Changeset 16533


Ignore:
Timestamp:
Jul 9, 2012, 2:13:08 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r14110 r16533  
  2424$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d zdjęcia związane z albumem %s';
  2525$lang['%d photos'] = '%d zdjęcia';
  26 $lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(może powodować spowolnienia na stronach admina)';
  27 $lang['Add a SmartAlbum'] = 'Dodaj SmartAlbum';
  2826$lang['Add filters here'] = 'Dodaj filtry';
  2927$lang['Added after'] = 'Dodane potem';
   
  3533$lang['Created after'] = 'Stworzone potem';
  3634$lang['Created before'] = 'Stworzone przed';
  37 $lang['Created on'] = 'Stworzone w dniu';
  3835$lang['Date string is malformed'] = 'Zła forma daty';
  3936$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nie pokazuj więcej tej wiadomości';
   
  5047$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum skasowany';
  5148$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Ten album jest SmartAlbumem';
  52 $lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Aby posortować albumy przejdź na <a href="admin.php?page=cat_list">stronę zarządzania</a> albumami';
  5349$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizuj albumy podczas upload\'u plików';
  54 $lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Nie możesz użyć więcej niż jednego limitu';
  55 $lang['date filter'] = 'Filtr daty';
  56 $lang['limit filter'] = 'Filtr limitu';
  57 $lang['tags filter'] = 'Filtr słów kluczowych';
   50$lang['(can cause slowdowns)'] = '(może powodować spowolnienia';
   51$lang['Above'] = 'Powyżej';
   52$lang['Author is empty'] = 'Brak Autora';
   53$lang['Begins with'] = 'Zaczyna się od';
   54$lang['Bellow'] = 'Poniżej';
   55$lang['Contains'] = 'Zawiera';
   56$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nie zaczyna się od';
   57$lang['Doesn\'t contain'] = 'Nie zawiera';
   58$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nie kończy się na ';
   59$lang['Ends with'] = 'Kończy się na';
   60$lang['Filters'] = 'Filtry';
   61$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Oddzielaj każdego Autora przecinkiem dla "(nie) jest w"';
   62$lang['Hits must be an integer'] = 'Pole powinno zawierać liczbę';
   63$lang['Is in'] = 'Jest w';
   64$lang['Is not in'] = 'Nie jest w';
   65$lang['Is not'] = 'Nie jest';
   66$lang['Is'] = 'Jest';
   67$lang['Name is empty'] = 'Brak nazwy';
   68$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Aby posortować albumy udaj się do <a href="%s">zarządzania</a> głównymi albumami';
   69$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nie możesz użyć więcej niż jednego filtra';
   70$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nie możesz użyć więcej niż jednego filtra dot. limitów';
   71$lang['author_filter'] = 'Autor';
   72$lang['create a new SmartAlbum'] = 'stwórz nowy SmartAlbum';
   73$lang['date_filter'] = 'Data';
   74$lang['hit_filter'] = 'Wyświetlenia';
   75$lang['level_filter'] = 'Poziom';
   76$lang['limit_filter'] = 'Maksymalna liczba zdjęć';
   77$lang['name_filter'] = 'Nazwa zdjęcia';
   78$lang['tags_filter'] = 'Tagi';
  5879?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.