Changeset 16440


Ignore:
Timestamp:
Jul 7, 2012, 6:33:32 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[pamooramics] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/paMOOramics/language/cs_CZ
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/paMOOramics/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r15722 r16440  
  3434$lang['pamooramics_enable_autoscroll'] = 'Umožnit automatické rolování';
  3535$lang['pamooramics_footer_color'] = 'Barva pozadí popisku';
  36 $lang['pamooramics_loading'] = 'Stahování...';
   36$lang['pamooramics_loading'] = 'Nahrávání...';
  3737$lang['pamooramics_picture_high'] = 'Klikne zde k zobrazení vysokého rozlišení  panorama';
  3838$lang['pamooramics_ratio'] = 'Minimální poměr (šířka/výška) k zobrazení obrázku v panoramatickém módu';
   
  4141$lang['pamooramics_stopAutoscroll'] = 'Zastav automatické rolování';
  4242$lang['pamooramics_width'] = 'Šířka panoramatického zobrazení';
   43$lang['pamooramics_activateslider'] = 'Aktivovat rolování po přejetí myší';
   44$lang['pamooramics_autoscroll_onload'] = 'Zapnout automatické rolování po načtení';
   45$lang['pamooramics_description'] = 'paMOOramics umožňuje zobrazování a rolování panoramat v Piwigu díky:';
   46$lang['pamooramics_use_name'] = 'Aktivovat paMOOramics podle názvu souboru';
   47$lang['pamooramics_use_ratio'] = 'Aktivovat paMOOramics podle š/v poměru stran';
  4348?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.