Changeset 18039


Ignore:
Timestamp:
Sep 19, 2012, 6:31:23 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r18019 r18039  
  2626$lang['%d association'] = '%d tilknytning';
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger';
  28 $lang['%d album including'] = '%d kategori inklusiv';
  29 $lang['%d albums including'] = '%d kategorier inklusiv';
  30 $lang['%d physical'] = '%d Fysisk';
   28$lang['%d album including'] = '%d album inklusiv';
   29$lang['%d albums including'] = '%d albummer inklusiv';
   30$lang['%d physical'] = ' %d fysisk';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel';
  32 $lang['%d album moved'] = '%d kategori flyttet';
  33 $lang['%d albums moved'] = ' %d kategorier flyttet';
   32$lang['%d album moved'] = '%d album flyttet';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albummer flyttet';
  3434$lang['%d group'] = '%d gruppe';
  3535$lang['%d groups'] = '%d grupper';
   
  3838$lang['%d tag'] = '%d tag';
  3939$lang['%d tags'] = '%d tags';
  40 $lang['%d user comment rejected'] = ' %d bruger kommentar afvist';
  41 $lang['%d user comments rejected'] = ' %d bruger bemærkninger avist';
  42 $lang['%d user comment validated'] = ' %d bruger kommentar valideret';
  43 $lang['%d user comments validated'] = ' %d bruger kommentarer valideret';
  44 $lang['%d user deleted'] = ' %d bruger slettet';
  45 $lang['%d users deleted'] = ' %d brugere slettet';
  46 $lang['%d user'] = ' %d bruger';
  47 $lang['%d users'] = ' %d brugere';
  48 $lang['%d waiting for validation'] = ' %d venter på validering';
   40$lang['%d user comment rejected'] = '%d brugerkommentar afvist';
   41$lang['%d user comments rejected'] = '%d brugerbemærkninger afvist';
   42$lang['%d user comment validated'] = '%d brugerkommentar godkendt';
   43$lang['%d user comments validated'] = '%d brugerkommentarer godkendt';
   44$lang['%d user deleted'] = '%d bruger slettet';
   45$lang['%d users deleted'] = '%d brugere slettet';
   46$lang['%d user'] = '%d bruger';
   47$lang['%d users'] = '%d brugere';
   48$lang['%d waiting for validation'] = '%d venter på godkendelse';
  4949$lang['Actions'] = 'Handlinger';
  5050$lang['Activate'] = 'Aktiver';
  51 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj / slette en permalink';
   51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj/slette et permalink';
  5252$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag';
  5353$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger';
  5454$lang['Add group'] = 'Tilføj gruppe';
  5555$lang['Add'] = 'Tilføj';
  56 $lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering';
  57 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier';
   56$lang['Allow user registration'] = 'Tillad brugerregistrering';
   57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underalbummer';
  5858$lang['Associated'] = 'Tilknyttet ';
  5959$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv';
  6060$lang['Caddie'] = 'Kurv';
  61 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger';
  62 $lang['Album manual order was saved'] = 'Manual orden for kategorier er blevet gemt';
   61$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albummer godkendt takket være gruppetilknytninger';
   62$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual albumrækkefølge blev gemt';
  6363$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.';
  64 $lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering';
   64$lang['Check for upgrade'] = 'Check for opgradering';
  6565$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle';
  6666$lang['Current name'] = 'Nuværende navn';
   
  7171$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere';
  7272$lang['Deletions'] = 'Sletninger';
  73 $lang['Deny selected groups'] = 'Afvis udvalgte grupper';
   73$lang['Deny selected groups'] = 'Afvis valgte grupper';
  7474$lang['Deny selected users'] = 'Afvis valgte brugere';
  7575$lang['Description'] = 'Beskrivelse';
  7676$lang['Display options'] = 'Vis muligheder';
  7777$lang['Dissociated'] = 'Tilknytning fjernet';
  78 $lang['Does not represent'] = 'Er ikke miniaturebillede for';
   78$lang['Does not represent'] = 'er ikke miniaturebillede for';
  7979$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags';
  8080$lang['Edit tags'] = 'Rediger tags';
  81 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send email til admins, når en ny bruger registrerer sig';
  82 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send email til admins når en gyldig kommentar er opført';
  83 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send email til admins, når en kommentar kræver validering';
   81$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send e-mail til admins når en ny bruger registrerer sig';
   82$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send e-mail til admins når en gyldig kommentar er gemt';
   83$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send e-mail til admins når en kommentar kræver godkendelse';
  8484$lang['Environment'] = 'Miljø';
  85 $lang['Form'] = 'Form';
  86 $lang['Gallery title'] = 'Gallery titel';
   85$lang['Form'] = 'Formular';
   86$lang['Gallery title'] = 'Gallerititel';
  8787$lang['Grant selected groups'] = 'Tildel valgte grupper';
  8888$lang['Grant selected users'] = 'Tildel valgte brugere';
  89 $lang['Group name'] = 'Gruppe navn';
   89$lang['Group name'] = 'Gruppenavn';
  9090$lang['Groups'] = 'Grupper';
  9191$lang['Guests'] = 'Gæster';
  9292$lang['History'] = 'Historie';
  93 $lang['Informations'] = 'Informationer';
   93$lang['Informations'] = 'Information';
  9494$lang['Install'] = 'Installer';
  95 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori';
  96 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier';
  97 $lang['Linked albums'] = 'Linkede kategorier';
   95$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotoer i album til et nyt album';
   96$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotoer i album til nogle eksisterende albummer';
   97$lang['Linked albums'] = 'Linkede albummer';
  9898$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri';
  9999$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse';
  100 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for kategori';
  101 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \'';
  102 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \'';
   100$lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumrettigheder';
   101$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer rettigheder for gruppen "%s"';
   102$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer rettigheder for brugeren "%s"';
  103103$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags';
  104104$lang['Members'] = 'Medlemmer';
  105105$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synkroniseret fra fil';
  106 $lang['Move albums'] = 'Flyt kategorier';
   106$lang['Move albums'] = 'Flyt albummer';
  107107$lang['Move'] = 'Flyt';
  108108$lang['Name'] = 'Navn';
  109109$lang['New name'] = 'Nyt navn';
  110 $lang['New parent album'] = 'Ny kategori';
   110$lang['New parent album'] = 'Nyt overordnet album';
  111111$lang['New tag'] = 'Nyt tag';
  112 $lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side';
  113 $lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer';
   112$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr. side';
   113$lang['Number of rates'] = 'Antal bedømmelser';
  114114$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antal miniaturebilleder der skal dannes';
  115 $lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført';
  116 $lang['Operating system'] = 'Operativsystem';
  117 $lang['Options'] = 'Muligheder';
  118 $lang['Other private albums'] = 'Andre private kategorier';
  119 $lang['Page banner'] = 'Side banner';
  120 $lang['Parent album'] = 'Overordnet Kategori';
   115$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private albummer er opført';
   116$lang['Operating system'] = 'Styresystem';
   117$lang['Options'] = 'Valgmuligheder';
   118$lang['Other private albums'] = 'Andre private albummer';
   119$lang['Page banner'] = 'Sidebanner';
   120$lang['Parent album'] = 'Overordnet album';
  121121$lang['Path'] = 'Sti';
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  123 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af kategori %s. Slet det fra permalinks historie første';
   123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie';
  124124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
  125 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af kategori %s';
  126 $lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie';
   125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s';
   126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie';
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
  128 $lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse';
  129 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en gruppe';
  130 $lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet';
  131 $lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret';
   128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet';
   129$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Rettigheder tildelt takket være en gruppe';
   130$lang['Permission granted'] = 'Rettigheder tildelt';
   131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret';
  132132$lang['Plugins'] = 'Plugins';
  133133$lang['Position'] = 'Position';
   
