Changeset 16729


Ignore:
Timestamp:
Jul 14, 2012, 6:45:14 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[whois_online] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r6081 r16729  
  77        'Limid deaktualizacji [20-100] (liczba nieaktualnych danych)';
  88$lang['Add link to Plugins menu'] = 'Dodaj link w menu Wtyczki';
  9 $lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] =
  10         'Przechowuj dane nawet jezlu wtyczka jest nieaktywna/odinstalowana';
   9$lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] = 'Przechowuj dane nawet jeśli wtyczka jest nieaktywna/odinstalowana';
  1110$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] =
  1211        'Zaawansowani użytkownicy: zmienne szablonów są dostępne we wszystkich przypadkach i mogą być takze wykorzystane w Twoich wtyczkach';
   
  1716$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Twoje aktualnie oglądane obrazy';
  1817$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 10 minut:';
  19 $lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Some of recently viewed pictures by other users';
  20 $lang['Current hour hits:'] = 'Current hour hits:';
  21 $lang['Yesterday hits:'] = 'Yesterday hits:';
  22 $lang['Last 24h users:'] = 'Last 24 hours visitors:';
  23 $lang['Last hour online users:'] = 'Current hour visitors:';
  24 $lang['Recent guest(s):'] = 'Recent guest(s):';
  25 $lang['Recent member(s):'] = 'Recent member(s):';
  26 $lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Permanence/Durability of user monitoring';
   18$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Niektóre z ostatnio oglądanych zdjęć przez innych użytkowników';
   19$lang['Current hour hits:'] = 'Wyświetlenia z obecnej godziny:';
   20$lang['Yesterday hits:'] = 'Wczorajsze wyświetlenia:';
   21$lang['Last 24h users:'] = 'Goście z ostatnich 24h:';
   22$lang['Last hour online users:'] = 'Goście z ostatniej godziny:';
   23$lang['Recent guest(s):'] = 'Ostatni gość(goście):';
   24$lang['Recent member(s):'] = 'Ostatni członek(członkowie):';
   25$lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Stale monitoruj użytkowników';
  2726//$lang['Next version enhancements: Set/Unset of permanence, Cleaning, and detail reporting'] =
  2827//      'Next version enhancements: Set/Unset of permanence, Cleaning, and detail reporting';
  29 $lang['Whois_review'] = 'Recently viewed by you';
  30 $lang['Whois_others'] = 'Recently viewed by others'; /* or you a long time ago */
  31 $lang['Add icon to History'] = 'Add icon to History';
   28$lang['Whois_review'] = 'Ostatnio oglądane przez Ciebie';
   29$lang['Whois_others'] = 'Ostatnio oglądane przez innych';
   30$lang['Add icon to History'] = 'Dodaj ikonę do historii';
  3231
  3332// Added 2.0.e
  3433$lang['Radar limit'] = 'Radar limit';
  3534$lang['Users with image cluetips [10-200]'] = 'Users with image cluetips [10-200]';
  36 $lang['Default %s'] = 'Default %s';
  37 $lang['Default as anybody'] = 'Default as anybody';
  38 $lang['Webmasters management:'] = 'Webmasters management:';
  39 $lang['Exclude'] = 'Exclude';
  40 $lang['Hidden'] = 'Hidden';
  41 $lang['As anybody'] = 'As anybody';
  42 $lang['Administrators management:'] = 'Administrators management:';
  43 $lang['Your `%s` table summary'] = 'Your `%s` table summary';
  44 $lang['Compress it!'] = 'Compress it!';
  45 $lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] =
  46         ' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.';
  47 $lang['Space used: %s'] = 'Space used: %s';
  48 $lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Unused allocated space: <strong>%s</strong>';
  49 $lang['Traced sessions: %s'] = 'Traced sessions: %s';
  50 $lang['Altered/created since: %s'] = 'Altered/created since: %s';
  51 $lang['Clearing'] = 'Clearing';
