Changeset 18057


Ignore:
Timestamp:
Sep 20, 2012, 12:10:50 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r18039 r18057  
  6161$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albummer godkendt takket være gruppetilknytninger';
  6262$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual albumrækkefølge blev gemt';
  63 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.';
  64 $lang['Check for upgrade'] = 'Check for opgradering';
   63$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Opgraderingtjek mislykkedes af ukendte årsager.';
   64$lang['Check for upgrade'] = 'Opgraderingtjek';
  6565$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle';
  6666$lang['Current name'] = 'Nuværende navn';
   
  9393$lang['Informations'] = 'Information';
  9494$lang['Install'] = 'Installer';
  95 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotoer i album til et nyt album';
  96 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotoer i album til nogle eksisterende albummer';
   95$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotografier i album til et nyt album';
   96$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotografier i album til nogle eksisterende albummer';
  9797$lang['Linked albums'] = 'Linkede albummer';
  9898$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri';
  9999$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse';
  100 $lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumrettigheder';
  101 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer rettigheder for gruppen "%s"';
  102 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer rettigheder for brugeren "%s"';
   100$lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumstilladelser';
   101$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser for gruppen "%s"';
   102$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren "%s"';
  103103$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags';
  104104$lang['Members'] = 'Medlemmer';
   
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  123123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie';
  124 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
   124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalinknavne skal bestå af a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være numerisk eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
  125125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s';
  126126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie';
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
  128128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet';
  129 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Rettigheder tildelt takket være en gruppe';
  130 $lang['Permission granted'] = 'Rettigheder tildelt';
   129$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelser tildelt takket være en gruppe';
   130$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse tildelt';
  131131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret';
  132 $lang['Plugins'] = 'Plugins';
   132$lang['Plugins'] = 'Plugin\'er';
  133133$lang['Position'] = 'Position';
  134134$lang['Preferences'] = 'Indstillinger';
  135135$lang['Properties'] = 'Egenskaber';
  136 $lang['Random photo'] = 'Tilfældigt billede';
  137 $lang['Rate date'] = 'Bedømmelses dato';
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Bedømmelse af gæster';
   136$lang['Random photo'] = 'Tilfældigt foto';
   137$lang['Rate date'] = 'Bedømmelsesdato';
   138$lang['Rating by guests'] = 'Gæsters bedømmelse';
  139139$lang['Rating'] = 'Bedømmelse';
  140140$lang['Reject'] = 'Afvis';
   
  144144$lang['Represents'] = 'Er miniaturebillede for';
  145145$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge';
  146 $lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie';
   146$lang['Save to permalink history'] = 'Gem i permalinks historik';
  147147$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album';
  148 $lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede';
   148$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et fotografi';
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger';
  150150$lang['Show info'] = 'Vis info';
  151 $lang['Site manager'] = 'Site manager';
   151$lang['Site manager'] = 'Sitemanager';
  152152$lang['Status'] = 'Status';
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  154154$lang['Storage album'] = 'Opbevaringsalbum';
  155155$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser';
  156 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
  157 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag \'% s \'er blevet tilføjet';
  158 $lang['Tag selection'] = 'Tags valg';
   156$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tagget "%s" findes allerede';
   157$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tagget "%s" er blevet tilføjet';
   158$lang['Tag selection'] = 'Valg af tags';
  159159$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Følgende %d tags er blevet slettet';
  160 $lang['Unable to check for upgrade.']     = 'Kunne ikke kontrollere for opgradering.';
   160$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Kunne ikke foretage opgraderingstjek.';
  161161$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller';
  162 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']  =  'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)';
  163 $lang['User comments validation']  =  'Bruger kommentarer validering';
   162$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Anvend standarden for fotografiers sorteringsrækkefølge (defineret i opsætningsfilen)';
   163$lang['User comments validation'] = 'Godkendelse af brugerkommentarer';
  164164$lang['Users']  =  'Brugere';
  165165$lang['Validate']  =  'Godkend';
  166 $lang['Validation']  =  'Bekræftelse';
   166$lang['Validation'] = 'Godkendelse';
  167167$lang['Version']  =  'Version';
  168168$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelt album som skal flyttes';
  169169$lang['Virtual album name'] = 'Virtuelt albums navn';
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes';
  171 $lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
   171$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Du kører på udviklingskildekode, tjek ikke muligt';
  172172$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto';
  173 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album i dets eget underalbum';
   173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album til dets eget underalbum';
  174174$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
  175175$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
   
  179179$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj et virtuelt album';
  180180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoriser brugere til at føje kommentarer til udvalgte albummer';
  181 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn kan ikke ikke være tomt';
   181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn ikke ikke være tomt';
  182182$lang['Lock albums'] = 'Lås albummer';
  183183$lang['Private'] = 'Privat';
  184 $lang['Public'] = 'Offentlig';
   184$lang['Public'] = 'Offentligt';
  185185$lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt miniaturebillede til album';
  186 $lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat';
   186$lang['Public / Private'] = 'Offentligt / Privat';
  187187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrer autorisationer for udvalgte albummer';
  188188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album tilføjet';
   