  145145$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge';
  146146$lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie';
  147 $lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én kategori';
   147$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album';
  148148$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede';
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger';
   
  152152$lang['Status'] = 'Status';
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  154 $lang['Storage album'] = 'Kategori for opbevaring ';
   154$lang['Storage album'] = 'Opbevaringsalbum';
  155155$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser';
  156156$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
   
  166166$lang['Validation']  =  'Bekræftelse';
  167167$lang['Version']  =  'Version';
  168 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel kategori som skal flyttes';
  169 $lang['Virtual album name'] = 'Virtuel kategori navn';
   168$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelt album som skal flyttes';
   169$lang['Virtual album name'] = 'Virtuelt albums navn';
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes';
  171171$lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
  172172$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto';
  173 $lang['You cannot move an album in its own sub album']  =  'Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori';
   173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album i dets eget underalbum';
  174174$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
  175175$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
  176 $lang['Associate to album'] = 'tilknyt til kategori';
   176$lang['Associate to album'] = 'Knyt til album';
  177177$lang['associate to group'] = 'tilknyt til gruppe';
  178178$lang['Authorized']  =  'Autoriseret';
  179 $lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj en virtuel kategori';
  180 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier';
  181 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på en kategori, kan ikke ikke være tomt';
  182 $lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier';
  183 $lang['Private'] = 'Privat Kategori';
   179$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj et virtuelt album';
   180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoriser brugere til at føje kommentarer til udvalgte albummer';
   181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn kan ikke ikke være tomt';
   182$lang['Lock albums'] = 'Lås albummer';
   183$lang['Private'] = 'Privat';
  184184$lang['Public'] = 'Offentlig';
  185185$lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt miniaturebillede til album';
  186186$lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat';
  187 $lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier';
  188 $lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet';
  189 $lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet';
   187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrer autorisationer for udvalgte albummer';
   188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album tilføjet';
   189$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelt album slettet';
  190190$lang['Access type'] = 'Adgangstype';
  191 $lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen';
  192 $lang['Default display'] = 'Standard visning';
   191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen';
   192$lang['Default display'] = 'Standardvisning';
  193193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri URL er ikke gyldigt.';
  194194$lang['Main'] = 'Hoved';
  195195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
  196 $lang['Configuration']  =  'Konfiguration';
   196$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
  197197$lang['confirm'] = 'Bekræft';
  198198$lang['Date']  =  'Dato';
  199 $lang['delete album'] = 'slet kategori';
  200 $lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til kategori';
   199$lang['delete album'] = 'slet album';
   200$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til album';
  201201$lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe';
  202 $lang['Album updated successfully'] = 'Kategori opdateret.';
   202$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdateret';
  203203$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
  204 $lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til';
   204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til';
  205205$lang['File'] = 'Fil';
  206206$lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s';
   
  212212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. ';
  213213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.';
  214 $lang['High definition']  =  'High definition';
  215 $lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori';
   214$lang['High definition'] = 'Højopløselig';
   215$lang['jump to album'] = 'hop til album';
  216216$lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet';
  217217$lang['leave'] = 'Bevar';
  218218$lang['Lock'] = 'Lås';
  219219$lang['Locked'] = 'Låst';
  220 $lang['manage album photos'] = 'Administrer fotos for kategori';
  221 $lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier';
   220$lang['manage album photos'] = 'administrer fotoer i album';
   221$lang['manage sub-albums'] = 'administrer underalbummer';
  222222$lang['Manage'] = 'Administrer';
  223 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']  =  'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  224 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']  =  'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Udførelsestid er udløbet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Udførelsestid er overskredet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  225225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
  226226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.';
  227227$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?';
  228 $lang['Last send']  =  'Sidste sendt';
   228$lang['Last send'] = 'Senest afsendt';
  229229$lang['email']  =  'Email';
  230230$lang['User']  =  'Bruger';
   
