Changeset 18014


Ignore:
Timestamp:
Sep 18, 2012, 9:00:06 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/common.lang.php

  r16444 r18014  
  3838$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  3939$lang['%d album updated'] = '%d album opdateret';
  40 $lang['%d albums updated'] = '%d albums opdateret';
   40$lang['%d albums updated'] = '%d albummer opdateret';
  4141$lang['%d comment to validate'] = '%d kommentar til godkendelse';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d kommentarer til godkendelse';
   
  5353$lang['About'] = 'Om';
  5454$lang['All tags'] = 'Alle tags';
  55 $lang['Any tag'] = 'Enhver tag';
   55$lang['Any tag'] = 'Ethvert tag';
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Mindst en af reglerne skal være opfyldt.';
  57 $lang['Author'] = 'Fotograf';
  58 $lang['Albums'] = 'Kategorier';
  59 $lang['Album'] = 'Kategori';
   57$lang['Author'] = 'Forfatter';
   58$lang['Albums'] = 'Albummer';
   59$lang['Album'] = 'Album';
  6060$lang['Close this window'] = 'Luk dette vindue';
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS feed (fotos, kommentarer)';
  62 $lang['Confirm Password'] = 'Bekræft Password';
  63 $lang['Connection settings'] = 'Indstillinger for forbindelse';
  64 $lang['Login'] = 'Login';
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS-feed (fotoer, kommentarer)';
   62$lang['Confirm Password'] = 'Bekræft adgangskode';
   63$lang['Connection settings'] = 'Loginindstillinger';
   64$lang['Login'] = 'Log ind';
  6565$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakt webmaster';
  6666$lang['Create a new account'] = 'Opret en ny konto';
  67 $lang['Created on'] = 'Optaget den';
   67$lang['Created on'] = 'Oprettet den';
  6868$lang['Creation date'] = 'Oprettelsesdato';
  69 $lang['Current password is wrong'] = 'Password er forkert';
   69$lang['Current password is wrong'] = 'Adgangskode er forkert';
  7070$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner';
  7171$lang['Display'] = 'Visning';
  7272$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hver nævnt regel skal være opfyldt.';
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Email addresse mangler. Angiv venligst en email adresse';
  74 $lang['Email address'] = 'Email addresse';
  75 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige informationer';
  76 $lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af email';
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-mail-adresse mangler. Angiv venligst en e-mail-adresse.';
   74$lang['Email address'] = 'E-mail-adresse';
   75$lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige oplysninger';
   76$lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail';
  7777$lang['File name'] = 'Filnavn';
  7878$lang['File'] = 'Fil';
   
  8080$lang['Filter and display'] = 'Filtrer og vis';
  8181$lang['Filter'] = 'Filter';
  82 $lang['Forgot your password?'] = 'Glemt dit password?';
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Kig i galleriet som gæst';
   82$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glemt din adgangskode?';
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Kig i galleriet som en besøgende';
  8484$lang['Help'] = 'Hjælp';
  8585$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Kun foto RSS feed';
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-feed kun med fotoer';
  8787$lang['Keyword'] = 'Nøgleord';
  8888$lang['Links'] = 'Links';
  8989$lang['N/A'] = 'N/A';
  9090$lang['New on %s'] = 'Ny på %s';
  91 $lang['Notification'] = 'RSS feed';
  92 $lang['Number of items'] = 'Antal fotos';
  93 $lang['Original dimensions'] = 'Originale dimensionser';
  94 $lang['Password forgotten'] = 'Glemt password';
  95 $lang['Password'] = 'Password';
  96 $lang['Post date'] = 'Oprettelses dato';
  97 $lang['Posted on'] = 'Oprettet den';
   91$lang['Notification'] = 'RSS-feed';
   92$lang['Number of items'] = 'Antal emner';
   93$lang['Original dimensions'] = 'Originals dimensioner';
   94$lang['Password forgotten'] = 'Glemt adgangskode';
   95$lang['Password'] = 'Adgangskode';
   96$lang['Post date'] = 'Tilføjelsesdato';
   97$lang['Posted on'] = 'Tilføjet den';
  9898$lang['Profile'] = 'Profil';
  99 $lang['Quick connect'] = 'Hurtig forbindelse';
  100 $lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
   99$lang['Quick connect'] = 'Hurtig logind';
   100$lang['RSS feed'] = 'RSS-feed';
  101101$lang['Register'] = 'Registrer';
  102102$lang['Registration'] = 'Registrering';
  103103$lang['Related tags'] = 'Relaterede tags';
  104104$lang['Reset'] = 'Nulstil';
  105 $lang['Retrieve password'] = 'Modtag password';
  106 $lang['Search rules'] = 'Søge kriterier';
  107 $lang['Search tags'] = 'Søg tags';
