Ignore:
Timestamp:
Jul 12, 2012, 10:33:07 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r16650 r16661  
  105105$lang['ACCESS_1'] = 'Ligipääs kõigile';
  106106$lang['ACCESS_2'] = 'Ligipääs registreerinuile';
  107 $lang['ACCESS_3'] = 'Ligipääs halduritele';
  108 $lang['ACCESS_4'] = 'Ligipääs halduritele';
   107$lang['ACCESS_3'] = 'Ligipääs administraatoritele';
   108$lang['ACCESS_4'] = 'Veebimeistrite ligipääs';
  109109$lang['ACCESS_5'] = 'Pole ligipääsu';
  110110$lang['Access type'] = 'Ligipääsu tüüp';
   
  118118$lang['Add a user'] = 'Lisa kasutaja';
  119119$lang['Add'] = 'Lisa';
   120$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s peab olema määratud vääraks (false) failis "local/config/config.inc.php"';
   121$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s väärtus on vale, kuna Exif metaandmeid ei toetata';
   122$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u kasutajatel on automaatselt luba, kuna nad kuuluvad loaga gruppi.';
   123$lang['(this tag will be deleted)'] = '(see märksõna kustutakse)';
   124$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for Android</em> on programm mis võimaldab sul ühenduda Android telefoni või tahvelarvutiga su Piwigo galleriisse, toimetada albumeid ja laadida üles fotosid.';
   125$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> on programm mis võimaldab sul ühenduda iPhone, iPad või iPod Touch-iga su Piwigo galleriisse, toimetada albumeid ja laadida üles fotosid.';
   126$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Lukustatud galleriid on ainult nähtavad administraatoritele';
   127$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Piwigo uus versioon on saadaval.';
   128$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiveeri navigatsiooniriba';
   129$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiveeri navigeerimiseks pisipildid';
   130$lang['Activate comments'] = 'Aktiveeri kommentaarid';
   131$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiveeri ikoon "%s"';
   132$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiveeri ikoon "uus" albumite ja fotode juures';
   133$lang['Activate'] = 'Aktiveeri';
   134$lang['Active Languages'] = 'Aktiivsed keeled';
   135$lang['Active Plugins'] = 'Aktiivsed pluginad';
   136$lang['Active Themes'] = 'Aktiivsed teemad';
   137$lang['Add New Theme'] = 'Lisa uus teema';
   138$lang['Add a virtual album'] = 'Lisa virtuaalne album';
   139$lang['Add another set of photos'] = 'Lisa fotode komplekt';
   140$lang['Add detailed content'] = 'Lisa detailne sisu';
   141$lang['Add group'] = 'Lisa grupp';
   142$lang['Add tags'] = 'Lisa märksõnu';
   143$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Lisa kirjutamisõigused kaustale "%s"';
   144$lang['Add/delete a permalink'] = 'Lisa või kustuta püsilink';
   145$lang['Added by %s'] = 'Lisas %s';
   146$lang['Administration Home'] = 'Administreerimine';
   147$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom on fotograafia arvutiprogramm, mis on mõeldud haldamaks suuri fotode kogusid ning fotode järeltöötluseks.';
   148$lang['Album "%s" has been added'] = 'Lisati album "%s"';
   149$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" sisaldab nüüd %d fotot';
   150$lang['Album list management'] = 'Albumite haldamine';
   151$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumite järjekord salvestati';
   152$lang['Album name'] = 'Albumi nimi';
   153$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumis sisalduvad fotod on seotud veel järgmiste albumitega: %s';
   154$lang['Album updated successfully'] = 'Album uuendati';
   155$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumeid sorteeritakse automaatselt';
   156$lang['All %d photos are selected'] = 'Kõik %d fotod on valitud';
   157$lang['All extensions are up to date.'] = 'Kõik laiendused on uuendatud ja ajakohased.';
   158$lang['All languages are up to date.'] = 'Kõik keeled on uuendatud ja ajakohased.';
   159$lang['All plugins are up to date.'] = 'Kõik pluginad on uuendatud ja ajakohased.';
   160$lang['All themes are up to date.'] = 'Kõik teemad on uuendatud ja ajakohased.';
   161$lang['Allow rating'] = 'Luba fotode hindamine';
   162$lang['Allow user customization'] = 'Luba kasutajatel muuta kujundust';
   163$lang['Allow user registration'] = 'Luba kasutajatel registreeruda';
   164$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Luba kasutajatel kustutada oma kommentaare';
   165$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Luba kasutajatel toimetada oma kommentaare';
   166$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Lubatud faililaiendid: %s';
