nicht';
   414$lang['Requested tag does not exist'] = 'Gewähltes Schlagwort existiert nicht';
  415415?>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/cat_modify.html

  r9570 r16299  
  4747<ul>
  4848<li><strong>Erstellungsdatum</strong>: Datum der Aufnahme</li>
  49 <li><strong>Datum:</strong>: Datum der Synchronisierung</li>
   49<li><strong>Datum</strong>: Datum der Synchronisierung</li>
  5050<li><strong>Durchschnittswertung (*)</strong>: Wird durch die Besucherwertung beeinflusst</li>
  51 <li><strong>Am öftesten besucht (*)</strong>: Wird durch die Anzahl der Aufrufe beinflusst</li>
   51<li><strong>Am öftesten besucht (*)</strong>: Wird durch die Anzahl der Aufrufe beeinflusst</li>
  5252<li><strong>Dateiname</strong>: Name der Datei</li>
  53 <li><strong>ID:</strong> Interne ID (Neuere Alben haben eine höhere ID als ältere).</li>
   53<li><strong>ID:</strong> Interne ID (Neuere Alben haben eine höhere ID als ältere.)</li>
  5454
  5555</ul>
  56 <p><strong>(*)</strong> Achtung: Testen Sie die ausgewählte Sortiermethode, da sie unerwartete Ergebnisse liefern können.</p>
   56<p><strong>(*)</strong> Achtung: Testen Sie die ausgewählte Sortiermethode, da sie unerwartete Ergebnisse liefern könnte.</p>
  5757
  5858
   
  6161<p>Die Vorschau eines Albums ist die Miniaturansicht, die auf der Hauptseite
  6262(<span class = "pwgScreen">category.php</span>) angezeigt wird, wenn das Album selbst
  63 keine Bilder sondern nur Unteralben enthält.</p>
   63keine Bilder, sondern nur Unteralben enthält.</p>
  6464
  6565<p>Es gibt 4 Möglichkeiten zur Auswahl:</p>
   
  8888class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
  8989
  90 <p>In der Standardeinstellung (<code>allow_random_representative</code> auf false), wird jedes Album,
  91 dass mindestens ein Element enthält, durch ein definiertes Vorschaubild repräsentiert. Einmal gesetzt
   90<p>In der Standardeinstellung (<code>allow_random_representative</code> auf false) wird jedes Album,
   91das mindestens ein Element enthält, durch ein definiertes Vorschaubild repräsentiert. Einmal gesetzt
  9292(während der Albenerstellung), kann das Vorschaubild nur durch einen Administrator geändert werden.
  9393Passt das definierte Vorschaubild nicht, wählen Sie einfach die Funktion <strong>Bestimme ein neues
   
  9797kein definiertes Vorschaubild haben. Verwenden Sie in diesem Fall die Funktion <strong>Lösche Vorschaubild</strong>.</p>
  9898
  99 <p>Wenn das Album keine Bilder sondern nur Unteralben enthält, kann es dennoch von einem Element repräsentiert werden.
   99<p>Wenn das Album keine Bilder, sondern nur Unteralben enthält, kann es dennoch von einem Element repräsentiert werden.
  100100Verwenden Sie hierzu die Funktion <strong>Lösche Vorschaubild</strong> auf der Seite
  101101<span class="pwgScreen">Information eines Bildes bearbeiten</span>.</p>
   
  105105<ul>
  106106
  107 <li><strong>Virtueller Albumname</strong>: Name des neuzuerstellenden Albums.
   107<li><strong>Virtueller Albumname</strong>: Name des neu zu erstellenden Albums.
  108108Alle Bilder des aktuellen Albums werden mit dem neuen Album verknüpft.</li>
  109109
   
  127127<li><strong>Gruppe</strong>: Empfängergruppe</li>
  128128
  129 <li><strong>Inhalt der E-Mail</strong>: Den zu sendendenen Text.</li>
   129<li><strong>Inhalt der E-Mail</strong>: Den zu sendenden Text.</li>
  130130
  131131</ul> 
 • branches/2.4/language/de_DE/help/cat_move.html

  r9502 r16299  
  11<h2>Verschieben von virtuellen Alben</h2>
  22
  3 <p>Nur virtuelle Alben können ein neues Vorgängeralbum besitzen.</p>
   3<p>Nur virtuelle Alben können ein neues Vorgängeralbum erhalten.</p>
  44
  55<h3>Virtuelle Alben verschieben</h3>
   
  1313Wenn Sie kein Vorgängeralbum auswählen, wird Ihr neues, virtuelles Album an die Spitze
  1414der Alben verschoben.
  15 Ein Album kann nicht auf sich selbst oder in eines seiner Nachfolger verschoben werden.</p>
   15Ein Album kann nicht in sich selbst oder in ein ihm untergeordnetes Album verschoben werden.</p>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/cat_options.html

  r11712 r16299  
  1616  <dt>Vorschaubild</dt>
  1717  <dd>Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Sie die Option <code>allow_random_representative</code>
  18    (in der Datei <span class="Dateiname">include/config_defaults.inc.php</span>) auf
   18   in der Datei <span class="Dateiname">include/config_defaults.inc.php</span> auf
  1919   <em>true</em> gesetzt haben. Jedes Album kann durch ein zufälliges oder ein von Ihnen gewähltes Vorschaubild
  2020    repräsentiert werden.</dd>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/cat_perm.html

  r11712 r16299  
  99<h3>Gruppen</h3>
  1010
  11 <p>Sie können Gruppen den Zugriff auf dieses Album verbieten bzw. erlauben, wodurch allen Benutzer
   11<p>Sie können Gruppen den Zugriff auf dieses Album verbieten bzw. erlauben, wodurch allen Benutzern
  1212der Gruppe der Zugriff auf das Album ermöglicht oder verwehrt wird.</p>
  1313
 • branches/2.4/language/de_DE/help/help_add_photos.html

  r11712 r16299  
  66<ul>
  77  <li><strong>Manueller Upload</strong> über Ihren Webbrowser ist die einfachste und
  8   direkteste Methode. Der Funktionsumfang dieser Methode hängt im wesentlichen von
   8  direkteste Methode. Der Funktionsumfang dieser Methode hängt im Wesentlichen von
  99  den Fähigkeiten Ihres Browsers und denen Ihres Webservers ab. Für den Upload größerer Mengen
  1010  sollten Sie jedoch auf die unten angeführten Möglichkeiten zurückgreifen.</li>
   
  1717<legend>Externe Möglichkeiten</legend>
  1818<ul>
  19   <li><strong>pLoader</strong> ist eine Anwendung, die Sie auf Ihrem Computer installieren können. Ziehen Sie Fotos in das pLoader Fenster und klicken Sie auf <em>"Upload zur Piwigo"</em>. Den Rest erledigt pLoader für Sie. Außerdem können Sie auch andere Anwendungen wie <strong>WinToPiwigo</strong> oder das <strong>Digikam</strong> Export-Plugin für Piwigo einsetzen.</li>
   19  <li><strong>pLoader</strong> ist eine Anwendung, die Sie auf Ihrem Computer installieren können. Ziehen Sie Fotos in das pLoader-Fenster und klicken Sie auf <em>"Upload zur Piwigo"</em>. Den Rest erledigt pLoader für Sie. Außerdem können Sie auch andere Anwendungen wie <strong>WinToPiwigo</strong> oder das <strong>Digikam</strong> Export-Plugin für Piwigo einsetzen.</li>
  2020</ul>
  2121
  22 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Zum Piwigo Uploader</a></p>
   22<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Zum Piwigo-Uploader</a></p>
  2323
  2424<div id="helpSynchro">
  2525<ul>
  26   <li><strong>FTP Upload</strong> ist die empfohlene Methode, um große Mengen
   26  <li><strong>FTP-Upload</strong> ist die empfohlene Methode, um große Mengen
  2727  an Fotos mit wenigen Mausklicks zu übertragen. Befolgen Sie die Anweisungen
  28   im Handbuch um Ihre Fotos vorzubereiten und laden Sie sie mit dem FTP
  29   Programm Ihrer Wahl hoch. Mit der FTP Methode können Sie selbst bestimmen, wie
   28  im Handbuch, um Ihre Fotos vorzubereiten, und laden Sie sie mit dem FTP-Programm
   29  Ihrer Wahl hoch. Mit der FTP-Methode können Sie selbst bestimmen, wie
  3030  Ihre Fotos auf Ihrem Server organisiert sind.</li>
  3131</ul>
  3232
  33 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Zum FTP Upload</a></p>
   33<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Zum FTP-Upload</a></p>
  3434</div>
  3535
   
  3838<fieldset>
  3939<legend>Berechtigung zum Upload</legend>
  40 <p>In Standardfall darf nur der Administrator Fotos zu deiner Piwigo hochladen.</p>
   40<p>Normalerweise darf nur der Administrator Fotos in Ihrer Piwigo-Fotogalerie hochladen.</p>
  4141<ul>
  42 <li>Andere Benutzer können den Status eines Administrators erhalten. Den Status eines Benutzerkontos kannst du unter <a href="admin.php?page=user_list"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Benutzer &raquo; Verwalten</span></a> ändern</li>
   42<li>Andere Benutzer können den Status eines Administrators erhalten. Den Status eines Benutzers können Sie unter <a href="admin.php?page=user_list"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Benutzer &raquo; Verwalten</span></a> ändern</li>.
  4343<li>Das Community-Plugin erlaubt eine explizite Rechteverwaltung für den Upload für normale Benutzer ohne Administratorstatus.</li>
  4444</ul>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/help_groups.html

  r11712 r16299  
  66und verknüpfen Sie Benutzer mit dieser Gruppe in <a href="admin.php?page=user_list"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Benutzer &raquo; Verwalten</span></a>.</p>
  77
  8 <p>Zusammen mit den erweiterten Zugriffsrechten auf private Alben ergeben Gruppen eine komfortable Möglichkeit mehreren Benutzern zugleich Zugriffsrechte auf Alben zu geben und die grobe Struktur der Datenschutzstufen zu verfeinern.</p>
   8<p>Zusammen mit den erweiterten Zugriffsrechten auf private Alben ergeben Gruppen eine komfortable Möglichkeit, mehreren Benutzern zugleich Zugriffsrechte auf Alben zu geben und die grobe Struktur der Datenschutzstufen zu verfeinern.</p>
  99
  10 <p>Ein Benutzer kann mehreren Gruppen angehören. Dabei hat die
  11 Erlaubnis Vorrang vor Verboten.  Wenn der Benutzer "Peter" zu den
  12 Gruppen "Firmenfreunde" und "Skatabendkumpels" gehört und nur die
  13 Gruppe "Firmenfreunde" kann sich das Album "Weihnachten 2010" ansehen,
  14 dann kann "Peter" kann sich dieses Album ansehen.</p>
   10<p>Ein Benutzer kann mehreren Gruppen angehören, dabei hat die Erlaubnis Vorrang vor dem Verbot. Ein Beispiel: Peter gehört der Gruppe "Firmenfreunde" an. Er darf sich das Album "Weihnachten 2010" anschauen, das für die Benutzer der Gruppen "Skatabendkumpels" und "Firmenfreunde" freigeschaltet ist. (Peter muss also nicht zugleich Mitglied der Gruppe "Skatkumpels" und "Firmenfreunde" sein.)</P>
  1511
  1612</fieldset>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/help_misc.html

  r11712 r16299  
  22<legend>Voreinstellungen für Benutzer festlegen</legend>
  33
  4 <p>Nachdem Sie die Galerie erstellt haben, können sie diese nun für ihre Besucher konfigurieren.</p>
   4<p>Nachdem Sie die Galerie erstellt haben, können sie diese für ihre Besucher konfigurieren.</p>
  55<ul>
  66    <li>Die von Ihnen gewünschte Standarddarstellung legen Sie in <a href="admin.php?page=configuration"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Konfiguration &raquo; Optionen</span></a> im Tab <span class="pwgScreen">Einstellungen für Gäste</span> fest.</li>
  77    <li>Das Standardthema legen Sie in <a href="admin.php?page=themes"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Konfiguration &raquo; Themen</span></a> fest.</li>
  8     <li>Die standardmäßig verwendete Sprache legen Sie in <a href="admin.php?page=languages"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Konfiguration &raquo; Sprachen</span></a> fest.</li>
   8    <li>Die Standardprache legen Sie in <a href="admin.php?page=languages"><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Konfiguration &raquo; Sprachen</span></a> fest.</li>
  99</ul>
  10 <p>Damit wird jedem neuen Benutzer diese Einstellung nach erfolgreicher Registrierung vorgegeben.</p>
   10<p>Jedem neuen Benutzer werden diese Einstellungen nach erfolgreicher Registrierung vorgegeben.</p>
  1111
  1212</fieldset>
  1313<fieldset>
  14 <legend>Weitere Hilfe</legend>
  15 <p>Piwigo hat viele weitere Features und noch mehr durch Erweiterung durch Plugins. Fast alle Administrationsseiten haben eigene Hilfeseiten, die über dieses <img src="admin/themes/clear/icon/help.png" class="button" alt="(?)"> Symbol erreichbar sind.
  16 <p>Falls Sie Fragen haben, heißt Sie die Piwigo Community in <a href="http://de.piwigo.org/forum">ihrem Forum</a> herzlich Willkommen.</p>
   14<legend>Weitere Hilfen</legend>
   15<p>Piwigo hat viele weitere Features und noch mehr können über Plugins hinzugefügt werden. Fast alle Administrationsseiten haben eigene Hilfeseiten, die über das Fragezeichensymbol <img src="admin/themes/lear/icon/help.png" class="button" alt="(?)"> aufrufbar sind.
   16<p>Falls Sie Fragen haben, heißt Sie die Piwigo-Community in ihrem <a href="http://de.piwigo.org/forum">Forum</a> herzlich willkommen.</p>
  1717</fieldset>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/maintenance.html

  r11335 r16299  
  44Cache. Zum Beispiel wird die Information über die Anzahl der Fotos in
  55einem Album in der Datenbank zwischengespeichert, statt sie jedesmal
  6 zu zählen. In Normalfall sollte diese Information immer korrekt sein,
   6zu zählen. Im Normalfall sollte diese Information immer korrekt sein,
  77jedoch kann es auch vorkommen, dass die zwischengespeicherte Information
  88ungültig wird.</p>
   
  1818   </li>
  1919   <li>
  20      <strong>Dateien mit dem selben Dateinamen in mehreren realen Alben:</strong>
  21      Durchsucht alle Ordner und listet Dateien mit dem selben Dateinamen.
   20     <strong>Dateien mit demselben Dateinamen in mehreren realen Alben:</strong>
   21     Durchsucht alle Ordner und listet Dateien mit demselben Dateinamen auf.
  2222   </li>
  2323
   
  2727
  2828   <li><strong>Aktualisierung der Albeninformationen:</strong>
  29   Für jedes Album werden die folgenden Informationen überprüft und bei Bedarf angepasst :
   29  Für jedes Album werden die folgenden Informationen überprüft und bei Bedarf angepasst:
  3030  Liste der übergeordneten Alben, Anzahl der Fotos, Datum des aktuellsten Fotos, Position relativ
  31   zu anderen Alben auf der selben Ebene, Position im kompletten Albenbaum.
   31  zu anderen Alben auf derselben Ebene, Position im kompletten Albenbaum.
  3232  Diese Funktion überprüft auch die Korrektheit der Vorschaubilder.</li>
  3333
  3434   <li><strong>Aktualisierung der Fotoinformationen:</strong>
  35   Für jedes Foto werden die folgenden Informationen überprüft und bei Bedarf angepasst :
   35  Für jedes Foto werden die folgenden Informationen überprüft und bei Bedarf angepasst:
  3636  der komplette Pfad zum Foto, Durchschnittsbewertung. <em>Achtung</em>: Diese Aktion ist
  3737  nicht mit der Synchronisierung der Metadaten zu verwechseln. Diese müssen über
  38   <span class="pwgScreen">Verwaltung &raquo; Werkzeuge &raquo; Synchronisieren</span>,
  39   oder auf der Bearbeitungsseite eines Bildes (zum Beispiel über <span class="pwgScreen">Foto
  40   </span>) synchronisiert werden.</li>
   38  <span class="pwgScreen">Verwaltung &raquo; Werkzeuge &raquo; Synchronisieren</span>
   39  oder auf der Bearbeitungsseite eines Bildes (z.B. über <span class="pwgScreen">Foto</span>)
   40  synchronisiert werden.</li>
  4141
  4242   <li><strong>Reparieren und Optimieren der Datenbank:</strong>
   
