Changeset 18007


Ignore:
Timestamp:
Sep 18, 2012, 8:58:51 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/da_DK/plugin.lang.php

  r17707 r18007  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums er private for den enkelte bruger og denne kan kun se indholdet, hvis dette er indeholdt i et album som han har adgang til.';
  24 $lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'For at sortere albums, vælg <a href="%s">siden for administration af kategorier</a>';
  25 $lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotos i alle SmartAlbums';
  26 $lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotos i dette SmartAlbum';
   23$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums er private for alle; en bruger kan kun se indholdet, hvis det er indeholdt i et andet album, som vedkommende har adgang til.';
   24$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Gå til den primære <a href="%s">side til administration</a> af albummer, for at sortere albummer.';
   25$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Gendan liste over fotoer i alle SmartAlbums';
   26$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Gendan liste over fotoer i dette SmartAlbum';
  2727$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum slettet';
  2828$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dette er et SmartAlbum';
  29 $lang['Update albums on file upload'] = 'Opdater albums ved upload af fil';
  30 $lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et niveau filter';
   29$lang['Update albums on file upload'] = 'Opdater albummer ved upload af fil';
   30$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et niveaufilter';
  3131$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Du kan ikke anvende mere end et begrænsende filter';
  32 $lang['can cause slowdowns'] = 'kan nedsætte performance';
  33 $lang['create a new SmartAlbum'] = 'Opret et nyt SmartAlbum';
  34 $lang['limit_filter'] = 'Max. antal fotos';
   32$lang['can cause slowdowns'] = 'kan forårsage dårlig ydeevne';
   33$lang['create a new SmartAlbum'] = 'opret et nyt SmartAlbum';
   34$lang['limit_filter'] = 'Maksimalt antal fotoer';
  3535$lang['None of these tags'] = 'Ingen af disse tags';
  36 $lang['One of these albums'] = 'Et af disse albums';
   36$lang['One of these albums'] = 'Et af disse albummer';
  3737$lang['One of these tags'] = 'Et af disse tags';
  3838$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Kun SmartAlbums vises på denne side';
  39 $lang['Only these albums'] = 'Kun disse albums';
   39$lang['Only these albums'] = 'Kun disse albummer';
  4040$lang['Only these tags'] = 'Kun disse tags';
  41 $lang['Rating score must be an integer'] = 'Vurdering skal angives som et heltal';
   41$lang['Rating score must be an integer'] = 'Bedømmelse skal angives som et heltal';
  4242$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum tilføjet';
  4343$lang['Doesn\'t contain'] = 'Indeholder ikke';
  44 $lang['Doesn\'t end with'] = 'Ender ikke med';
   44$lang['Doesn\'t end with'] = 'Slutter ikke med';
  4545$lang['Don\'t show this message again'] = 'Vis ikke denne besked igen';
  46 $lang['Ends with'] = 'Ender med';
  47 $lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Ekskluder SmartAlbums fra adgangsstyring';
   46$lang['Ends with'] = 'Slutter med';
   47$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Udeluk SmartAlbums fra rettighedsadministration';
  4848$lang['Filters'] = 'Filtre';
  49 $lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'For "Indeholder (ikke)", adskil hver fotograf med et komma';
   49$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Ved "Indeholder (ikke)", adskilles hver forfatter med et komma';
  5050$lang['Hits'] = 'Hits';
  5151$lang['Hits must be an integer'] = 'Hits skal angives som et heltal';
   
  5454$lang['Is not'] = 'Indeholder ikke';
  5555$lang['Is not in'] = 'Er ikke indeholdt i';
  56 $lang['Limit must be an integer'] = 'Max/min skal angives som et heltal';
  57 $lang['Max. number of photos'] = 'Max. antal fotos';
   56$lang['Limit must be an integer'] = 'Grænse skal angives som et heltal';
   57$lang['Max. number of photos'] = 'Maksimalt antal fotoer';
  5858$lang['Name is empty'] = 'Navn er ikke angivet';
  5959$lang['No album selected'] = 'Der er ikke valgt et album';
  6060$lang['No filter selected'] = 'Der er ikke valgt et filter';
  6161$lang['No tag selected'] = 'Der er ikke valgt et tag';
  62 $lang['None of these albums'] = 'Intet af disse albums';
   62$lang['None of these albums'] = 'Ingen af disse albummer';
  6363$lang['Created after'] = 'Oprettet efter';
  6464$lang['Created before'] = 'Oprettet før';
  65 $lang['Date string is malformed'] = 'Angivelse af dato er ikke korrekt';
  66 $lang['Doesn\'t begin with'] = 'Starter ikke med';
   65$lang['Date string is malformed'] = 'Ugyldig dato';
   66$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Begynder ikke med';
  6767$lang['All SmartAlbums'] = 'Alle SmartAlbums';
  6868$lang['All these tags'] = 'Alle disse tags';
  6969$lang['Author is empty'] = 'Forfatter er ikke angivet ';
  70 $lang['Begins with'] = 'Starter med';
   70$lang['Begins with'] = 'Begynder med';
  7171$lang['Bellow'] = 'Under';
  7272$lang['Contains'] = 'Indeholder';
  7373$lang['Count'] = 'Antal';
  74 $lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotos knyttet til album %s';
  75 $lang['All these albums'] = 'Alle disse albums';
   74$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotoer knyttet til album %s';
   75$lang['All these albums'] = 'Alle disse albummer';
  7676$lang['%d photo'] = '%d foto';
  77 $lang['%d photos'] = '%d fotos';
  78 $lang['Above'] = 'Ovenover';
   77$lang['%d photos'] = '%d fotoer';
   78$lang['Above'] = 'Over';
  7979$lang['Add filters here'] = 'Tilføj filtre her';
  8080$lang['Added after'] = 'Tilføjet efter';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.