Changeset 17043


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2012, 7:58:31 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update sk_SK, thanks to : xpace

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r16939 r17043  
  6969$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nie je možné použiť viac ako jednu úroveň filtrovania';
  7070$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nie je možné použiť viac ako jednu hranicu filtrovania';
  71 $lang['author_filter'] = 'Autor';
  7271$lang['create a new SmartAlbum'] = 'vytvor nový SmartAlbum';
  7372$lang['Hits'] = 'Prístupov';
  7473$lang['Max. number of photos'] = 'Max. počet fotiek';
   74$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Vylúčiť SmartAlbumy z riadenia oprávnení';
   75$lang['Rating score must be an integer'] = 'Stav hodnotenia musí byť celé číslo';
   76$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbumy su považované za osobné pre všetkých, a užívateľ môže vidieť ich obsah iba ak sú k dispozícii v inom albume ku ktorému má prístup.';
   77$lang['limit_filter'] = 'Max. počet fotiek';
  7578?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.