Ignore:
Timestamp:
Aug 21, 2012, 8:32:22 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r16939 r17606  
  5050$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu līmeņa filtru';
  5151$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu limitfiltru';
  52 $lang['author_filter'] = 'Autors';
  5352$lang['create a new SmartAlbum'] = 'izveidot jaunu ViedoAlbumu (SmartAlbum)';
  5453$lang['Hits'] = 'Skatījumi';
  5554$lang['Max. number of photos'] = 'Foto maksimālais skaits';
   55$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums tiek uzskatīti kā privāti ikvienam, un lietotājs var redzēt tā saturu tikai tad, ja tas ir pieejams citā albumā, kur viņam ir dota pieeja.';
   56$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Izslēgt SmartAlbums no atļauju pārvadības';
   57$lang['Rating score must be an integer'] = 'Vērtējumam jābūt veselam skaitlim';
   58$lang['limit_filter'] = 'Fotogrāfiju maksimālais skaits';
  5659?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.