   105$lang['Retrieve password'] = 'Modtag adgangskode';
   106$lang['Search rules'] = 'Søgekriterier';
   107$lang['Search tags'] = 'Søgetags';
  108108$lang['Search'] = 'Søg';
  109109$lang['display available tags'] = 'vis tilgængelige tags';
  110110$lang['Since'] = 'Siden';
  111111$lang['Sort by'] = 'Sorter efter';
  112 $lang['Sort order'] = 'Sorterings rækkefølge';
   112$lang['Sort order'] = 'Sorteringsrækkefølge';
  113113$lang['Tag'] = 'Tag';
  114114$lang['Tags'] = 'Tags';
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS feed giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotos, opdaterede kategorier, nye kommentarer. Brug en RSS læser for at læse feeds.';
  116 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feed identifikation';
  117 $lang['User comments'] = 'Bruger kommentarer';
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-feedet giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotoer, opdaterede albummer, nye kommentarer. Kræver en RSS-feedlæser.';
   116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feedidentifikation';
   117$lang['User comments'] = 'Brugerkommentarer';
  118118$lang['Username'] = 'Brugernavn';
  119119$lang['Visits'] = 'Besøg';
   
  126126$lang['all'] = 'alle';
  127127$lang['ascending'] = 'stigende';
  128 $lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s';
  129 $lang['Expand all albums'] = 'Udvid alle kategorier';
  130 $lang['posted after %s (%s)'] = 'posted efter %s (%s)';
  131 $lang['posted before %s (%s)'] = 'posted før %s (%s)';
  132 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'posted mellem %s (%s) og %s (%s)';
  133 $lang['posted on %s'] = 'oprettet den %s';
   128$lang['author(s) : %s'] = 'forfatter(e) : %s';
   129$lang['Expand all albums'] = 'Udvid alle albummer';
   130$lang['posted after %s (%s)'] = 'tilføjet efter %s (%s)';
   131$lang['posted before %s (%s)'] = 'tilføjet før %s (%s)';
   132$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'tilføjet mellem %s (%s) og %s (%s)';
   133$lang['posted on %s'] = 'tilføjet den %s';
  134134$lang['Best rated'] = 'Bedst bedømte';
  135 $lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotos';
   135$lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotoer';
  136136$lang['Calendar'] = 'Kalender';
  137137$lang['All'] = 'Alle';
  138 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotos, månedsvis';
   138$lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotoer, måned for måned';
  139139$lang['View'] = 'Vis';
  140 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig Kalender';
   140$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig kalender';
  141141$lang['chronology_monthly_list'] = 'Månedlig liste';
  142142$lang['chronology_weekly_list'] = 'Ugentlig liste';
  143143$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klik her hvis din browser ikke automatisk sender dig videre';
  144 $lang['comment date'] = 'kommentar dato';
   144$lang['comment date'] = 'kommentardato';
  145145$lang['Comment'] = 'Kommentar';
  146 $lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er registreret';
  147 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system : Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere';
  148 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar er ikke blevet registreret, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne';
   146$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er gemt';
   147$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-oversvømmelsessystem: Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere';
   148$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar blev IKKE gemt, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne';
  149149$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administrator skal godkende din kommentar, før den er synlig.';
  150150$lang['This login is already used by another user'] = 'Dette login anvendes allerede af en anden bruger';
   
  156156$lang['created on %s'] = 'oprettet den %s';
  157157$lang['Customize'] = 'Tilpas';
  158 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Din Galleri tilpasning ';
   158$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tilpasning af dit galleri';
  159159$lang['day'][0] = 'Søndag';
  160160$lang['day'][1] = 'Manday';
   
  174174$lang['excluded'] = 'udelukket';
  175175$lang['Your favorites'] = 'Dine favoritter';
  176 $lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favorit fotos';
   176$lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favoritfotoer';
  177177$lang['Favorites'] = 'Favoritter';
  178178$lang['First'] = 'Første';
