Changeset 18017


Ignore:
Timestamp:
Sep 18, 2012, 9:00:52 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped_columns] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped_black_bloc/language/da_DK/theme.lang.php

  r17902 r18017  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323$lang['(it need to be inferior than the width of columns)'] = '(skal altid være mindre end kolonnebredden)';
  24 $lang['(set 0 to disable)'] = '(angiv "0" for at deaktivere)';
   24$lang['(set 0 to disable)'] = '(skriv 0 for at deaktivere)';
  2525$lang['... starting to the position number'] = '...start til position nummer';
  26 $lang['About big thumbnails, for the albums :'] = 'Store thumbnails, for albums:';
  27 $lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Billeder i portræt-/landskabsformat (bemærk at plugin\'en automatisk håndterer thumbnails for panoramaer)';
  28 $lang['Create a big thumbnail every'] = 'Generer en stor thumbnail hver';
  29 $lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Vis store thumbnails for billeder i landskabsformat';
   26$lang['About big thumbnails, for the albums :'] = 'Store miniaturebilleder, til albummerne:';
   27$lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Billeder i portræt-/landskabsformat (bemærk at plugin\'en automatisk håndterer panoramers miniaturebilleder):';
   28$lang['Create a big thumbnail every'] = 'Dan et stort miniaturebillede hver';
   29$lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Vis store miniaturebilleder for billeder i landskabsformat';
  3030$lang['Displaying options'] = 'Indstillinger for visning';
  31 $lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Ingen maksimum højde. Bredde er som indstillet ovenfor';
   31$lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Ingen maksimal højde, og bredden er som opsat oven for';
  3232$lang['Page'] = 'Side';
  33 $lang['Stripped & Columns Theme Configuration'] = 'Stripped & Columns, ';
  34 $lang['The parent-theme Stripped need to be enabled in order to use its parameters'] = 'Master temaet Stripped skal være aktiveret for at kunne benytte indstillingerne for dette tema';
  35 $lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Brug indstillingen for bredde ovenfor som maksimum højde ';
   33$lang['Stripped & Columns Theme Configuration'] = 'Stripped & Columns, opsætningsside';
   34$lang['The parent-theme Stripped need to be enabled in order to use its parameters'] = 'Forældretemaet Stripped skal være aktiveret for at kunne benytte dets parametre';
   35$lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Brug bredde-parameteret oven for til maksimal højde';
  3636$lang['Width of columns'] = 'Bredde på kolonner';
  37 $lang['Width of thumbnails'] = 'Bredde på thumbnails';
  38 $lang['always generate big thumbnails'] = 'generer altid thumbnails';
   37$lang['Width of thumbnails'] = 'Bredde på miniaturebilleder';
   38$lang['always generate big thumbnails'] = 'dan altid store miniaturebilleder';
  3939$lang['color main'] = 'Ikke grå farve:';
  40 $lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'generer ikke store thumbnails';
  41 $lang['use the same config as above'] = 'brug samme indstillinger som ovenfor';
   40$lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'dan ikke store miniaturebilleder';
   41$lang['use the same config as above'] = 'brug samme opsætning som ovenfor';
  4242?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.