Changeset 17124


Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2012, 8:46:31 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[extended_description] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/help.html

  r17102 r17124  
  5555<p>Tento element vloží kategorii xx do popisu kategorie.</p>
  5656
   57<ul>
   58  <li><b>[photo id=xx album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li>
   59</ul>
   60<p>Tento element umožní vložit jeden obázek o libovolné velikosti s parametry:<br><br>
   61- <code>id</code> identifikátor obrázku<br>
   62- <code>album</code> (nepovinný) identifikátor nadřazeného alba<br>
   63- <code>size</code> (nepovinný) velikost obrázku (<i>SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL</i>)<br>
   64- <code>html</code> (nepovinný) pokud ne nastaveno <i>no</i> element pouze vrátí URL obrázku, bez HTML<br>
   65- <code>link</code> (nepovinný) pokud je nastaveno <i>yes</i> obrázek je zabalen do linku na stránku tohoto obrázku</p>
   66
   67<ul>
   68  <li><b>[random album=yy size=M html=yes link=yes]</b></li>
   69</ul>
   70<p>Stejné jako výše, jen obrázek je vybírán náhodně ze složky <code>album</code></p>
   71
   72<ul>
   73  <li><b>[slider album=xx nb_images=10 random=no list=aa,bb,cc size=M speed=3 title=no effect=fade arrows=yes control=yes elastic=no]</b></li>
   74</ul>
   75<p>Tento element umožní vložit slideshow (NivoSlider), s parametry (musíte nastavit <code>album</code> NEBO <code>list</code>):<br><br>
   76- <code>album</code> (nepovinný) zdrojové album<br>
   77- <code>nb_images</code> (nepovinný) max. počet obrázků, které se mají zobrazit ve slideshow<br>
   78- <code>random</code> (nepovinný) náhodný výběr obrázků z alba<br>
   79- <code>list</code> (nepovinný) seznam id (identifikátorů) obrázků oddělený čárkami<br>
   80- <code>size</code> (nepovinný) velikost obrázků, (<i>SQ, TH, XXS, S, M, L, XL, XXL</i>)<br>
   81- <code>speed</code> (nepovinný) rychlost slideshow (v sekundách)<br>
   82- <code>title</code> (nepovinný) zobrazovat název obrázku<br>
   83- <code>effect</code> (nepovinný) přechodový efekt (viz <a href="http://nivo.dev7studios.com/support/jquery-plugin-usage/">NivoSlider dokument</a>)<br>
   84- <code>arrows</code> (nepovinný) zobrazovat navigační šipky<br>
   85- <code>control</code> (nepovinný) zobrazovat ovládání navigace<br>
   86- <code>elastic</code> (nepovinný) přizpůsobit velikost slideshow velikosti jednotlivých obrázkůo</p>
  5787
  5888<h3>Skrytí kategorie</h3>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.