  179179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet er lukket pga. vedligeholdelse. Kom tilbage senere.';
  180 $lang['Page generated in'] = 'Siden er genereret på';
   180$lang['Page generated in'] = 'Siden blev dannet på';
  181181$lang['guest'] = 'gæst';
  182182$lang['Hello'] = 'Hej';
  183183$lang['available for administrators only'] = 'kun tilgængelig for administratorer';
  184 $lang['display this album'] = 'vis denne kategori';
  185 $lang['display last user comments'] = 'se sidste brugers kommentarer';
   184$lang['display this album'] = 'vis dette album';
   185$lang['display last user comments'] = 'se seneste brugers kommentarer';
  186186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'tilpas visningen af galleriet';
  187187$lang['search'] = 'søg';
  188188$lang['Home'] = 'Hjem';
  189189$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  190 $lang['in this album'] = 'i denne kategori';
  191 $lang['in %d sub-album'] = 'i %d sub-kategori';
  192 $lang['in %d sub-albums'] = 'i %d sub-kategorier';
  193 $lang['included'] = 'inkluderet';
  194 $lang['Invalid password!'] = 'Forkert password!';
   190$lang['in this album'] = 'i dette album';
   191$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underalbum';
   192$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underalbummer';
   193$lang['included'] = 'medtaget';
   194$lang['Invalid password!'] = 'Forkert adgangskode!';
  195195$lang['Language']='Sprog';
  196 $lang['last %d days'] = 'sidste %d dage';
   196$lang['last %d days'] = 'seneste %d dage';
  197197$lang['Last'] = 'Sidste';
  198 $lang['Logout'] = 'Logout';
   198$lang['Logout'] = 'Log ud';
  199199$lang['obligatory'] = 'obligatorisk';
  200 $lang['Maximum photo height'] = 'Maksimum højde på fotos';
  201 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksimum højde skal være højere end 50';
  202 $lang['Maximum photo width'] = 'Maksimum bredde på fotos';
  203 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksimum bredde skal være højere end 50';
  204 $lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender med datoer for optagelse';
  205 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle elementer i alle sub-kategorier';
   200$lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender over oprettelsesdatoer';
   201$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle fotoer i alle underalbummer';
  206202$lang['return to normal view mode'] = 'tilbage til normal visning';
  207 $lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender med datoer for upload';
   203$lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender over tilføjelsesdatoer';
  208204$lang['month'][10] = 'Oktober';
  209205$lang['month'][11] = 'November';
   
  219215$lang['month'][9] = 'September';
  220216$lang['Most visited'] = 'Mest sete';
  221 $lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotos';
  222 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotos pr. side må ikke være nul';
  223 $lang['Number of photos per page'] = 'Antal af fotos pr. side';
   217$lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotoer';
   218$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotoer pr. side må ikke være nul';
   219$lang['Number of photos per page'] = 'Antal fotoer pr. side';
  224220$lang['Unknown identifier'] = 'Ukendt identifikation';
  225 $lang['New password'] = 'Nyt password';
   221$lang['New password'] = 'Ny adgangskode';
  226222$lang['Rate this photo'] = 'Bedøm dette foto';
  227223$lang['Next'] = 'Næste';
  228224$lang['no rate'] = 'ingen bedømmelse';
  229 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.';
  230 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.';
  231 $lang['password updated'] = 'password opdateret';
  232 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være et positivt heltal værdi';
   225$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Kun fotoer tilføjet inden for de seneste %d dage.';
   226$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Kun fotoer tilføjet inden for de seneste %d dage';
   227$lang['password updated'] = 'adgangskode opdateret';
   228$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være en positiv heltalsværdi';
  233229/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'foto';
  234230$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik på foto for at se det i høj opløsning';
  235231$lang['Show file metadata'] = 'Vis fotoets metadata';
  236232$lang['Powered by'] = 'Powered by';
  237 $lang['Preferences'] = 'Præferencer';
   233$lang['Preferences'] = 'Indstillinger';
  238234$lang['Previous'] = 'Tidligere';
  239 $lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotos';