  4747
  4848<ul>
  49    <li><strong>Löschen der History-details:</strong> Löscht alle Einträge
   49   <li><strong>Löschen der History-Details:</strong> Löscht alle Einträge
  5050  der <code>history</code>-Tabelle. Die Seite <span class = "pwgScreen">
  5151  Verwaltung &raquo; Werkzeuge &raquo; History</span> zeigt dann
  52 keine Informationen mehr über vergangenen Einträge an. <em>Achtung</em>: alle Daten
   52keine Informationen mehr über vergangene Einträge an. <em>Achtung</em>: Alle Daten
  5353gehen verloren, und es gibt keine Möglichkeit, sie wiederherzustellen.</li>
  5454
  55    <li><strong>Löschen der History-zusammenfassung:</strong> Löscht alle Zusammenfassungsinformationen der History.
  56 Diese Zusammenfassung wird aus den History-details errechnet.</li>
   55   <li><strong>Löschen der History-Zusammenfassung:</strong> Löscht alle Zusammenfassungsinformationen der History.
   56Diese Zusammenfassung wird aus den History-Details errechnet.</li>
  5757
  58    <li><strong>Löschen der Sessions:</strong> Löscht abgelaufene Usersessions.</li>
   58   <li><strong>Löschen der Sessions:</strong> Löscht abgelaufene User-Sessions.</li>
  5959
  6060   <li><strong>Löschen nie genutzte Benachrichtigungsfeeds</strong></li>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/photos_add_ftp.html

  r12025 r16299  
  11<fieldset>
  2   <legend>Schnellstart</legend>
   2
   3  <legend>Schnellstart FTP-Upload</legend>
  34
  45<ol>
  5   <li>Erstelle einen neuen Ordner auf deinem Computer.</li> 
  6   <li>Kopiere einige Fotos in diesen ordner und verkleinere Sie auf eine Web-taugliche Größe. <em>Achtung</em>: Im Datei- und Ordnername dürfen nur Buchstaben, Zahlen und folgende  Sonderzeichen verwendet werden: "-", "_" oder ".". Keine Leerzeichen und andere Sonderzeichen. Desweiterem dürfen "ä", "ü", "ö" und "ß" NICHT verwendet werden.</li>
  7   <li>Kopiere den Ordner mit einem FTP Programm in den Ordner "galleries" deiner Piwigo Installation.</li>
  8   <li>Melde dich in deiner Galerie an und gehe auf <span class="pwgScreen">Verwaltung &raquo; Bilder &raquo; Thumbnails</span> um fehlende Thumbnails vom Server erstellen zu lassen.</li>
  9   <li>Gehe zu <span class="pwgScreen">Verwaltung</span> und klicke den großen "Schnelle Syncronisation" Button.</li>
   6  <li>
   7    Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf Ihrem Computer.
   8  </li>
   9  <li>
   10     Kopieren Sie einige Fotos in dieses Verzeichnis und verkleineren Sie die Bilder auf
   11     eine webtaugliche Größe. <em>Achtung</em>: Im Datei- und Verzeichnisnamen dürfen
   12     nur Buchstaben, Zahlen, "-", "_" und "." vorkommen. Leerzeichen, Umlaute, "ß" und
   13     Buchstaben mit Akzent sind nicht erlaubt.
   14     Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden.
   15  </li>
   16  <li>
   17    Kopieren Sie das Verzeichnis mit einem FTP-Programm in das Verzeichnis "galleries"
   18    Ihrer Piwigo-Installation.
   19  </li>
   20  <!-- *fragoriscus*
   21  <li>
   22    Melden Sie sich in Ihrer Galerie an und gehen Sie zu
   23   <span class="pwgScreen">Verwaltung &raquo; Bilder &raquo;Vorschaubilder</span>,
   24    um fehlende Vorschaubilder vom Server erstellen zu lassen.
   25  </li>
   26  -->
   27  <li>
   28    Gehen Sie zu <span class="pwgScreen">Verwaltung</span> und klicken Sie auf
   29    den großen Button "Schnelle lokale Synchronisation".
   30  </li>
  1031</ol>
  1132
  12 <p>Herzlichen Glückwunsch, du hast nun das erste Album in deiner Piwigo Bilder Galerie erstellt!</p>
   33<p>Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das erste Album in Ihrer Piwigo-Fotogalerie erstellt.</p>
  1334
  1435</fieldset>
   36
  1537<fieldset>
  16   <legend>Ordner und Dateiorganisation</legend>
  17 
   38  <legend>Verzeichnis- und Dateiorganisation von Piwigo</legend>
  1839<ul>
  19 
  20   <li>
  21 
  22     <p>Die Ordner der Alben sind im Piwigo Verzeichnis "galleries" untergebracht. Hier siehst du ein Beispielverzeichnisbaum einer kleinen Galerie
  23 (aber mit vielen Features): </p>
  24  
   40 <li>
   41    <p>
   42      Die Albenverzeichnisse sind im Piwigo-Verzeichnis "galleries" untergebracht.
   43      Im Folgenden ist der Verzeichnisbaum einer kleinen Galerie mit zahlreichen
   44      Besonderheiten dargestellt:
   45    </p>
  2546<pre>
  2647.
   
  5677| - install
  5778| - language
  58 + - tool</pre>
  59 
  60   </li>
  61  
  62 <li>Außer den Ordnern "thumbnail", "pwg_high" und "pwg_representative" (siehe unten), erzeugt jeder Unterordner ein neues Album in der Galerie.
  63 Es kann beliebig viele Unterverzeichnisse (Unteralben) geben.
  64 Im obigen Beispiel, ist "Album-1.1.1.1" auf dem Niveau 4.</li>
  65 
  66    <li>Jedes Element besteht aus einer Datei.
  67    Eine Datei zählt als Element für Piwigo, wenn die Erweiterung des Dateinamens in den
  68    Konfigurationsparametern festgelegt ist <code>file_ext</code> (siehe
  69    <span class="filename">Datei include / config.inc.php</span>).
  70    Eine Datei zählt als Bild, wenn die Dateiendung mit dem Konfigurationsparameter
  71    <code>picture_ext</code> festgelegt wird.</li>
  72 
  73    <li>Elemente vom Typ Bild müssen ein Thumbnail (kleines Vorschaubild) (siehe
  74 Abschnitt Thumbnails) besitzen.</li>
  75 
  76    <li>Elemente vom Typ Bild können Bilder im Grossformat hinterlegt haben (in einem Unterordner namens "pwg_high".
  77    Im Beispiel hat die Datei <span class="filename">hochzeit.jpg</span> ein Bild im Großformat. Dem Dateinamen darf nichts vorangestellt werden.
   79+ - tool
   80</pre>
  7881</li>
  7982
  80    <li>Alle Elemente, die keine Bilder sind (Videos, Sounds, Textdateien, die alles, was du
  81    möchtest, ...) werden standardmäßig von einem Symbol für die Erweiterung des Dateinamens
  82    dargestellt. Optional kann selbst eine Miniaturansicht erstellt werden
  83    (siehe die Datei <span
  84    class = "filename">video.avi</span> im Beispiel).</li>
   83<li>
   84 Außer den Verzeichnissen "thumbnail", "pwg_high" und "pwg_representative" erzeugt jedes
   85 Unterverzeichnis ein neues Album in der Galerie.
   86 Es kann beliebig viele Unterverzeichnisse (Unteralben) geben.
   87</li>
  8588
  86    <li><em>Achtung</em>: der Namen für ein Verzeichnis oder eine Datei darf
  87 nur aus Buchstaben, Zahlen, "-", "_" oder "." bestehen. Umlaute und Sonderzeichen
  88 dürfen nicht verwendet werden.
  89 Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden!</li>
   89<li>
   90  Grundsätzlich wird jedes Piwigo-Element durch eine Datei verkörpert.
  9091
  91    <li><em>Empfehlung</em>: Ein Album kann Elemente und Unterkategorien enthalten,
  92 es ist aber empfehlenswert und übersichtlicher, wenn ein Album <strong>entweder</strong> Elemente
  93 <strong>oder</strong>Unterkategorien enthält.</li>
   92  Eine Datei kann ein Piwigo-Element sein, wenn deren Endung in den
   93  Konfigurationsparameter <code>file_ext</code> der Datei
   94  <span class="filename">include/config_default.inc.php</span> eingetragen ist.
  9495
  95    <li>Wenn du die Dateien, Bilder und Thumbnails in die richtigen Ordner hochgeladen hast,
  96 logge dich ein und gehen auf<span
  97 class = "pwgScreen">Verwaltung &raquo; Alben &raquo; synchronisieren</span>.</li>
   96  Eine Datei kann ein Piwigo-Bild sein, wenn deren Endung in den Konfigurationsparameter
   97  <code>picture_ext</code> der Datei <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>
   98  eingetragen ist.
   99</li>
   100
   101<!-- *fragoriscus*
   102<li>
   103   Elemente vom Typ Bild müssen ein Vorschaubild (s.u.) haben.
   104</li>
   105-->
   106
   107<li>
   108   Elemente vom Typ Bild können Bilder im Großformat in einem Unterordner
   109   namens "pwg_high" hinterlegt haben.
   110   Im Beispiel oben hat die Datei <span class="filename">hochzeit.jpg</span>
   111   ein Bild im Großformat hinterlegt.
   112</li>
   113
   114<li>
   115   Alle Elemente, die keine Bilder sind, wie z.B. Videos, Sounds oder Textdateien,
   116   werden von einem vorgegebenen Symbol, das für die Erweiterung des Dateinamens steht,
   117   dargestellt. Sie können auch selbst ein Vorschaubild erstellen (siehe die Datei <span
   118   class = "filename">video.avi</span> im Beispiel).
   119</li>
   120
   121<li>
   122  <em>Achtung</em>: Der Name für ein Verzeichnis oder eine Datei darf
   123  nur aus Buchstaben, Zahlen, "-", "_" und "." bestehen. Leerzeichen, Umlaute, "ß"
   124  und Buchstaben mit Akzent sind nicht erlaubt.
   125  Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden.
   126</li>
   127
   128<li>
   129  <em>Empfehlung</em>: Ein Album kann Elemente und Unteralben enthalten;
   130  es ist aber empfehlenswert und übersichtlicher, wenn ein Album entweder
   131  nur Elemente oder nur Unteralben enthält.
   132</li>
   133
   134<li>
   135 Haben Sie die Bilder in die richtigen Verzeichnisse hochgeladen,
   136 loggen Sie sich ein und gehen Sie zu
   137 <span class = "pwgScreen">Verwaltung &raquo; Alben &raquo; Synchronisieren</span>.
   138</li>
  98139
  99140</ul>
  100141
  101142</fieldset>
   143
   144<!-- *fragoriscus*
  102145<fieldset>
  103   <legend>Kleines Vorschaubild, Miniatur (Thumbnails)</legend>
   146  <legend>Vorschaubilder</legend>
  104147
  105148<ul>
  106  
  107    <li>Wie bereits erwähnt, gehört zu jedem Bild ein Thumbnail.</li>
  108149
  109    <li>Thumbnails werden in einem Unterverzeichnis "thumbnail" jeder
  110 Album gespeichert. Ein zu einem Bild gehörendes Thumbnail hat den gleichen Namen wie das Bild
  111 mit einem vorangestelltem Präfix (siehe TN- oben im Beispielverzeichnisbaum). Dieses Präfix ist in
  112 der Konfiguration festgelegt <code>prefix_thumbnail</code>
  113 (siehe <span class="filename">include / config.inc.php</span >).</li>
   150   <li>Wie bereits erwähnt, gehört zu jedem Bild ein Vorschaubild.</li>
  114151
  115    <li>Die Miniaturen brauchen nicht die gleiche Dateiendung zu haben. Ein "jpg" Bild darf ein
  116 "gif" als Vorschaubild haben.</li>
   152   <li>Vorschaubilder werden in dem Unterverzeichnis "thumbnail", das zu jedem Album angelegt wird, abgelegt.
   153     Ein zu einem Bild gehörendes Vorschaubild hat den gleichen Namen wie das Bild, nur wird ihm das
   154     Präfix "TN-" vorangestellt. Dieses Präfix wird durch den Paramater <code>prefix_thumbnail</code>
   155     in der Datei <span class="filename">include/config_default.inc.php</span > festgelegt.</li>
   156
   157   <li>Vorschaubilder müssen nicht die gleiche Dateiendung wie die Bilder,
   158     denen sie zugeordnet sind, haben. Ein JPEG-Bild darf ein
   159     GIF-Bild als Vorschaubild haben.</li>
  117160
  118161   <li> Es wird empfohlen, ein externes Programm für die Erstellung von
  119 Miniaturen zu verwenden.</li>
   162     Vorschaubildern zu verwenden.</li>
  120163
  121    <li> Du kannst auch das Tool zum Erstellen von Thumbnails der Piwigo verwenden aber dies wird
  122    nicht empfohlen, da meistens die Qualität enttäuschend ist und der Server stark belastet wird.
  123    Im Ernstfall kann es den Server überlasten.</li>
   164   <li>Sie können auch das Piwigo-Tool zum Erstellen von Vorschaubildern verwenden.
   165    Da die Qualität des erzeugten Vorschaubildes aber meistens enttäuschend ist und der Server stark belastet wird,
   166    sollten Sie davon besser Abstand nehmen.</li>
  124167
  125    <li> Falls Sie doch den Webserver verwenden um Thumbnails generieren zu lassen, müssen Sie allen Albumordnern
  126    per CHMOD die entsprechenden Rechte zuweisen.</li>
   168   <li> Falls Sie dennoch den Webserver zur Erstellung von Vorschaubildern verwenden,
   169    müssen Sie allen Verzeichnissen, die Alben zugeordnet sind,
   170    per CHMOD die entsprechenden Rechte zuweisen.</li>
  127171
  128172</ul>
  129173</fieldset>
   174-->
 • branches/2.4/language/de_DE/help/search.html

  r9798 r16299  
  11<h2>Suche</h2>
  22
  3 <p>Auf dieser Seite können Sie die gesamte Galerie nach Bildern durchsuchen</p>
   3<p>Auf dieser Seite können Sie die Galerie nach Bildern durchsuchen</p>
  44
  55<dl>
  66
  77  <dt>Suche nach Wörtern</dt>
  8   <dd>Sucht nach dem angegebenen Wort oder Wörtern in allen verfügbaren Attributen der Bilder
  9    in der Galerie. Verwenden Sie * als Platzhalter.</dd>
   8  <dd>Sucht nach dem angegebenen Wort/den angegebenen Wörtern in allen Attributen Ihrer Bilder.
   9   Verwenden Sie * als Platzhalter.</dd>
  1010 
  1111  <dt>Suche nach Autor</dt>
   
  1515  <dd>Wählen Sie ein Start- und/oder Enddatum für Ihre Suche. Lassen Sie das
  1616  Datum leer, wenn Sie ein Element suchen, das vor einem bestimmten Zeitpunkt erstellt wurde.
  17   Das Jahr muss im letzten Feld mit 4 Ziffern angegeben werden(zB 2005).</dd>
   17  Das Jahr muss mit 4 Ziffern angegeben werden (z.B. 2005).</dd>
  1818
  1919  <dt>Suche in den Alben</dt>
  2020  <dd>Beschränken Sie die Suche auf ein oder mehrere Alben. Um auch in den Unteralben eines Albums
  21   zu suchen, wählen Sie die Option "Suche in den Sub-Alben" aus.</dd>
   21  zu suchen, wählen Sie die Option "Suche in den Unteralben".</dd>
  2222</dl>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/synchronize.html

  r11335 r16299  
  11<h2>Synchronisieren</h2>
  2 
  32<ul>
  4 
  53  <li> 
  6 Es gibt 2 verschiedene Synchronisationsmöglichkeiten: Verzeichnisse / Dateien und Datei-
  7 Metadaten. Verzeichnisse / Dateien synchronisiert die vorhandenen Dateien mit der Datenbank.
  8 Synchronisation von Metadaten aktualisiert die Dateiinformationen wie Dateigröße, Größe
  9 in Pixeln und EXIF- oder IPTC-Informationen.</li>
  10 
  11   <li>Zuerst müssen immer die Verzeichnis- und Dateiinformationen synchronisiert werden.</li>
  12 
  13   <li>Die Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen (abhängig von
  14 der Belastung des Servers und der Menge der zu verwaltenden Dateien), daher ist es
  15 auch möglich, Alben einzeln zu synchronisieren.</li>
  16 
   4    Es gibt zwei verschiedene Synchronisationsverfahren: "Verzeichnisse/Dateien" und "Datei-
   5    Metadaten". "Verzeichnisse/Dateien" synchronisiert die vorhandenen Dateien mit der Datenbank.
   6    Die Metadaten-Synchronisation aktualisiert Dateiinformationen, wie Dateigröße, Größe
   7    in Pixeln, Exif- oder IPTC-Informationen.
   8  </li>
   9  <li>
   10    Zuerst müssen immer die Verzeichnis- und Dateiinformationen synchronisiert werden.
   11  </li>
   12  <li>
   13    Abhängig von der Belastung des Servers und der Menge der zu verwaltenden Dateien kann
   14    die Synchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen, darum ist es auch möglich, Alben
   15    einzeln zu synchronisieren.
   16   </li>
  1717</ul>
 • branches/2.4/language/de_DE/help/user_list.html

  r11712 r16299  
  1515oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.</p>
  1616
  17 <p>In der Liste können Aktionen für einzelne Benutzer über Links ausgewählt werden. z.B. die Zugriffsrechte über private Alben oder die Profileinstellungen.</p>
   17<p>In der Liste können Aktionen für einzelne Benutzer über Links ausgewählt werden, z.B. die Zugriffsrechte auf private Alben oder die Profileinstellungen.</p>
  1818
  1919
   
