Changeset 16762


Ignore:
Timestamp:
Jul 15, 2012, 11:43:54 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r16759 r16762  
  231231$lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme';
  232232$lang['By %s'] = 'Autor: %s';
  233 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo loob vaikimisi uue veebisuuruse foto HD (<em>High Definition</em>) versioonist.';
   233$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo loob vaikimisi uue, veebile mõeldud suuruses foto kõrge lahutusega versioonist.';
  234234$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Huvikeskpunkt pannakse vaikimisi keset fotot.';
  235235$lang['Caddie management'] = 'Korvi haldamine';
   
  305305$lang['Errors caption'] = 'Vigade seletuskiri';
  306306$lang['Everybody'] = 'Kõik';
   307$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Täitmisaeg lõppes, hooldust peab siiski lõpuni viima [Arvestatud aeg: %d sekundit].';
   308$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Täitmisaeg lõppes, hooldust peab siiski lõpuni viima [Arvestatud aeg: %d sekundit].';
   309$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif laiendus ei ole saadaval, administraator peaks selle kasutamise deaktiveerima';
   310$lang['Extend for templates'] = 'Laienda malle';
   311$lang['Extensions Update'] = 'Laienduste Uuendamine';
   312$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sünkroniseerimine';
   313$lang['Failed to write file to disk'] = 'Faili kirjutamine kettale nurjus';
   314$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Võimalusi nagu gallerii kuvamine, albumite loomine ja fotode üles laadimine.';
   315$lang['File upload stopped by extension'] = 'Faili üleslaadimine lõpetati laienduse poolt';
   316$lang['File/directory read error'] = 'Faili või kausta lugemisviga';
   317$lang['File'] = 'Fail';
   318$lang['Find a new representant by random'] = 'Vaheta albumi pisipilt juhuslikult valitu vastu';
   319$lang['Follow Orientation'] = 'Järgi orientatsiooni';
   320$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Järgmised pluginad võib-olla ei ühildu uue Piwigo versiooniga:';
   321$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Järgmised teemad võib-olla ei ühildu uue Piwigo versiooniga:';
   322$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Fotosuurustega, mis nõuavad kärpimist (nagu nt "Ruut"), püüab Piwigo võimalikult hästi arvestada foto huvikeskpunktiga.';
   323$lang['Forbid this language to users'] = 'Keela kasutajatel seda keelt kasutada';
   324$lang['Forbid this theme to users'] = 'Keela kasutajatel seda teemad kasutada';
   325$lang['Forbidden'] = 'Keelatud';
   326$lang['Form'] = 'Kuju';
   327$lang['GD library is missing'] = 'GD teek on puuduv';
   328$lang['GD version'] = 'GD teegi versioon';
   329$lang['Gallery title'] = 'Gallerii nimi';
   330$lang['Gallery unlocked'] = 'Gallerii lukustamata';
   331$lang['General statistics'] = 'Üldine statistika';
   332$lang['Generate multiple size images'] = 'Genereeri fotole mitmes suuruses variandid';
   333$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Leia abi Piwigo foorumist';
   334$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Anna kirjutamisõigused (chmod 777) kaustale "%s", mis asub Piwigo juurkataloogis';
   335$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Vaata %s või %s lisa informatsiooni saamiseks';
   336$lang['Go to'] = 'Mine';
   337$lang['Grant selected groups'] = 'Luba valitud grupidele';
   338$lang['Grant selected users'] = 'Luba valitud kasutajatele';
   339$lang['Graphics Library'] = '<em>Graphics Library</em>';
   340$lang['Group management'] = 'Grupide haldamine';
   341$lang['Group name'] = 'Grupi nimi';
   342$lang['Group'] = 'Grupp';
   343$lang['Groups and users'] = 'Grupid ja kasutajad';
   344$lang['Groups'] = 'Grupid';
   345$lang['Guest Settings'] = 'Külalise valikud';
   346$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Külaliskasutajat ei saa kustutada';
   347$lang['Guests'] = 'Külalised';
   348$lang['Height'] = 'Kõrgus';
   349$lang['Hello,'] = 'Tere tulemast';
   350$lang['Hello'] = 'Tere tulemast';
   351$lang['Help Me'] = 'Aita mind';
   352$lang['Hide'] = 'Peida';
   353$lang['High definition enabled'] = 'Kõrge lahutus võimaldatud';
   354$lang['High definition'] = 'Kõrge lahutus';
   355$lang['high'] = 'kõrge';
  307356?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.