  240 $lang['display a set of random photos'] = 'Vis et sæt af tilfældigt valgte fotos';
  241 $lang['Recent albums'] = 'Nyeste kategorier';
  242 $lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede kategorier';
  243 $lang['Recent period'] = 'Sidste periode';
  244 $lang['Recent photos'] = 'Nye fotos';
  245 $lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotos';
   235$lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotoer';
   236$lang['display a set of random photos'] = 'vis et sæt tilfældigt valgte fotoer';
   237$lang['Recent albums'] = 'Nyeste albummer';
   238$lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede albummer';
   239$lang['Recent period'] = 'Seneste periode';
   240$lang['Recent photos'] = 'Nye fotoer';
   241$lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotoer';
  246242$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...';
  247243$lang['Please, enter a login'] = 'Indtast login';
  248 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum';
  249 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum';
   244$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke begynde med mellemrum';
   245$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke begynde med mellemrum';
  250246$lang['this login is already used'] = 'dette login er allerede i brug';
  251 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail addresse skal være xxx@yyy.eee (eksempel : jack@altern.org)';
  252 $lang['please enter your password again'] = 'Indtast dit password igen';
  253 $lang['Auto login'] = 'Auto login';
   247$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail-adresse skal være på formen xxx@yyy.eee (eksempel: jack@altern.org)';
   248$lang['please enter your password again'] = 'Indtast din adgangskode igen';
   249$lang['Auto login'] = 'Autologin';
  254250$lang['remove this tag from the list'] = 'fjern dette tag fra listen';
  255 $lang['representative'] = 'thumbnail for kategori';
   251$lang['representative'] = 'albums miniaturebillede';
  256252$lang['Search for Author'] = 'Søg efter fotograf';
  257 $lang['Search in albums'] = 'Søg i kategorier';
   253$lang['Search in albums'] = 'Søg i albummer';
  258254$lang['Search by date'] = 'Søg efter dato';
  259255$lang['Date'] = 'Dato';
  260 $lang['End-Date'] = 'Slut dato';
   256$lang['End-Date'] = 'Slutdato';
  261257$lang['Kind of date'] = 'Enhver dato';
  262258$lang['Search for words'] = 'Søg efter ord';
   
  264260$lang['Search for any term'] = 'Søg efter alle nøgleord';
  265261$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom forespørgsel. Ingen kriterier er indtastet.';
  266 $lang['Search results'] = 'Søge resulter';
  267 $lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i under-kategorier';
  268 $lang['searched words : %s'] = 'søgte ord : %s';
   262$lang['Search results'] = 'Søgeresulter';
   263$lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i underalbummer';
   264$lang['searched words : %s'] = 'søgte ord: %s';
  269265$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  270 $lang['set as album representative'] = 'set as thumbnail for kategori';
   266$lang['set as album representative'] = 'opsæt som albums miniaturebillede';
  271267$lang['Show number of comments'] = 'Vis antallet af kommentarer';
  272 $lang['Show number of hits'] = 'Vis antallet hits';
   268$lang['Show number of hits'] = 'Vis antallet af hits';
  273269$lang['slideshow'] = 'slideshow';
  274270$lang['stop the slideshow'] = 'stop slideshow';
  275 $lang['Specials'] = 'Specielle';
  276 $lang['SQL queries in'] = 'SQL forespørgsler i';
  277 $lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt uploadede fotos';
  278 $lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotos';
  279 $lang['the beginning'] = 'starten';
  280 $lang['Interface theme'] = 'Interface thema';
  281 $lang['Thumbnails'] = 'Thumbnails';
   271$lang['Specials'] = 'Særlige';
   272$lang['SQL queries in'] = 'SQL-forespørgsler i';
   273$lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt tilføjede fotoer';
   274$lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotoer';
   275$lang['the beginning'] = 'begyndelsen';
   276$lang['Interface theme'] = 'Grænsefladetema';
   277$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturebilleder';
  282278$lang['Menu'] = 'Menu';
  283279$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på din side';
   
  285281$lang['Update your rating'] = 'Opdater din bedømmelse';
  286282$lang['the username must be given'] = 'brugernavn skal angives';
  287 $lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt password';
  288 $lang['Quick search'] = 'Hurtig søg';
   283$lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt adgangskode';