  2121
  2222<p>Unterhalb der Liste können zunächst Benutzer (Häkchen bei
  23 "bestätigen" setzen) gelöscht werden. </p>
   23"bestätigen" setzen!) gelöscht werden. </p>
  2424<p>Darunter können auch Status,
  2525Gruppenzugehörigkeit, wichtige Eigenschaften und Profileinstellungen von
  2626mehreren Benutzern zugleich geändert werden.
  27 Bei Zielauswahl wird bestimmt, ob die Änderung für markierte Benutzer (Standard) oder alle Benutzer übernommen wird.</p>
   27Bei "Zielauswahl" wird bestimmt, ob die Änderung für markierte Benutzer (Standard) oder alle Benutzer übernommen wird.</p>
 • branches/2.4/language/de_DE/install.lang.php

  r14973 r16299  
  2626$lang['Default gallery language'] = 'Standardsprache der Galerie';
  2727$lang['Database configuration'] = 'Konfiguration der Datenbank';
  28 $lang['Admin configuration'] = 'Konfiguration des Administrator-Kontos';
   28$lang['Admin configuration'] = 'Konfiguration des Administrator-Accounts';
  2929$lang['Start Install'] = 'Start der Installation';
  30 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Die E-Mail-Adresse muss in der Form xxx@yyy.eee (Beispiel: jack@altern.org)';
   30$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Die E-Mail-Adresse muss dem Muster xxx@yyy.eee (Beispiel: jack@altern.org) entsprechen.';
  3131
  32 $lang['Webmaster login'] = 'Administrator';
   32$lang['Webmaster login'] = 'Webmaster-Login';
  3333$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Benutzername des Administrators';
  3434
  35 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Die Verbindung zum Server ist OK, aber nicht die Verbindung zu dieser Datenbank';
  36 $lang['Can\'t connect to server'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Datenbankserver aufgebaut werden';
   35$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Eine Verbindung zum Server konnte hergestellt werden, nicht aber zur Datenbank.';
   36$lang['Can\'t connect to server'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Datenbankserver aufgebaut werden.';
  3737
  38 $lang['Host'] = 'MySQL Host';
   38$lang['Host'] = 'MySQL-Host';
  3939$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
  4040$lang['User'] = 'Benutzer';
  41 $lang['user login given by your host provider'] = 'Benutzernamen für die MySQL Datenbank';
   41$lang['user login given by your host provider'] = 'Benutzername Ihrer MySQL-Datenbank (wie von Ihrem Hosting-Provider angegeben)';
  4242$lang['Password'] = 'Passwort';
  43 $lang['user password given by your host provider'] = 'Passwort für die MySQL Datenbank (von ihrem Hosting-Provider)';
   43$lang['user password given by your host provider'] = 'Passwort Ihrer MySQL-Datenbank (wie von Ihrem Hosting-Provider angegeben)';
  4444$lang['Database name'] = 'Name der Datenbank';
  45 $lang['also given by your host provider'] = '(bei MySQL auch von ihren Hosting-Provider gegeben)';
  46 $lang['Database table prefix'] = 'Präfix der Tabellen';
  47 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'die Namen der Tabellen mit diesem Präfix (ermöglicht eine bessere Verwaltung der Datenbank)';
  48 $lang['enter a login for webmaster'] = 'gib bitte einen Benutzernamen für den Webmaster an';
  49 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'der Benutzername des Webmasters darf nicht die Zeichen \' und " enthalten';
  50 $lang['please enter your password again'] = 'Bitte wählen Sie ein Passwort';
  51 $lang['Webmaster password'] = 'Passwort';
  52 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Administratorpasswort';
   45$lang['also given by your host provider'] = 'ebenso von Ihrem Host-Provider bereitgestellt';
   46$lang['Database table prefix'] = 'Präfix der Datenbanktabellen';
   47$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'wird den Namen der Datenbanktabellen vorangestellt, damit Sie Ihre Tabellen einfacher verwalten können';
   48$lang['enter a login for webmaster'] = 'Geben Sie einen Benutzernamen für den Webmaster an';
   49$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Der Benutzername des Webmasters darf nicht die Zeichen \' und " enthalten';
   50$lang['please enter your password again'] = 'Bitte geben Sie Ihr Passwort erneut ein';
   51$lang['Webmaster password'] = 'Webmaster-Passwort';
   52$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Administrator-Passwort';
  5353$lang['Password [confirm]'] = 'Passwort [Bestätigung]';
  5454$lang['verification'] = 'Wiederholen Sie das eingegebene Passwort';
  55 $lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage auf der <a href="%s"> Forum Piwigo </ a>.';
  56 $lang['Webmaster mail address'] = 'Webmaster Mail-Adresse';
  57 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Kontakt E-Mailadresse (nur für angemeldete Benutzer sichtbar)';
   55$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Fragen im <a href="%s"> Piwigo-Forum</ a>.';
   56$lang['Webmaster mail address'] = 'Webmaster-E-Mail-Adresse';
   57$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Kontakt-E-Mail-Adresse (nur für angemeldete Benutzer sichtbar)';
  5858
  59 $lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 ist erforderlich';
  60 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Warscheinlich läuft auf ihrem Webhost die PHP-Version %s.';
  61 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo wird versuchen ihre Konfiguration auf PHP 5 zu schalten durch die Erstellung oder Änderung einer .htaccess-Datei.';
  62 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Hinweis: Sie können Ihre Konfiguration manuel ändern und die Piwigo danach neu starten.';
  63 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'Versuche PHP 5 zu konfigurieren';
  64 $lang['Sorry!'] = 'Entschuldigung!';
  65 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ist nicht in der Lage PHP 5 zu konfigurieren.';
   59$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP5 ist erforderlich';
   60$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Warscheinlich läuft auf Ihrem Server die PHP-Version %s.';
   61$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo wird versuchen, Ihre Konfiguration auf PHP5 umzustellen. Zu diesem Zweck wird eine .htaccess-Datei erstellt oder geändert.';
   62$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Hinweis: Sie können Ihre Konfiguration selbst ändern. Starten Sie Piwigo danach neu.';
   63$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Versuche PHP5 zu konfigurieren';
   64$lang['Sorry!'] = 'Sorry!';
   65$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ist nicht in der Lage PHP5 zu konfigurieren.';
  6666$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Sie können Kontakt zu ihrem Hosting-Provider aufnehmen und um Unterstützung bitten zur Umstellung auf PHP 5.";
  67 $lang['Hope to see you back soon.'] = 'Wir hoffen, Sie sind bald wieder zurück.';
   67$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!';
  6868
  69 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Glückwunsch, Sie haben Piwigo erfolgreich installiert';
   69$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Glückwunsch! Sie haben Piwigo erfolgreich installiert.';
  7070
  71 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Eine andere Lösung ist, den Text im Kasten oben zu kopieren und ihn in die Datei "local/config/database.inc.php" einzufügen (Warnung: database.inc.php darf nur enthalten, was im Textbereich ist, keine Zeilenumbrüche (Enter) oder Leerzeichen)';
   71$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Sie können auch den Text in der Box unten kopieren und in die Datei local/config/database.inc.php einfügen. (Warnung: database.inc.php darf nur den reinen Text ohne Zeilenumbrüche und Leerzeichen enthalten.)';
  7272$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Die Erstellung der Datei local/config/database.inc.php ist fehlgeschlagen.';
  7373$lang['Download the config file'] = 'Lade die Konfigurationsdatei herunter';
  74 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'SIe können die Konfigurationsdatei herunterladen und in den Ordner local/config ihrer Installation hochladen.';
  75 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Nur eine neue Piwigo Bildgalerie';
  76 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Willkommen bei meiner Bildgalerie';
   74$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Sie können die Konfigurationsdatei herunterladen und in das Verzeichnis local/config ihrer Installation hochladen.';
   75$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Meine Piwigo-Fotogalerie';
   76$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Willkommen!';
  7777$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Besuchen Sie unser Forum, wenn Sie Hilfe benötigen: %s';
  78 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Willkommen zu Ihrer neuen Piwigo Installation!';
   78$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Ihre neue Piwigo-Installation heißt sie willkommen!';
   79$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Sie können Kontakt mit Ihrem Provider aufnehmen und um Unterstützung bei der Umstellung auf PHP5 bitten.';
  7980?>
 • branches/2.4/language/de_DE/upgrade.lang.php

  r12922 r16299  
  2626$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  2727$lang['total upgrade time'] = 'benötigte Aktualisierungszeit';
  28 $lang['total SQL time'] = 'gesamte SQL Zeit';
  29 $lang['SQL queries'] = 'SQL Anfragen';
  30 $lang['Upgrade informations'] = 'Upgrade Informationen';
  31 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Führen Sie eine Datenbanküberprüfung durch in [Verwaltung>Werkzeuge>Wartung] falls ein Problem auftritt.';
  32 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen ein Upgrade durchführen. Bitte loggen Sie sich ein';
  33 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte ein Upgrade durchzuführen';
  34 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Sub-Alben von privaten Alben werden auch privat eigestellt';
  35 $lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen/beschränkungen wurden entfernt';
  36 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Es wurden nur die Thumbnail-Präfixe und die Mailadresse des Webmasters übernommen';
  37 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Diese Seite hat vor, Ihre Datenbank entsprechend Ihrer alten Version von Piwigo zur gegenwärtigen Version zu aktualisieren.
  38 Der Upgradeassistent ist der Meinung sie haben folgende Version installiert <strong>release %s</strong> (oder identisch).';
  39 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Plugins abgeschaltet. Prüfen Sie, ob ein Pluginupdate verfügbar ist, bevor Sie diese wieder aktivieren:';
  40 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In der Datei <i>%s</i>, vor <b>?></b> folgendes einfügen:';
  41 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Themen abgeschaltet. Prüfen Sie, ob ein Pluginupdate verfügbar ist, bevor Sie diese wieder aktivieren:';
   28$lang['total SQL time'] = 'gesamte SQL-Zeit';
   29$lang['SQL queries'] = 'SQL-Anfragen';
   30$lang['Upgrade informations'] = 'Upgrade-Informationen';
   31$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Führen Sie eine Datenbanküberprüfung durch [Verwaltung>Werkzeuge>Wartung], falls Probleme auftreten sollten';
   32$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen ein Upgrade durchführen. Bitte melden Sie sich unten an.';
   33$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um ein Upgrade durchzuführen';
   34$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Unteralben von privaten Alben werden privat';
   35$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen wurden entfernt';
   36$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Es wurden nur das Vorschaubilder-Präfix und die E-Mail-Adresse des Webmasters aus der vorherigen Konfiguration übernommen';
   37$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Diese Seite schlägt vor, die Datenbank Ihrer alten Piwigo-Version zu aktualisieren. Der Upgrade-Assistent hat festgestellt, dass Sie gegenwärtig Version <strong>release %s</strong> (oder eine gleichwertige Version) benutzen.';
   38$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Plugins abgeschaltet. Überprüfen Sie, ob Plugin-Updates verfügbar sind, bevor Sie die Plugins wieder aktivieren:';
   39$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In der Datei <i>%s</i> vor <b>?></b> Folgendes einfügen:';
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Themen abgeschaltet. Überprüfen Sie, ob Themen-Updates verfügbar sind, bevor Sie die Themen wieder aktivieren:';
  4241?>
 • branches/2.4/language/el_GR/admin.lang.php

  r15704 r16299  
  320320$lang['default values'] = 'προκαθορισμένες τιμές';
  321321$lang['default'] = 'προκαθορισμένο';
  322 $lang['delete album'] = 'προκαθορισμένο λεύκωμα';
   322$lang['delete album'] = 'Διαγράψτε το λεύκωμα';
  323323$lang['delete photo'] = 'διαγραφή φωτογραφίας';
  324324$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'διαγράψετε αυτό το site και όλες τις σχετικές πληροφορίες';
   
  925925$lang['Edit photo'] = 'Επεξεργασία φωτογραφίας';
  926926$lang['create a new site'] = 'δημιουργία νέας ιστοσελίδας';
   927$lang['No order field selected'] = 'Δεν επιλέχτηκε διατεταγμένο πεδίο';
  927928?>
 • branches/2.4/language/es_ES/admin.lang.php

  r15918 r16299  
  100100$lang['Manage tags'] = 'Administrar etiquetas';
  101101$lang['Members'] = 'Miembros';
  102 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Meta-datos sincronizadas a partir del fichero';
  103 $lang['Move albums'] = 'Mover los álbumes';
   102$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadatos sincronizados desde el archivo';
   103$lang['Move albums'] = 'Mover álbumes';
  104104$lang['Move'] = 'Mover';
  105105$lang['Name'] = 'Nombre';
  106106$lang['New name'] = 'Nuevo nombre';
  107 $lang['New parent album'] = 'Nuevo álbum superior';
   107$lang['New parent album'] = 'Nuevo álbum padre';
  108108$lang['New tag'] = 'Nueva etiqueta';
  109109$lang['Number of comments per page'] = 'Número de comentarios por página';
  110 $lang['Number of rates'] = 'Número de notas';
   110$lang['Number of rates'] = 'Número de valoraciones';
  111111$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Número de miniaturas que hay que crear';
  112 $lang['Only private albums are listed'] = 'Listado de los albumes privados';
   112$lang['Only private albums are listed'] = 'Sólo se listan los álbumes privados';
  113113$lang['Operating system'] = 'Sistema operativo';
  114114$lang['Options'] = 'Opciones';
  115115$lang['Other private albums'] = 'Otros álbumes privados';
  116116$lang['Page banner'] = 'Banners de las páginas';
  117 $lang['Parent album'] = 'Álbum superior';
   117$lang['Parent album'] = 'Álbum padre';
  118118$lang['Path'] = 'Ruta';
  119119$lang['Permalink'] = 'Enlace permanente';
  120 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s se utilizo par elàlbum %s. Borrarlo del historico de los enlaces permanentes';
   120$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s se utilizó anteriormente ara el álbum %s. Bórralo del histórico de enlaces permanentes';
  121121$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El enlace permanente debe contener sólo carácteres entre " - zA-Z0-9 ", "-" o "_". No debe ser numérico o comenzar con un número seguido por "-"';
  122 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'El enlace permanente %s ya se utilizo par el àlbum %s';
  123 $lang['Permalink history'] = 'Histórico de los enlaces permanentes';
   122$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'El enlace permanente %s ya se utiliza para el àlbum %s';
   123$lang['Permalink history'] = 'Histórico de enlaces permanentes';
  124124$lang['Permalinks'] = 'Enlaces permanentes';
  125125$lang['Permission denied'] = 'Acceso prohibido';
   
  131131$lang['Preferences'] = 'Preferencias';
  132132$lang['Properties'] = 'Propiedades';
  133 $lang['Random photo'] = 'Al azar foto';
  134 $lang['Rate date'] = 'Fecha de notación';
  135 $lang['Rating by guests'] = 'Notación por los visitantes';
  136 $lang['Rating'] = 'Notación';
   133$lang['Random photo'] = 'Foto aleatoria';
   134$lang['Rate date'] = 'Fecha de la valoración';
   135$lang['Rating by guests'] = 'Valoración de los visitantes';
   136$lang['Rating'] = 'Valoraciones';
  137137$lang['Reject'] = 'Rechazar';
  138 $lang['Representant'] = 'Representante';
  139 $lang['Representation of albums'] = 'Représentacion de los àlbumes';
  140 $lang['Representative'] = 'Representante';
  141 $lang['Represents'] = 'Representa';
  142 $lang['Save order'] = 'Salvaguardar la orden';
  143 $lang['Save to permalink history'] = 'Salvaguardar en el histórico de los enlaces permanentes';
  144 $lang['Select at least one album'] = 'seleccionar al minimo un àlbum';
  145 $lang['Select at least one photo'] = "Seleccionar por lo menos una foto";
  146 $lang['Select at least one user'] = 'Seleccionar por lo menos a un usuario';
  147 $lang['Show info'] = 'Mostrar información';
  148 $lang['Site manager'] = 'Gestion de sitios';
  149 $lang['Status'] = 'Estatuto';
   138$lang['Representant'] = 'Representar';
   139$lang['Representation of albums'] = 'Representación de álbumes';
   140$lang['Representative'] = 'Representar';
   141$lang['Represents'] = 'Representar';
   142$lang['Save order'] = 'Guardar orden';
   143$lang['Save to permalink history'] = 'Guardar en el historial de enlaces permanentes';
   144$lang['Select at least one album'] = 'Seleccionar al menos un álbum';
   145$lang['Select at least one photo'] = 'Seleccionar al menos una foto';
   146$lang['Select at least one user'] = 'Seleccionar al menos a un usuario';
   147$lang['Show info'] = 'Ver información';
   148$lang['Site manager'] = 'Administrar sitios remotos';
   149$lang['Status'] = 'Estado';
  150150$lang['Statistics'] = 'Estadísticas';
  151 $lang['Storage album'] = 'Album de almacenamiento';
  152 $lang['Sum of rates'] = 'Suma de las notas';
   151$lang['Storage album'] = 'Álbum de almacenamiento';
   152$lang['Sum of rates'] = 'Suma de valoraciones';
  153153$lang['Tag "%s" already exists'] = 'La etiqueta "%s" ya existe';
  154154$lang['Tag "%s" was added'] = 'La etiqueta "%s" ha sido añadida';
  155 $lang['Tag selection'] = 'Selección de las etiquetas';
  156 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Las %d etiquetas siguientes han sido suprimidas';
   155$lang['Tag selection'] = 'Selección de etiquetas';
   156$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Las %d etiquetas siguientes han sido eliminadas';
  157157$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Imposible conocer la última versión.';
  158158$lang['Uninstall'] = 'Desinstalar';
   
  163163$lang['Validation'] = 'Validación';
  164164$lang['Version'] = 'Versión';
  165 $lang['Virtual albums to move'] = 'Albums virtuales para mover';
  166 $lang['Virtual album name'] = 'Nombre del àlbum virtual';
  167 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El webmestre no puede ser suprimido';
  168 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Usted trabaja con las fuentes de desarrollo, imposible verificar la última versión.';
  169 $lang['You cannot delete your account'] = "Usted no puede suprimir su cuenta";
  170 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No se puede mover un àlbum en  su proprio sub-àlbum';
  171 $lang['You need to confirm deletion'] = 'Usted debe confirmar la supresión';
   165$lang['Virtual albums to move'] = 'Álbumes virtuales para mover';
   166$lang['Virtual album name'] = 'Nombre del álbum virtual';
   167$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El webmaster no se puede eliminar';
   168$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Estás trabajando sobre una fuente en desarrollo. No es posible verificar la última versión.';
   169$lang['You cannot delete your account'] = 'No puedes eliminar tu cuenta';
   170$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No se puede mover un álbum dentro de su propio sub-álbum';
   171$lang['You need to confirm deletion'] = 'Debe confirmar la eliminación';
  172172$lang['Associate to album'] = 'Asociar al álbum';
  173 $lang['associate to group'] = 'asociar con grupo';
   173$lang['associate to group'] = 'Asociar al grupo';
  174174$lang['Authorized'] = 'Autorizados';
  175175$lang['Add a virtual album'] = 'Añadir álbum virtual';
  176176$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autorizar los usuarios a añadir comentarios a los álbumes seleccionados';
  177 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nombre del àlbum no se puede quedar vacio';
   177$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nombre del álbum no puede estar en blanco.';
  178178$lang['Lock albums'] = 'Bloquear álbumes';
  179 $lang['Private'] = 'Album privado';
  180 $lang['Public'] = 'Album publico';
   179$lang['Private'] = 'Privado';
   180$lang['Public'] = 'blico';
  181181$lang['Find a new representant by random'] = 'Encontrar a un nuevo representante al azar';
  182 $lang['Public / Private'] = 'Pública / Privada';
   182$lang['Public / Private'] = 'Nivel de visibilidad';
  183183$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrar los permisos para los álbumes seleccionados';
  184 $lang['Virtual album added'] = 'Album virtual añadido';
  185 $lang['Virtual album deleted'] = 'Album virtual borrado';
   184$lang['Virtual album added'] = 'Álbum virtual añadido';
   185$lang['Virtual album deleted'] = 'El álbum virtual ha sido eliminado correctamente';
  186186$lang['Access type'] = 'Tipo de acceso';
  187187$lang['Information data registered in database'] = 'Información registrada en la base de datos';
   
  189189$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La dirección de la galería no es válida.';
  190190$lang['Main'] = 'Principal';
  191 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El número de comentarios de usuarios por página debe ser comprendido entre 5 y 50.';
   191$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El número de comentarios de usuarios por página debe estar comprendido entre 5 y 50.';
  192192$lang['Configuration'] = 'Configuración';
  193193$lang['confirm'] = 'Confirmar';
  194194$lang['Date'] = 'Fecha';
  195 $lang['delete album'] = 'Borrar el álbum';
   195$lang['delete album'] = 'Eliminar álbum';
  196196$lang['Dissociate from album'] = 'Separar del álbum';
  197197$lang['dissociate from group'] = 'Separar del grupo';
   
