Changeset 17632


Ignore:
Timestamp:
Aug 23, 2012, 8:15:51 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[psli_bingmaps] Update lv_LV, thanks to : agrisans

Location:
extensions/Psli_BingMaps/language/lv_LV
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Psli_BingMaps/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r17620 r17632  
  4141$lang['Action Album'] = 'Darbību Albūms';
  4242$lang['Action'] = 'Darbība';
   43$lang['third step : create new zone and new pin'] = 'Trešais solis: izveidojiet jaunu zonu un jaunu pinu';
   44$lang['second step : import exif data from your pictures'] = 'Otrais solis: importējiet exif datus no saviem attēliem';
   45$lang['pictures'] = 'attēli';
   46$lang['last step : Enjoy !'] = 'Pēdējais solis: Izbaudiet!';
   47$lang['first step : create map'] = 'Pirmais solis: izveidojiet karti';
   48$lang['fourth step : make modification to pin associated to your pictures'] = 'Ceturtais solis: veiciet grozījumus ar jūsu attēliem saistītajos pinos';
   49$lang['fifth step : check association with your maps'] = 'Piektais solis: pārbaudiet sasaisti ar savām kartēm';
   50$lang['Zoom minimum'] = 'Samazināt līdz minimumam';
   51$lang['Zoom maximum'] = 'Palielināt maksimāli';
   52$lang['Zoom level 9'] = 'Tālummainīt iz līmeni 9';
   53$lang['Zoom level 8'] = 'Tālummainīt iz līmeni 8';
   54$lang['Zoom level 7'] = 'Tālummainīt iz līmeni 7';
   55$lang['Zoom level 6'] = 'Tālummainīt iz līmeni 6';
   56$lang['Zoom level 5'] = 'Tālummainīt iz līmeni 5';
   57$lang['Zoom level 4'] = 'Tālummainīt iz līmeni 4';
   58$lang['Zoom level 3'] = 'Tālummainīt iz līmeni 3';
   59$lang['Zoom level 20'] = 'Tālummainīt iz līmeni 20';
   60$lang['Zoom level 14'] = 'Tālummainīt iz līmeni 14';
   61$lang['Zoom level 15'] = 'Tālummainīt iz līmeni 15';
   62$lang['Zoom level 16'] = 'Tālummainīt iz līmeni 16';
   63$lang['Zoom level 17'] = 'Tālummainīt iz līmeni 17';
   64$lang['Zoom level 18'] = 'Tālummainīt iz līmeni 18';
   65$lang['Zoom level 19'] = 'Tālummainīt iz līmeni 19';
   66$lang['Zoom level 2'] = 'Tālummainīt iz līmeni 2';
   67$lang['Zoom level 1'] = 'Tālummainīt iz līmeni 1';
   68$lang['Zoom level 10'] = 'Tālummainīt iz līmeni 10';
   69$lang['Zoom level 11'] = 'Tālummainīt iz līmeni 11';
   70$lang['Zoom level 12'] = 'Tālummainīt iz līmeni 12';
   71$lang['Zoom level 13'] = 'Tālummainīt iz līmeni 13';
   72$lang['Zoom'] = 'Tālummaiņa';
   73$lang['Zone mode'] = 'Zonas režīms';
   74$lang['Zone Title'] = 'Zonas Nosaukums';
   75$lang['Zone'] = 'Zona';
   76$lang['You need to select a zone'] = 'Jums nepieciešams izvēlēties zonu';
   77$lang['You need to select a pin'] = 'Jums nepieciešams izvēlēties pinu';
   78$lang['You need to select a picture'] = 'Jums nepieciešams izvēlēties attēlu';
   79$lang['You need to select a map'] = 'Jums nepieciešams izvēlēties karti';
   80$lang['You need to select a category'] = 'Jums nepieciešams izvēlēties kategoriju';
   81$lang['User manual'] = 'Lietotāja rokasgrāmata';
   82$lang['Show map center'] = 'Parādīt kartes centru';
   83$lang['Show guest view'] = 'Parādīt viesa skatījumu';
   84$lang['Set'] = 'Iestatīt';
   85$lang['Select a zone'] = 'Atlasīt zonu';
   86$lang['Select a pin'] = 'Atlasīt pinu';
   87$lang['Select a picture'] = 'Atlasīt attēlu';
   88$lang['Select a Map'] = 'Atlasīt Karti';
   89$lang['Select a Category'] = 'Atlasīt Kategoriju';
   90$lang['Reload saved zone'] = 'Atvērt no jauna saglabāto zonu';
   91$lang['Pin mode'] = 'Pina režīms';
   92$lang['Pin Title'] = 'Pina nosaukums';
   93$lang['Pin'] = 'Pins';
   94$lang['Picture mode'] = 'Attēla režīms';
   95$lang['Picture Title'] = 'Attēla Nosaukums';
   96$lang['Picture'] = 'Attēls';
   97$lang['Open this zone'] = 'Atvērt šo zonu';
   98$lang['Open this pin'] = 'Atvēr šo pinu';
   99$lang['Open this picture'] = 'Atvērt šo attēlu';
   100$lang['Open this map'] = 'Atvērt šo karti';
   101$lang['Open this category'] = 'Atvērt šo kategoriju';
   102$lang['Open Picture'] = 'Atvērt Attēlu';
   103$lang['Open Category'] = 'Atvērt Kategoriju';
   104$lang['Not assign to a category'] = 'Nav piesaistes kategorijai';
   105$lang['No selected map'] = 'Nav atlasītas kartes';
   106$lang['No selected entity'] = 'Nav atlasītas vienības';
   107$lang['New Entity'] = 'Jauna Vienība';
   108$lang['No exif in pictures for this category'] = 'Šīs kategorijas attēlos nav exif';
   109$lang['New Zone'] = 'Jauna Zona';
   110$lang['New Pin'] = 'Jauns Pins';
   111$lang['New Picture'] = 'Jauns Attēls';
   112$lang['New Map'] = 'Jauna Karte';
   113$lang['Modified pictures'] = 'Izmainītie attēli';
   114$lang['Map mode'] = 'Kartes režīms';
   115$lang['Map Title'] = 'Kartes nosaukums';
   116$lang['Longitude'] = 'Garums';
   117$lang['Latitude'] = 'Platums';
   118$lang['Exif import'] = 'exif imports';
   119$lang['Entity field'] = 'Vienības lauks';
   120$lang['Delete this zone'] = 'Izdzēst šo zonu';
   121$lang['Delete this pin'] = 'Izdzēst šo pinu';
   122$lang['Delete this picture'] = 'Izdzēst šo attēlu';
   123$lang['Delete this map'] = 'Izdzēst šo karti';
   124$lang['Delete last point'] = 'Izdzēst pēdējo punktu';
   125$lang['Delete all points'] = 'Izdzēst visus punktus';
   126$lang['Create a zone'] = 'Izveidot zonu';
  43127?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.