   284$lang['Quick search'] = 'Hurtig søgning';
  289285$lang['Connected user: %s'] = 'Tilsluttet bruger: %s';
  290286$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
  291287$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
  292 $lang['Author: %s'] = 'Fotograf: %s';
   288$lang['Author: %s'] = 'Forfatter: %s';
  293289$lang['Comment: %s'] = 'Kommentar: %s';
  294290$lang['Comment by %s'] = 'Kommentar af %s';
  295291$lang['User: %s'] = 'Bruger: %s';
  296 $lang['Email: %s'] = 'Email: %s';
   292$lang['Email: %s'] = 'E-mail: %s';
  297293$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
  298294$lang['Registration of %s'] = 'Registrering af %s';
  299 $lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s';
  300 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forket status for gæste bruger. Kontakt webmaster.';
  301 $lang['this email address is already in use'] = 'email adressen anvendes af en anden bruger';
  302 $lang['Album results for'] = 'Kategori resultater for';
  303 $lang['Tag results for'] = 'Tag resultater for';
   295$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
   296$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forkert status på brugeren "guest", standardstatussen benyttes. Vær venlig at give webmaster besked.';
   297$lang['this email address is already in use'] = 'e-mail-adressen anvendes af en anden bruger';
   298$lang['Album results for'] = 'Albumresultater for';
   299$lang['Tag results for'] = 'Tagresultater for';
  304300$lang['from %s to %s'] = 'fra %s til %s';
  305301$lang['Play of slideshow'] = 'Afspil slideshow';
   
  307303$lang['Repeat the slideshow'] = 'Gentag slideshow';
  308304$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Gentag ikke slideshow';
  309 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshow hastighed';
  310 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshow hastighed';
   305$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshowhastighed';
   306$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshowhastighed';
  311307$lang['Submit'] = 'Send';
  312308$lang['Yes'] = 'Ja';
  313309$lang['No'] = 'Nej';
  314310$lang['%d photo']='%d foto';
  315 $lang['%d photos']='%d fotos';
  316 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto er også linked til disse tags';
  317 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotos er også linked til disse tags';
  318 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotos knyttet til dette tag';
  319 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos oprettet de sidste %d dage';
  320 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjælp';
   311$lang['%d photos'] = '%d fotoer';
   312$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto er også linket til disse tags';
   313$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotoer er også linket til disse tags';
   314$lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotoer knyttet til dette tag';
   315$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotoer tilføjet de seneste %d dage';
   316$lang['Piwigo Help'] = 'Hjælp til Piwigo';
  321317$lang['Rank'] = 'Karakter';
  322318$lang['group by letters'] = 'alfabetiske grupper';
  323319$lang['letters'] = 'bogstaver';
  324 $lang['show tag cloud'] = 'vis tag cloud';
   320$lang['show tag cloud'] = 'vis tag-sky';
  325321$lang['cloud'] = 'sky';
  326322$lang['Reset to default values'] = 'Nulstil til standard';
  327 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'slet alle filer fra dine favoritter';
  328 $lang['Sent by'] = 'Sent af';
  329 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokkeret eller ikke supporteret af din browser. Aktiver cookies for at logge på.';
   323$lang['delete all photos from your favorites'] = 'slet alle fotoer fra dine favoritter';
   324$lang['Sent by'] = 'Sendt af';
   325$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokeret eller ikke understøttet af din browser. Aktiver cookies for at logge på.';
  330326$lang['Edit a comment'] = 'Rediger en kommentar';
  331327$lang['Are you sure?'] = 'Er du sikker?';
  332328$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denne kommentar kræver godkendelse';
  333329$lang['Welcome'] = 'Velkommen';
  334 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo foto galleri!';
   330$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo-fotogalleri!';
  335331$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller gennemse dit tomme galleri';
  336332$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller deaktiver denne meddelelse, jeg klarer det selv';
  337 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, dit Piwigo foto galleri er tomt!';
