Changeset 16421


Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2012, 11:40:43 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r12982 r16421  
  66$lang['Date string is malformed'] = 'Řetězec datumu je chybný';
  77$lang['Limit must be an integer'] = 'Limit musí být celé číslo';
  8 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Lze použít i více než jeden limit';
  98$lang['All these tags'] = 'Všechny tyto tagy';
  109$lang['One of these tags'] = 'Některý z těchto tagů';
   
  1413$lang['Added before'] = 'Vloženo před';
  1514$lang['Added after'] = 'Vloženo po';
  16 $lang['Created on'] = 'Vytvořeno';
  1715$lang['Created before'] = 'Vytvořeno před';
  1816$lang['Created after'] = 'Vytvořeno po';
  1917$lang['%d photo'] = '%d fotka';
  2018$lang['%d photos'] = '%d fotky';
  21 $lang['tags filter'] = 'filtr tagů';
  22 $lang['date filter'] = 'filtr datum';
  23 $lang['limit filter'] = 'limit filtr';
  2419$lang['Add filters here'] = 'Vložte filtry zde';
  2520$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Toto album je SmartAlbum';
   
  2823$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Regenerovat seznam fotek všech SmartAlb';
  2924$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizvat alba při uploadu souborů';
  30 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(může způsobit zpomalení odezvy v administračním rozhraní)';
  3125$lang['All SmartAlbums'] = 'Všechny SmartAlba';
  32 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Přidat SmartAlbum';
  3326$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum odstraněno';
  3427$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum přidáno';
  3528$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Pouze SmartAlba jsou zobrazeny na této stránce';
  36 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Pro výběr alb přejděte na seznam alb - <a href="admin.php?page=cat_list">stránka správy</a>';
  3729$lang['Don\'t show this message again'] = 'Ne/zobrazovat příště tuto zprávu';
  3830
   31$lang['(can cause slowdowns)'] = '(může způsobovat zpomalení)';
   32$lang['Above'] = 'Nad';
   33$lang['Author is empty'] = 'Autor je prázdný';
   34$lang['Begins with'] = 'Začíná';
   35$lang['Bellow'] = 'Pod';
   36$lang['Contains'] = 'Obsahuje';
   37$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nezačíná';
   38$lang['Doesn\'t contain'] = 'Neobsahuje';
   39$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nekončí';
   40$lang['Ends with'] = 'Končí';
   41$lang['Filters'] = 'Filtry';
   42$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Pro "je v/není v" oddělte každého autora čárkou';
   43$lang['Hits must be an integer'] = 'Počet návštěv musí být celé číslo';
   44$lang['Is in'] = 'je v';
   45$lang['Is not in'] = 'není v';
   46$lang['Is not'] = 'není';
   47$lang['Is'] = 'je';
   48$lang['Name is empty'] = 'Jméno je prázdné';
   49$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Pro setřízení alb prosím jděte na <a href="%s">ovládací stránku</a>';
   50$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Můžete použít pouze jednoúrovňový filtr';
   51$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Můžete použít pouze jeden omezující filtr';
   52$lang['author_filter'] = 'Autor';
   53$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Vytvořit nové SmartAlbum';
   54$lang['date_filter'] = 'Datum';
   55$lang['hit_filter'] = 'Počet návštěv';
   56$lang['level_filter'] = 'Úroveň';
   57$lang['limit_filter'] = 'Max. počet fotek';
   58$lang['name_filter'] = 'Název fotky';
   59$lang['tags_filter'] = 'Tagy';
  3960?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.