  52 $lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] =
   35$lang['Default %s'] = 'Domyślnie %s';
   36$lang['Default as anybody'] = 'Domyślnie dla każdego';
   37$lang['Webmasters management:'] = 'Zarządzanie webmasterów:';
   38$lang['Exclude'] = 'Pomijaj';
   39$lang['Hidden'] = 'Ukryte';
   40$lang['As anybody'] = 'Ktokolwiek';
   41$lang['Administrators management:'] = 'Zarządzanie administratorów:';
   42$lang['Your `%s` table summary'] = 'Podsumowanie Twojej `%s` tabeli';
   43$lang['Compress it!'] = 'Skompresuj!';
   44$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = ' => Usuń starsze wejścia gości (ponad 3 dni) oraz optymalizuj tabele i indeksy';
   45$lang['Space used: %s'] = 'Zużyte miejsce: %s';
   46$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Niezużyte miejsce: <strong>%s</strong>';
   47$lang['Traced sessions: %s'] = 'Namierzone sesje: %s';
   48$lang['Altered/created since: %s'] = 'Stworzone od: %s';
   49$lang['Clearing'] = 'Czyszczenie';
   50$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Czyści tymczasowych użytkowników (minimalne opóźnienie 6 minut). Aby wyczyścić stałych użytkowników, przesuń ich wcześniej w odpowiednie miejsce listy powyżej';
  5351        'Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.';
  54 $lang['Delete'] = 'Delete';
  55 $lang['Members summary'] = 'Members summary';
  56 $lang['Registration counter: %s'] = 'Registration counter: %s';
  57 $lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'Most members ever online was %s on %s';
   52$lang['Delete'] = 'Usuń';
   53$lang['Members summary'] = 'Podsumowanie członków';
   54$lang['Registration counter: %s'] = 'Licznik rejestracji: %s';
   55$lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'Najwięcej członków online było %s w %s';
  5856$lang['Y-m-d H:i'] = 'F dS, Y g:i A';
  59 $lang['Available filters'] = 'Available filters';
  60 $lang['Monitored members'] = 'Monitored members';
  61 $lang['Captured guests'] = 'Captured guests';
  62 $lang['Last 24h accesses'] = 'Last 24h accesses';
  63 $lang['More than 24h accesses'] = 'More than 24h accesses';
  64 $lang['Pictures accesses'] = 'Pictures accesses';
  65 $lang['No picture accesses'] = 'No picture accesses';
  66 $lang['Unidentifed countries'] = 'Unidentifed countries';
  67 $lang['Only one day accesses'] = 'Only one day accesses';
  68 $lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Several days accesses or over midnight';
  69 $lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Several identified IPs (Only the first one is kept)';
  70 $lang['User access details'] = 'User access details';
  71 $lang['No data available'] = 'No data available';
  72 $lang['users'] = 'Users';
  73 $lang['First access'] = 'First access';
  74 $lang['Level'] = 'Level';
  75 $lang['Images (Modify)'] = 'Images (Modify)';
  76 $lang['Last access'] = 'Last access';
  77 $lang['User:'] = 'User:';
  78 $lang['(Multiple IP)'] = '(Multiple IP)';
  79 $lang['Registered since'] = 'Registered since';
  80 $lang['Hits since'] = 'Hits since';
  81 $lang['on pictures'] = 'on pictures';
  82 $lang['on pages'] = 'on pages';
  83 $lang['Level %d'] = 'Level %d';
  84 $lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] =
   57$lang['Available filters'] = 'Dostępne filtry';
   58$lang['Monitored members'] = 'Monitorowani członkowie';
   59$lang['Captured guests'] = 'Przechwyceni goście';
   60$lang['Last 24h accesses'] = 'Wejścia z ostatnich 24h:';
   61$lang['More than 24h accesses'] = 'Więcej wejść niż 24h';
   62$lang['Pictures accesses'] = 'Wejścia na zdjęcie';
   63$lang['No picture accesses'] = 'Brak wejść na zdjęcie';
   64$lang['Unidentifed countries'] = 'Niezidentyfikowane państwa';
   65$lang['Only one day accesses'] = 'Wejścia tylko jednego dnia';
   66$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Kilka dni wejść';