  206206$lang['group "%s" deleted'] = 'grupo "%s" borrado';
  207207$lang['group "%s" updated'] = 'grupo "%s" actualizado';
  208 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nombre del grupo no debe contener "or \' y no debe estar vacío.';
  209 $lang['This name is already used by another group.'] = 'Este nombre es ya utilizado por otro grupo.';
   208$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nombre del grupo no debe contener "or \' y no puede estar en blanco.';
   209$lang['This name is already used by another group.'] = 'Este nombre ya está utilizado por otro grupo.';
  210210$lang['High definition'] = 'Alta definición';
  211211$lang['jump to album'] = 'Ir al álbum';
   
  218218$lang['Manage'] = 'Administrar';
  219219$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Se sobrepasó el tiempo de ejecución. El tratamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d segundos].';
  220 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El tiempo de preparación de la lista de los usuarios para el envío es limitado. Los otros usuarios no estan en una lista.';
   220$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El tiempo requerido para procesar la lista de usuarios a quien enviar emails es limitada. No se han podido procesar todos los usuarios.';
  221221$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El tiempo de envío del mails es limitado. Los otros envíos de mail han sido ignorados.';
  222 $lang['To send ?'] = '¿ Enviar?';
   222$lang['To send ?'] = '¿Enviar?';
  223223$lang['Last send'] = 'Último envío';
  224224$lang['email'] = 'e-mail';
   
  227227$lang['Go to'] = 'Vaya a ';
  228228$lang['Hello'] = 'Hola ';
  229 $lang['New photos were added'] = 'Las nuevas fotos han sido añadidas';
   229$lang['New photos were added'] = 'Han sido añadidas nuevas fotos';
  230230$lang['on'] = 'en ';
  231231$lang['between'] = 'entre el ';
  232232$lang['and'] = ' y ';
  233233$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Usted acaba de ser inscrito por el webmaster del sitio para recibir la notificación por mail.';
  234 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Usted acaba de inscribirse para recibir la notificación por mail.';
   234$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Te has suscrito para recibir notificaciones por email.';
  235235$lang['To subscribe'] = 'Para inscribirse';
  236236$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'En caso de problemas o preguntas, enviar un email a ';
  237 $lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemas o de preguntas';
   237$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemas o preguntas';
  238238$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Usted acaba de ser dado de baja por el webmaster del sitio para recibir la notificación por mail.';
  239 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Usted se ha dado de baja para no recibir mas la notificación por mail.';
   239$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Te has dado de baja para no recibir más notificaciones por email.';
  240240$lang[', click on'] = ', haga clic sobre ';
  241241$lang['To unsubscribe'] = 'Para darse de baja';
  242 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Sin valor, el título de la galería será utilizado';
  243 $lang['Notification'] = 'Notificación';
   242$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El título de la galería se utilizará con un valor en blanco.';
   243$lang['Notification'] = 'Notificaciones';
  244244$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en el envío del email a %s [%s].';
  245245$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Email enviado a %s [%s].';
   
  250250$lang['No mail to send.'] = 'No hay ningún email por enviar.';
  251251$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hay ususario que notificar por mail.';
  252 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Un ususario tiene que notificar si los nuevos elementos están disponibles para este ususario.';
   252$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Los usuarios suscritos sólo se listarán (si la opción está habilitada) siempre que hayan nuevos elementos a notificar.';
  253253$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Puede que ningún ususario este inscrito (sólo el webmaster tiene acceso a esta pestaña).';
  254 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ningún ususario a quien enviar notificaciones por email.';
   254$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hay usuarios a quien enviar notificaciones por email.';
  255255$lang['New photos added'] = 'Nuevas fotos añadidas';
  256 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Inscripción a la notificación por mail';
  257 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Désinscription a la notificación por mail';
   256$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Suscribirse a las notificaciones por email';
   257$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Darse de baja de las notificaciones por email';
  258258$lang['Parameter'] = 'Parámetro';
  259259$lang['Continue processing treatment'] = 'Continuar el procesamiento';
  260260$lang['Complementary mail content'] = 'Contenido complementario del mail';
  261261$lang['Add detailed content'] = 'Añadir contenido detallado';
  262 $lang['Send mail as'] = 'Enviar el mail como';
  263 $lang['Send mail to users'] = 'Envío de mail a los ususarios';
  264 $lang['Send'] = 'Envío';
   262$lang['Send mail as'] = 'Enviar email como';
   263$lang['Send mail to users'] = 'Notificaciones';
   264$lang['Send'] = 'Enviar';
  265265$lang['Options'] = 'Opciones';
  266 $lang['Subscribed'] = 'Inscritos';
  267 $lang['Subscribe'] = 'Inscripción';
   266$lang['Subscribed'] = 'Suscrito';
   267$lang['Subscribe'] = 'Suscribirse';
  268268$lang['Parameters'] = 'Parámetros';
  269 $lang['Select recipients'] = 'Selección de los envíos';
  270 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Inscribir / dar de baja a los ususarios';
  271 $lang['Unsubscribed'] = 'Inscritos';
   269$lang['Select recipients'] = 'Seleccionar destinatarios';
   270$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Suscribir/Dar de baja a los ususarios';
   271$lang['Unsubscribed'] = 'Darse de baja';
  272272$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parámetro ha sido actualizado.';
  273273$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parámetros han sido actualizados.';
  274274$lang['%d user was not updated.'] = '%d ususario no ha sido actualizado.';
  275275$lang['%d users were not updated.'] = '%d ususarios no han sido actualizados.';
  276 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] ha sido suprimido por la lista de los inscritos.';
  277 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] ha sido añadido a la lista de los inscritos.';
   276$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] ha sido eliminado de la lista de suscripción.';
   277$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] ha sido añadido eliminado de la lista de suscripción.';
  278278$lang['%d user was updated.'] = '%d ususario ha sido actualizado.';
  279279$lang['%d users were updated.'] = '%d ususarios han sido actualizados.';
  280 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] no ha sido suprimido por la lista de los inscritos.';
  281 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] no ha sido añadido a la lista de los inscritos.';
  282 $lang['User %s [%s] added.'] = 'ususario %s [%s] añadido.';
  283 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Cuidado, la inscripción o anulación de inscripción conlleva el envío de mails a los ususarios interesados';
  284 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar el mail al tamaño HTML';
   280$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] no ha sido eliminado de la lista de suscripción.';
   281$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'El ususario %s [%s] no ha sido añadido eliminado de la lista de suscripción.';
   282$lang['User %s [%s] added.'] = 'Se ha añadido al usuario %s [%s].';
   283$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Aviso: Tanto en suscripciones como en bajas se enviará un correo electrónico a los usuarios afectados.';
   284$lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar email en formato HTML';
  285285$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = "Incluir la visualización de las últimas fotos agrupadas por fechas";
  286286$lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible únicamente en formato HTML';
   
  303303$lang['singly represented'] = 'representante fijo';
  304304$lang['This site already exists'] = 'Este sitio ya existe';
  305 $lang['created'] = 'Creado';
  306 $lang['delete'] = 'suprimir';
   305$lang['created'] = 'creado';
   306$lang['delete'] = 'eliminar';
  307307$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Suprimir este sitio y todas la información asociada';
  308 $lang['an error happened'] = 'Ocurrió un error';
   308$lang['an error happened'] = 'Ha habido un error';
  309309$lang['Local'] = 'Local';
  310 $lang['Remote'] = 'Distante';
   310$lang['Remote'] = 'Remoto';
  311311$lang['update the database from files'] = 'actualizar la base de datos a partir de los ficheros';
  312312$lang['status'] = 'Estatuto';
  313313$lang['Directory'] = 'Directorio';
  314314$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbumes';
  315 $lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronizar los méta-datos';
   315$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronizar los metadatos';
  316316$lang['target'] = 'blanco';
  317317$lang['Title'] = 'título';
   
  319319$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuración de Piwigo';
  320320$lang['Group management'] = 'Gestión de grupos';
  321 $lang['User list'] = 'Lista usuarios';
   321$lang['User list'] = 'Lista de usuarios';
  322322$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronización de archivos con la base de datos';
  323 $lang['all'] = 'todo';
   323$lang['all'] = 'Todas';
  324324$lang['height must be a number superior to'] = 'La altura debe ser  un entero superior a';
  325325$lang['width must be a number superior to'] = 'La ancho debe ser un entero superior a';
  326326$lang['for the file format'] = 'para el formato de archivo';
  327 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'foto inaccesible o formato no soportado';
   327$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto inaccesible o formato no soportado';
  328328$lang['GD version'] = 'versión de GD';
  329329$lang['General statistics'] = 'Estadísticas generales';
  330 $lang['average time'] = 'El tiempo medio';
   330$lang['average time'] = 'Tiempo medio';
  331331$lang['number of miniaturized photos'] = 'número de miniaturas creadas';
  332332$lang['total time'] = 'el tiempo total';
   
  335335$lang['Unlocked'] = 'quitado el cierre';
  336336$lang['unset'] = 'Vaciar';
  337 $lang['Update albums informations'] = 'Actualizar las informaciones de los àlbumes';
   337$lang['Update albums informations'] = 'Actualizar la información de los álbumes';
  338338$lang['Update photos information'] = 'Actualizar las informaciones de las fotos';
  339339$lang['Synchronize'] = 'Sincronizar';
   
  345345$lang['Detailed informations'] = 'Información detallada';
  346346$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del archivo/directorio';
  347 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'El fichero o el repertorio no puede ser accesible (o sea no existe, o sea el acceso esta negado)';
  348 $lang['albums deleted in the database'] = 'Álbumes borrados de la base de datos';
   347$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es posible acceder al archivo o al directorio (puede que no exista o el acceso está denegado)';
   348$lang['albums deleted in the database'] = 'Álbumes eliminados de la base de datos';
  349349$lang['photos deleted from the database'] = "fotos suprimidas de la base de datos";
  350350$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'Fotos candidatas a la sincronización con los méta-datos';
   
  354354$lang['photos added in the database'] = "fotos añadidas a la base de datos";
  355355$lang['photos updated in the database'] = "Fotos actualizadas en la base de datos";
  356 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Buscar las nuevas imágenes en los repertorios';
   356$lang['Search for new images in the directories'] = 'Buscar nuevas imágenes en los directorios';
  357357$lang['added'] = 'añadido';
  358358$lang['deleted'] = 'suprimido';
  359 $lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultado de la sincronización de los meta-datos';
   359$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultado de la sincronización de los metadatos';
  360360$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'Únicamente simular (ningún cambio en la base de datos será efectuado)';
  361361$lang['Simulation'] = 'Simulación';
   
  365365$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronizar las informaciones de las fotos en la base de datos a partir de los méta-datos de los ficheros';
  366366$lang['even already synchronized photos'] = 'tambien las fotos ya sincronizadas';
  367 $lang['Used metadata'] = 'Méta-datos empleados';
  368 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nombre de los repertorios y de los ficheros debe estar constituido sólo por letras, por cifras, de "-", "_" y "."';
   367$lang['Used metadata'] = 'Metadatos utilizados';
   368$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nombre de los directorios y archivos debe estar compuesto sólo por letras, números, "-", "_" o "."';
  369369$lang['wrong filename'] = 'nombre de fichero erróneo';
  370370$lang['Upload'] = 'subir';
  371371$lang['user "%s" added'] = 'usuario "%s" añadido';
  372 $lang['User status'] = 'Estatuto del usuario';
   372$lang['User status'] = 'Estado del usuario';
  373373$lang['user_status_admin'] = 'Administrador';
  374374$lang['user_status_generic'] = 'Genérico';
   
  376376$lang['user_status_normal'] = 'Visitante';
  377377$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmestre';
  378 $lang['Virtual album'] = 'Album virtual';
   378$lang['Virtual album'] = 'Álbum virtual';
  379379$lang['Waiting'] = 'En espera';
  380 $lang['default'] = 'por defecto';
   380$lang['default'] = 'predeterminado';
  381381$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Invertir la propiedad \'grupo por defecto\'';
  382382$lang['Advanced features'] = 'Funciones avanzadas';
  383 $lang['Overall'] = 'Vista global';
   383$lang['Overall'] = 'Información general';
  384384$lang['Year'] = 'Año';
  385385$lang['Month'] = 'Mes';
   
  389389$lang['IP'] = 'IP';
  390390$lang['Element'] = 'Elemento';
  391 $lang['Section'] = 'sección';
   391$lang['Section'] = 'Sección';
  392392$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Un email informativo ha sido enviado a los miembros del grupo "%s"';
  393 $lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar un mail de informacion a los miembros de un grupo';
   393$lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar una notificación por email a los miembros de un grupo';
  394394$lang['Group'] = 'Grupo';
  395 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar el àlbum %s';
   395$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar el álbum %s';
  396396$lang['Hello,'] = 'Hola,';
  397397$lang['See you soon.'] = 'Hasta pronto.';
   
  410410$lang['Hour'] = 'Hora';
  411411$lang['guest'] = 'Invitado';
  412 $lang['default values'] = 'Valores por defecto';
   412$lang['default values'] = 'Valores predeterminados';
  413413$lang['Guest cannot be deleted'] = 'No se puede borrar al invitado';
  414414$lang['Default user cannot be deleted'] = 'No se puede eliminar el usuario predeterminado';
  415 $lang['Purge history detail'] = 'Vaciar el histórico';
  416 $lang['Purge history summary'] = 'Vaciar el sumario del histórico';
   415$lang['Purge history detail'] = 'Eliminar el historial';
   416$lang['Purge history summary'] = 'Eliminar el sumario del historial';
  417417$lang['Check integrity'] = 'Comprobar integridad';
  418418$lang['Anomaly'] = 'Anomalía';
   
  438438$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'El usuario principal "webmaster" no existe';
  439439$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'El estado del usuario " webmaster " es incorrecto';
  440 $lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'usuario "%s" creado con la contraseña "%s"';
  441 $lang['Status of user "%s" updated'] = 'Estatuto del usuario "%s" actualizado';
   440$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Se ha creado el usuario"%s" con la contraseña "%s"';
   441$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Se ha actualizado el estado del usuario "%s"';
  442442$lang['add new photos to caddie'] = 'añadir nuevas fotos a la cesta';
  443443// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (
  444 $lang['No display'] = 'Ninguna visualización';
   444$lang['No display'] = 'Sin visualización';
  445445$lang['Classic display'] = 'Visualización clásica';
  446446$lang['Hoverbox display'] = 'Visualizacion en caja emergente';
  447447$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'La dirección de email es obligatoria para todos los usuarios';
  448448$lang['Minimum privacy level'] = 'Nivel mínimo de privacidad';
  449 $lang['Privacy level'] = 'Nivel de carácter confidencial';
   449$lang['Privacy level'] = 'Nivel de privacidad';
  450450$lang['Level 0'] = '---';
  451451$lang['Level 1'] = 'Invidados';
   
  453453$lang['Level 4'] = 'Familia';
  454454$lang['Level 8'] = 'Administradores';
  455 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicializar los controles de integridad';
   455$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reiniciar la comprobación de integridad';
  456456$lang['Check all'] = 'Seleccionar todo';
  457457$lang['Uncheck all'] = 'Desmarcar todo';
   
  459459$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar las correcciones seleccionadas';
  460460$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar las anomalías seleccionadas';
  461 $lang['Refresh'] = 'Refrescar';
  462 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'La anomalía será ignorada hasta la versión próxima de la aplicación';
   461$lang['Refresh'] = 'Actualizar';
   462$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'La anomalía será ignorada hasta la próxima versión de la aplicación';
  463463$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'La anomalía debe ser corregida y no puede ser ignorda.';
  464464$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalía ha sido ignorada.';
  465465$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomalías han sido ignoradas.';
  466 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necesita una actualizacion ';
  467 $lang['Plugin list'] = 'Lista plugins';
   466$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necesitan actualizarse';
   467$lang['Plugin list'] = 'Lista de plugins';
  468468$lang['Check for updates'] = 'Comprobar actualizaciones';
  469 $lang['Other plugins'] = 'Otros plugins disponible';
   469$lang['Other plugins'] = 'Otros plugins';
  470470$lang['Last revisions'] = 'Últimas revisiones';
  471471$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = '¿Esta seguro que quiere instalar este plugin?';
   
  473473$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Es importente verificar antes de actualizar si esta versión no necesita desinstalación previa. ¿Está seguro que quiere instalar esta actualización?';
  474474$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El plugin ha sido copiado con éxito';
  475 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Vaya a la lista de plugins para instalarlo y activarlo.';
   475$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Debe ir a la lista de plugins instalados y habilitarlo.';
  476476$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Imposible crear un fichero temporal.';
  477477$lang['Can\'t download archive.'] = 'Imposible recuperar el archivo.';
  478478$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Imposible leer o extraer el archivo.';
  479479$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Ha habido un error durante la extracción de los archivos (%s).';
  480 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Compruebe las autorizaciones del expediente " plugins " y de sus subexpedientes (CHMOD).';
   480$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Por favor, revise los permisos de la carpeta "plugins", así como sus subcarpetas (CHMOD).';
  481481$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Imposible conectarse al servidor.';
  482 $lang['Purge compiled templates'] = 'purgar los templates compilados';
   482$lang['Purge compiled templates'] = 'Eliminar plantillas compiladas';
  483483$lang['ACCESS_0'] = 'Acceso libre';
  484484$lang['ACCESS_1'] = 'Acceso a todos';
   
