Changeset 16499


Ignore:
Timestamp:
Jul 8, 2012, 5:26:18 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r11546 r16499  
  66$lang['Date string is malformed'] = 'Datuma rinda ir kļūdaina';
  77$lang['Limit must be an integer'] = 'Limitam jābūt veselam skaitlim';
  8 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Jūs nevarat lietot vairāk kā vienu limitu';
  98$lang['All these tags'] = 'Visi šie tagi';
  109$lang['One of these tags'] = 'Viens no šien tagiem';
   
  1413$lang['Added before'] = 'Pievienots pirms';
  1514$lang['Added after'] = 'Pievienots pēc';
  16 $lang['Created on'] = 'Izveidots';
  1715$lang['Created before'] = 'Izveidots pirms';
  1816$lang['Created after'] = 'Izveidots pēc';
  1917$lang['%d photo'] = '%d foto';
  2018$lang['%d photos'] = '%d foto';
  21 $lang['tags filter'] = 'tagu filtrs';
  22 $lang['date filter'] = 'datuma filtrs';
  23 $lang['limit filter'] = 'limita filtrs';
  2419$lang['Add filters here'] = 'Pievienot filtrus šeit';
  2520$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Šis albūms ir SmartAlbum';
   
  2924$lang['Update albums on file upload'] = 'Veikt albūmu jauninājumu pie failu augšupielādes';
  3025$lang['All SmartAlbums'] = 'Visi SmartAlbumi';
  31 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Pievienot SmartAlbum';
  3226$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum izdzēsts';
  3327$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum pievienots';
  3428$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Šajā lapā attēloti tikai  SmartAlbumi ';
  35 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Lai kārtotu albūmus, izvēlieties <a href="admin.php?page=cat_list">albūmu pārvaldības galveno lapu</a>';
  3629$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nerādīt šo ziņojumu atkārtoti';
  3730
   31$lang['(can cause slowdowns)'] = '(var izraisīt lēnu lejuplādi)';
   32$lang['Above'] = 'Virs';
   33$lang['Author is empty'] = 'Lauks Autors ir tukšs';
   34$lang['Begins with'] = 'Sākas ar';
   35$lang['Bellow'] = 'Zem';
   36$lang['Contains'] = 'Satur';
   37$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nesākas ar';
   38$lang['Doesn\'t contain'] = 'Nesatur';
   39$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nebeidzas ar';
   40$lang['Ends with'] = 'Beidzas ar';
   41$lang['Filters'] = 'Filtri';
   42$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Priekš "Ir (vai) iekš", atdaliet katru autoru ar komatu';
   43$lang['Hits must be an integer'] = 'Apskates rezultātam jābūt veselam skaitlim';
   44$lang['Is in'] = 'Ir iekš';
   45$lang['Is not in'] = 'Nav iekš';
   46$lang['Is not'] = 'Nav';
   47$lang['Is'] = 'Ir';
   48$lang['Name is empty'] = 'Lauks Nosaukums ir tukšs';
   49$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Lai pasūtītu albūmus, lūdzu ejiet uz galveno albūmu izvēlni <a href="%s">pārvaldes lapa</a>';
   50$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu līmeņa filtru';
   51$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu limitfiltru';
   52$lang['author_filter'] = 'Autors';
   53$lang['create a new SmartAlbum'] = 'izveidot jaunu ViedoAlbumu (SmartAlbum)';
   54$lang['date_filter'] = 'Datums';
   55$lang['hit_filter'] = 'Skatījumi';
   56$lang['level_filter'] = 'Līmenis';
   57$lang['limit_filter'] = 'Foto maksimālais skaits';
   58$lang['name_filter'] = 'Foto nosaukums';
   59$lang['tags_filter'] = 'Cilnes (tegi)';
  3860?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.