Changeset 17876


Ignore:
Timestamp:
Sep 12, 2012, 8:43:25 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update pl_PL, thanks to : larky

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r17201 r17876  
  7474$lang['Rating score must be an integer'] = 'Ocena musi być liczbą całkowitą';
  7575$lang['limit_filter'] = 'Maksymalna ilość zdjęć';
   76$lang['All these albums'] = 'Wszystkie te albumy';
   77$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Wyklucz SmartAlbums z zarządzania uprawnieniami';
   78$lang['No album selected'] = 'Nie wybrano żadnego albumu';
   79$lang['None of these albums'] = 'Żaden z tych albumów';
   80$lang['One of these albums'] = 'Jeden z tych albumów';
   81$lang['Only these albums'] = 'Tylko te albumy';
   82$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums są traktowane jako prywatne dla wszystkich, ich zawartość jest widoczna dla użytkownika tylko wtedy, kiedy jest umieszczona w innym albumie do którego uzytkownik ma dostęp.';
  7683?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.