  492492$lang['Piwigo Administration'] = 'Administración de Piwigo';
  493493$lang['Piwigo version'] = 'Versión de Piwigo';
  494 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Usted utiliza la última versión de Piwigo.';
   494$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ya se está ejecutando la última versión de Piwigo.';
  495495$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versión de  %s [%s] instalada no es compatible con la versión requerida [%s]';
  496 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Usted debe actualizar su sistema para sacar plenamente provecho  de la aplicación si no la aplicación no funcionará correctamente, incluso en absoluto';
   496$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Debe actualizar el sistema para sacar pleno provecho de la aplicación. Hasta que no se actualice, es posible que la aplicación no funcione correctamente.';
  497497$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el ';
  498498$lang['Last hit'] =  'Último acceso';
  499499$lang['GD library is missing'] = 'Falta la biblioteca GD';
  500 $lang['Templates'] = 'Templates (Modelos)';
   500$lang['Templates'] = 'Plantillas';
  501501$lang['Extend for templates'] = 'Extensión de plantillas';
  502 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Sustitución del templates de origen por su templates adaptados por el expediente template-extension';
  503 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Los sustitutos (templates modificados)';
  504 $lang['Original templates'] = 'Plantillas de origen';
  505 $lang['Optional URL keyword'] = 'Parámetro facultativo del URL';
  506 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuración del templates ha sido registrada.';
   502$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Sustituir las plantillas originales por plantillas personalizadas desde la subcarpeta template-extension';
   503$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Sustitutos (plantillas modificadas)';
   504$lang['Original templates'] = 'Plantilla original';
   505$lang['Optional URL keyword'] = 'Palabra clave opcional a la URL';
   506$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuración de las plantillas ha sido registrada.';
  507507$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Todas las optimizaciones han sido realizadas con éxito.';
  508508$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Algunas optimizaciones se completaron con errores.';
   
  516516$lang['Drag to re-order'] = 'Hacer clic y arrastrar para reorganizar';
  517517$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida';
  518 $lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser suprimida';
   518$lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser eliminada';
  519519$lang['Delete selected photos'] = 'Eliminar las fotos seleccionadas';
  520520$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto eliminada';
  521521$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos eliminadas';
  522522$lang['Downloads'] = 'Descargas';
  523 $lang['Released on'] = 'Añadido';
   523$lang['Released on'] = 'Lanzamiento';
  524524$lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas';
  525525$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Boletín informativo Piwigo';
  526526$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Manténgase informado acerca del proyecto Piwigo. Suscríbase al boletín de noticias. Recibirá un e-mail cuando una nueva versión esté disponible (a veces un bug de seguridad es corregido, es importante estar al tanto) o que un acontecimiento superior ocurra sobre el proyecto. Solamente serán algunos mensajes al año.';
  527 $lang['Subscribe %s'] = 'Abonar a la newsletter inglesa %s';
  528 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonar %s a la newsletter Piwigo';
  529 $lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
   527$lang['Subscribe %s'] = 'Suscribir %s ';
   528$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Suscribir %s al boletín de noticias <i>Piwigo Newsletter</i>';
   529$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedas';
  530530$lang['Hide'] = 'Ocultar';
  531531$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Se sobrepasó el tiempo de ejecución. El procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d segundos].';
  532532$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.';
  533533$lang['Please wait...'] = 'Por favor, espere...';
  534 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'La contraseña falta. Por favor, escoja la contraseña.';
  535 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.';
   534$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la contraseña. Por favor, introdúzcala.';
   535$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La contraseña no ha sido confirmada. Por favor, confirme la contraseña elegida.';
  536536$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a editar sus propios comentarios';
  537537$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a eliminar sus propios comentarios';
   
  540540$lang['Cannot delete the old permalink !'] = '¡Imposible eliminar este enlace permanente!';
  541541$lang['Hit'] = 'Acceso';
  542 $lang['Tools'] = 'herramientas';
   542$lang['Tools'] = 'Herramientas';
  543543$lang['Photos'] = 'Fotos';
  544544$lang['Themes'] = 'Temas';
   
  547547$lang['Add New Theme'] = 'Añadir nuevo tema';
  548548$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir este tema a los usuarios';
  549 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
   549$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establecer como tema predeterminado para visitantes no registrados y para nuevos usuarios';
  550550$lang['unknown'] = 'desconocido';
  551551$lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos';
   
  555555$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo';
  556556$lang['existing album'] = 'Álbum existente';
  557 $lang['create a new album'] = 'crear un álbum nuevo';
   557$lang['create a new album'] = 'Añadir un nuevo álbum';
  558558$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum';
  559559$lang['Album "%s" has been added'] = 'Se ha añadido el álbum "%s"';
   
  563563$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'El álbum "%s" ahora contiene %d fotos';
  564564$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrar este lote de %d fotos';
  565 $lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
   565$lang['Select files'] = 'Seleccionar archivos';
  566566$lang['Everybody'] = 'Todo el mundo';
  567 $lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?';
   567$lang['Who can see these photos?'] = 'Compartir';
  568568$lang['Settings'] = 'Configuración';
  569569$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
   
  573573$lang['Image Quality'] = 'Calidad de la foto';
  574574$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  575 $lang['Save Settings'] = 'Registrar los parámetros';
  576 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados';
   575$lang['Save Settings'] = 'Guardar ajustes';
   576$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Las modificaciones han sido guardadas correctamente';
  577577$lang['Active Themes'] = 'Temas activados';
  578578$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
   
  593593$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  594594$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Leer la documentación Piwigo';
  595 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Empiece pLoader y añada sus fotos.';
  596 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Elegir colores claros o sombríos como la administración';
   595$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Iniciar pLoader y añadir fotos.';
   596$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escogiendo colores claros o oscuros para la sección de administración';
  597597$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema ha estado instalado con éxito';
  598 $lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galería';
  599 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo';
   598$lang['Visit Gallery'] = 'Volver a la galería';
   599$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio web del proyecto Piwigo';
  600600$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.';
  601601$lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitado';
   
  612612$lang['Language has been successfully installed'] = 'El idioma se ha instalado con éxito';
  613613$lang['Select:'] = 'Seleccionar:';
  614 $lang['None'] = 'Nada';
   614$lang['None'] = 'Ninguna';
  615615$lang['Invert'] = 'Invertir selección';
  616616$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Imposible desactivar este tema, debe quedar por lo menos un tema activado.';
  617 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Usted debe tener el status de "webmaster".';
   617$lang['Webmaster status is required.'] = 'Esta acción sólo la puede llevar a cabo un "webmaster".';
  618618$lang['Bound Theme'] = 'Tema personalizado';
  619619$lang['Allow rating'] = 'Permitir valoraciones';
  620 $lang['Select at least one comment'] = 'Seleccione por lo menos un comentario';
   620$lang['Select at least one comment'] = 'Seleccionar al menos un comentario';
  621621$lang['Active Plugins'] = 'Plugins activados';
  622622$lang['Inactive Plugins'] = 'Plugins desactivados';
  623 $lang['Missing Plugins'] = 'Plugins ausentes';
   623$lang['Missing Plugins'] = 'Plugins que faltan';
  624624$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugins no instalados';
  625625$lang['By %s'] = 'Desarollado por %s';
  626 $lang['Visit plugin site'] = 'Visite la sitio del plugin';
   626$lang['Visit plugin site'] = 'Visitar el sitio web del plugin';
  627627$lang['Active Languages'] = 'Idiomas activados';
  628628$lang['Delete this language'] = 'Eliminar este idioma';
   
  632632$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomas desactivados';
  633633$lang['Make this language available to users'] = 'Permitir este idioma a los usuarios';
  634 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma por defecto para los invitados y los nuevos usuarios';
  635 $lang['Miscellaneous'] = 'Miscelania';
   634$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma predeterminado para los invitados y los nuevos usuarios';
   635$lang['Miscellaneous'] = 'Más información';
  636636$lang['Virtual Links'] = 'Enlaces virtuales';
  637637$lang['Add Photos'] = 'Añadir fotos';
  638 $lang['The following tag was deleted'] = 'La etiquetas siguiente ha sido suprimida';
   638$lang['The following tag was deleted'] = 'La siguiente etiqueta ha sido eliminada';
  639639$lang['There is no other language available.'] = 'No hay otra idiomaa disponible';
  640640$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hay otra plugin disponible';
   
  643643$lang['Manual order'] = 'Orden personalizado';
  644644$lang['Add another set of photos'] = 'Añadir otro conjunto de fotos';
  645 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'El orden de los elementos del menú ha sido actualizada con éxito.';
   645$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'El orden de los elementos del menú ha sido actualizado con éxito.';
  646646$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
  647 $lang['Who can see this photo?'] = '¿Quien puede ver esta foto?';
  648 $lang['Pending Comments'] = 'Comentarios pendientes';
   647$lang['Who can see this photo?'] = 'Compartir';
   648$lang['Pending Comments'] = 'Comentarios en espera de validación';
  649649$lang['Menu Management'] = 'Administrar menús';
  650650$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el archivo php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es mayor que post_max_size (SB%). Debe cambiar esta configuración';
   
  654654$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El peso del archivo subido excede el MAX_FILE_SIZE definido en el formulario HTML';
  655655$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'El archivo fue sólo parcialmente subido';
  656 $lang['No file was uploaded'] = 'Ningun fichero ha sido subido';
  657 $lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal';
   656$lang['No file was uploaded'] = 'No se ha subido ningún archivo';
   657$lang['Missing a temporary folder'] = 'No se encuentra el directorio temporal';
  658658$lang['Failed to write file to disk'] = 'No se pudo escribir el archivo en el servidor';
  659659$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferencia de archivos fue detenida por una extensión';
  660660$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconocido durante la transferencia';
  661661$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s": %s';
  662 $lang['automatic order'] = 'orden automático';
   662$lang['automatic order'] = 'Orden automático';
  663663$lang['manual order'] = 'orden manual';
  664664$lang['Albums automatically sorted'] = 'Álbums clasificados correctamente';
  665665$lang['Batch Manager'] = 'Gestión de lotes';
  666 $lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes';
   666$lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-álbumes';
  667667$lang['Selection'] = 'Selección';
  668668$lang['Action'] = 'Acción';
  669 $lang['Set author'] = 'Definir el autor';
  670 $lang['Set title'] = 'Definir el titulo';
   669$lang['Set author'] = 'Establecer autor';
   670$lang['Set title'] = 'Establecer el titulo';
  671671$lang['Set creation date'] = 'Establecer la fecha de creación';
  672672$lang['Apply action'] = 'Aplicar acción';
  673673$lang['on the %d selected photos'] = 'en las %d fotos seleccionadas';
  674674$lang['%d of %d photos selected'] = 'Fotos seleccionadas: %d de %d';
  675 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ninguna foto selecciónada entre las %d fotos del lote';
   675$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ninguna foto seleccionada entre las %d fotos del lote';
  676676$lang['All %d photos are selected'] = 'Todas las %d fotos del lote han sido seleccionadas';
  677677$lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro';
   
  682682$lang['The whole page'] = 'Página entera';
  683683$lang['The whole set'] = 'La totalidad del lote';
  684 $lang['No photo in the current set.'] = 'No hay imagen en el lote.';
  685 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hay foto seleccionada, no hay acción posible.';
   684$lang['No photo in the current set.'] = 'No hay fotos en este lote.';
   685$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Selecciona al menos una foto para ejecutar cualquier acción.';
  686686$lang['Choose an action'] = 'Seleccionar una acción';
  687687$lang['remove author'] = 'eliminar el autor';
   
  693693$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetas huerfanas ';
  694694$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto';
  695 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huerfanas eliminadas';
  696 $lang['Week starts on'] = 'La semana empieza el';
  697 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huerfanas: %s.';
   695$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huérfanas eliminadas';
   696$lang['Week starts on'] = 'La semana empieza en';
   697$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huérfanas: %s.';
  698698$lang['Remove from caddie'] = 'Eliminar de la cesta';
  699699$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temas por actualizar';
   
  702702$lang['All plugins are up to date.'] = 'Todos los plugins están actualizados.';
  703703$lang['All languages are up to date.'] = 'Todos los idiomas están actualizados.';
  704 $lang['Visit theme site'] = 'Visita el sitio web del tema';
   704$lang['Visit theme site'] = 'Visitar el sitio web del tema';
  705705$lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma';
  706 $lang['New Version'] = 'Nueva version';
  707 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Estos plugins están obsoletos';
  708 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.';
   706$lang['New Version'] = 'Nueva versión';
   707$lang['Obsolete Plugins'] = 'Plugins obsoletos';
   708$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = '¡ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.';
  709709$lang['Do you want to activate anyway?'] = '¿Quiere activarlo de todos modos?';
  710 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL CORE DE PIWIGO! PUEDE DESINSTALARLO AHORA! ';
   710$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL NÚCLEO DE PIWIGO! PUEDE DESINSTÁLALO AHORA! ';
  711711$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Falta este plugin aunque indique que está instalado. ¡DESINSTÁLALO!';
  712712$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...';
  713 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...';
   713$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de fotos en curso...';
  714714$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.';
  715715$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no pueden ser regeneradas';
   
  718718$lang['new'] = 'nuevo';
  719719$lang['No results'] = 'Sin resultados';
  720 $lang['Searching...'] = 'Buscar...';
   720$lang['Searching...'] = 'Buscando...';
  721721$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos';
  722722$lang['Add a criteria'] = 'Añadir criterio';
  723723$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo';
  724724$lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto';
  725 $lang['Restore'] = 'Restorar';
  726 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuración por defecto. Usted perderá su configuración de plug-in!';
   725$lang['Restore'] = 'Restaurar';
   726$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restablecer la configuración por defecto. Se perderán todos los ajustes personalizados.';
  727727$lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú';
  728 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden de foto por defecto, ya que tienen una configuración personalizada en la configuración local.';
  729 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i> $ conf [\'order_by\'] </ i> en su archivo de configuración local, este parámetro esta obsoleto, retírelo o cambiarle el nombre a <i> $ conf [\'order_by_custom \'] </ i>!';
   728$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden predeterminado para las fotos porque hay establecida una configuración personalizada en la configuración local de la aplicación.';
   729$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i>$conf[\'order_by\']</ i> en tu archivo de configuración local. Este parámetro esta obsoleto. Elimínalo o cámbiale el nombre a <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>';
  730730$lang['Updates'] = 'Actualizaciones';
  731731$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualización en curso ... por favor espere.';
   
  734734$lang['Update All'] = 'actualizar todo';
  735735$lang['ERROR'] = 'ERROR';
  736 $lang['Update Complete'] = 'actualización completa';
  737 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo actualización';
   736$lang['Update Complete'] = 'Actualización completada';
   737$lang['Piwigo Update'] = 'Actualizar Piwigo';
  738738$lang['Extensions Update'] = 'Actualizar extensiones';
  739739$lang['All extensions are up to date.'] = 'Todas las extensiones están actualizadas.';
   
  745745$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Esta es una actualización menor, con sólo correcciones de errores.';
  746746$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
  747 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estár disponible.';
  748 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puede actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).';
   747$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estar disponibles.';
   748$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puedes actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).';
  749749$lang['Save Template Directory'] = 'Guardar directorio de plantillas';
  750750$lang['Dump Database'] = 'Volcar la base de datos';
  751751$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)';
  752752$lang['Unable to dump database.'] = 'No es posible volcar la base de datos.';
  753 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Algunas actualizaciones están disponibles para las extensiones.';
   753$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Hay actualizaciones disponibles para algunas extensiones.';
  754754$lang['Ignore All'] = 'Ignorar todo';
  755755$lang['Crop'] = 'Redimensionar ';
  756 $lang['Width'] = 'ancho';
   756$lang['Width'] = 'Anchura';
  757757$lang['Height'] = 'Altura';
  758758$lang['Follow Orientation'] = 'Siguen la orientación';
   
  763763$lang['... or '] = '... o ';
  764764$lang['Create'] = 'Crear';
  765 $lang['Start Upload'] = 'Iniciar la transferencia';
  766 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.';
  767 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>';
   765$lang['Start Upload'] = 'Iniciar transferencia';
   766$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utilizar el <a href="%s">formulario HTML</a> para subir fotos al servidor.';
   767$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilizar el <a href="%s">formulario FLASH</a> para subir fotos al servidor.';
  768768$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Tamaño máximo de los archivos : %sB.';
  769769$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensiones permitidas: %s.';
   
  774774$lang['hide details'] = 'ocultar los detalles';
  775775$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetas';
  776 $lang['Select the destination tag'] = 'Seleccione la etiqueta de destino';
   776$lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona la etiqueta de destino';
  777777$lang['(this tag will be deleted)'] = '(esta etiqueta se eliminará)';
  778778$lang['Confirm merge'] = 'Confirman la fusión';
  779 $lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar las etiquetas seleccionadas';
  780 $lang['No destination tag selected'] = 'No ha seleccionado una etiqueta de destino';
  781 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Las etiquetas <em>%s</em> fueron combinados en la etiqueta <em>%s</em>';
  782 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccione al menos dos etiquetas para la fusión';
   779$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar';
   780$lang['No destination tag selected'] = 'No ha seleccionado ninguna etiqueta de destino';
   781$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Las etiquetas <em>%s</em> han sido fusionadas con la etiqueta <em>%s</em>';
   782$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccionar al menos dos etiquetas para la fusión';
  783783$lang['Select an album'] = 'Seleccionar un álbum';
  784784$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Por defecto, Piwigo creara un nuevo tamaño del web procedente de las fotos en modo alta resolución';
   
  786786$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Ha habido un error durante el proceso de actualización.';
  787787$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los archivos. Por favor, verifique los permisos de los archivoss de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de errores</a>.';
  788 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor';
  789 $lang['Zoom'] = 'Zoom';
   788$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el archivo de actualización desde el servidor';
   789$lang['Zoom'] = 'Ampliar';
  790790$lang['%s has been successfully updated.'] = '% se ha actualizado correctamente.';
  791791$lang['Add tags'] = 'Añadir etiquetas';
   
  793793$lang['Last import'] = 'Última importación';
  794794$lang['Predefined filter'] = 'Filtro predefinido';
  795 $lang['With no album'] = 'Sin álbum';
  796 $lang['With no tag'] = 'Sin etiqueta';
   795$lang['With no album'] = 'Sin álbumes';
   796$lang['With no tag'] = 'Sin etiquetas';
  797797$lang['With no virtual album'] = 'Sin álbum virtual';
  798798$lang['Activate comments'] = 'Activar comentarios';
   
  802802$lang['Original Size'] = 'Tamaño original';
  803803$lang['Photo name'] = 'Nombre de la foto';
  804 $lang['Resize after upload'] = 'Redimensionar después de subir';
  805 $lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar datos de conexión por email';
   804$lang['Resize after upload'] = 'Redimensionar después de subir la foto al servidor';
   805$lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar credenciales por email';
  806806$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de la foto original ha de ser un número entre %d y %d';
  807807$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de la foto original ha de ser un número entre %d y %d';
   