   167$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Lahtipakkimisel tekkis viga. Palun vaata üle Piwigo failide kirjutamisõigused.<br><a href="%s">Näita logifaili</a>.';
   168$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Uuendamisel tekkis viga.';
   169$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Faili lahtipakkimisel tekkis viga (%s).';
   170$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Epost informatsiooniga saadeti grupile "%s"';
   171$lang['Anomaly'] = 'Hälve';
   172$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Siiski, see kaart on ainult veebimeistritele nähtav, mitte administraatoritele.';
   173$lang['Applications'] = 'Rakendused';
   174$lang['Apply action'] = 'Rakenda tegevused';
   175$lang['Apply selected corrections'] = 'Rakenda valitud parandused';
   176$lang['Apply to sub-albums'] = 'Rakenda alam-albumitele';
   177$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Lisa vesimärk juhul kui foto kõrgus on suurem kui';
   178$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Lisa vesimärk juhul kui foto laius on suurem kui';
   179$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Lahutuse ligilähedane maksimum: %dM pikslit (see on %dx%d pikslit).';
   180$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Tahad sa kindlasti paigaldada seda uuendust? Sa pead kinnitama kas see versioon ei vaja eelnevalt kõrvaldamist.';
   181$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Kas sa kindlasti tahad kustutada selle plugina?';
   182$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Kas sa kindlasti tahad paigaldada selle plugina?';
   183$lang['Associate to album'] = 'Seo albumiga';
   184$lang['Associated'] = 'Seotud';
   185$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Luba kasutajatel kommenteerida valtiduid albumeid';
   186$lang['Authorized'] = 'Lubatud';
   187$lang['Automatic correction'] = 'Automaatne parandamine';
   188$lang['Automatic sort order'] = 'Automaatne sortimine';
   189$lang['By rank'] = 'Hinde järgi';
   190$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ei olnud võimalik ühenduda serveriga.';
   191$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ajutise faili loomine ebaõnnestus.';
   192$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiivi ei õnnestunud alla laadida.';
   193$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiivi ei õnnestunud lugeda või lahti pakkida.';
   194$lang['Cancel'] = 'Katkesta';
   195$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Polnud võimalik kustutada vana püsilinki';
   196$lang['Change Admin Colors'] = 'Vaheta halduse värvid';
   197$lang['Check all'] = 'Vali kõik';
   198$lang['Check automatic corrections'] = 'Vaata automaatseid parandusi';
   199$lang['Check for updates'] = 'Otsi uuendusi';
   200$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Versiooni uuenduse otsimine nurjus teadmata põhjustel.';
   201$lang['Check for upgrade'] = 'Otsi versiooni uuendust';
   202$lang['Check integrity'] = 'Vaata terviklikkust';
   203$lang['Choose an action'] = 'Vali tegevus';
   204$lang['Choose an option'] = 'Vali valik';
   205$lang['Classic display'] = 'Klassikaline kuvamine';
   206$lang['Comments for all'] = 'Kommentaarid kõigile';
   207$lang['Configuration'] = 'Seadistamine';
   208$lang['Confirm merge'] = 'Kinnita kokkusulatamist';
   209$lang['Continue processing treatment'] = 'Jätka praegust käsitlust';
   210$lang['Correction'] = 'Parandus';
   211$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Saada epost administraatoritele kommentaari kustutamise puhul';
   212$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Saada epost administraatoritele kommentaari toimetamise puhul';
   213$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Peamine veebimeister puudub';
   214$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Peamise veebimeistri kasutajaolek on vigane';
   215$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Anna administraatoritele teada kui kommentaari';
   216$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Veebimeister on sulle ette määranud teadaannete saamise meili teel.';
   217$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Veebimeister on tühistanud su teadaannete saamise meili peale.';
   218$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Veebimeistrit ei saa kustutada';
   219$lang['Webmaster status is required.'] = 'Veebimeistrile on olek nõutav';
   220$lang['administrators'] = 'administraatorid';
   221$lang['user_status_admin'] = 'Administraator';
   222$lang['user_status_webmaster'] = 'Veebimeister';
  120223?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.