Changeset 16903


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2012, 11:49:57 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[whois_online] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r16883 r16903  
  107107$lang['on pictures'] = 'resimlerde';
  108108$lang['users'] = 'Kullanıcılar';
   109$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = ' => Eski misafir erişimlerini silerek (3 günün üzerindekileri) tablo ve indeksi optimize et.';
   110$lang[':geoiptool:title'] = 'IP Adresimin Sorgulanması ve Coğrafi Hedefleme Bilgisi';
   111$lang[':hostip:title'] = 'IP Adresimin Sorgulanması ve Coğrafi Hedefleme Topluluğu Geotarget IP Projesi - IP adresinin hangi ülke ve şehir ile eşleştiği';
   112$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'İleri düzey kullanıcılar: Şablon değişkenleri her durumda mevcuttur ve uzantılarınıza dahil edilebilir';
   113$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Geçici kullanıcıları temizle (en az gecikme 6 dakika). Kalıcı kullanıcıları silmek için, yukarı sağdaki listeyi değiştirin.';
   114$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Görüntü gizlilik seviyesi kullanıcı gizlilik seviyesinden daha yüksektir (bunlardan biri için herhangi bir değişiklik isteniyor mu?)';
   115$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Bir kaç günlük erişimler veya gece yarısı üzerinde';
   116$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Tanımlanan birkaç IP (Sadece ilki saklandı)';
   117$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Diğer kullanıcılar tarafından henüz görüntülenmiş bazı resimler';
   118$lang['Users with image cluetips ']['10-200'] = 'Resim cluetipsi bulunan kullanıcılar [10-200]';
   119$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'Siz Danışmansınız, bu yapılandırmayı değiştirmek için yetkili değilsiniz.';
  109120?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.