  232232$lang['Go to']  =  'Gå til';
  233233$lang['Hello']  =  'Hej';
  234 $lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet';
   234$lang['New photos were added'] = 'Nye fotoer er tilføjet';
  235235$lang['on'] = 'på';
  236236$lang['between'] = 'mellem';
   
  243243$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.';
  244244$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.';
  245 $lang[', click on']  =  ', Klik på';
   245$lang[', click on'] = ', klik på';
  246246$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde';
  247247$lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges';
  248248$lang['Notification'] = 'Meddelelse';
  249 $lang['Error when sending email to %s [%s].']  =  'Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s].';
  250 $lang['Mail sent to %s [%s].']  =  'Mail sendt til% s [% s].';
  251 $lang['%d mail was sent.']  =  ' %d mail er blevet sendt.';
  252 $lang['%d mails were sent.']  =  ' %d mails er blevet sendt.';
  253 $lang['%d mail was not sent.']  =  ' %d mail er ikke blevet sendt.';
  254 $lang['%d mails were not sent.']  =  ' %d mails ikke er blevet sendt.';
  255 $lang['No mail to send.']  =  'Ingen mails.';
   249$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail til %s [%s].';
   250$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail sendt til %s [%s].';
   251$lang['%d mail was sent.'] = '%d mail er blevet sendt.';
   252$lang['%d mails were sent.'] = '%d mails er blevet sendt.';
   253$lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail er ikke blevet sendt.';
   254$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mails ikke er blevet sendt.';
   255$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mails skal sendes.';
  256256$lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.';
  257257$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.';
  258258$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.';
  259 $lang['No user to send notifications by mail.']  =  'Ingen bruger skal anmeldes via mail.';
  260 $lang['New photos added']  =  'Nye elementer tilføjet';
   259$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen bruger skal have besked via mail.';
   260$lang['New photos added'] = 'Nye fotoer tilføjet';
  261261$lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail';
  262262$lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail';
  263263$lang['Parameter'] = 'Indstillinger';
  264 $lang['Operation in progress']  = 'Behandling i gang';
   264$lang['Operation in progress'] = 'Behandling i gang';
  265265$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling';
  266 $lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold';
   266$lang['Complementary mail content'] = 'Supplerende mails indhold';
  267267$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold';
  268268$lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som';
   
  276276$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere';
  277277$lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte';
  278 $lang['%d parameter was updated.']  =  ' %d parameter opdateret.';
  279 $lang['%d parameters were updated.']  =  ' %d parametre opdateret.';
  280 $lang['%d user was not updated.']  =  ' %d bruger ikke opdateret.';
  281 $lang['%d users were not updated.']  =  ' %d brugere ikke opdateret.';
   278$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter opdateret.';
   279$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre opdateret.';
   280$lang['%d user was not updated.'] = '%d bruger ikke opdateret.';
   281$lang['%d users were not updated.'] = '%d brugere ikke opdateret.';
  282282$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.';
  283283$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.';
  284 $lang['%d user was updated.']  =  ' %d bruger opdateret.';
  285 $lang['%d users were updated.']  =  ' %d brugere opdateret.';
   284$lang['%d user was updated.'] = '%d bruger opdateret.';
   285$lang['%d users were updated.'] = '%d brugere opdateret.';
  286286$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.';
  287287$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.';
   
  289289$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere';
  290290$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format';
  291 $lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer';
  292 $lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML for½mat';
   291$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotoer grupperet efter datoer';
   292$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML-format';
  293293$lang['no write access'] = 'ingen skrive adgang';
  294 $lang['Permissions']  =  'Tilladelser';
   294$lang['Permissions'] = 'Rettigheder';
  295295$lang['private'] = 'Privat';
  296296$lang['public'] = 'offentlig';
   
  318318$lang['status'] = 'status';
  319319$lang['Directory']  =  'Mappe';
  320 $lang['sub-albums']  =  'Sub-kategorier';
   320$lang['sub-albums'] = 'underalbummer';
  321321$lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata';
  322322$lang['target'] = 'mål';
  323323$lang['Thumbnail'] = 'Miniaturebillede';
  324324$lang['Title']  =  'Tittel';
  325 $lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste';
   325$lang['Album list management'] = 'Håndtering af albumliste';
  326326$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration';
  327 $lang['Edit album'] = 'Rediger kategori';
  328 $lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning';
   327$lang['Edit album'] = 'Rediger album';
   328$lang['Group management'] = 'Grupperadministration';
  329329$lang['User list'] = 'Bruger liste';
  330 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information';
  331 $lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer';
   330$lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotoinformation';
   331$lang['Database synchronization with files'] = 'Databasesynkronisering med filer';
  332332$lang['all'] = 'alle';
  333333$lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end';
  334334$lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end';
  335335$lang['for the file format'] = 'For filformatet';
  336 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Picture utilgængelig eller ikke understøttet format';
   336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto utilgængeligt eller ikke-understøttet format';
  337337$lang['GD version'] = 'GD version';
  338 $lang['General statistics'] = 'General statistikker';
   338$lang['General statistics'] = 'Generelle statistikker';
  339339$lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid';
  340340$lang['number of miniaturized photos'] = 'Antal dannede miniaturebilleder';
   
