Changeset 17085


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2012, 10:47:53 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[hotlink_compatibility] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

Location:
extensions/hotlink_compatibility/language/pl_PL
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/hotlink_compatibility/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r16551 r17085  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323$lang['.htaccess file is not writable'] = 'Nie można nadpisać pliku .htaccess';
  24 $lang['Apply upgrade anyway'] = 'Tak czy inaczej zastosuj ulepszenie';
  25 $lang['Apply upgrade'] = 'Zastosuj ulepszenie';
  26 $lang['Piwigo can\'t create or modify the .htaccess, you would have to do it manually if you want to apply this upgrade. Here is what you must put in the file:'] = 'Piwigo nie mogło zmodyfikować pliku .htaccess, jeśli chcesz zastosować to ulepszenie musisz zrobić to ręcznie. Oto co powinieneś umieścić w pliku:';
   24$lang['Apply upgrade anyway'] = 'Mimo wszystko aktualizuj';
   25$lang['Apply upgrade'] = 'Zastosuj aktualizację';
   26$lang['Piwigo can\'t create or modify the .htaccess, you would have to do it manually if you want to apply this upgrade. Here is what you must put in the file:'] = 'Piwigo nie mogło zmodyfikować pliku .htaccess, jeśli chcesz zastosować tę aktualizację musisz zrobić to ręcznie. Oto co powinno znaleźć się w pliku:';
  2727$lang['Unable to activate RewriteEngine'] = 'Niepowodzenie przy aktywacji RewriteEngine';
  28 $lang['Upgrade already applied, please remove this plugin'] = 'Ulepszenie już zastosowane, usuń ten plugin';
  29 $lang['Upgrade successfully applied, please remove this plugin'] = 'Ulepszenie zastosowane prawidłowo, usuń ten plugin';
  30 $lang['You already have a .htaccess file but it blocks the rewrite engine (line <i>RewriteEngine off</i>), please remove this line to allow Piwigo to apply the upgrade.'] = 'Posiadasz już plik .htaccess ale zastosowanie ulepszenia nadal blokuje rewrite engine (linia <i>RewriteEngine off</i>), usuń proszę tą linię aby skutecznie zastosować ulepszenie.';
  31 $lang['Your gallery is hosted by a service known to have issues with URL Rewriting, you apply this upgrade at your own risk.'] = 'Twoja galeria jest hostowana w serwisie który ma problem z URL Rewriting, instalujesz to ulepszenie na własne ryzyko.';
   28$lang['Upgrade already applied, please remove this plugin'] = 'Ta aktualizacja została już wcześniej zastosowana, możesz usunąć ten plugin';
   29$lang['Upgrade successfully applied, please remove this plugin'] = 'Aktualizacja przebiegła prawidłowo, usuń ten plugin';
   30$lang['You already have a .htaccess file but it blocks the rewrite engine (line <i>RewriteEngine off</i>), please remove this line to allow Piwigo to apply the upgrade.'] = 'Posiadasz już plik .htaccess ale zastosowanie tej aktualizacji jest zablokowane (linia <i>RewriteEngine off</i>), usuń proszę tą linię aby skutecznie zastosować tę aktualizację.';
   31$lang['Your gallery is hosted by a service known to have issues with URL Rewriting, you apply this upgrade at your own risk.'] = 'Twoja galeria jest hostowana w serwisie który ma problem z URL Rewriting, instalujesz tę aktualizację na własne ryzyko.';
  3232$lang['Your host may be incompatible with URL rewriting'] = 'Twój host może być niekompatybilny z URL Rewriting';
  3333?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.