Changeset 16804


Ignore:
Timestamp:
Jul 17, 2012, 4:10:41 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r16765 r16804  
  552552$lang['user_status_guest'] = 'Külaline';
  553553$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Külalised peavad logima sisse ja omama õiged ligipääsuload, et kuvada seda albumit';
   554$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimeeringud on läbiviidud mõne veaga.';
   555$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Menüüde järjestus uuendati edukalt';
   556$lang['Plugin list'] = 'Pluginate nimekiri';
   557$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Uuendatavad pluginad';
   558$lang['Plugins'] = 'Pluginad';
   559$lang['Position'] = 'Asukoht';
   560$lang['Posted %s on %s'] = 'Saadetud %s %s';
   561$lang['Predefined filter'] = 'Eelnevalt määratud filter';
   562$lang['Preferences'] = 'Eelistused';
   563$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privaatsustase kohandati tasemele "%s"';
   564$lang['Privacy level'] = 'Privaatsustase';
   565$lang['Properties'] = 'Omadused';
   566$lang['Purge compiled templates'] = 'Kõrvalda kompileeritud mallid';
   567$lang['Purge history detail'] = 'Kõrvalda ajaloo detailid';
   568$lang['Purge history summary'] = 'Kõrvalda ajaloo kokkuvõte';
   569$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Kõrvalda mitte kunagi kasutatud teatevoogud';
   570$lang['Purge search history'] = 'Kõrvalda otsingute ajalugu';
   571$lang['Purge sessions'] = 'Kõrvalda seanssid';
   572$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Kohalik kiirsünkroniseerimine';
   573$lang['Random photo'] = 'Juhufoto';
   574$lang['Rate date'] = 'Hinnangu kuupäev';
   575$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Hinnatud %d korda, skoor: %.2f';
   576$lang['Rating'] = 'Hinnang';
   577$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Loe Piwigo dokumentatsiooni';
   578$lang['Refresh photo set'] = 'Uuenda fotokogu';
   579$lang['Refresh'] = 'Laadi uuesti';
   580$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Algväärtusta terviklikkuskontroll';
   581$lang['Reject'] = 'Lükka tagasi';
   582$lang['Released on'] = 'Väljalastud';
   583$lang['Remote'] = 'Kauge';
   584$lang['Remove all filters'] = 'Eemalda kõik filtrid';
   585$lang['Remove from caddie'] = 'Eemalda korvist';
   586$lang['Repair and optimize database'] = 'Paranda ja optimeeri andmebaasi';
   587$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Asendajaid (kohandatud mallid)';
   588$lang['Representant'] = 'Albumi pisipilt';
   589$lang['Representation of albums'] = 'Albumi pisipilt';
   590$lang['Representative'] = 'Albumi pisipilt';
   591$lang['Represents'] = 'Kasutatakse pisipildina järgmistes kohtades';
   592$lang['Reset ignored updates'] = 'Algväärtusta uuenduste eiramised';
   593$lang['Resize after upload'] = 'Suurenda pärast üleslaadimist';
   594$lang['Resize'] = 'Suurenda';
   595$lang['Restore'] = 'Taasta';
   596$lang['Save Settings'] = 'Salvesta seadistused';
   597$lang['Save Template Directory'] = 'Salvesta mallide kaust';
   598$lang['Save manual order'] = 'Salvesta käsijärjestus';
   599$lang['Save order'] = 'Salvesta järjestus';
   600$lang['Save to permalink history'] = 'Salvesta püsilinkide ajalukku';
   601$lang['Save visits in history for'] = 'Salvesta külastused ajaloos kuniks';
   602$lang['Search for new images in the directories'] = 'Otsi uusi fotosid kaustadest';
   603$lang['Searching...'] = 'Otsin...';
   604$lang['Section'] = 'Sektsioon';
   605$lang['See you soon,'] = 'Nägemiseni!';
   606$lang['See you soon.'] = 'Nägemiseni!';
   607$lang['Select a file'] = 'Vali fail';
   608$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vali huvipunkti asukoht';
   609$lang['Select an album'] = 'Vali album';
   610$lang['Select at least one album'] = 'Vali vähemalt üks album';
   611$lang['Select at least one comment'] = 'Vali vähemalt üks kommentaar';
   612$lang['Select at least one photo'] = 'Vali vähemalt üks foto';
   613$lang['Select at least one user'] = 'Vali vähemalt üks kasutaja';
   614$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vali vähemalt kaks märksõna mida mestida';
   615$lang['Select files'] = 'Vali faile';
   616$lang['Select groups...'] = 'Vali gruppe...';
   617$lang['Select recipients'] = 'Vali saajad';
   618$lang['Select the destination tag'] = 'Vali sihtmärksõna';
   619$lang['Select users...'] = 'Vali kasutajaid...';
   620$lang['Select:'] = 'Vali:';