  811811$lang['Gallery unlocked'] = 'Galería desbloqueada';
  812812$lang['modified'] = 'modifcado';
  813 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario';
   813$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario sea';
  814814$lang['pending validation'] = 'validación pendiente';
  815815$lang['registered users'] = 'usuarios registrados';
   
  821821$lang['Unlock gallery'] = 'Desbloquear galería';
  822822$lang['Applications'] = 'Aplicaciones';
  823 $lang['apply automatic sort order'] = 'Aplicar orden automático.';
   823$lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar automáticamente';
  824824$lang['Automatic sort order'] = 'Orden automático';
  825825$lang['cancel manual order'] = 'Cancelar orden manual';
   
  830830$lang['Edit photo information'] = 'Editar información de la foto';
  831831$lang['List'] = 'Lista';
  832 $lang['Move to album'] = 'Mover a un álbum';
  833 $lang['Not cropped correctly?'] = '¿No se ha cortado correctamente?';
   832$lang['Move to album'] = 'Mover al álbum';
   833$lang['Not cropped correctly?'] = '¿No se ha recortado correctamente?';
  834834$lang['Save manual order'] = 'Guardar orden manual';
  835835$lang['Web Form'] = 'Formulario web';
  836 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Solo se puede activar un tema móvil.';
   836$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Sólo se puede activar un tema para dispositivos móviles.';
  837837$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'La aplicacion de <em>Piwigo para Android</em> te permite conectar tu galería Piwigo a tu dispositivo Android y poder crear álbumes y subir fotos desde estos dispositivos.';
  838838$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Las aplicaciones de <em>Piwigo para iOS</em> te permiten conectar tu galería Piwigo a tu iPhone, iPad o iPod Touch y poder crear álbumes y subir fotos desde estos dispositivos.';
   
  849849$lang['Generate multiple size images'] = 'Generar múltiples tamaños de imagen.';
  850850$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto es el gestor por defecto de fotos para MacOSX. El plugin para exportar de Piwigo permite crear nuevos álbums y exportar directamente las fotos desde iPhoto a tu galería Piwigo.';
  851 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'En tu Linux simplemente instala Shotwell con el gestor de paquetes y activa la opción de publicación en Piwigo.';
   851$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Para Linux, simplemente instala Shotwell con el gestor de paquetes y activa la opción de publicación en Piwigo.';
  852852$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Plugin de Piwigo para Aperture';
  853853$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Plugin de Piwigo para iPhoto';
   
  858858$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Plugin de Piwigo para Shotwell';
  859859$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery para Android) es un software de código abierto (GPL v3) cliente de Piwigo para tu dispositivo Android.';
  860 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell es un software de código abierto que sirve para organizar colecciones de fotos y que corre en Linux. Es el software fotográfico por defecto en Ubuntu y Fedora.';
  861 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El plugin de Piwigo permite crear álbums y exportar fotos.';
  862 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El plugin de Piwigo te permite exportar y sincronizar fotos de Lightroom directamente con tu galería fotográfica.';
   860$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell es un software de código abierto para Linux que sirve para organizar colecciones de fotos. Es el software fotográfico por defecto en Ubuntu y Fedora.';
   861$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El plugin Piwigo Export permite crear álbumes y exportar fotos.';
   862$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El plugin de Piwigo Publish te permite exportar y sincronizar fotos de Lightroom directamente con tu galería fotográfica.';
  863863$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Para exportar tus fotos desde digiKam a Piwigo, simplemente instala digiKam y los Kipi-plugins.';
  864864$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '&u usuarios tienen permiso automáticamente por pertenecer a grupos.';
   
  866866$lang['Groups and users'] = 'Grupos y usuarios';
  867867$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos para grupos';
  868 $lang['Permission granted for users'] = 'Permisos garantizados para usuarios';
  869 $lang['Select groups...'] = 'Selecciona grupos';
  870 $lang['Select users...'] = 'Selecciona usuarios';
   868$lang['Permission granted for users'] = 'Se concenden permisos a los usuarios';
   869$lang['Select groups...'] = 'Seleccionar grupos';
   870$lang['Select users...'] = 'Seleccionar usuarios...';
  871871$lang['There is no group in this gallery.'] = 'No hay grupos en esta galería';
  872872$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'los visitantes necesitan iniciar sesión y tener permiso para ver este álbum';
   
  877877$lang['bottom right corner'] = 'Esquina inferior derecha';
  878878$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Por defecto, el centro de interés está situado en el centro de la foto.';
  879 $lang['custom'] = 'Propio';
   879$lang['custom'] = 'Personalizar';
  880880$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Para tamaños de fotos con recorte, como "Cuadrado", Piwigo hará lo posible para incluir el centro de interés.';
  881881$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incluir fotos con un nivel de privacidad más bajo';
  882882$lang['middle'] = 'Centro';
  883 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ningún grupo tiene permiso para ver este álbum privado';
   883$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ningún grupo tiene permisos para ver un álbum privado';
  884884$lang['Opacity'] = 'Opacidad';
  885885$lang['Permission management'] = 'Administración de permisos';
  886886$lang['Photo sizes with crop'] = 'Tamaño de las fotos con el recorte.';
  887 $lang['Select a file'] = 'Seleccionar un archivo';
  888 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Selecciona una zona con el ratón para definir un nuevo centro de interés.';
  889 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centro de interés es la zona más significativa en la foto.';
   887$lang['Select a file'] = 'Seleccionar archivo';
   888$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccionar una zona con el ratón para definir un nuevo centro de interés.';
   889$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centro de interés es la zona más significativa de la foto.';
  890890$lang['top left corner'] = 'Esquina superior izquierda';
  891891$lang['top right corner'] = 'Esquina superior derecha';
  892 $lang['X Position'] = 'X Posición';
  893 $lang['X Repeat'] = 'X Repetir';
  894 $lang['Y Position'] = 'Y Posición';
   892$lang['X Position'] = 'Posición X';
   893$lang['X Repeat'] = 'Repetir X';
   894$lang['Y Position'] = 'Posición Y';
  895895$lang['Multiple Size'] = 'Tamaños múltiples';
  896896$lang['%d day'] = '%d día';
   
  911911$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Identificador numérico: %d';
  912912$lang['Original file : %s'] = 'Archivo original: %s';
  913 $lang['Posted %s on %s'] = 'Publicado %s el %s';
  914 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Puntuado %d veces, puntuación: %.2f';
  915 $lang['Sharpen'] = 'Enfocar';
  916 $lang['Visited %d times'] = 'Visto %d veces';
   913$lang['Posted %s on %s'] = 'Publicado %s, el %s';
   914$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Valorada %d veces. Puntuación: %.2f';
   915$lang['Sharpen'] = 'Enfoque';
   916$lang['Visited %d times'] = 'Visitada %d veces';
  917917$lang['Watermark'] = 'Marca de agua';
  918918$lang['%d week'] = '%d semana';
   
  920920$lang['Edit photo'] = 'Editar foto';
  921921$lang['create a new site'] = 'Crear un nuevo sitio';
   922$lang['No order field selected'] = 'Ningún orden seleccionado';
  922923?>
 • branches/2.4/language/es_ES/common.lang.php

  r15816 r16299  
  8989$lang['N/A'] = 'no disponible';
  9090$lang['New on %s'] = 'Nuevo el %s';
  91 $lang['Notification'] = 'Notificación RSS';
   91$lang['Notification'] = 'RSS';
  9292$lang['Number of items'] = 'Número de elementos';
  9393$lang['Original dimensions'] = 'Dimensiones originales';
 • branches/2.4/language/fa_IR/admin.lang.php

  r15706 r16299  
  4040$lang['%d user comment rejected'] = '%d دیدگاه کاربر رد شد';
  4141$lang['%d user comments rejected'] = '%d دیدگاه کاربر رد شدند';
  42 $lang['%d user comment validated'] = '%d دیدگاه کاربر تایید شد';
  43 $lang['%d user comments validated'] = '%d دیدگاه کاربر تایید شدند';
   42$lang['%d user comment validated'] = '%d دیدگاه کاربر پذیرفته شد';
   43$lang['%d user comments validated'] = '%d دیدگاه کاربر پذیرفته شدند';
  4444$lang['%d user deleted'] = '%d کاربر پاک شد';
  4545$lang['%d users deleted'] = '%d کاربر پاک شدند';
  4646$lang['%d user'] = "%d کاربر";
  4747$lang['%d users'] = "%d کاربر";
  48 $lang['%d waiting for validation'] = '%d در انتظار تایید هستند';
   48$lang['%d waiting for validation'] = '%d در انتظار پذیرش هستند';
  4949$lang['Actions'] = 'کار ها';
  5050$lang['Activate'] = 'فعال کردن';
   
  8080$lang['Edit tags'] = 'ویرایش برچسب ها';
  8181$lang['Email admins when a new user registers'] = 'فرستادن ایمیل به مدیران هنگامی که یک کاربر تازه نام نویسی می کند';
  82 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'فرستادن ایمیل به مدیران هنگامی که یک دیدگاه تایید شده وارد سیستم می شود';
  83 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'فرستادن ایمیل به مدیران هنگامی که یک دیدگاه نیاز به تایید دارد';
   82$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'فرستادن ایمیل به مدیران هنگامی که یک دیدگاه پذیرفته شده وارد سیستم می شود';
   83$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'فرستادن ایمیل به مدیران هنگامی که یک دیدگاه نیاز به پذیرش دارد';
  8484$lang['Environment'] = 'محیط (Environment)';
  8585$lang['Form'] = "فرم";
   
  110110$lang['New parent album'] = 'آلبوم مادر تازه';
  111111$lang['New tag'] = 'برچسب تاره';
  112 $lang['Number of comments per page'] = "تعداد نظرات در هر صفحه";
   112$lang['Number of comments per page'] = 'تعداد دیدگاه ها در هر صفحه';
  113113$lang['Number of rates'] = 'تعداد امتیاز ها';
  114114$lang['Number of thumbnails to create'] = 'تعداد عکس ریزه برای ایجاد کردن';
   
  149149$lang['Select at least one user'] = 'حداقل یک کاربر را انتخاب کنید';
  150150$lang['Show info'] = "نمایش اطلاعات";
  151 $lang['Site manager'] = 'مدیر سایت';
   151$lang['Site manager'] = 'مدیریت سایت';
  152152$lang['Status'] = "وضعیت";
  153153$lang['Statistics'] = "آمار";
   
  161161$lang['Uninstall'] = 'پاک کردن';
  162162$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'استفاده از مرتب سازی پیشفرض برای عکس (پیشفرض در فایل تنظیمات است)';
  163 $lang['User comments validation'] = 'تایید دیدگاه های کاربر';
   163$lang['User comments validation'] = 'پذیرفتن دیدگاه های کاربر';
  164164$lang['Users'] = "کاربران";
  165165$lang['Validate'] = "تایید";
   
  172172$lang['You cannot delete your account'] = 'شما نمی توانید حساب خود را پاک کنید';
  173173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'شما نمی توانید آلبوم مادر را به زیر آلبوم خودش جابجا کنید';
  174 $lang['You need to confirm deletion'] = 'شما باید پاک کردن را تایید کنید';
   174$lang['You need to confirm deletion'] = 'شما باید پاک کردن را بپذیرید';
  175175$lang['Associate to album'] = 'پیوستن به آلبوم';
  176176$lang['associate to group'] = "پیوستن به گروه";
   
  194194$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'تعداد دیدگاه ها در هر صفحه باید عددی بین 5 تا 50 باشد.';
  195195$lang['Configuration'] = "پیکربندی";
  196 $lang['confirm'] = "تایید";
   196$lang['confirm'] = 'پذیرفتن';
  197197$lang['Date'] = "تاریخ";
  198198$lang['delete album'] = 'پاک کردن آلبوم';
   
  464464$lang['Uncheck all'] = "برداشتن علامت همه";
  465465$lang['Check automatic corrections'] = 'بررسی خودکار اصلاحات';
  466 $lang['Apply selected corrections'] = "تایید اصلاحات انتخاب شده";
   466$lang['Apply selected corrections'] = 'پذیرش اصلاحات انتخاب شده';
  467467$lang['Ignore selected anomalies'] = 'چشم پوشی از ناهنجاری های انتخاب شده';
  468468$lang['Refresh'] = 'تازه کردن (Refresh)';
   
  478478$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'مطمئن هستید که ‌می خواهید این افزونه را پاک کنید؟';
  479479$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'مطمئن هستید که ‌می خواهید این افزونه را نصب کنید؟';
  480 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'شما مطمئن هستید که می خواهید این آپگرید را نصب کنید؟ شما باید این را تایید کنید زیرا ممکن است نیاز به پاک کردن افزونه ای باشد.';
   480$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'شما مطمئن هستید که می خواهید این آپگرید را نصب کنید؟ شما باید این را بپذیرید زیرا ممکن است نیاز به پاک کردن افزونه ای باشد.';
  481481$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'افزونه با موفقیت کپی شد';
  482482$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'برای نصب یا از کار انداختن این افزونه به لیست افزونه ها بروید.';
   
  553553$lang['Installed Themes'] = 'قالب های نصب شده';
  554554$lang['Add New Theme'] = 'افزودن یک قالب تازه';
  555 $lang['Forbid this theme to users'] = 'اجازه ندادن به کاربران برای انتخاب این قالب';
   555$lang['Forbid this theme to users'] = 'اجازه ندادن به کاربران برای انتخاب این زمینه';
  556556$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'انتخاب بعنوان قالب پیشفرض برای مهمانان';
  557557$lang['unknown'] = 'نا معلوم';
   
  587587$lang['Administration Home'] = 'صفحه مدیریت';
  588588$lang['Change Admin Colors'] = 'تغییر رنگ های صفحه مدیریت';
  589 $lang['Delete this theme'] = 'پاک کردن این قالب';
   589$lang['Delete this theme'] = 'پاک کردن این زمینه';
  590590$lang['Directory does not exist'] = 'مسیر وجود ندارد';
  591591$lang['Download,'] = 'دانلود یکی از نگارش های زیر ،';
   
  593593$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'گرفتن پشتیبانی از انجمن Piwigo';
  594594$lang['Help Me'] = 'مرا راهنمایی کن';
  595 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'امکان فعال شدن این قالب وجود ندارد، زیرا قالب مادر آن گم شده است: %s';
  596 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'امکان پاک کردن این قالب وجود ندارد، زیرا قالب های دیگری به این قالب نیاز دارند: %s';
   595$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'امکان فعال شدن این زمینه وجود ندارد، زیرا زمینه ی مادر آن گم شده است: %s';
   596$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'امکان پاک کردن این زمینه وجود ندارد، زیرا قالب های دیگری به این زمینه نیاز دارند: %s';
  597597$lang['Inactive Themes'] = 'قالب های از کار انداخته شده';
  598598$lang['Install on your computer,'] = 'نصب بر روی کامپیوتر خود،';
  599 $lang['Make this theme available to users'] = 'در دسترس قرار دادن این قالب برای کاربران';
   599$lang['Make this theme available to users'] = 'در دسترس قرار دادن این تم برای کاربران';
  600600$lang['Page end'] = 'پایان صفحه';
  601601$lang['Piwigo Uploader'] = 'آپلودر Piwigo';
   
  623623$lang['None'] = 'هیچکدام';
  624624$lang['Invert'] = 'معکوس کردن';
  625 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'امکان از کار انداختن این قالب وجود ندارد، شما باید حداقل یک قالب برای گالری خود داشته باشید.';
   625$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'امکان از کار انداختن این زمینه وجود ندارد، شما باید حداقل یک زمینه برای گالری خود داشته باشید.';
  626626$lang['Webmaster status is required.'] = 'وضعیت مدیرکل ضروری است.';
  627 $lang['Bound Theme'] = 'محدود کردن قالب';
   627$lang['Bound Theme'] = 'محدود کردن زمینه';
  628628$lang['Allow rating'] = "فعال بودن سیستم امتیازدهی";
  629629$lang['Select at least one comment'] = 'حداقل یک دیدگاه را انتخاب کنید';
   
  652652$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'ترتیب آیتم های منو با موفقیت بروز شد.';
  653653$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'این قالب برای فعال کردن مستقیم طراحی نشده است';
  654 $lang['Pending Comments'] = 'دیدگاه های در انتظار تایید';
   654$lang['Pending Comments'] = 'دیدگاه های در انتظار پذیرفته شدن';
  655655$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'در فایل php.ini شما،  مقدار upload_max_filesize (%sB) از post_max_size (%sB) بزرگتر است، شما باید این تنظیمات را تغییر دهید.';
  656656$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'توسعه دهنده ی Exif در دسترس نیست، مدیرکل باید استفاده از exif را متوقف کند';
   
  705705$lang['Themes which need upgrade'] = 'قالب های نیازمند آپگرید';
  706706$lang['Languages which need upgrade'] = 'زبان های نیازمند بروز رسانی';
  707 $lang['All themes are up to date.'] = 'تمام قالب ها بروز می باشند.';
   707$lang['All themes are up to date.'] = 'تمام زمینه ها بروز می باشند.';
  708708$lang['All plugins are up to date.'] = 'تمام افزونه (پلاگین) ها بروز می باشند.';
  709709$lang['All languages are up to date.'] = 'تمام زبان ها بروز می باشند.';
   
  774774$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'بطور پیشفرض، Piwigo یک وب سایز (Websize) تازه از حالت HD عکس شما ایجاد می کند.';
  775775$lang['Cancel'] = 'لغو';
  776 $lang['Confirm merge'] = 'تایید ادغام';
   776$lang['Confirm merge'] = 'پذیرش ادغام';
  777777$lang['Default comments order'] = 'ترتیب پیشفرض برای دیدگاه ها';
  778778$lang['Default photos order'] = 'ترتیب پیشفرض برای عکس ها';
   
  780780$lang['Follow Orientation'] = 'جهت را دنبال کنید';
  781781$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'افزونه های زیر ممکن است با نگارش تازه ی Piwigo سازگار نباشند:';
  782 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'قالب های زیر ممکن است با نگارش تازه ی Piwigo سازگار نباشند:';
   782$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'زمینه های زیر ممکن است با نگارش تازه ی Piwigo سازگار نباشند:';
  783783$lang['Gallery unlocked'] = 'گالری باز شد';
  784784$lang['Graphics Library'] = 'کتابخانه ی گرافیک';
   
