Changeset 16553


Ignore:
Timestamp:
Jul 9, 2012, 4:18:19 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[download_multi] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/download_multi/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r16543 r16553  
  7979$lang['dl_zip_prefix_car'] = 'Pole <i>Domyślny prefiks dla nazw ściąganych plików zip</i> może zawierać tylko litery i cyfry bez znaków specjalnych i polskich liter';
  8080$lang['dl_zip_prefix'] = 'Domyślny prefiks dla nazw ściąganych plików zip';
   81$lang['dl_create_category'] = 'Przebuduj drzewo kategorii wygenerowanych archiwów';
  8182?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.