  191191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen';
  192192$lang['Default display'] = 'Standardvisning';
  193 $lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri URL er ikke gyldigt.';
   193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri-URL\'en er ikke gyldig.';
  194194$lang['Main'] = 'Hoved';
  195 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
   195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50.';
  196196$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
  197 $lang['confirm'] = 'Bekræft';
   197$lang['confirm'] = 'bekræft';
  198198$lang['Date']  =  'Dato';
  199199$lang['delete album'] = 'slet album';
  200200$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til album';
  201 $lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe';
   201$lang['dissociate from group'] = 'fjern tilknytning til gruppe';
  202202$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdateret';
  203 $lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
   203$lang['photos per page'] = 'fotografier pr. side';
  204204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til';
  205205$lang['File'] = 'Fil';
  206 $lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s';
   206$lang['first photo added on %s'] = 'første fotografi tilføjet den %s';
  207207$lang['Forbidden']  =  'Forbudt';
  208 $lang['global mode']  =  'Global mode';
  209 $lang['group "%s" added']  =  'Gruppe \'% s \'tilføjet';
  210 $lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet';
  211 $lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret';
  212 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. ';
  213 $lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.';
   208$lang['global mode'] = 'global tilstand';
   209$lang['group "%s" added'] = 'gruppen "%s" tilføjet';
   210$lang['group "%s" deleted'] = 'gruppen "%s" slettet';
   211$lang['group "%s" updated'] = 'gruppe "%s" opdateret';
   212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tom. ';
   213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn anvendes allerede af en anden gruppe.';
  214214$lang['High definition'] = 'Højopløselig';
  215215$lang['jump to album'] = 'hop til album';
  216 $lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet';
  217 $lang['leave'] = 'Bevar';
   216$lang['jump to photo'] = 'Hop til fotografiet';
   217$lang['leave'] = 'forlad';
  218218$lang['Lock'] = 'Lås';
  219219$lang['Locked'] = 'Låst';
  220 $lang['manage album photos'] = 'administrer fotoer i album';
   220$lang['manage album photos'] = 'administrer fotografier i album';
  221221$lang['manage sub-albums'] = 'administrer underalbummer';
  222222$lang['Manage'] = 'Administrer';
  223223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Udførelsestid er udløbet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  224224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Udførelsestid er overskredet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  225 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
  226 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.';
   225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Tiden til forberedelse af listen over brugere, der vil modtage mail, er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
   226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er sprunget over.';
  227227$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?';
  228228$lang['Last send'] = 'Senest afsendt';
  229 $lang['email']  =  'Email';
   229$lang['email'] = 'E-mail';
  230230$lang['User']  =  'Bruger';
  231 $lang['See you soon,']  =  'Ses snart,';
   231$lang['See you soon,'] = 'Vi ses snart,';
  232232$lang['Go to']  =  'Gå til';
  233233$lang['Hello']  =  'Hej';
  234 $lang['New photos were added'] = 'Nye fotoer er tilføjet';
   234$lang['New photos were added'] = 'Nye fotografier er tilføjet';
  235235$lang['on'] = 'på';
  236236$lang['between'] = 'mellem';
  237237$lang['and'] = 'og';
  238 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.';
  239 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']  =  'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.';
  240 $lang['To subscribe']  =  'For at abonnere';
   238$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har tilmeldt dig notifikationer pr. mail.';
   239$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Du er tilmeldt notifikationer pr. mail.';
   240$lang['To subscribe'] = 'For at tilmelde';
  241241$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']  =  'Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til';
  242242$lang['[NBM] Problems or questions']  =  '[NBM] Problemer eller spørgsmål';
  243 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.';
  244 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.';
   243$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har afmeldt dig notifikationer pr. mail.';
   244$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Du er afmeldt notifikationer pr. mail.';
  245245$lang[', click on'] = ', klik på';
  246246$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde';
  247 $lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges';
   247$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Hvis tom benyttes galleriets titel';
  248248$lang['Notification'] = 'Meddelelse';
  249249$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail til %s [%s].';
   
  254254$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mails ikke er blevet sendt.';
  255255$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mails skal sendes.';
  256 $lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.';
  257 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.';
   256$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Der er ingen tilmeldte, som skal notificeres via mail.';
   257$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Tilmeldinger kan kun vises (som tilgængelige) når der er nye elementer at give besked om.';
  258258$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.';
  259259$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen bruger skal have besked via mail.';
  260 $lang['New photos added'] = 'Nye fotoer tilføjet';
  261 $lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail';
  262 $lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail';
   260$lang['New photos added'] = 'Nye fotografier tilføjet';
   261$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Bliv tilmeldt notfikation pr. mail';
   262$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Afmeld notifikationer pr. mail';
  263263$lang['Parameter'] = 'Indstillinger';
  264264$lang['Operation in progress'] = 'Behandling i gang';
   
  266266$lang['Complementary mail content'] = 'Supplerende mails indhold';
  267267$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold';
  268 $lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som';
   268$lang['Send mail as'] = 'Send mail som';
  269269$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere';
  270270$lang['Send']  =  'Send';
   
  275275$lang['Select recipients']  =  'Vælg modtagere';
  276276$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere';
  277 $lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte';
   277$lang['Unsubscribed'] = 'Afmeldt';
  278278$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter opdateret.';
  279279$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre opdateret.';
  280280$lang['%d user was not updated.'] = '%d bruger ikke opdateret.';
  281281$lang['%d users were not updated.'] = '%d brugere ikke opdateret.';
  282 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.';
  283 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.';
   282$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev fjernet fra tilmeldingslisten.';
   283$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev føjet til tilmeldingslisten.';
  284284$lang['%d user was updated.'] = '%d bruger opdateret.';
  285285$lang['%d users were updated.'] = '%d brugere opdateret.';
  286 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.';
  287 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.';
  288 $lang['User %s [%s] added.'] = 'Bruger %s [%s] tilføjet.';
  289 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere';
   286$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke fjernet fra tilmeldingslisten.';
   287$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke føjet til tilmeldingslisten.';
   288$lang['User %s [%s] added.'] = 'Brugeren %s [%s] tilføjet.';
   289$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Advarsel: tilmelding eller afmelding vil sende mails til brugere';
  290290$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format';
  291 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotoer grupperet efter datoer';
   291$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotografier grupperet efter datoer';
  292292$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML-format';
  293 $lang['no write access'] = 'ingen skrive adgang';
  294 $lang['Permissions'] = 'Rettigheder';
  295 $lang['private'] = 'Privat';
   293$lang['no write access'] = 'ingen skriveadgang';
   294$lang['Permissions'] = 'Tilladelser';
   295$lang['private'] = 'privat';
  296296$lang['public'] = 'offentlig';
  297 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Ryd aldrig anvendt anmeldelse feeds';
  298 $lang['Purge sessions'] = 'Ryd sessioner';
   297$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Tøm aldrig anvendte notificeringsfeeds';
   298$lang['Purge sessions'] = 'Tøm sessioner';
  299299$lang['randomly represented'] = 'tilfældigt albumminiaturebillede';
  300 $lang['registration date'] = 'Registreringsdato';
   300$lang['registration date'] = 'registreringsdato';
  301301$lang['clean'] = 'oprydning';
  302302$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted';
  303303$lang['test'] = 'test';
  304 $lang['test this remote site'] = 'test dette remote site';
  305 $lang['remove tags'] = 'Fjerne tags';
  306 $lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer databasen';
   304$lang['test this remote site'] = 'test dette fjerne websted';
   305$lang['remove tags'] = 'fjern tags';
   306$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer database';
  307307$lang['selection'] = 'udvælgelse';
  308 $lang['set to'] = 'Indstillet til';
   308$lang['set to'] = 'opsat til';
  309309$lang['singly represented'] = 'fast albumminiaturebillede';
  310 $lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede';
   310$lang['This site already exists'] = 'Dette websted findes allerede';
  311311$lang['created'] = 'oprettet';
  312312$lang['delete'] = 'slet';
   
