Changeset 17625


Ignore:
Timestamp:
Aug 23, 2012, 6:16:00 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/da_DK/plugin.lang.php

  r17622 r17625  
  4040$lang['Cancel this set'] = 'Fortryd denne samling';
  4141$lang['Delete this set'] = 'Slet denne samling';
   42$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Advarsel: ZipArchive accepterer ikke specialtegn, kantede paranteser og ikke latinske bogstaver.';
   43$lang['You can not edit this set'] = 'Du kan ikke redigere denne samling';
   44$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Du har valgt at downloade %d billeder, men systemet er begrænset til %d. Du skal redigere denne samling ellers vil de sidste %d billeder ikke blive downloadet.';
   45$lang['done'] = 'færdig';
   46$lang['download'] = 'download';
   47$lang['hours'] = 'timer';
   48$lang['real number of archives can differ'] = 'det reelle antal arkiver kan variere';
   49$lang['Set type'] = 'Set type';
   50$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Arkivet bliver downloadet. Hvis download ikke starter automatisk <a href="%s">klik her</a>';
   51$lang['Total size'] = 'Samlet størrelse';
   52$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader can\'t work without this extension.'] = 'Kan ikke finde ZipArchive PHP udvidelse. Betch Downloader fungerer ikke uden denne udvidelse.';
   53$lang['User collection'] = 'Bruger samling';
   54$lang['User groups'] = 'Bruger grupper';
   55$lang['Whole gallery'] = 'Hele galleriet';
   56$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Download alle billeder i denne samling';
   57$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maksimum antal billeder pr download samling';
   58$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maksimum størrelse på hvert arkiv (i Megabytes)';
   59$lang['Nb archives'] = 'Nb arkiver';
   60$lang['Nb images'] = 'Nb fotos';
   61$lang['Remove all finished downloads'] = 'Fjern alle gennemførte downloads';
   62$lang['Remove from download set'] = 'Fjern fra download samling';
   63$lang['Return to download page'] = 'Tilbage til download side';
   64$lang['Delete downloads after'] = 'Slet download efter';
   65$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = 'Bekræft download af %d billeder?';
   66$lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Advarsel:</b> Alle filer vil blive slettet indenfor %d timer';
  4267?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.