  338 $lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotos';
  339 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne bruger kommentar: %s';
  340 $lang['This author modified following comment:'] = 'Denne fortograf har ændret følgende kommentar:';
  341 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne fotograf har fjernet kommentaren med id %d';
  342 $lang['html tags are not allowed in login'] = 'html tags er ikke tilladt i login';
   333$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, dit Piwigo-fotogalleri er tomt!';
   334$lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotoer';
   335$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne brugerkommentar: %s';
   336$lang['This author modified following comment:'] = 'Denne forfatter har ændret følgende kommentar:';
   337$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne forfatter har fjernet kommentaren med id %d';
   338$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html-tags er ikke tilladt i login';
  343339$lang['%d rates'] = '%d bedømmelser';
  344340$lang['Rating score'] = 'Bedømmelse';
  345 $lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller email';
  346 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Password reset er ikke tilladt for denne bruger';
  347 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Bruger "%s" har ingen email adresse, nulstilling af password er ikke muligt';
  348 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at resette passwordet til den følgende brugerkonto:';
   341$lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller e-mail';
   342$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Nulstilling af adgangskode er ikke tilladt for denne bruger';
   343$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Bruger "%s" har ingen e-mail-adresse, nulstilling af adgangskode er ikke mulig';
   344$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at nulstille adgangskoden til følgende brugerkonto:';
  349345$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Brugernavn "%s" i galleri %s';
  350 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille dit password, besøg følgende adresse:';
  351 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, ignorer denne email og der vil ikke ske noget.';
  352 $lang['Password Reset'] = 'Password Reset';
  353 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Check din email for bekræftigelses link';
   346$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille din adgangskode, skal du besøge følgende adresse:';
   347$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, så ignorer e-mailen og der vil ikke ske noget.';
   348$lang['Password Reset'] = 'Nulstil adgangskode';
   349$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Check din e-mail for bekræftelseslink';
  354350$lang['Invalid key'] = 'Forkert nøgle';
  355 $lang['The passwords do not match'] = 'Passwordet matcher ikke';
  356 $lang['Your password has been reset'] = 'Dit password er nulstillet';
   351$lang['The passwords do not match'] = 'Adgangskoderne stemmer ikke overens';
   352$lang['Your password has been reset'] = 'Din adgangskode er nulstillet';
  357353$lang['Return to home page'] = 'Retur til forsiden';
  358 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller email adresse.';
  359 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil modtage et link i din email for at danne et nyt password.';
  360 $lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller email';
  361 $lang['Change my password'] = 'Skift mit password';
  362 $lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast dit nye password herunder.';
  363 $lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF metadata';
  364 $lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
  365 $lang['Edit'] = 'Edit';
   354$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller e-mail-adresse.';
   355$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil via e-mail modtage et link til dannelse af ny adgangskode.';
   356$lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller e-mail';
   357$lang['Change my password'] = 'Skift min adgangskode';
   358$lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast din nye adgangskode herunder.';
   359$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF-metadata';
   360$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC-metadata';
   361$lang['Edit'] = 'Rediger';
  366362$lang['Hello %s,'] = 'Hej %s,';
  367 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine indstillinger med email';
  368 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, du vil snart modtage en mail med dine konto informationer. Velkommen!';