  315315$lang['Local'] = 'Lokal';
  316316$lang['Remote'] = 'Remote';
  317 $lang['update the database from files'] = 'Opdater databasen med filer';
   317$lang['update the database from files'] = 'opdater databasen med filer';
  318318$lang['status'] = 'status';
  319319$lang['Directory']  =  'Mappe';
  320320$lang['sub-albums'] = 'underalbummer';
  321 $lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata';
   321$lang['Synchronize metadata'] = 'Synkroniser metadata';
  322322$lang['target'] = 'mål';
  323323$lang['Thumbnail'] = 'Miniaturebillede';
  324 $lang['Title']  =  'Tittel';
   324$lang['Title'] = 'Titel';
  325325$lang['Album list management'] = 'Håndtering af albumliste';
  326 $lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration';
   326$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo-opsætning';
  327327$lang['Edit album'] = 'Rediger album';
  328328$lang['Group management'] = 'Grupperadministration';
  329 $lang['User list'] = 'Bruger liste';
  330 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotoinformation';
   329$lang['User list'] = 'Brugerliste';
   330$lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotografioplysninger';
  331331$lang['Database synchronization with files'] = 'Databasesynkronisering med filer';
  332332$lang['all'] = 'alle';
  333 $lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end';
  334 $lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end';
  335 $lang['for the file format'] = 'For filformatet';
  336 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto utilgængeligt eller ikke-understøttet format';
   333$lang['height must be a number superior to'] = 'højden skal være et tal større end';
   334$lang['width must be a number superior to'] = 'bredde skal være et tal større end';
   335$lang['for the file format'] = 'for filformatet';
   336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografi utilgængeligt eller ikke-understøttet format';
  337337$lang['GD version'] = 'GD version';
  338338$lang['General statistics'] = 'Generelle statistikker';
  339 $lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid';
  340 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Antal dannede miniaturebilleder';
  341 $lang['total time']  =  'Total tid';
  342 $lang['for this file format']  =  'For denne fil format';
  343 $lang['unit mode']  =  'Single-mode';
   339$lang['average time'] = 'gennemsnitlig tid';
   340$lang['number of miniaturized photos'] = 'antal dannede miniaturebilleder';
   341$lang['total time'] = 'total tid';
   342$lang['for this file format'] = 'for dette filformat';
   343$lang['unit mode'] = 'enkelttilstand';
  344344$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
  345 $lang['unset'] = 'unset';
   345$lang['unset'] = 'ikke opsat';
  346346$lang['Update albums informations'] = 'Opdater albumoplysninger';
  347 $lang['Update photos information'] = 'Opdater billed informationer';
   347$lang['Update photos information'] = 'Opdater fotografioplysninger';
  348348$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
  349349$lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til enkelte eksisterende albummer';
  350350$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed';
  351 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotoer, slettede albummer og fotoer)';
   351$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotografier, slettede albummer og fotografier)';
  352352$lang['Error list']  =  'Liste over fejl';
  353353$lang['Errors caption'] = 'Fejlforklaringer';
  354354$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information';
  355355$lang['File/directory read error'] = 'Læsefejl ved fil/mappe';
  356 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
   356$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Kan ikke tilgå fil eller mappe (enten eksisterer den ikke også nægtes adgang)';
  357357$lang['albums deleted in the database'] = 'albummer slettet i databasen';
  358 $lang['photos deleted from the database'] = 'fotoer slettet i databasen';
  359 $lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
  360 $lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
   358$lang['photos deleted from the database'] = 'fotografier slettet i databasen';
   359$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografier som er kandidater til metadatasynkronisering';
   360$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'fotografioplysninger synkroniseret med filers metadata';
  361361$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering';
  362362$lang['albums added in the database'] = 'albummer føjet til databasen';
  363 $lang['photos added in the database'] = 'fotoer føjet til databasen';
  364 $lang['photos updated in the database'] = 'fotoer opdateret i databasen';
  365 $lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper';
  366 $lang['added']  =  'Tilføjet';
   363$lang['photos added in the database'] = 'fotografier føjet til databasen';
   364$lang['photos updated in the database'] = 'fotografier opdateret i databasen';
   365$lang['Search for new images in the directories'] = 'Søg efter nye billeder i mapperne';
   366$lang['added'] = 'tilføjet';
  367367$lang['deleted'] = 'slettet';
  368368$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat af metadatasynkronisering';
  369369$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'udfør kun en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
  370 $lang['Simulation']  =  'Simulation';
   370$lang['Simulation'] = 'Simulering';
  371371$lang['directories + files'] = 'mapper + filer';
  372 $lang['only directories'] = 'mapper kun';
   372$lang['only directories'] = 'kun mapper';
  373373$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen';
  374 $lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata';
  375 $lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede elementer';
   374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med med filers metadata';
   375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier';
  376376$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes';
  377 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\'';
  378 $lang['wrong filename']  =  'Forkert filnavn';
   377$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på mapper og filer må kun bestå af bogstaver, tal, "-", "_" eller "."';
   378$lang['wrong filename'] = 'forkert filnavn';
  379379$lang['Upload']  =  'Upload';
  380 $lang['user "%s" added']  =  'User \'%s\' tilføjet';
  381 $lang['User status']  =  'Bruger status';
   380$lang['user "%s" added'] = 'brugeren "%s" er tilføjet';
   381$lang['User status'] = 'Brugerstatus';
  382382$lang['user_status_admin']  =  'Administrator';
  383383$lang['user_status_generic']  =  'Generisk';
   