  344344$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
  345345$lang['unset'] = 'unset';
  346 $lang['Update albums informations'] = 'Opdater informationer for kategorier';
   346$lang['Update albums informations'] = 'Opdater albumoplysninger';
  347347$lang['Update photos information'] = 'Opdater billed informationer';
  348348$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
  349 $lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til én eksisterende kategorier';
   349$lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til enkelte eksisterende albummer';
  350350$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed';
  351 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)';
   351$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotoer, slettede albummer og fotoer)';
  352352$lang['Error list']  =  'Liste over fejl';
  353 $lang['Errors caption'] = 'Fejl beskrivelser';
   353$lang['Errors caption'] = 'Fejlforklaringer';
  354354$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information';
  355 $lang['File/directory read error'] = 'Fil/mappe læse fejl';
   355$lang['File/directory read error'] = 'Læsefejl ved fil/mappe';
  356356$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
  357 $lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier slettet i databasen';
  358 $lang['photos deleted from the database'] = 'fotos slettet i databasen';
   357$lang['albums deleted in the database'] = 'albummer slettet i databasen';
   358$lang['photos deleted from the database'] = 'fotoer slettet i databasen';
  359359$lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
  360360$lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
  361361$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering';
  362 $lang['albums added in the database'] = 'kategorier tilføjet i databasen';
  363 $lang['photos added in the database'] = 'fotos tilføjet i databasen';
  364 $lang['photos updated in the database'] = 'fotos opdateret i databasen';
   362$lang['albums added in the database'] = 'albummer føjet til databasen';
   363$lang['photos added in the database'] = 'fotoer føjet til databasen';
   364$lang['photos updated in the database'] = 'fotoer opdateret i databasen';
  365365$lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper';
  366366$lang['added']  =  'Tilføjet';
  367367$lang['deleted'] = 'slettet';
  368 $lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater';
   368$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat af metadatasynkronisering';
  369369$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'udfør kun en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
  370370$lang['Simulation']  =  'Simulation';
   
  385385$lang['user_status_normal']  =  'Bruger';
  386386$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster';
  387 $lang['Virtual album'] = 'Virtuel kategori ';
   387$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album';
  388388$lang['Waiting']  =  'Venter';
  389389$lang['default'] = 'standard';
   
  399399$lang['Element']  =  'Element';
  400400$lang['Section']  =  'Afsnit';
  401 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'email sendt til gruppen "%s"';
   401$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informationsmail sendt til gruppen "%s"';
  402402$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer';
  403403$lang['Group']  =  'Gruppe';
  404 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg kategori %s';
   404$lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg album %s';
  405405$lang['Hello,']  =  'Hej,';
  406406$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
  407 $lang['Discover album:'] = 'Gennemse kategori:';
  408 $lang['Mail content']  =  'Mail indhold';
   407$lang['Discover album:'] = 'Gennemse album:';
   408$lang['Mail content'] = 'Mailindhold';
  409409$lang['none'] = 'ingen';
  410410$lang['high']  =  'Høj';
  411411$lang['other'] = 'andre';
  412 $lang['Element type']  =  'Element type';
  413 $lang['Image id']  =  'Billede id';
   412$lang['Element type'] = 'Elementtype';
   413$lang['Image id'] = 'Billedeid';
  414414$lang['Summary'] = 'Opsummering';
  415 $lang['%d line filtered'] = ' %d linie filtreret';
  416 $lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret';
  417 $lang['%d guest']  =  ' %d gæst';
  418 $lang['%d guests']  =  ' %d gæster';
   415$lang['%d line filtered'] = '%d linje filtreret';
   416$lang['%d lines filtered'] = '%d linjer filtreret';
   417$lang['%d guest'] = '%d gæst';
   418$lang['%d guests'] = '%d gæster';
  419419$lang['Hour']  =  'Time';
  420420$lang['guest']  =  'Gæst';
   
  428428$lang['Correction']  =  'Korrektion';
  429429$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion';
  430 $lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt';
   430$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatisk korrektion ikke mulig';
  431431$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes';
  432432$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektion anvendt med fejl';
   
  437437$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = ' %d afvigelse er ikke blevet korrigeret.';
  438438$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = ' %d afvigelser har ikke været korrigeret.';
  439 $lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information';
   439$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for flere oplysninger';
  440440$lang['the forum'] = 'forummet';
  441441$lang['the wiki']  =  'Wiki';
  442442$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet';
  443 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']  =  '%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil';
  444 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hoved "gæst" bruger eksisterer ikke';
  445 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Hoved "gæst" user status er forkert';
   443$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s skal være sat til false i din local/config/config.inc.php-fil';
   444$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Den primære "guest"-bruger findes ikke';
   445$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Den primære "guest"-brugers status er forkert';
  446446$lang['Default user does not exist'] = 'Standardbruger findes ikke';
  447 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hoved "webmaster" bruger eksisterer ikke';
  448 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Hoved "webmaster" user status er forkert';
   447$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Den primære "webmaster"-bruger findes ikke';
   448$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Den primære "webmaster"-brugers status er forkert';
  449449$lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
  450450$lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status ';
  451451$lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv';
  452 $lang['No display']  =  'Ingen display';
   452$lang['No display'] = 'Intet display';
  453453$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning';
  454 $lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display';
  455 $lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere';
  456 $lang['Minimum privacy level']  =  'Minimum privatliv niveau';
   454$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox-visning';
   455$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mailadresse er obligatorisk for alle brugere';
   456$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalt privatlivniveau';
  457457$lang['Privacy level'] = 'Fortroligheds niveau';
  458 $lang['Level 0']  =  'Fri adgang';
   458$lang['Level 0'] = '---';
  459459$lang['Level 1']  =  'Kontakter';
  460460$lang['Level 2']  =  'Venner';
   
