Changeset 16648


Ignore:
Timestamp:
Jul 12, 2012, 3:01:43 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[hotlink_compatibility] Update sk_SK, thanks to : xpace

Location:
extensions/hotlink_compatibility/language/sk_SK
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/hotlink_compatibility/language/sk_SK/desc_content.html

  r16640 r16648  
  1 Piwigo 2.4 predstavuje vlastnosť zobrazovania viacerych velkosti fotiek, ktorá obsahuje rad technických zmien, specialne v systeme suborov : namiesto dvoch alebo troch verzii pre kazdu fotku (velkost pre web, nahlad, vysoke rozlisenie), teraz uchovame iba jednu verziu (original) v adresaroch <i>upload</i> a <i>galleries</i>.
  2 Nasledky su nasledovne :
   1Piwigo 2.4 predstavuje vlastnos&#357; zobrazovania viacer&yacute;ch velkost&iacute; fotiek, ktor&aacute; obsahuje rad technick&yacute;ch zmien, &#353;peci&aacute;lne v syst&eacute;me s&uacute;borov : namiesto dvoch alebo troch verzi&iacute; pre ka&#382;d&uacute; fotku (velkos&#357; pre web, n&aacute;hlad, vysok&eacute; rozl&iacute;&#353;enie), teraz uchov&aacute;me iba jednu verziu (origin&aacute;l) v adres&aacute;roch <i>upload</i> a <i>galleries</i>.
   2N&aacute;sledky s&uacute; n&aacute;sledovn&eacute; :
  33<ul>
  4   <li>rychle odkazy na "web size" sa stanu rychlymi odkazmi na originaly</li>
  5   <li>rychle odkazy na HD uz nefunguju</li>
  6   <li>rychle odkazy na nahlady uz nefunguju</li>
   4  <li>r&yacute;chle odkazy na "web size" sa stan&uacute; r&yacute;chlymi odkazmi na origin&aacute;li</li>
   5  <li>r&yacute;chle odkazy na HD u&#382; nefunguj&uacute;</li>
   6  <li>r&yacute;chle odkazy na n&aacute;hlady u&#382; nefunguj&uacute;</li>
  77</ul>
  8 Na vyriesenie tychto nasledkov sme vytvorili tento plugin, ktory skusi vytvorit alebo modifikovat subor .htaccess v jadre vasej instalacie. Tento subor obsahuje nejake pravidla na prepisovanie URL, ktore informuju vas host, ze linky k fotkam sa zmenili.<br>
  9 <b>Ak nepouzivate rychle odkazy k vasej galerii, nemusite aplikovat tuto aktualizaciu a odstrante tento plugin.</b>
   8Na vyrie&#353;enie t&yacute;chto n&aacute;sledkov sme vytvorili tento plugin, ktor&yacute; sk&uacute;si vytvori&#357; alebo modifikova&#357; subor .htaccess v jadre va&#353;ej in&#353;tal&aacute;cie. Tento s&uacute;bor obsahuje nejake pravidl&aacute; na prepisovanie URL, ktor&eacute; informuj&uacute; v&aacute;&#353; host, &#382;e linky k fotk&aacute;m sa zmenili.<br>
   9<b>Ak nepou&#382;&iacute;vate r&yacute;chle odkazy k va&#353;ej gal&eacute;rii, nemus&iacute;te aplikova&#357; t&uacute;to aktualiz&aacute;ciu a odstr&aacute;&#328;te tento plugin.</b>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.