  386386$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster';
  387387$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album';
  388 $lang['Waiting']  =  'Venter';
   388$lang['Waiting'] = 'Afventer';
  389389$lang['default'] = 'standard';
  390 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Nulstil egenskab for \'standard gruppe\' ';
   390$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Vend \'standardgruppe\'-egenskaben om';
  391391$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner';
  392392$lang['Overall'] = 'Oversigt';
   
  400400$lang['Section']  =  'Afsnit';
  401401$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informationsmail sendt til gruppen "%s"';
  402 $lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer';
   402$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer';
  403403$lang['Group']  =  'Gruppe';
  404 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg album %s';
   404$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besøg album %s';
  405405$lang['Hello,']  =  'Hej,';
  406 $lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
   406$lang['See you soon.'] = 'Vi ses snart.';
  407407$lang['Discover album:'] = 'Gennemse album:';
  408408$lang['Mail content'] = 'Mailindhold';
  409409$lang['none'] = 'ingen';
  410 $lang['high']  =  'Høj';
   410$lang['high'] = 'høj';
  411411$lang['other'] = 'andre';
  412412$lang['Element type'] = 'Elementtype';
   
  418418$lang['%d guests'] = '%d gæster';
  419419$lang['Hour']  =  'Time';
  420 $lang['guest']  =  'Gæst';
   420$lang['guest'] = 'gæst';
  421421$lang['default values'] = 'standardværdier';
  422422$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes';
  423423$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes';
  424 $lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer';
  425 $lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary';
   424$lang['Purge history detail'] = 'Tøm historikdetaljer';
   425$lang['Purge history summary'] = 'Tøm historiksammendrag';
  426426$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol';
  427427$lang['Anomaly'] = 'Afvigelse';
   
  439439$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for flere oplysninger';
  440440$lang['the forum'] = 'forummet';
  441 $lang['the wiki']  =  'Wiki';
   441$lang['the wiki'] = 'wikien';
  442442$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet';
  443443$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s skal være sat til false i din local/config/config.inc.php-fil';
   
  447447$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Den primære "webmaster"-bruger findes ikke';
  448448$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Den primære "webmaster"-brugers status er forkert';
  449 $lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
  450 $lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status ';
  451 $lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv';
   449$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Brugeren "%s" er oprettet med "%s" som adgangskode';
   450$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status for brugeren "%s" er opdateret';
   451$lang['add new photos to caddie'] = 'tilføj nye fotografier til kurv';
  452452$lang['No display'] = 'Intet display';
  453453$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning';
   
  455455$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mailadresse er obligatorisk for alle brugere';
  456456$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalt privatlivniveau';
  457 $lang['Privacy level'] = 'Fortroligheds niveau';
   457$lang['Privacy level'] = 'Privatlivsniveau';
  458458$lang['Level 0'] = '---';
  459459$lang['Level 1']  =  'Kontakter';
   
  461461$lang['Level 4']  =  'Familie';
  462462$lang['Level 8']  =  'Admins';
  463 $lang['Reinitialize check integrity']  =  'Geninstaller integritet check';
   463$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Geninitialiser integritetskontrol';
  464464$lang['Check all']  =  'Check alle';
  465 $lang['Uncheck all']  =  'Fjern alle';
   465$lang['Uncheck all'] = 'Fravælg alle';
  466466$lang['Check automatic corrections']  =  'Check automatiske rettelser';
  467467$lang['Apply selected corrections']  =  'Anvend udvalgte korrektioner';
  468468$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorer valgte afvigelser';
  469 $lang['Refresh']  =  'Opdater';
  470 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret, indtil næste version';
   469$lang['Refresh'] = 'Opfrisk';
   470$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret indtil næste applikationsversion';
  471471$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret';
  472472$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.';
  473473$lang['%d anomalies have been ignored.'] = ' %d afvigelser er blevet ignoreret.';
  474 $lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes';
  475 $lang['Plugin list']  =  'Plugins liste';
   474$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugin\'er der skal opgraderes';
   475$lang['Plugin list'] = 'Pluginliste';
  476476$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer';
  477477$lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige';
   
  479479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?';
  480480$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne plugin?';
  481 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.';
  482 $lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret';
  483 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
   481$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal undersøge hvorvidt denne version kræver forudgående afinstallering.';
   482$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin\'en er blevet kopieret';
   483$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gå til pluginlisten for at installere og aktivere den.';
  484484$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
  485485$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke downloades.';
  486486$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.';
  487487$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under filens (%s) udpakning.';
  488 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Check "plugins" mappe og under-mappe tilladelser (CHMOD).';
   488$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Kontroller tilladelser for mappen "plugins" og dens undermappe (chmod).';
  489489$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke mulig.';
  490 $lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner';
   490$lang['Purge compiled templates'] = 'Tøm kompilerede skabeloner';
  491491$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
  492492$lang['ACCESS_1'] = 'Adgang for alle';
   
  500500$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration';
  501501$lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version';
  502 $lang['You are running the latest version of Piwigo.']  =  'Du kører Piwigo nyeste version.';
   502$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du kører den seneste version af Piwigo.';
  503503$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Den version af %s [%s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [%s]';
  504 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system til at drage fuld fordel af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke';
   504$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system for at drage fuld nytte af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke';
  505505$lang['Deleted on'] = 'Slettet den';
  506506$lang['Last hit'] = 'Seneste hit';
   
