Changeset 16724


Ignore:
Timestamp:
Jul 14, 2012, 2:07:41 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r16262 r16724  
  920920$lang['unset'] = 'onstel';
  921921$lang['No order field selected'] = 'Geen veld om volgens te sorteer is gekies nie';
   922$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dupliseer gekose etikette';
   923$lang['Name of the duplicate'] = 'Naam van die duplikaat';
   924$lang['Source tag'] = 'Bron etiket';
   925$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Etiket "%s" is nou \'n duplikaat van "%s"';
  922926?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.