  475475$lang['Plugin list']  =  'Plugins liste';
  476476$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer';
  477 $lang['Other plugins']  =  'Andre plugins tilgængelig';
  478 $lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer';
  479 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?';
  480 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på du vil installere denne plugin?';
  481 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.';
   477$lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige';
   478$lang['Last revisions'] = 'Seneste revideringer';
   479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?';
   480$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne plugin?';
   481$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.';
  482482$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret';
  483483$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
  484484$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
  485 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke hentes.';
   485$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke downloades.';
  486486$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.';
  487 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.';
   487$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under filens (%s) udpakning.';
  488488$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Check "plugins" mappe og under-mappe tilladelser (CHMOD).';
  489 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke muligt.';
   489$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke mulig.';
  490490$lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner';
  491491$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
   
  504504$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system til at drage fuld fordel af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke';
  505505$lang['Deleted on'] = 'Slettet den';
  506 $lang['Last hit']  =  'Sidste hit';
  507 $lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler';
   506$lang['Last hit'] = 'Seneste hit';
   507$lang['GD library is missing'] = 'GD-biblioteket mangler';
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner';
  509509$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner';
  510510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe';
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)';
  512 $lang['Original templates']  =  'Original templates';
  513 $lang['Optional URL keyword']  =  'Valgfrit URL keyword';
   512$lang['Original templates'] = 'Original skabelon';
   513$lang['Optional URL keyword'] = 'Valgfrit URL-nøgleord';
  514514$lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.';
  515 $lang['All optimizations have been successfully completed.']  =  'Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes.';
   515$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimeringer er afsluttet med succes.';
  516516$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.';
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger';
  518518$lang['nothing'] = 'intet';
  519519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer karakterer for fotos';
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotokarakterer';
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer';
  522 $lang['No photo in this album'] = 'Ingen element i denne kategori';
  523 $lang['Images manual order was saved'] = 'Billeder manual rækkefølge gemt';
   522$lang['No photo in this album'] = 'Intet foto i dette album';
   523$lang['Images manual order was saved'] = 'Manuel billedrækkefølge gemt';
  524524$lang['ranks'] = 'karakterer';
  525525$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere';
  526526$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering';
  527527$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
  528 $lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder';
  529 $lang['%d photo was deleted'] = ' %d billed slettet';
  530 $lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet';
   528$lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotoer';
   529$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto slettet';
   530$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotoer slettet';
  531531$lang['Downloads']  =  'Downloads';
  532532$lang['Released on']  =  'Frigivet på';
  533 $lang['Number of downloads']  =  'Antal af downloads';
   533$lang['Number of downloads'] = 'Antal downloads';
  534534$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Nyhedsbrev';
  535 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo projektet og abonner på Piwigo nyhedsbrev. Du vil modtage e-mails, når en nye udgivelser er tilgængelige (undertiden også om bug fix, som det er vigtigt at installere), og når der sker større aktiviteter i forbindelse med projektet. Du vil normal kun modtage få emails om året. ';
   535$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet og abonner på Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden også om fejlrettelser, som er vigtige at kende til og opdatere), og når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året. ';
  536536$lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s';
  537537$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter';
  538538$lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt';
  539539$lang['Hide']  =  'Skjul';
  540 $lang['Password is missing. Please enter the password.']  =  'Kodeordet er savnet. Indtast venligst password.';
  541 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']  =  'Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
  542 $lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer';
  543 $lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer';
  544 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er modificeret';
  545 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er slettet';
   540$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Adgangskoden mangler. Indtast adgangskoden.';
   541$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Adgangskodebekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
   542$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Tillad at brugere redigerer deres egne kommentarer';
   543$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Tillad at brugere sletter deres egne kommentarer';
   544$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send e-mail til administratorer når en kommentar ændres';
   545$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send e-mail til administratorer, når en kommentar er slettet';
  546546$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Det eksisterende permalink kan ikke slettes!';
  547547$lang['Hit']  =  'Hit';
  548548$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
  549 $lang['Photos']  =  'Billeder';
   549$lang['Photos'] = 'Fotoer';
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer';
  551 $lang['Instructions to use Piwigo']  =  'Vejledning til brug Piwigo';
   551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo';
  552552$lang['Installed Themes']  =  'Installerede temaer';
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema';
   
  556556$lang['unknown']  =  'Ukendt';
  557557$lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder ';
  558 $lang['Drop into album'] = 'Vælg en kategori ';
  559 $lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks';
   558$lang['Drop into album'] = 'Vælg et album';
   559$lang['+ Add an upload box'] = '+ Tilføj en uploadboks';
  560560$lang['Upload']  =  'Upload';
  561 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation';
  562 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  563 $lang['existing album'] = 'Eksisterende kategori ';
  564 $lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori ';
  565 $lang['Album name']  =  'Kategori navn ';
  566 $lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
  567 $lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos ';
  568 $lang['%d photos uploaded'] = ' %d billeder uploaded';
   561$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation';
   562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Giv skriveadgang (chmod 777) til mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation';
   563$lang['existing album'] = 'eksisterende album';
   564$lang['create a new album'] = 'Opret et nyt album';
   565$lang['Album name'] = 'Albumnavn ';
   566$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albummet \'%s\' er blevet tilføjet ';
   567$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotoer ';
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoer uploaded';
  569569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"';
  570 $lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder ';
  571 $lang['Manage this set of %d photos']  =  'Administrer dette sæt af %d billeder ';
   570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotoer';
   571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotoer';
  572572$lang['Select files']  =  'Vælg filer';
  573573$lang['Everybody']  =  'Alle';
   