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner';
  509509$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner';
  510 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe';
   510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Erstatning af originale skabeloner med tilpassede skabeloner fra undermappen template-extension';
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)';
  512512$lang['Original templates'] = 'Original skabelon';
  513513$lang['Optional URL keyword'] = 'Valgfrit URL-nøgleord';
  514 $lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.';
   514$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Opsætning af skabeloner er registreret.';
  515515$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimeringer er afsluttet med succes.';
  516516$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.';
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger';
  518518$lang['nothing'] = 'intet';
  519 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotokarakterer';
   519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overtrumfer eksisterende værdier med tomme';
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotografikarakterer';
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer';
  522 $lang['No photo in this album'] = 'Intet foto i dette album';
   522$lang['No photo in this album'] = 'Ingen fotografier i dette album';
  523523$lang['Images manual order was saved'] = 'Manuel billedrækkefølge gemt';
  524524$lang['ranks'] = 'karakterer';
  525525$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere';
  526 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering';
  527 $lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
  528 $lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotoer';
  529 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto slettet';
  530 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotoer slettet';
   526$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization';
   527$lang['No photo can be deleted'] = 'Ingen fotografier kan slettes';
   528$lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotografier';
   529$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografier slettet';
   530$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografier slettet';
  531531$lang['Downloads']  =  'Downloads';
  532 $lang['Released on']  =  'Frigivet på';
   532$lang['Released on'] = 'Frigivet den';
  533533$lang['Number of downloads'] = 'Antal downloads';
  534 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Nyhedsbrev';
  535 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet og abonner på Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden også om fejlrettelser, som er vigtige at kende til og opdatere), og når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året. ';
  536 $lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s';
  537 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter';
  538 $lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt';
   534$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcement Newsletter';
   535$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet ved at tilmelde dig Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden herunder også  fejlrettelser, som er vigtige at være bekendt med og opgradere til), samt når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året.';
   536$lang['Subscribe %s'] = 'Tilmeld %s';
   537$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Tilmeld %s til Piwigo Announcements Newsletter';
   538$lang['Purge search history'] = 'Tøm søgehistorik';
  539539$lang['Hide']  =  'Skjul';
  540540$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Adgangskoden mangler. Indtast adgangskoden.';
   
  547547$lang['Hit']  =  'Hit';
  548548$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
  549 $lang['Photos'] = 'Fotoer';
   549$lang['Photos'] = 'Fotografier';
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer';
  551551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo';
   
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema';
  554554$lang['Forbid this theme to users']  =  'Forbyd dette tema til brugere';
  555 $lang['Set as default theme for unregistered and new users']  =  'Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere';
  556 $lang['unknown']  =  'Ukendt';
  557 $lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder ';
   555$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardtema for ikke-registrerede og nye brugere';
   556$lang['unknown'] = 'ukendt';
   557$lang['Upload Photos'] = 'Upload fotografier';
  558558$lang['Drop into album'] = 'Vælg et album';
  559559$lang['+ Add an upload box'] = '+ Tilføj en uploadboks';
   
  562562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Giv skriveadgang (chmod 777) til mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation';
  563563$lang['existing album'] = 'eksisterende album';
  564 $lang['create a new album'] = 'Opret et nyt album';
   564$lang['create a new album'] = 'opret et nyt album';
  565565$lang['Album name'] = 'Albumnavn ';
  566566$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albummet \'%s\' er blevet tilføjet ';
  567 $lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotoer ';
  568 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoer uploaded';
  569 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"';
  570 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotoer';
  571 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotoer';
   567$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotografier ';
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografier uploaded';
   569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privatlivsniveau sat til "%s"';
   570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotografier';
   571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotografier';
  572572$lang['Select files']  =  'Vælg filer';
  573573$lang['Everybody']  =  'Alle';
  574 $lang['Who can see these photos?']  =  'Hvem kan se disse billeder? ';
   574$lang['Who can see these photos?'] = 'Hvem kan se disse fotografier?';
  575575$lang['Settings']  =  'Indstillinger';
  576 $lang['Resize'] = 'Ændre størrelsen';
   576$lang['Resize'] = 'Størrelsesændring';
  577577$lang['Maximum width']  =  'Maksimal bredde';
  578 $lang['pixels']  =  'Pixels';
   578$lang['pixels'] = 'pixels';
  579579$lang['Maximum height']  =  'Maksimal højde';
  580580$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet ';
  581 $lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger ';
  582 $lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
   581$lang['Save Settings'] = 'Gem Indstillinger ';
   582$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Din opsætning er gemt';
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer';
  584584$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Tilføj skriveadgang til mappen "%s"';
   
  599599$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader ';
  600600$lang['Operation in progress']  =  'Behandler';
  601 $lang['Please wait...'] = 'Vent venligst...';
  602 $lang['Read Piwigo Documentation']  =  'Læs Piwigo dokumentation';
  603 $lang['Start pLoader and add your photos.']  =  'Start pLoader og tilføje dine billeder.';
  604 $lang['Switch to clear or dark colors for administration']  =  'Skift til klar eller mørke farver for administration';
  605 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema er blevet installeret med succes';
   601$lang['Please wait...'] = 'Vent venligst ...';
   602$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Læs Piwigos dokumentation';
   603$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader og tilføj dine fotografier.';
   604$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Skift til lyse eller mørke farver i administration';
   605$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temaet blev installeret';
  606606$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet';
  607 $lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside';
  608 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotoer og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.';
   607$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besøg Piwigo-projektets hjemmeside';
   608$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotografier og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.';
  609609$lang['Guest Settings'] = 'Gæsteindstillinger ';
  610610$lang['Main Page']  =  'Forside';
   
  613613$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder';
  614614$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\'';
  615 $lang['Photo Properties'] = 'Fotoegenskaber';
   615$lang['Photo Properties'] = 'Fotografiegenskaber';
  616616$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning';
  617617$lang['Languages']  =  'Sprog';
   
  623623$lang['Invert']  =  'Vend';
  624624$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette tema, du skal have mindst ét tema';
  625 $lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig';
   625$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmasterstatus er krævet.';
  626626$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema';
  627627$lang['Allow rating'] = 'Tillad bedømmelse';
   
