Changeset 17024


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2012, 7:54:33 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[whois_online] Update cs_CZ, thanks to : jezekus

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r8679 r17024  
  3535$lang['Radar limit'] = 'Radar limit';
  3636$lang['Users with image cluetips [10-200]'] = 'Uživatelé s image cluetips [10-200]';
  37 $lang['Default %s'] = 'Defaultní %s';
  38 $lang['Default as anybody'] = 'Defaultně jako kdokoli';
   37$lang['Default %s'] = 'Výchozí %s';
   38$lang['Default as anybody'] = 'Výchozí jako kdokoli';
  3939$lang['Webmasters management:'] = 'Webmaster management:';
  4040$lang['Exclude'] = 'Vynechané';
   
  4242$lang['As anybody'] = 'Jako kdokoli';
  4343$lang['Administrators management:'] = 'Administrator management:';
  44 $lang['Your `%s` table summary'] = 'Vaše `%s` souhrná tabulka';
   44$lang['Your `%s` table summary'] = 'Vaše `%s` souhrnná tabulka';
  4545$lang['Compress it!'] = 'Zkomprimovat to!';
  46 $lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] =
  47         ' => Vymazat staré návětěvy za poslední 3+ dny, a optimalizuj tabulku a index.';
   46$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = ' => Vymazat staré návštěvy za poslední 3+ dny, a optimalizuj tabulku a index.';
  4847$lang['Space used: %s'] = 'Využité místo: %s';
  4948$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Nevyužitý vyhrazený prostor: <strong>%s</strong>';
   
  5554$lang['Delete'] = 'Vymazat';
  5655$lang['Members summary'] = 'Souhrn reg.členů';
  57 $lang['Registration counter: %s'] = 'Pošet registrací: %s';
   56$lang['Registration counter: %s'] = 'Počet registrací: %s';
  5857$lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'Nejvíce členů bylo přítomno %s na %s';
  5958$lang['Y-m-d H:i'] = 'F dS, Y g:i A';
   
  6665$lang['No picture accesses'] = 'Fotky bez přístupu';
  6766$lang['Unidentifed countries'] = 'Neidentifikované země';
  68 $lang['Only one day accesses'] = 'Pouze jednodení přístupy';
   67$lang['Only one day accesses'] = 'Pouze jednodenní přístupy';
  6968$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Několika denní přístupy nebo po půlnoci';
  7069$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Některé zjištěné IP (pouze první z nich je uchována)';
   
  7776$lang['Last access'] = 'Poslední přístup';
  7877$lang['User:'] = 'Uživatel:';
  79 $lang['(Multiple IP)'] = '(Multiple IP)';
   78$lang['(Multiple IP)'] = '(Vícenásobná IP)';
  8079$lang['Registered since'] = 'Registrován od';
  8180$lang['Hits since'] = 'Záznamy od';
   
  9190$lang[': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.'] =
  9291        ': Poskytuje IP geolocalizaci na požádání (odkaz na vlajce). Užitečné pro neznámé země';
  93 $lang['Report'] = 'Radar Report';
   92$lang['Report'] = 'Radarová zpráva';
  9493$lang['Error range: '] = 'Chybný rozsah: ';
  9594$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] =
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.