  582582$lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer';
  584 $lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
  585 $lang['Administration Home'] = 'Administration hjem ';
   584$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Tilføj skriveadgang til mappen "%s"';
   585$lang['Administration Home'] = 'Administrationsforside';
  586586$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul';
  587587$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema';
  588588$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe findes ikke ';
  589589$lang['Download,'] = 'Download,';
  590 $lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization ';
  591 $lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum ';
   590$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + synkronisering';
   591$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Få support i Piwigos forum ';
  592592$lang['Help Me']  =  'Hjælp mig';
  593 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']  =  'Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s ';
  594 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']  =  'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s ';
   593$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Dette tema kunne ikke aktiveres, da det overordnede tema mangler: %s ';
   594$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: %s';
  595595$lang['Inactive Themes']  =  'Inaktive temaer';
  596596$lang['Install on your computer,']  =  'Installer på din computer,';
  597 $lang['Make this theme available to users']  =  'Gør dette tema til rådighed for brugerne';
  598 $lang['Page end']  =  'Side slut ';
   597$lang['Make this theme available to users'] = 'Gør dette tema tilgængeligt for brugerne';
   598$lang['Page end'] = 'Sideslut ';
  599599$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader ';
  600600$lang['Operation in progress']  =  'Behandler';
   
  606606$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet';
  607607$lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside';
  608 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.']     = 'PLoader står for <em> Piwigo Uploader </em>. Fra din computer, forbereder pLoader dine fotos og overføre dem til din Piwigo fotogalleri.';
  609 $lang['Guest Settings']  =  'Gæste indstillinger ';
   608$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotoer og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.';
   609$lang['Guest Settings'] = 'Gæsteindstillinger ';
  610610$lang['Main Page']  =  'Forside';
  611 $lang['Photo Page']  =  'Foto side ';
  612 $lang['Activate Navigation Bar']  =  'Aktiver navigation bar';
   611$lang['Photo Page'] = 'Fotoside ';
   612$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiver navigationsbjælke';
  613613$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder';
  614 $lang['Activate icon "%s"']  =  'Aktiver ikonet \'%s\'';
  615 $lang['Photo Properties']  =  'Foto egenskaber';
   614$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\'';
   615$lang['Photo Properties'] = 'Fotoegenskaber';
  616616$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning';
  617617$lang['Languages']  =  'Sprog';
  618 $lang['Installed Languages']  =  'Installeret sprog';
   618$lang['Installed Languages'] = 'Installerede sprog';
  619619$lang['Add New Language']  =  'Tilføj nyt sprog ';
  620 $lang['Language has been successfully installed']  =  'Sprog er blevet installeret';
   620$lang['Language has been successfully installed'] = 'Sproget er installeret';
  621621$lang['Select:']  =  'Vælg:';
  622622$lang['None']  =  'Ingen';
  623623$lang['Invert']  =  'Vend';
  624 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema';
   624$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette tema, du skal have mindst ét tema';
  625625$lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig';
  626626$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema';
  627 $lang['Allow rating']  =  'Tillad rating';
   627$lang['Allow rating'] = 'Tillad bedømmelse';
  628628$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar';
  629629$lang['Active Plugins'] = 'Aktive plugins ';
  630630$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins ';
  631 $lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins';
   631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins';
  632632$lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins ';
  633633$lang['By %s']  =  'Ved %s';
  634634$lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted ';
  635 $lang['By rank'] = 'Efter karakter';
   635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse';
  636636$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge';
  637637$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?';
   
  639639$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog';
  640640$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbyd dette sprog til brugere';
  641 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som default.';
  642 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal mindst have et sprog.';
   641$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som standard.';
   642$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal have mindst ét sprog.';
  643643$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog';
  644 $lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængelig for brugere';
   644$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængeligt for brugerne';
  645645$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som standard sprog for ikke registrerede og nye brugere';
  646 $lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotos';
   646$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotoer';
  647647$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet';
  648 $lang['Miscellaneous'] = 'Forskellig';
   648$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt';
  649649$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
  650650$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.';
  651651$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.';
  652652$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.';
  653 $lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj en anden gruppe fotos';
  654 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Bestilling på menubars er opdateret.';
   653$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotoer mere';
   654$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rækkefølge af menubjælker er opdateret.';
  655655$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte';
  656656$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer';
  657657$lang['Menu Management'] = 'Menu';
  658658$lang['new'] = 'ny';
  659 $lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev oploadet';
  660 $lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen foto I det nuværende sæt.';
  661 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotos valgt, %d fotos i nuværende sæt';
  662 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotos valgt, ingen mulige handlinger.';
   659$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev uploadet';
   660$lang['No photo in the current set.'] = 'Intet foto i det nuværende sæt.';
   661$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotoer valgt, %d fotoer i nuværende sæt';
   662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotoer valgt, ingen mulige handlinger.';
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater';
  664664$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto';
   