  630630$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins ';
  631631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins';
  632 $lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins ';
   632$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Afinstallerede plugins ';
  633633$lang['By %s']  =  'Ved %s';
  634 $lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted ';
   634$lang['Visit plugin site'] = 'Besøg pluginwebstedet';
  635635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse';
  636636$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge';
  637 $lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?';
   637$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette fotografi?';
  638638$lang['Active Languages'] = 'Aktive sprog';
  639639$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog';
   
  643643$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog';
  644644$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængeligt for brugerne';
  645 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som standard sprog for ikke registrerede og nye brugere';
  646 $lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotoer';
   645$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardsprog for ikke-registrerede og nye brugere';
   646$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotografier';
  647647$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet';
  648648$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt';
  649 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
   649$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle links';
  650650$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.';
  651 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.';
  652 $lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.';
  653 $lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotoer mere';
   651$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige plugins.';
   652$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige temaer.';
   653$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotografier mere';
  654654$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rækkefølge af menubjælker er opdateret.';
  655 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte';
   655$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke beregnet til at blive aktiveret direkte';
  656656$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer';
  657657$lang['Menu Management'] = 'Menu';
  658658$lang['new'] = 'ny';
  659659$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev uploadet';
  660 $lang['No photo in the current set.'] = 'Intet foto i det nuværende sæt.';
  661 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotoer valgt, %d fotoer i nuværende sæt';
  662 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotoer valgt, ingen mulige handlinger.';
   660$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen fotografier i det aktuelle sæt.';
   661$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotografier valgt, %d fotografier i nuværende sæt';
   662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotografier valgt, ingen mulige handlinger.';
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater';
  664 $lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto';
   664$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte fotografi';
  665665$lang['Predefined filter'] = 'Foruddedineret filter';
  666 $lang['Refresh photo set'] = 'Opdater fotosættet';
   666$lang['Refresh photo set'] = 'Opfrisk fotosættet';
  667667$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre';
  668668$lang['remove author'] = 'fjern forfatter';
   
  671671$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter';
  672672$lang['remove title'] = 'fjern titel';
  673 $lang['Searching...'] = 'Søger...';
   673$lang['Searching...'] = 'Søger ...';
  674674$lang['Selection'] = 'Udvælgelse';
  675 $lang['Set author'] = 'Vælg forfatter';
  676 $lang['Set creation date'] = 'Vælg oprettelsesdato';
  677 $lang['Set title'] = 'Vælg titel';
   675$lang['Set author'] = 'Opsæt forfatter';
   676$lang['Set creation date'] = 'Opsæt oprettelsesdato';
   677$lang['Set title'] = 'Opsæt titel';
  678678$lang['Learn more'] = 'Lær mere';
  679679$lang['Rate'] = 'Bedøm';
   
  681681$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.';
  682682$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek filrettigheder i din Piwigo-installation.<br><a href="%s">Klik her for at se fejlloggen</a>.';
  683 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren';
   683$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderingsfiler fra serveren';
  684684$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Medtag historiske data (Advarsel: Hukommelsesbegrænsning på serveren kan blive overskredet)';
  685 $lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at slette databasen.';
  686 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.';
  687 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s';
  688 $lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed';
  689 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotoer udvalgt';
   685$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt dump\'e databasen.';
   686$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opdateringen er i gang... Vent venligst.';
   687$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opdater til Piwigo %s';
   688$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opdateringer til rådighed';
   689$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotografier udvalgt';
  690690$lang['Action'] = 'Handling';
  691691$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver ikonen "ny" ved siden af albummer og billeder';
  692692$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterium';
  693693$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter';
  694 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotoer i albumt er knyttet til følgende albummer: %s';
   694$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografierne i albummet er knyttet til følgende albummer: %s';
  695695$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albummer er automatisk sorteret';
  696 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotoer er valgt';
   696$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotografier er valgt';
  697697$lang['Apply action'] = 'Godkend handling';
  698698$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge';
   
  700700$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling';
  701701$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle';
  702 $lang['Default photos order'] = 'Standardsorteringsrækkefølge for fotoer';
   702$lang['Default photos order'] = 'Standardrækkefølge for fotografier';
  703703$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags';
  704 $lang['delete photo'] = 'slet foto';
   704$lang['delete photo'] = 'slet fotografi';
  705705$lang['Duplicates'] = 'Dubletter';
  706706$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i filen "%s": %s';
   
  715715$lang['Orphan tags deleted'] = 'Forældreløse tags slettet';
  716716$lang['Restore'] = 'Genopret';
  717 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!';
  718 $lang['Show menubar'] = 'Vis menubar';
   717$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret standardopsætning. Du vil miste dine plugin-indstillinger!';
   718$lang['Show menubar'] = 'Vis menubjælke';
  719719$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv';
  720720$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.';
  721 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotoer kan ikke gendannes';
  722 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotoer er gendannet';
   721$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotografier kan ikke gendannes';
   722$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotografier er gendannet';
  723723$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dette tag vil blive slettet)';
  724724$lang['... or '] = '... eller ';
   
  730730$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte filtyper: %s.';
  731731$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentlig maksimal opløsning: %dM pixels (der er %dx%d pixels).';
  732 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit foto.';
   732$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit fotografi.';
  733733$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning';
  734734$lang['Create'] = 'Dan';
   
  748748$lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library';
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel';
  750 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret foto i webstørrelse af det.';
   750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret fotografi i webstørrelse af det.';
  751751$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt';
  752752$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne opdatering';
  753 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrer rettigheder';
   753$lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelser';
  754754$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.';
  755755$lang['Merge selected tags'] = 'Flet udvalgte tags';
   