   363$lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine indstillinger pr. e-mail';
   364$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, og du vil snart modtage en e-mail med dine kontooplysninger. Velkommen!';
  369365$lang['Username modification'] = 'Ændring af brugernavn';
  370366$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Dit brugernavn er ændret til: %s';
  371 $lang['square'] = 'Kvadrat';
  372 $lang['thumb'] = 'Thumbnail';
  373 $lang['small'] = 'S-small';
  374 $lang['medium'] = 'M-medium';
  375 $lang['large'] = 'L-large';
  376 $lang['xlarge'] = 'XL-ekstra large';
  377 $lang['xxlarge'] = 'XXL-ekstra ekstra large';
   367$lang['square'] = 'Kvadratisk';
   368$lang['thumb'] = 'Miniaturebillede';
   369$lang['small'] = 'S - lille';
   370$lang['medium'] = 'M - medium';
   371$lang['large'] = 'L - stor';
   372$lang['xlarge'] = 'XL - ekstra stor';
   373$lang['xxlarge'] = 'XXL - ekstrem stor';
  378374$lang['Original'] = 'Original';
  379375$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Tak for din registrering hos %s!';
  380 $lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine login informationer';
  381 $lang['Password: %s'] = 'Password: %s';
   376$lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine loginoplysninger';
   377$lang['Password: %s'] = 'Adgangskode: %s';
  382378$lang['Username: %s'] = 'Brugernavn: %s';
  383 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du tror du har modtaget denne email ved en fejl kontakt os på %s';
   379$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du mener, du har modtaget denne e-mail ved en fejl, så kontakt os på %s';
  384380$lang['Show oldest comments first'] = 'Vis ældste kommentarer først';
  385 $lang['Show latest comments first'] = 'Vis sidste kommnetarer først';
  386 $lang['Photo sizes'] = 'Foto størrelser';
   381$lang['Show latest comments first'] = 'Vis seneste kommnetarer først';
   382$lang['Photo sizes'] = 'Fotostørrelser';
  387383$lang['View in'] = 'Vis i';
  388384$lang['Mobile'] = 'Mobil';
  389385$lang['Desktop'] = 'Desktop';
  390 $lang['2small'] = 'XXS-meget lille';
  391 $lang['xsmall'] = 'XS-ekstra lille';
  392 $lang['File name, A → Z'] = 'Fil navn, A → Z';
  393 $lang['File name, Z → A'] = 'Fil navn, Z → A';
  394 $lang['Photo title, A → Z'] = 'Foto titel, A → Z';
  395 $lang['Photo title, Z → A'] = 'Foto titel, Z → A';
   386$lang['2small'] = 'XXS - meget lille';
   387$lang['xsmall'] = 'XS - ekstra lille';
   388$lang['File name, A → Z'] = 'Filnavn, A → Z';
   389$lang['File name, Z → A'] = 'Filnavn, Z → A';
   390$lang['Photo title, A → Z'] = 'Fototitel, A → Z';
   391$lang['Photo title, Z → A'] = 'Fototitel, Z → A';
  396392$lang['Date created, new → old'] = 'Dato oprettet, ny → gammel';
  397393$lang['Date created, old → new'] = 'Dato oprettet, gammel → ny';
  398 $lang['Date posted, new → old'] = 'Dato posted, ny → gammel';
  399 $lang['Date posted, old → new'] = 'Dato posted, gammel → ny';
  400 $lang['Rating score, high → low'] = 'bedømmelse score, høj → lav';
  401 $lang['Rating score, low → high'] = 'bedømmelse score, lav → høj';
   394$lang['Date posted, new → old'] = 'Dato tilføjet, ny → gammel';
   395$lang['Date posted, old → new'] = 'Dato tilføjet, gammel → ny';
   396$lang['Rating score, high → low'] = 'bedømmelsesscore, høj → lav';
   397$lang['Rating score, low → high'] = 'bedømmelsesscore, lav → høj';
  402398$lang['Visits, high → low'] = 'Besøgende, høj → lav';
  403399$lang['Visits, low → high'] = 'Besøgende, lav → høj';
  404400$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Numerisk identifikation, 1 → 9';
  405401$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Numerisk identifikation, 9 → 1';
  406 $lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorterings orden';
   402$lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorteringsorden';
  407403
  408404$lang['%d rate'] = '%d bedømmelse';
   
  410406$lang['Forbidden'] = 'Ikke tilladt';
  411407$lang['Page not found'] = 'Siden blev ikke fundet';
  412 $lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink for kategori blev ikke fundet';
   408$lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink for album blev ikke fundet';
  413409$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo stødte på en uoprettelig fejl';
  414 $lang['Requested album does not exist'] = 'Den forespurgte kategori eksisterer ikke';
   410$lang['Requested album does not exist'] = 'Det forespurgte album eksisterer ikke';
  415411$lang['Requested tag does not exist'] = 'Den forespurgte tag eksisterer ikke';
  416412?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.