  819819$lang['custom'] = 'سفارشی';
  820820$lang['modified'] = 'ویرایش شد';
  821 $lang['pending validation'] = 'در انتظار تایید است';
   821$lang['pending validation'] = 'در انتظار پذیرش است';
  822822$lang['registered users'] = 'کاربران';
  823823$lang['simple visitors'] = 'مهمان';
   
  833833$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'ضمیمه کردن داده ی تاریخ (هشدار: ممکن است به حافظه ی سرور فشار بیاورد)';
  834834$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'دریافت Piwigo برای iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  835 $lang['Save visits in history for'] = 'ذخیره کردن بازدید ها برای مدت';
   835$lang['Save visits in history for'] = 'ذخیره کردن بازدید ها برای';
  836836$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'این آلبوم شامل %d عکس می باشد که بین %s و %s اضافه شده اند.';
  837837$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'این آلبوم شامل %d عکس می باشد که در %s اضافه شده اند.';
   
  860860$lang['%s in the future'] = '%s بعد';
  861861$lang['Applications'] = 'برنامه های کاربردی (Application)';
  862 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'تأیید چاپ سپید (Watermark) فقط در زمانی که بلندا بیشتر باشد از';
  863 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'تأیید چاپ سپید (Watermark) فقط در زمانی که پهنا بیشتر باشد از';
   862$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'استفاده از چاپ سپید فقط در زمانی که بلندا بیشتر باشد از';
   863$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'استفاده از چاپ سپید فقط در زمانی که پهنا بیشتر باشد از';
  864864$lang['Automatic sort order'] = 'تنظیم کردن با ترتیب خودکار';
  865865$lang['Edit photo'] = 'ویرایش عکس';
   
  878878$lang['Y Position'] = 'مکان در محور Y';
  879879$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'شما فقط می توانید یک قالب برای موبایل فعال کنید.';
  880 $lang['add a new watermark'] = 'اضافه کردن یک چاپ سپید (Watermark) تازه';
  881 $lang['apply automatic sort order'] = 'تأیید تنظیم با ترتیب خودکار';
   880$lang['add a new watermark'] = 'اضافه کردن یک چاپ سپید تازه';
   881$lang['apply automatic sort order'] = 'استفاده از ترتیب خودکار';
  882882$lang['bottom left corner'] = 'گوشه ی پایین سمت چپ';
  883883$lang['bottom right corner'] = 'گوشه ی پایین سمت راست';
   
  925925$lang['%d physicals'] = ' %d فیزیکی';
  926926$lang['create a new site'] = 'ایجاد یک سایت تازه';
   927$lang['No order field selected'] = 'هیچ فیلدی برای ترتیب بندی انتخاب نشده است';
  927928?>
 • branches/2.4/language/fa_IR/common.lang.php

  r15429 r16299  
  3838$lang['%d album updated'] = "%d آلبوم بروزرسانی شد";
  3939$lang['%d albums updated'] = "%d آلبوم بروزرسانی شدند";
  40 $lang['%d comment to validate'] = "%d دیدگاه منتظر تایید است.";
  41 $lang['%d comments to validate'] = "%d دیدگاه منتظر تایید هستند.";
   40$lang['%d comment to validate'] = '%d دیدگاه در انتظار پذیرش است.';
   41$lang['%d comments to validate'] = '%d دیدگاه در انتظار پذیرش هستند.';
  4242$lang['%d new comment'] = "%d دیدگاه تازه";
  4343$lang['%d new comments'] = "%d دیدگاه تازه";
   
  5959$lang['Close this window'] = "بستن این پنجره";
  6060$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'خوراک RSS کامل (عکس ها و دیدگاه ها)';
  61 $lang['Confirm Password'] = "تایید گذرواژه";
   61$lang['Confirm Password'] = 'پذیرش گذرواژه';
  6262$lang['Connection settings'] = "تنظیمات اتصال";
  6363$lang['Login'] = "ورود";
   
  144144$lang['Your comment has been registered'] = "دیدگاه شما در سیستم ثبت شد";
  145145$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = "سیستم ضد هرزنامه: خواهشمندم قبل از فرستادن دوباره ی دیدگاه چند لحظه شکیبا باشید";
  146 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = "دیدگاه شما در سیستم ثبت نشد زیرا قوانین آن تأیید نشد";
  147 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'یک مدیر باید دیدگاه شما را تایید کند تا قابل نمایش شود.';
   146$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'دیدگاه شما در سیستم ثبت نشد زیرا با قوانین پذیرش سازگار نیست';
   147$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'یک مدیر باید دیدگاه شما را بپذیرد تا قابل نمایش شود.';
  148148$lang['This login is already used by another user'] = "این نام کاربری برای کاربر دیگری ثبت شده است";
  149149$lang['Comments'] = "دیدگاه ها";
   
  265265$lang['stop the slideshow'] = "توقف اسلاید";
  266266$lang['Specials'] = "پنل ویژه";
  267 $lang['SQL queries in'] = "SQL queries in";
   267$lang['SQL queries in'] = 'معیار های SQL در';
  268268$lang['display only recently posted photos'] = "فقط آخرین عکس های فرستاده شده را نمایش بده";
  269269$lang['return to the display of all photos'] = "بازگشت به نمایش همه ی عکس ها";
   
  321321$lang['Edit a comment'] = "ویرایش یک دیدگاه";
  322322$lang['Are you sure?'] = "مطمئن هستید ؟";
  323 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) این دیدگاه نیاز به تایید دارد';
   323$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) این دیدگاه نیاز به پذیرفته شدن دارد';
  324324$lang['Welcome'] = 'خوش آمدید';
  325325$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'به گالری عکس Piwigo خود خوش آمدید!';
   
  335335$lang['%d rates'] = '%d امتیاز';
  336336$lang['Change my password'] = 'ویرایش گذرواژه';
  337 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'برای مشاهده ی لینک تأیید ایمیل خود را چک کنید';
   337$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'برای مشاهده ی لینک پذیرش ایمیل خود را چک کنید';
  338338$lang['Download this file'] = 'دانلود این فایل';
  339339$lang['Download'] = 'دانلود';
   
  364364
  365365$lang['Hello %s,'] = 'درود %s،';
  366 $lang['2small'] = 'XXS - ';
   366$lang['2small'] = 'XXS - ریز';
  367367$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'تاریخ ایجاد، تازه &rarr; قدیمی';
  368368$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'تاریخ ایجاد، قدیمی &rarr; تازه';
   
  400400$lang['day']['2'] = 'سه شنبه';
  401401$lang['day']['4'] = 'پنج شنبه';
  402 $lang['large'] = 'L - ';
  403 $lang['medium'] = 'M - ';
  404 $lang['small'] = 'S - ';
   402$lang['large'] = 'L - بزرگ';
   403$lang['medium'] = 'M - متوسط';
   404$lang['small'] = 'S - کوچک';
  405405$lang['square'] = 'مربع';
  406406$lang['thumb'] = 'عکس بندانگشتی';
  407 $lang['xlarge'] = 'XL - ';
  408 $lang['xsmall'] = 'XS - ';
  409 $lang['xxlarge'] = 'XXL - ';
   407$lang['xlarge'] = 'XL - بسیار بزرگ';
   408$lang['xsmall'] = 'XS - بسیار کوچک';
   409$lang['xxlarge'] = 'XXL - بزرگترین';
  410410$lang['%d rate'] = '%d امتیاز';
  411411$lang['Bad request'] = 'درخواست اشتباه';
 • branches/2.4/language/fr_CA/admin.lang.php

  r15920 r16299  
  313313$lang['singly represented'] = "représentant fixe";
  314314$lang['This site already exists'] = "Ce site existe déjà";
  315 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = "Créer un nouveau site distant : (donner son URL vers create_listing_file.php)";
  316315$lang['created'] = "créé";
  317316$lang['delete this site and all its attached elements'] = "supprimer ce site et toutes les informations associées";
   
  931930$lang['%d weeks'] = '%d semaines';
  932931$lang['Edit photo'] = 'Éditer la photo';
  933 $lang['create a new site'] = 'créer un nouveau site';
   932$lang['create a new site'] = 'créer un nouveau site';
   933$lang['No order field selected'] = 'Aucun critère de tri sélectionné';
  934934
  935935?>
 • branches/2.4/language/he_IL/common.lang.php

  r15637 r16299  
  6464$lang['Contact webmaster'] = "צור קשר עם מנהל האתר";
  6565$lang['Create a new account'] = "צור חשבון חדש";
  66 $lang['Created on'] = "נוצר על";
   66$lang['Created on'] = 'נוצר ב';
  6767$lang['Creation date'] = "תאריך יצירה";
  6868$lang['Current password is wrong'] = "הסיסמה שגויה";
   
  165165$lang['delete this photo from your favorites'] = 'מחק את התמונה מהמועדפים שלך';
  166166$lang['Delete'] = 'מחק';
  167 $lang['descending'] = 'מתנתק';
   167$lang['descending'] = 'יורד';
  168168$lang['Download'] = 'הורד';
  169169$lang['Download this file'] = 'הורד את הקובץ';
   
  348348$lang['Hello %s,'] = 'שלום %s,';
  349349$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'אם זה טעות, התעלם ממייל זה ושום דבר לא יקרא';
   350$lang['%d rate'] = '%d דירוג';
   351$lang['%d rates'] = '%d דירוגים';
   352$lang['2small'] = 'XXS - זעיר';
   353$lang['Bad request'] = 'בקשה לא טובה';
   354$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'תאריך יצירה, חדש &rare; ישן';
   355$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'תאריך יצירה, ישן &rare; חדש';
   356$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'תאריך פרסום, חדש &rare; ישן';
   357$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'תאריך פרסום, ישן &rare; חדש';
   358$lang['EXIF Metadata'] = 'מטה EXIF';
   359$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'שם הקובץ, א &rarr; ת';
   360$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'שם הקובץ, ת &rarr; א';
   361$lang['Forbidden'] = 'אסור';
   362$lang['Here are your connection settings'] = 'כאן נמצאים הגדרות ההתחברות שלך';
   363$lang['IPTC Metadata'] = 'מטה IPTC';
   364$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'אם אתה חושב שקיבלת את האימייל הזה בטעות, בבקשה צור קשר איתנו ב %s';
   365$lang['Invalid key'] = 'מקש שגוי';
   366$lang['Invalid username or email'] = 'שם משתמש או אימייל שגויים';
   367$lang['Manual sort order'] = 'מיון ידני';
   368$lang['Mobile'] = 'סלולרי';
   369$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'מספרי זיהוי, 1 %rarr; 9';
   370$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'מספרי זיהוי, 9 %rarr; 1';
   371$lang['Original'] = 'מקורי';
   372$lang['Page not found'] = 'הדף לא נמצא';
   373$lang['Password Reset'] = 'אפס סיסמה';
   374$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'משתמש זה לא רשאי לאפס סיסמה';
   375$lang['Password: %s'] = 'סיסמה: %s';
   376$lang['Permalink for album not found'] = 'לא נמצא קישור לאלבום';
   377$lang['Photo sizes'] = 'גודל התמונה';
   378$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'כותרת התמונה, א &rarr; ת';
   379$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'כותרת התמונה, א &rarr; ת';
   380$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piiwigo נתקל בשגיאה שלא נתנת לתיקון';
   381$lang['Please enter your username or email address.'] = 'הכנס בבקשה את שם המשתמש או האימייל שלך';
   382$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'ציון דירוג, גבוהה %rarr; נמוך';
   383$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'ציון דירוג, נמוך %rarr; גבוהה';
   384$lang['Rating score'] = 'ציון דירוג';
   385$lang['Requested album does not exist'] = 'האלבום המבוקש לא קיים';
   386$lang['Requested tag does not exist'] = 'תיוג מבוקש לא קיים';
   387$lang['Return to home page'] = 'חזור לדף הבית';
   388$lang['Send my connection settings by email'] = 'שלח את פירטי ההתחברות שלי באימייל';
   389$lang['Show latest comments first'] = 'הראה את התגובה החדשה בהתחלה';
   390$lang['Show oldest comments first'] = 'הראה את התגובה הישנה בהתחלה';
   391$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'מישהו ביקש לאפס סיסמה למשתמש:';
   392$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'נרשמת בהצלחה, בקרוב תקבל אימייל עם פרטי ההתחברות שלך, ברוך הבא!';
   393$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'תודה לך על רישומך אל %s!';
   394$lang['The passwords do not match'] = 'הסיסמה לא תואמת';
   395$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'כנס לכתובת הבאה, כדי לאפס את סיסמתך';
   396$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'למשתמש ״%s" אין כתובת אימייל, שיחזור סיסמה לא אפשרי';
   397$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'שם משתמש ״%s" בגלריה %s';
   398$lang['Username modification'] = 'שינוי שם משתמש';
   399$lang['Username or email'] = 'שם משתמש או אימייל';
   400$lang['Username: %s'] = 'שם משתמש: %s';
   401$lang['View in'] = 'צפייה ב';
   402$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'מבקרים, גבוהה %rarr; נמוך';
   403$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'מבקרים, נמוך %rarr; גבוהה';
   404$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'אתה תקבל לינק אל האימייל שלך כדי ליצור סיסמה חדשה';
   405$lang['Your password has been reset'] = 'הסיסמה שלך אופסה';
   406$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'שם המשתמש שלך שונה בהצלחה אל : %s';
   407$lang['large'] = 'L - גדול';
   408$lang['medium'] = 'M - בינוני';
   409$lang['small'] = 'S - קטן';
   410$lang['square'] = 'מרובע';
   411$lang['thumb'] = 'תמונה ממוזערת';
   412$lang['xlarge'] = 'XL - גדול מאוד';
   413$lang['xsmall'] = 'XS - קטן מאוד';
   414$lang['xxlarge'] = 'XXL - ענק';
  350415?>
 • branches/2.4/language/hu_HU/admin.lang.php

  r15707 r16299  
  924924$lang['Edit photo'] = 'Kép szerkesztése';
  925925$lang['create a new site'] = 'új honlap létrehozása';
   926$lang['No order field selected'] = 'Nincs rendezési mező kiválasztva';
  926927?>
 • branches/2.4/language/ja_JP/admin.lang.php

  r15691 r16299  
  394394$lang['Time'] = '時間';
  395395$lang['IP'] = 'IP';
  396 $lang['Element'] = '';
   396$lang['Element'] = 'エレメント';
  397397$lang['Section'] = 'セクション';
  398398$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'グループ %s に情報メールが送信されました。';
   
  535535$lang['Number of downloads'] = 'ダウンロードの件数';
  536536$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo のニューズレター';
  537 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Piwigoプロジェットと連絡を取り続けて、Piwigo のニューズレターを加入してください。新しいリリースやセキュリティ・バグ修正やアップグレードなどについてのお知らせいたします。年間若干のメールしかありません。';
   537$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Piwigoプロジェットのニュースレターでは、Piwigoの新しいリリース情報やセキュリティ・バグ修正、アップグレードなどについてのお知らせいたします。Piwigoのニュースレターに加入して下さい。';
  538538$lang['Subscribe %s'] = '加入 %s';
  539539$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = ' %s Piwigoのニューズレターを加入する';
   
  671671$lang['Duplicates'] = '複写';
  672672$lang['Error on file "%s" : %s'] = '"%s" のファイル・エラー : %s';
  673 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif エクステンションなし、管理人がexifの使用を中止する必要です。';
   673$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif 拡張機能がありません。管理者がexifの使用を中止すべきです。';
  674674$lang['Failed to write file to disk'] = 'ディスク上に書き込みを失敗しました';
  675675$lang['File upload stopped by extension'] = 'エクステンションによって、ファイル・アップロードが中止しました。';
   
  775775$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'エラー:このプラグインがありませんが、インストールされています!すぐアンインストールして下さい。';
  776776$lang['Follow Orientation'] = '配向進み';
  777 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = '次のプラグインは、Piwigoの最新版と適合がない可能性があります。';
  778 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = '次のテーマは、Piwigoの最新版と適合がない可能性があります。';
   777$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = '次のプラグインは、Piwigoの最新版と適合がない可能性があります。';
   778$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = '次のテーマは、Piwigoの最新版と適合がない可能性があります。';
  779779$lang['Graphics Library'] = '画像ライブラリー';
  780780$lang['I decide to update anyway'] = 'とにかくアップデートすることにします。';
   
  840840$lang['Generate multiple size images'] = '複数サイズのイメージを作成';
  841841$lang['Original file : %s'] = 'オリジナルファイル : %s';
   842$lang['Added by %s'] = '%sで追加されました。';
   843$lang['Automatic sort order'] = '自動並び替え';
   844$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = '写真の真ん中は中心デフォルト';
   845$lang['Center of interest'] = '中心';
   846$lang['No destination tag selected'] = '行き先タグ選択されてない';
   847$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'グループはこのアルバムが見られません。';
   848$lang['No photo in the current set.'] = '現在のセットでは写真がありません。';
   849$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = '写真が選択されません。現在のセットで%d枚写真があります。';
   850$lang['Orphan tags deleted'] = 'オーファンタグ削除されました。';
   851$lang['Photos generation in progress...'] = '写真作成中・・・';
   852$lang['Posted %s on %s'] = '%sの%s展示されました。';
   853$lang['Save manual order'] = 'マニュアル順保存します。';
   854$lang['Select the destination tag'] = 'タグの行き先を選択します。';
   855$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'このプラグインは現在PIWIGO本ソフトに含まれています!今すぐアンインストールしてください!';
   856$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'アップロードされたファイルが途中失敗しました。';
   857$lang['There is no group in this gallery.'] = 'このガラリにグループがありません。';
   858$lang['Type in a search term'] = '検索アイテムを入力してください。';
   859$lang['Visited %d times'] = '%d回見られました。';
   860$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = '注意!このプラグインがこのPIWIGOのバージョンに合っていません。';
   861$lang['Who can see this photo?'] = 'どなたがこの写真を見られますか?';
   862$lang['With no album'] = 'アルバムなしを含まれます。';
   863$lang['With no tag'] = 'タグなしを含まれます。';
   864$lang['With no virtual album'] = 'バーチャル・アルバムが含まれません。';
   865$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'モバイル・テーマ一つしか有効できません。';
   866$lang['cancel manual order'] = 'マニュアル順を中止します。';
   867$lang['registered users'] = '登録されているユーザー';
   868$lang['simple visitors'] = '単ユーザー';
   869$lang['Obsolete Plugins'] = 'サポートされないプラグイン';
   870$lang['Opacity'] = '不透明度';
  842871?>
 • branches/2.4/language/lv_LV/admin.lang.php

  r15708 r16299  
  304304$lang['remove tags'] = 'noņemt iezīmes';
  305305$lang['Repair and optimize database'] = 'Labot un optimizēt datu bāzi';
  306 $lang['selection'] = 'izvēlētie';
   306$lang['selection'] = 'atlasītie';
  307307$lang['set to'] = 'izmainīt uz';
  308308$lang['singly represented'] = 'izvēlētais pārstāvis';
   