  758758$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt et måltag';
  759759$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede plugins';
  760 $lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';
  761 $lang['Photo name'] = 'Fotonavn';
  762 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto i gang...';
  763 $lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo';
  764 $lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';
  765 $lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';
   760$lang['Photo %s of %s'] = 'Fotografi %s af %s';
   761$lang['Photo name'] = 'Fotografinavn';
   762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af fotografier er i gang ...';
   763$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   764$lang['Reset ignored updates'] = 'Nulstil ignorerede opdateringer';
   765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem skabelonmappe';
  766766$lang['Select an album'] = 'Vælg et album';
  767767$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning';
  768 $lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';
  769 $lang['Send connection settings by email'] = 'Send indstillinger på email';
   768$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg måltagget';
   769$lang['Send connection settings by email'] = 'Send loginoplysninger pr. e-mail';
  770770$lang['show details'] = 'vis detaljer';
  771 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er muligvis ikke klar endnu.';
  772 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nogle opgraderinger er klar til udvidelser.';
  773 $lang['Start Upload'] = 'Start Upload';
  774 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tags <em>%s</em> merged ind i tag <em>%s</em>';
  775 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale foto kvalitet skal være et tal mellem %d og %d';
  776 $lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Det originale maksimum højde skal være et tal mellem %d og %d';
  777 $lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale højde skal være et tal mellem %d og %d';
  778 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en stor opdatering, med<a href="%s">nye spændende features</a>.';
  779 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.';
   771$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er måske endnu ikke tilgængelige.';
   772$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Der er tilgængelige opgraderinger til nogle udvidelser.';
   773$lang['Start Upload'] = 'Begynd Upload';
   774$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Taggene <em>%s</em> er blevet lagt ind i tagget <em>%s</em>';
   775$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale billedkvalitet skal være et tal mellem %d og %d';
   776$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumhøjde skal være et tal mellem %d og %d';
   777$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumbredde skal være et tal mellem %d og %d';
   778$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en større opdatering, med <a href="%s">nye spændende funktioner</a>.';
   779$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, kun med fejlrettelser.';
  780780$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!';
  781 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af miniaturebilleder er i gang...';
   781$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af miniaturebilleder er i gang ...';
  782782$lang['Update All'] = 'Opdater alle';
  783 $lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført';
   783$lang['Update Complete'] = 'Opdatering gennemført';
  784784$lang['Updates'] = 'Opdateringer';
  785 $lang['Visit language site'] = 'Besøg sprog side';
  786 $lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side';
   785$lang['Visit language site'] = 'Besøg sprogwebsted';
   786$lang['Visit theme site'] = 'Besøg temawebstedet';
  787787$lang['Width'] = 'Bredde';
  788 $lang['With no album'] = 'Uden album';
  789 $lang['With no tag'] = 'Uden tag';
  790 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtuelle albummer';
  791 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.';
  792 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash uploader. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.';
  793 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere Piwigo %s (anbefalet).';
   788$lang['With no album'] = 'Ingen album';
   789$lang['With no tag'] = 'Ingen tag';
   790$lang['With no virtual album'] = 'Ingen virtuelle albummer';
   791$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser-uploaderen. Prøv <a href="%s">Flash-uploaderen</a> i stedet.';
   792$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash-uploaderen. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser-uploaderen</a> i stedet.';
   793$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere til Piwigo %s (anbefalet).';
  794794$lang['Zoom'] = 'Zoom';
  795 $lang['Resize after upload'] = 'Resize efter upload';
   795$lang['Resize after upload'] = 'Størrelsesændring efter upload';
  796796$lang['Original Size'] = 'Original størrelse';
  797797$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synligt for administratorer';
   
  800800$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Giv administratorer besked når en kommentar er';
  801801$lang['modified'] = 'ændret';
  802 $lang['pending validation'] = 'venter validation';
  803 $lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historie for';
   802$lang['pending validation'] = 'afventer godkendelse';
   803$lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historik for';
  804804$lang['simple visitors'] = 'simple besøgende';
  805805$lang['registered users'] = 'registerede brugere';
  806806$lang['administrators'] = 'administratorer';
  807 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet den %s.';
  808 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotoer, tilføjet mellem %s og %s.';
  809 $lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotoer.';
   807$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet den %s.';
   808$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet mellem %s og %s.';
   809$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotografier.';
  810810
  811811$lang['Move to album'] = 'Flyt til album';
  812812$lang['The whole page'] = 'Hele siden';
  813813$lang['The whole set'] = 'Hele sættet';
  814 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer som bør opgraderes';
  815 $lang['Type here the author name'] = 'Angiv forfatter';
  816 $lang['Type here the title'] = 'Angiv titel';
  817 $lang['Type in a search term'] = 'Angiv et søgeord';
   814$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer der skal opgraderes';
   815$lang['Type here the author name'] = 'Skriv forfatterens navn';
   816$lang['Type here the title'] = 'Skriv titlen';
   817$lang['Type in a search term'] = 'Skriv søgeord';
  818818$lang['Unknown upload error'] = 'Ukendt fejl ved upload';
  819 $lang['Week starts on'] = 'Uge starter på';
   819$lang['Week starts on'] = 'Ugen begynder med';
  820820$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis højden er større end';
  821821$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis bredden er større end';
   