   621$lang['Selection'] = 'Valik';
   622$lang['Send an information email to group members'] = 'Saada teavitusepost grupi liikmetele';
   623$lang['Send connection settings by email'] = 'Saada ühenduse üksikasjade kirjeldus epostiga';
   624$lang['Send mail as'] = 'Saada kui';
   625$lang['Send mail on HTML format'] = 'Saada epost HTML-vormingus';
   626$lang['Send mail to users'] = 'Saada epost kasutajatele';
   627$lang['Send'] = 'Saada';
   628$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vali vaikekeeleks külalistele ja uutele kasutajatele';
   629$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Vali vaiketeemaks külalistele ja uutele kasutajatele';
   630$lang['Set author'] = 'Seadista autor';
   631$lang['Set creation date'] = 'Seadista loomise kuupäev';
   632$lang['Set title'] = 'Seadista pealkiri';
   633$lang['Settings'] = 'Seadistused';
   634$lang['Sharpen'] = 'Teravusta';
   635$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell on vabatarkvaraline digifoto korraldaja mis jookseb GNU/Linuxi peal. See on vaikekorraldajaks määratud Ubuntu ja Fedora süsteemides.';
   636$lang['Show info'] = 'Näita üksikasju';
   637$lang['Show menubar'] = 'Näita menüüd';
   638$lang['Simulation'] = 'Simuleeri';
   639$lang['Site manager'] = 'Saidi administratsioon';
   640$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Mõnda teemat ja pluginat võib-olla puuduvad veel.';
   641$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Mõnedel lisadel on uuendused saadaval';
   642$lang['Source tag'] = 'Lähtemärksõna';
   643$lang['Start Upload'] = 'Alusta üleslaadimine';
   644$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Käivita pLoader ja lisa fotod.';
   645$lang['Statistics'] = 'Statistika';
   646$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Kasutaja "%s" olek uuendati';
   647$lang['Status'] = 'Olek';
   648$lang['Storage album'] = 'Ladustamisalbum';
   649$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Telli Piwigo kuulutuste uudiskiri kasutajale %s';
   650$lang['Subscribe %s'] = 'Telli %s';
   651$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Telli teavitusi';
   652$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Esita või tühista tellimus kasutajatele';
   653$lang['Subscribed'] = 'Tellitud';
   654$lang['Subscribe'] = 'Telli';
   655$lang['Sum of rates'] = 'Hinnangute summa';
   656$lang['Summary'] = 'Kokkuvõtt';
   657$lang['Support'] = 'Tugi';
   658$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Vaheta administratsiooni värvid tumedaks või heledaks';
   659$lang['Synchronize metadata'] = 'Sünkroniseeri metaandmed';
   660$lang['Synchronize'] = 'Sünkroniseeri';
   661$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'SEE PLUGIN ON NÜÜD OSA PÄRIS PIWIGOST, KÕRVALDA SEE KOHE!';
   662$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Märksõna "%s" on juba olemas';
   663$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Märksõna "%s" dubleerib nüüdsest märksõna "%s"';
   664$lang['Tag "%s" was added'] = 'Märksõna "%s" lisati';
   665$lang['Tag selection'] = 'Märksõnade valimine';
   666$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Märksõnad <em>%s</em> mestiti märksõnadega <em>%s</em>';
   667$lang['Templates'] = 'Mallid';
   668$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Järgmised %d märksõna on kustutatud';
   669$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo eksportimisplugin võimaldab sul luua albumeid ja eksportida fotosid.';
   670$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo avaldamisplugin võimaldab sul eksportida ja sünkroniseerida fotosid Lightroomist otse su Piwigo galleriisse.';
   671$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Hälvet eiratakse kuni järgmise Piwigo versioonini';
   672$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Huvikeskpunkt on foto kõige olulisem koht.';
   673$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Failile või kaustale ei saada ligi (see kas ei eksisteeri või puuduvad ligipääsuõigused sellele)';
   674$lang['The following tag was deleted'] = 'Järgmine märksõna kustutati';
   675$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Selline gallerii aadress on vigane.';
   676$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupi nimi ei saa sisaldada jutumärke ega olla tühi.';
   677$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albumi nimi ei saa olla tühi';
  554678?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.