  678678$lang['Learn more'] = 'Lær mere';
  679679$lang['Rate'] = 'Bedøm';
  680 $lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig karakter';
   680$lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
  681681$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.';
  682 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vist fejl log</a>.';
   682$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek filrettigheder i din Piwigo-installation.<br><a href="%s">Klik her for at se fejlloggen</a>.';
  683683$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren';
  684 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)';
   684$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Medtag historiske data (Advarsel: Hukommelsesbegrænsning på serveren kan blive overskredet)';
  685685$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at slette databasen.';
  686686$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.';
  687687$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s';
  688688$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed';
  689 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt';
   689$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotoer udvalgt';
  690690$lang['Action'] = 'Handling';
  691 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af kategories og billeder';
  692 $lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie';
   691$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver ikonen "ny" ved siden af albummer og billeder';
   692$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterium';
  693693$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter';
  694 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotos i kategori er tilknyttet følgende kategorier: %s';
  695 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Kategoerier er automatisk sorteret';
  696 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er valgt';
   694$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotoer i albumt er knyttet til følgende albummer: %s';
   695$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albummer er automatisk sorteret';
   696$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotoer er valgt';
  697697$lang['Apply action'] = 'Godkend handling';
  698698$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge';
   
  700700$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling';
  701701$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle';
  702 $lang['Default photos order'] = 'Standard sorteringsrækkefølge for fotos';
   702$lang['Default photos order'] = 'Standardsorteringsrækkefølge for fotoer';
  703703$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags';
  704704$lang['delete photo'] = 'slet foto';
  705705$lang['Duplicates'] = 'Dubletter';
  706 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" :%s';
  707 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug';
   706$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i filen "%s": %s';
   707$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif-udvidelsen er ikke tilgængelig, admin bør deaktivere anvendelse af exif';
  708708$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk';
  709 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet';
  710 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling';
  711 $lang['include child albums'] = 'inkluder nedarvede kategorier';
  712 $lang['Last import'] = 'Sidste import';
   709$lang['File upload stopped by extension'] = 'Filupload er stoppet';
   710$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini-fil, er upload_max_filesize (%sB) større end post_max_size (%sB), du bør ændre denne indstilling';
   711$lang['include child albums'] = 'medtag underalbummer';
   712$lang['Last import'] = 'Seneste import';
  713713$lang['manual order'] = 'manual rækkefølge';
  714714$lang['Missing a temporary folder'] = 'Mangler midlertidig mappe';
  715 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags slettet';
   715$lang['Orphan tags deleted'] = 'Forældreløse tags slettet';
  716716$lang['Restore'] = 'Genopret';
  717717$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!';
   
  719719$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv';
  720720$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.';
  721 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet';
  722 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos er blevet gendannet';
  723 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(denne tag vil blive slettet)';
   721$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotoer kan ikke gendannes';
   722$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotoer er gendannet';
   723$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dette tag vil blive slettet)';
  724724$lang['... or '] = '... eller ';
  725725$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer';
  726 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdateret.';
   726$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdaterede.';
  727727$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.';
  728728$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.';
  729729$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle temaer er opdaterede.';
  730 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.';
  731 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).';
  732 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.';
   730$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte filtyper: %s.';
   731$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentlig maksimal opløsning: %dM pixels (der er %dx%d pixels).';
   732$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit foto.';
  733733$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning';
  734734$lang['Create'] = 'Dan';
  735735$lang['Crop'] = 'Beskær';
  736 $lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge';
   736$lang['Default comments order'] = 'Standardkommentarrækkefølge';
  737737$lang['display'] = 'vis';
  738 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel';
  739 $lang['Dump Database'] = 'Dump Database';
   738$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel?';
   739$lang['Dump Database'] = 'Dump database';
  740740$lang['ERROR'] = 'FEJL';
  741 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.';
  742 $lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering';
  743 $lang['Follow Orientation'] = 'Følg orientering';
   741$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DENNE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.';
   742$lang['Extensions Update'] = 'Opdaterer udvidelser';
   743$lang['Follow Orientation'] = 'Følg retning';
  744744$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende plugins er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:';
  745 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke compatible med den nye version af Piwigo:';
   745$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:';
  746746$lang['Height'] = 'Højde';
  747747$lang['hide details'] = 'skjul detaljer';
  748 $lang['Graphics Library'] = 'Grafisk Bibiliotejk';
   748$lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library';
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel';
  750 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig og hvis wesitet er større end mulighederne for resize, Piwioi vil flytte det som HD og lave en nedskaleret website foto af det.';
  751 $lang['Ignore All'] = 'Ignorer Alt';
   750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret foto i webstørrelse af det.';
   751$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt';
  752752$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne opdatering';
  753 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelsen';
  754 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximum fil størrelse: %sB.';
   753$lang['Manage Permissions'] = 'Administrer rettigheder';
   754$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.';
  755755$lang['Merge selected tags'] = 'Flet udvalgte tags';
  756 $lang['Merge tags'] = 'Sammenlæg tags';
  757 $lang['New Version'] = 'Ny Version';
  758 $lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt nogen destinations tag';
  759 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede Plugins';
   756$lang['Merge tags'] = 'Flet tags';
   757$lang['New Version'] = 'Ny version';
   758$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt et måltag';
   759$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede plugins';
  760760$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';
  761 $lang['Photo name'] = 'Foto navn';
  762 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto igang...';
   761$lang['Photo name'] = 'Fotonavn';
   762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto i gang...';
  763763$lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo';
  764764$lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';
  765765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';
  766 $lang['Select an album'] = 'Vælg en kategori';
   766$lang['Select an album'] = 'Vælg et album';
  767767$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning';
  768768$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';
   
  786786$lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side';
  787787$lang['Width'] = 'Bredde';
  788 $lang['With no album'] = 'Uden kategori';
   788$lang['With no album'] = 'Uden album';
  789789$lang['With no tag'] = 'Uden tag';
  790 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual kategori';
   790$lang['With no virtual album'] = 'Uden virtuelle albummer';
  791791$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.';
  792792$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash uploader. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.';
   