  918918$lang['Edit photo'] = 'Rediģēt foto';
  919919$lang['create a new site'] = 'izveidot jaunu web lapu';
   920$lang['No order field selected'] = 'Nv izvēlēts kārtošanas lauks';
  920921?>
 • branches/2.4/language/nb_NO/admin.lang.php

  r15670 r16299  
  919919$lang['Edit photo'] = 'Endre bilde';
  920920$lang['create a new site'] = 'lag en ny side';
   921$lang['No order field selected'] = 'Ingen rekkefølgefelt er valgt';
  921922?>
 • branches/2.4/language/nl_NL/admin.lang.php

  r15669 r16299  
  923923$lang['Edit photo'] = 'foto aanpassen';
  924924$lang['create a new site'] = 'Maak een nieuwe site';
   925$lang['No order field selected'] = 'Geen volgordeveld geselecteerd';
  925926?>
 • branches/2.4/language/pl_PL/admin.lang.php

  r15671 r16299  
  2727$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające';
  2828$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
  29 $lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
   29$lang[' and %d virtual'] = 'i %d wirtualny';
  3030$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony';
  3131$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych';
   
  548548$lang['Tools'] = 'Narzędzia';
  549549$lang['Photos'] = 'Zdjęcia';
  550 $lang['Themes'] = 'Tematy';
   550$lang['Themes'] = 'Szablony wyglądu ';
  551551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcje używania Piwigo';
  552 $lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy';
  553 $lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat';
  554 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego tematu przez użytkowników';
  555 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników';
   552$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane szablony wyglądu ';
   553$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy szablon wyglądu';
   554$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego szablonu wyglądu przez użytkowników';
   555$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny szablon wyglądu dla niezarejestrowanych użytkowników';
  556556$lang['unknown'] = 'nieznany';
  557557$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć';
   
  580580$lang['Save Settings'] = 'Zapisz Ustawienia';
  581581$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Twoje ustawienia konfiguracji zostały zapisane';
  582 $lang['Active Themes'] = 'Aktywne Tematy';
   582$lang['Active Themes'] = 'Aktywne szablony wyglądu ';
  583583$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"';
  584584$lang['Administration Home'] = 'Administracja';
  585585$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne';
  586 $lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat';
   586$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten szablon wyglądu';
  587587$lang['Directory does not exist'] = 'Katalog nie istnieje';
  588588$lang['Download,'] = 'Pobierz,';
   
  590590$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Uzyskaj pomoc na forum Piwigo';
  591591$lang['Help Me'] = 'Pomóż Mi';
  592 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten temat nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje tematu nadrzędnego: %s';
  593 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten temat nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne tematy: %s';
  594 $lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne tematy';
   592$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten szablon wyglądu nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje szablonu nadrzędnego: %s';
   593$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten szablon wyglądu nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne szablony: %s';
   594$lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne szablony wyglądu ';
  595595$lang['Install on your computer,'] = 'Zainstaluj na swoim komputerze,';
  596 $lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do tematu użytkownikom';
   596$lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do szablonu wyglądu użytkownikom';
  597597$lang['Page end'] = 'Koniec strony';
  598598$lang['Piwigo Uploader'] = 'Wgrywanie Piwigo';
   
  600600$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Uruchom pLoader i dodaj swoje zdjęcia.';
  601601$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Przełącz pomiędzy czystym i ciemnym kolorem administracji';
  602 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temat został pomyślnie zainstalowany';
   602$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Szablon wyglądu został pomyślnie zainstalowany';
  603603$lang['Visit Gallery'] = 'Odwiedź galerię';
  604604$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Odwiedź stronę projektu Piwigo';
   
  619619$lang['None'] = 'Brak';
  620620$lang['Invert'] = 'Odwróć';
  621 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdeaktywować tematy, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
   621$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdezaktywować szablonu wyglądu, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
  622622$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status Webmastera jest wymagany.';
  623 $lang['Bound Theme'] = 'Przypięty temat';
   623$lang['Bound Theme'] = 'Powiązany szablon wyglądu ';
  624624$lang['Allow rating'] = 'Zezwól na oceny';
  625625$lang['Select at least one comment'] = 'Wybierz przynajmniej jeden komentarz';
   
  643643$lang['There is no other language available.'] = 'Nie ma dostępnego innego języka.';
  644644$lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie ma dostępnej innej wtyczki.';
  645 $lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego tematu.';
   645$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego szablon wyglądu .';
  646646$lang['By rank'] = 'Po rankingu';
  647647$lang['Manual order'] = 'Własna kolejność';
  648648$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj inny zbiór zdjęć';
  649649$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyślnie.';
  650 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Temat nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.';
   650$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Szablon wyglądu nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.';
  651651$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto może oglądać o zdjęcie?';
  652652$lang['Pending Comments'] = 'Oczekujące komentarze';
   
  701701$lang['Week starts on'] = 'Tydzień zaczyna się w';
  702702$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Masz %d niepowiązanych tagów: %s.';
  703 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Tematy wymagające aktualizacji';
   703$lang['Themes which need upgrade'] = 'Szablony wyglądu wymagające aktualizacji';
  704704$lang['Languages which need upgrade'] = 'Języki wymagające aktualizacji';
  705 $lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie tematy są aktualne.';
   705$lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie szablony wyglądu są aktualne.';
  706706$lang['All plugins are up to date.'] = 'Wszystkie wtyczki są aktualne.';
  707707$lang['All languages are up to date.'] = 'Wszystkie języki są aktualne.';
  708 $lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę temetu';
   708$lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę szablonu wyglądu';
  709709$lang['Visit language site'] = 'Odwiedź stronę języka';
  710710$lang['New Version'] = 'Nowa wersja';
   
  746746$lang['All extensions are up to date.'] = 'Wszystkie rozszerzenia są aktualne.';
  747747$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe rozszerzenia mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
  748 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe tematy mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
   748$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe szablony wyglądu mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Aktualizuj mimo wszystko';
  750750$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizuj do Piwigo %s';
   
  752752$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Jest to mała aktualizacja usuwająca tylko znalezione błędy.';
  753753$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Jest to duża aktualizacja z <a href="%s">nowymi funkcjami</a>.';
  754 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre tematy i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
   754$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre szablony wyglądu i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
  755755$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).';
  756756$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów';
   
  841841$lang['Save manual order'] = 'Zapisz własne ustawienia kolejności';
  842842$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'odwiedzający galerię muszą się zalogować i mieć uprawnienia do oglądania tego albumu';
  843 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden temat mobilny';
   843$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden mobilny szablon wyglądu';
  844844$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u użytkowników dostało zezwolenie automatycznie, bo należą do grupy, której udzielono zezwolenia';
  845845$lang['custom'] = 'Własne';
   
  915915$lang['Visited %d times'] = 'Odwiedzone %s razy';
  916916$lang['Watermark'] = 'Znak wodny';
  917 $lang[' and %d virtuals'] = 'i %d wirtualna';
   917$lang[' and %d virtuals'] = 'i %d wirtualnych';
  918918$lang['%d physicals'] = '%d fizycznych';
  919919$lang['%d week'] = '%d tydzień';
   
  921921$lang['Edit photo'] = 'Edycja zdjęcia';
  922922$lang['create a new site'] = 'stwórz nową stronę';
   923$lang['No order field selected'] = 'Nie wybrano sortowania';
  923924?>
 • branches/2.4/language/pt_PT/admin.lang.php

  r15672 r16299  
  920920$lang['Edit photo'] = 'Editar foto';
  921921$lang['create a new site'] = 'Criar um novo site';
   922$lang['No order field selected'] = 'Nenhum critério de ordenação seleccionado ';
  922923?>
 • branches/2.4/language/ru_RU/admin.lang.php

  r15673 r16299  
  923923$lang['Edit photo'] = 'Редактировать фото';
  924924$lang['create a new site'] = 'создать новый сайт';
   925$lang['No order field selected'] = 'Не выбран порядок полей';
  925926?>
 • branches/2.4/language/sk_SK/admin.lang.php

  r15674 r16299  
  924924$lang['Edit photo'] = 'Upraviť fotku';
  925925$lang['create a new site'] = 'vytvoriť novú stránku';
   926$lang['No order field selected'] = 'Nie je určené zoradenie';
  926927?>
 • branches/2.4/language/tr_TR/admin.lang.php

  r15775 r16299  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323
  24 $lang['... or '] = '... veya ';
   24$lang['... or '] = '...veya ';
  2525$lang[' and %d virtual'] = ' ve %d sanal';
  2626$lang['%d album including'] = '%d albüm dahil';
   
  4141$lang['%d groups'] = '%d gruplar';
  4242$lang['%d guest'] = '%d Misafir';
  43 $lang['%d guests'] = '%d Misafirler';
   43$lang['%d guests'] = '%d Misafir';
  4444$lang['%d line filtered'] = '%d satır filtre edildi';
  45 $lang['%d lines filtered'] = '%d satırlar filtre edildi';
   45$lang['%d lines filtered'] = '%d satır filtre edildi';
  4646$lang['%d mail was not sent.'] = '%d posta gönderilemedi.';
  4747$lang['%d mail was sent.'] = '%d posta gönderildi.';
  48 $lang['%d mails were not sent.'] = '%d postalar gönderilemedi.';
  49 $lang['%d mails were sent.'] = '%d postalar gönderildi.';
   48$lang['%d mails were not sent.'] = '%d posta gönderilemedi.';
   49$lang['%d mails were sent.'] = '%d posta gönderildi.';
  5050$lang['%d member'] = '%d üye';
  51 $lang['%d members'] = '%d üyeler';
   51$lang['%d members'] = '%d üye';
  5252$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotoğraf seçildi %d fotoğraftan';
  5353$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametre güncellendi.';
  54 $lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametreler güncellendi.';
   54$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre güncellendi.';
  5555$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotoğraf silindi';
  5656$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoğraf yüklendi';
   
  5858$lang['%d physical'] = ' %d fiziksel';
  5959$lang['%d tag'] = '%d etiket';
  60 $lang['%d tags'] = '%d etiketler';
  61 $lang['%d user comment rejected'] = '%d kullanıcı yorumu reddedildi.';
  62 $lang['%d user comment validated'] = '%d kullanıcı yorumu onaylandi';
  63 $lang['%d user comments rejected'] = '%d kullanıcı yorumlari reddedildi';
  64 $lang['%d user comments validated'] = '%d kullanıcı yorumlari onaylandi';
   60$lang['%d tags'] = '%d etiket';
   61$lang['%d user comment rejected'] = '%d kullanıcı yorumu reddedildi';
   62$lang['%d user comment validated'] = '%d kullanıcı yorumu reddedildi';
   63$lang['%d user comments rejected'] = '%d kullanıcı yorumu reddedildi';
   64$lang['%d user comments validated'] = '%d kullanıcı yorumu reddedildi';
  6565$lang['%d user deleted'] = '%d kullanıcı silindi';
  6666$lang['%d user was not updated.'] = '%d kullanıcı güncellenemedi.';
  6767$lang['%d user was updated.'] = '%d kullanıcı güncellendi.';
  6868$lang['%d user'] = '%d kullanıcı';
  69 $lang['%d users deleted'] = '%d kullanıcılar silindi';
  70 $lang['%d users were not updated.'] = '%d kullanıcılar güncellenemedi.';
  71 $lang['%d users were updated.'] = '%d kullanıcılar güncellendi.';
   69$lang['%d users deleted'] = '%d kullanıcı silindi';
   70$lang['%d users were not updated.'] = '%d kullanıcı güncellenemedi.';
   71$lang['%d users were updated.'] = '%d kullanıcı güncellendi.';
  7272$lang['%d users'] = '%d kullanıcılar';
  7373$lang['%d waiting for validation'] = '%d onay bekleniyor';
   
  7979$lang['(this tag will be deleted)'] = '(bu etiket silinecek)';
  8080$lang['+ Add an upload box'] = '+ Bir yükleme kutusu ekleyin';
  81 $lang[', click on'] = ', tiklayiniz';
   81$lang[', click on'] = ', tıklayınız';
  8282$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] albümü gez%s';
  8383$lang['[NBM] Problems or questions'] = 'Sorunlar veya sorular';
  8484$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Piwigo\'nun yeni bir sürümü mevcut.';
  85 $lang['Access type'] = 'Erisim türü';
   85$lang['Access type'] = 'Erişim türü';
  8686$lang['ACCESS_0'] = 'Ücretsiz erişim';
  8787$lang['ACCESS_1'] = 'Herkese erişim';
   
  9191$lang['ACCESS_5'] = 'Erişim yok';
  9292$lang['Action'] = 'Eylem';
  93 $lang['Actions'] = 'Eylemler';
  94 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktifleştir simge "%s"';
   93$lang['Actions'] = 'Eylem';
   94$lang['Activate icon "%s"'] = 'Simgeyi "%s" aktifleştir';
  9595$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Resimlerin yanındaki "yeni" simgesini etkinleştir';
  96 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Gezinti çubuğunu aktifleştir';
  97 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Küçük resimler gezinti çubuğunu aktifleştir';
  98 $lang['Activate'] = 'Aktif';
  99 $lang['Active Languages'] = 'Aktif Diller';
  100 $lang['Active Plugins'] = 'Aktif Eklentiler';
  101 $lang['Active Themes'] = 'Aktif temalar';
   96$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Gezinti çubuğunu etkinleştir';
   97$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Küçük resimler gezinti çubuğunu etkinleştir';
   98$lang['Activate'] = 'Etkinleştir';
   99$lang['Active Languages'] = 'Etkin Diller';
   100$lang['Active Plugins'] = 'Etkin Eklentiler';
   101$lang['Active Themes'] = 'Etkin Temalar';
  102102$lang['Add a criteria'] = 'Kriter ekle';
  103103$lang['Add a filter'] = 'Filtre ekle';
   
  918918$lang['Posted %s on %s'] = '%s tarihinde %s yazmıştır';
  919919$lang['create a new site'] = 'yeni bir site oluştur';
   920$lang['No order field selected'] = 'Emir alanı seçilmedi';
  920921?>
 • branches/2.4/language/tr_TR/common.lang.php

  r15774 r16299  
  4141$lang['%d albums updated'] = '%d albüm güncellendi';
  4242$lang['%d comment to validate'] = '%d onaylanacak yorum';
  43 $lang['%d comment'] = '%d Yorum';
   43$lang['%d comment'] = '%d yorum';
  4444$lang['%d comments to validate'] = '%d onaylanacak yorum ';
  4545$lang['%d comments'] = '%d Yorum';
   
  4747$lang['%d hits'] = '%d ziyaret';
  4848$lang['%d Kb'] = '%d Kilobayt';
  49 $lang['%d new comment'] = '%d Yeni Yorum';
  50 $lang['%d new comments'] = '%d Yeni Yorum';
   49$lang['%d new comment'] = '%d yeni yorum';
   50$lang['%d new comments'] = '%d yeni yorum';
  5151$lang['%d new photo'] = '%d yeni fotoğraf';
  5252$lang['%d new photos'] = '%d yeni fotoğraf';
   
  7272$lang['Albums'] = 'Albümler';
  7373$lang['All tags'] = 'Tüm Etiketler';
  74 $lang['All'] = 'Hepsi';
   74$lang['All'] = 'Tümü';
  7575$lang['all'] = 'Hepsi';
  7676$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Yorumunuzun görünür olabilmesi için yönetici tarafindan onaylanmasi gerekir.';
   
  8383$lang['author(s) : %s'] = 'Yazar(lar) : %s';
  8484$lang['Author: %s'] = 'Yayımcı: %s';
  85 $lang['Auto login'] = 'otomatik giriş';
   85$lang['Auto login'] = 'Beni hatırla';
  8686$lang['available for administrators only'] = 'Yöneticilere Özel';
  8787$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Kullanıcı için kötü statü "ziyaretçi", varsayılan statü kullanılıyor. Lütfen webmaster\'a bildirin';
 • branches/2.4/language/tr_TR/upgrade.lang.php

  r12922 r16299  
  2727$lang['Statistics'] = "Istatistik";
  2828$lang['total upgrade time'] = "toplam güncelleme zamani";
  29 $lang['total SQL time'] = "tolam SQL zamani";
   29$lang['total SQL time'] = 'toplam SQL zamani';
  3030$lang['SQL queries'] = "SQL sorgulari";
  3131$lang['Upgrade informations'] = "Güncelleme bilgileri";
 • branches/2.4/language/uk_UA/admin.lang.php

  r15783 r16299  
  919919$lang['Edit photo'] = 'Редагувати фото';
  920920$lang['create a new site'] = 'створити новий сайт';
   921$lang['No order field selected'] = 'Немає порядкового вибраного поля';
  921922?>
 • branches/2.4/language/zh_CN/admin.lang.php

  r15681 r16299  
  927927$lang['Edit photo'] = '编辑图片';
  928928$lang['create a new site'] = '新建网站';
   929$lang['No order field selected'] = '未选择排序字段';
  929930?>
 • branches/2.4/language/zh_TW/admin.lang.php

  r15307 r16299  
  307307$lang['singly represented'] = '固定顯示';
  308308$lang['This site already exists'] = '此站點已存在';
  309 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = '新建遠端站點 : (在create_listing_file.php文件中給出url地址)';
  310309$lang['created'] = '已創建';
  311310$lang['delete'] = '刪除';
   
  919918$lang['%d weeks'] = '%d 週';
  920919$lang['Edit photo'] = '編輯相片';
   920$lang['create a new site'] = '建立新的網站';
  921921
  922922?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.