   67$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Kilka zidentyfikowanych IP (Tylko pierwszy jest zachowany)';
   68$lang['User access details'] = 'Detale wejść użytkowników';
   69$lang['No data available'] = 'Brak danych';
   70$lang['users'] = 'Użytkownicy';
   71$lang['First access'] = 'Pierwsze wejście';
   72$lang['Level'] = 'Poziom';
   73$lang['Images (Modify)'] = 'Zdjęcia (Zmodyfikowane)';
   74$lang['Last access'] = 'Ostatnie wejście';
   75$lang['User:'] = 'Użytkownik:';
   76$lang['(Multiple IP)'] = '(Powielone IP)';
   77$lang['Registered since'] = 'Zarejestrowani od';
   78$lang['Hits since'] = 'Wyświetlenia od:';
   79$lang['on pictures'] = 'na zdjęciach';
   80$lang['on pages'] = 'na stronach';
   81$lang['Level %d'] = 'Poziom %d';
   82$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Poziom prywatności zdjecia jest wyższy niż poziom prywatności użytkownika (Czy zmienić któreś?)';
  8583        'Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)';
  86 $lang[' - Over the radar limit => No level control'] = ' - Over the radar limit => No level control';
  87 $lang['Previous connection dates'] = 'Previous connection dates';
   84$lang[' - Over the radar limit => No level control'] = ' - Ponad limitem radru => Brak kontroli poziomu';
   85$lang['Previous connection dates'] = 'Poprzednie dane połączenia';
  8886$lang[': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.'] =
  8987        ': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.';
   
  9189        ': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.';
  9290$lang['Report'] = 'Radar Report';
  93 $lang['Error range: '] = 'Error range: ';
   91$lang['Error range: '] = 'Zasięg błędu:';
  9492$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] =
  9593        'Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)';
  9694$lang['User follow up error'] = 'User follow up error';
  97 $lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] =
   95$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'Jesteś gościem i nie możesz zmieniać tej konfiguracji';
  9896        'You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.';
  99 $lang['Configuration has been saved.'] = 'Configuration has been saved.';
  100 $lang['Permanent users (3 months min)'] = 'Permanent users (3 months min)';
  101 $lang['Temporary users (around 72 hours)'] = 'Temporary users (around 72 hours)';
  102 $lang['Unknown country'] = 'Unknown country';
  103 $lang['Deleted language'] = 'Deleted language';
  104 $lang['Recents (less 24h)'] = 'Recents (less 24h)';
  105 $lang['More than 24h'] = 'More than 24h';
  106 $lang['On pictures'] = 'On pictures';
  107 $lang['Categories only'] = 'Categories only';
  108 $lang['No country'] = 'No country';
  109 $lang['One day'] = 'One day';
  110 $lang['Several days'] = 'Several days';
  111 $lang['Several IPs'] = 'Several IPs';
   97$lang['Configuration has been saved.'] = 'Konfiguracja została zapisana.';
   98$lang['Permanent users (3 months min)'] = 'Stali członkowie (min 3 miesiące)';
   99$lang['Temporary users (around 72 hours)'] = 'Tymczasowi użytkownicu (około 72h)';
   100$lang['Unknown country'] = 'Nieznane państwa';
   101$lang['Deleted language'] = 'Usunięty język';
   102$lang['Recents (less 24h)'] = 'Ostatnie (mniej niż 24h)';
   103$lang['More than 24h'] = 'Więcej niż 24h';
   104$lang['On pictures'] = 'Na zdjęcie';
   105$lang['Categories only'] = 'Tylko kategorie';
   106$lang['No country'] = 'Brak kraju';
   107$lang['One day'] = 'Jeden dzień';
   108$lang['Several days'] = 'Kilka dni';
   109$lang['Several IPs'] = 'Kilka IP';
  112110$lang['http:geoiptool'] = 'http://www.geoiptool.com/en/?IP=';
  113111$lang[':geoiptool:title']= 'My IP Address Lookup and GeoTargeting information';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.