  794794$lang['Zoom'] = 'Zoom';
  795795$lang['Resize after upload'] = 'Resize efter upload';
  796 $lang['Original Size'] = 'Original Størrelse';
  797 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synlig for administratorer';
   796$lang['Original Size'] = 'Original størrelse';
   797$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synligt for administratorer';
  798798$lang['Unlock gallery'] = 'Lås galleri op';
  799799$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleri er låst op';
   
  805805$lang['registered users'] = 'registerede brugere';
  806806$lang['administrators'] = 'administratorer';
  807 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet den %s.';
  808 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.';
  809 $lang['This album contains no photo.'] = 'Denne kategori indeholder ingen fotos.';
   807$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet den %s.';
   808$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet mellem %s og %s.';
   809$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotoer.';
  810810
  811 $lang['Move to album'] = 'Flyt til kategori';
   811$lang['Move to album'] = 'Flyt til album';
  812812$lang['The whole page'] = 'Hele siden';
  813813$lang['The whole set'] = 'Hele sættet';
   
  822822$lang['Cancel'] = 'Fortryd';
  823823$lang['Delete multiple size images'] = 'Slet billeder i flere størrelser';
  824 $lang['Generate multiple size images'] = 'Generer billeder i flere størrelser';
   824$lang['Generate multiple size images'] = 'Dan billeder i flere størrelser';
  825825$lang['Groups and users'] = 'Grupper og brugere';
  826826$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprog der skal opdateres';
  827827$lang['Opacity'] = 'Gennemsigtighed';
  828 $lang['Permission granted for users'] = 'Adgang tildelt brugere';
  829 $lang['Permission management'] = 'Adgangsstyring';
   828$lang['Permission granted for users'] = 'Rettigheder tildelt brugerne';
   829$lang['Permission management'] = 'Rettighedsstyring';
  830830$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo udgivet plugin for Lightroom';
  831831$lang['Select a file'] = 'Vælg en fil';
   
  839839$lang['Y Position'] = 'Y position';
  840840$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke';
  841 $lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se denne kategori';
   841$lang['any visitor can see this album'] = 'alle besøgende kan se dette album';
  842842$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne';
  843843$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne';
   
  856856$lang['apply automatic sort order'] = 'aktiver automatisk sorteringsrækkefølge';
  857857$lang['cancel manual order'] = 'fortryd manuel rækkefølge';
  858 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et gratis avanceret program for organisering af digitale fotos for Linux, Windows, og MacOSX.';
  859 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet for fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotos.';
  860 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette kategorier og uploade billeder til galleriet.  ';
  861 $lang['Applications'] = 'Plugins';
   858$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotoer til Linux, Windows og Mac OS X.';
   859$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotoer.';
   860$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.';
   861$lang['Applications'] = 'Applikationer';
  862862$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den';
  863863$lang['Available versions for'] = 'Tilgængelige versioner for';
   
  865865$lang['Web Form'] = 'Web formular';
  866866$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d forældreløse tags: %s';
  867 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige tiladelser for at se denne kategori';
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige rettigheder for at se dette album';
  868868$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger den aktuelle indstilling MAX_FILE_SIZE ';
  869869$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser';
  870 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% u brugere har automatisk tilladelse til, fordi de tilhører en tildelt gruppe.';
  871 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle kategorier og uploade flere billeder på én gang.';
  872 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografi software designet til at håndtere store mængder af digitale billeder og laver post production arbejde.';
  873 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et kraftfuldt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
  874 $lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto enkelhed.';
   870$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk rettighed, fordi de tilhører en gruppe med rettigheder.';
   871$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.';
   872$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografiprogram beregnet til at håndtere store mængder digitale billeder og foretage efterbehandling.';
   873$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et ydedygtigt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
   874$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto-enkelhed.';
  875875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.';
  876876$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde';
  877 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af kategorier og upload af fotos.';
  878 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere fokusområdet.';
  879 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har tilladelse til at se denne private kategori';
  880 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installere, bare Shotwell med din pakke manager og Aktivér Piwigo udgivelses mulighed.';
  881 $lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse givet til grupper';
  882 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto skaleres efter beskæring';
   877$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotoer.';
   878$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med beskæring, så som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at medtage fokusområdet.';
   879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har rettigheder til at se dette private album';
   880$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installer bare Shotwell med din pakkemanager og aktivér Piwigos udgivelsesvalgmulighed.';
   881$lang['Permission granted for groups'] = 'Rettigheder tildelt grupperne';
   882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotostørrelser med beskæring';
  883883$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell';
  884884$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam';
   
  886886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.';
  887887$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.';
  888 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette kategorier og eksport fotos.';
   888$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotoer.';
  889889$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.';
  890890$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.';
   
  911911$lang['%s in the future'] = '%s i fremtiden';
  912912$lang['Added by %s'] = 'Tilføjet af %s';
  913 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator : %d';
   913$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator: %d';
  914914$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s';
  915915$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s';
   
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke';
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel';
  921 $lang['%d physicals'] = '%d fysisk';
   921$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk';
  922922$lang['%d week'] = '%d uge';
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger';
  924924$lang['Edit photo'] = 'Rediger foto';
  925925$lang['create a new site'] = 'opret et nyt site';
  926 $lang['No order field selected'] = 'Der er ikke udfyldt ordre feltet';
   926$lang['No order field selected'] = 'Rækkefølgefeltet er ikke valgt';
  927927$lang['Duplicate selected tags'] = 'Kopier valgte tags';
  928928$lang['Name of the duplicate'] = 'Navn på kopi';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.