  826826$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprog der skal opdateres';
  827827$lang['Opacity'] = 'Gennemsigtighed';
  828 $lang['Permission granted for users'] = 'Rettigheder tildelt brugerne';
  829 $lang['Permission management'] = 'Rettighedsstyring';
  830 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo udgivet plugin for Lightroom';
   828$lang['Permission granted for users'] = 'Tilladelser tildelt brugerne';
   829$lang['Permission management'] = 'Tilladelsesstyring';
   830$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish-plugin til Lightroom';
  831831$lang['Select a file'] = 'Vælg en fil';
  832 $lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper...';
  833 $lang['Select users...'] = 'Vælg bruger...';
   832$lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper ...';
   833$lang['Select users...'] = 'Vælg brugere ...';
  834834$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Den uploadede fil blev kun delvist uploadet';
  835 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri';
  836 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo';
  837 $lang['X Position'] = 'X position';
  838 $lang['X Repeat'] = 'X gentag';
  839 $lang['Y Position'] = 'Y position';
   835$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri.';
   836$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin\'en er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo.';
   837$lang['X Position'] = 'X-position';
   838$lang['X Repeat'] = 'X-gentagelse';
   839$lang['Y Position'] = 'Y-position';
  840840$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke';
  841841$lang['any visitor can see this album'] = 'alle besøgende kan se dette album';
  842842$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne';
  843843$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne';
  844 $lang['custom'] = 'Speciel';
   844$lang['custom'] = 'Tilpasset';
  845845$lang['middle'] = 'midt';
  846846$lang['top left corner'] = 'øverste venstre hjørne';
  847847$lang['top right corner'] = 'øverste højre hjørne';
  848848$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  849 $lang['Save manual order'] = 'Gem manuel sortering';
   849$lang['Save manual order'] = 'Gem manuel rækkefølge';
  850850$lang['Automatic sort order'] = 'Automatisk sorteringsrækkefølge';
  851851$lang['List'] = 'Liste';
  852 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksport plugin for Aperture';
  853 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksport plugin for iPhoto';
   852$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo-eksportplugin til Aperture';
   853$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo-eksportplugin til iPhoto';
  854854$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android';
  855 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobil tema';
   855$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobiltema';
  856856$lang['apply automatic sort order'] = 'aktiver automatisk sorteringsrækkefølge';
  857 $lang['cancel manual order'] = 'fortryd manuel rækkefølge';
  858 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotoer til Linux, Windows og Mac OS X.';
  859 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotoer.';
  860 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.';
   857$lang['cancel manual order'] = 'afbryd manuel rækkefølge';
   858$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotografier til Linux, Windows og Mac OS X.';
   859$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotografier.';
   860$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.';
  861861$lang['Applications'] = 'Applikationer';
  862862$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den';
  863863$lang['Available versions for'] = 'Tilgængelige versioner for';
  864864$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ikke beskåret korrekt?';
  865 $lang['Web Form'] = 'Web formular';
   865$lang['Web Form'] = 'Webformular';
  866866$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d forældreløse tags: %s';
  867 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige rettigheder for at se dette album';
  868 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger den aktuelle indstilling MAX_FILE_SIZE ';
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind samt have de nødvendige tilladelser for at se dette album';
   868$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE-definitionen, som er angivet i HTML-formularen';
  869869$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser';
  870 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk rettighed, fordi de tilhører en gruppe med rettigheder.';
  871 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotoer på én gang.';
   870$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk tilladelse, fordi de tilhører en gruppe med tilladelser.';
   871$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.';
  872872$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografiprogram beregnet til at håndtere store mængder digitale billeder og foretage efterbehandling.';
  873873$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et ydedygtigt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
  874874$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto-enkelhed.';
  875 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.';
   875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af fotografiet';
  876876$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde';
  877 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotoer.';
   877$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotografier.';
  878878$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med beskæring, så som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at medtage fokusområdet.';
  879879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har rettigheder til at se dette private album';
  880880$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installer bare Shotwell med din pakkemanager og aktivér Piwigos udgivelsesvalgmulighed.';
  881 $lang['Permission granted for groups'] = 'Rettigheder tildelt grupperne';
   881$lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse tildelt grupperne';
  882882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotostørrelser med beskæring';
  883 $lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell';
  884 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam';
  885 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient til Android) er en open source (GPL v3) Piwigo klient til Android-platformen.';
  886 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.';
  887 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.';
  888 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotoer.';
  889 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.';
  890 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.';
  891 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize directive i php.ini: %sB';
  892 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'en uploadede fil overstiger post_max_size directive i php.ini: %sB';
  893 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine billeder fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin.';
  894 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standard foto rækkefølge, fordi du har en brugerdefineret indstilling i din lokale konfiguration.';
  895 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale konfigurationsfil, denne parameter i forældet, skal du fjerne den eller omdøbe den til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
  896 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram for håndtering af billeder på MacOSX. Ved hjælp af eksport-plugin\'en kan du oprette nye kategoerier og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til dit Piwigo fotogalleri.';
  897 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'omfatter billeder med lavere privatliv niveau';
   883$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Publish-plugin til Shotwell';
   884$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Publish-plugin til digiKam';
   885$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery-klient til Android) er en open source-Piwigo-klient (GPL v3) til Android-platformen.';
   886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg et område med musen for at fastsætte et nyt fokusområde.';
   887$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er et open source-organiseringsprogram til digitale fotografier, der kører på Linux. I Ubuntu og Fedora er det standardprogram til organisering af fotografier.';
   888$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotografier.';
   889$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Publish-plugin\'en giver mulighed for at eksportere og synkronisere fotografier fra Lightroom direkte til dit Piwigo-fotogalleri.';
   890$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest betydningsfulde område i fotografiet.';
   891$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize-definitionen i php.ini: %sB';
   892$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger post_max_size-definitionen i php.ini: %sB';
   893$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine fotografier fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin\'en.';
   894$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standardrækkefølge for fotografier, fordi du har en tilpasset indstilling i din lokale opsætning.';
   895$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale opsætningsfil, parameteret er forældet, du skal derfor fjerne det eller omdøbe det til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
   896$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram til håndtering af fotografier under Mac OS X. Ved hjælp af eksportplugin\'en kan du oprette nye albummer og eksportere dine fotografier direkte fra iPhoto til dit Piwigo-fotogalleri.';
   897$lang['include photos with lower privacy level'] = 'medtag fotografier med lavere privatlivsniveau';
  898898$lang['%d day'] = '%d dag';
  899899$lang['%d days'] = '%d dage';
   
  914914$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s';
  915915$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s';
  916 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'bedømt %d gange, vurdering:%.2f';
  917 $lang['Sharpen'] = 'Gør skarp';
  918 $lang['Visited %d times'] = 'besøgt %d antal gange';
   916$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Bedømt %d gange, vurdering: %.2f';
   917$lang['Sharpen'] = 'Gør skarpere';
   918$lang['Visited %d times'] = 'Besøgt %d gange';
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke';
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel';
   
  922922$lang['%d week'] = '%d uge';
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger';
  924 $lang['Edit photo'] = 'Rediger foto';
  925 $lang['create a new site'] = 'opret et nyt site';
   924$lang['Edit photo'] = 'Rediger fotografi';
   925$lang['create a new site'] = 'opret et nyt websted';
  926926$lang['No order field selected'] = 'Rækkefølgefeltet er ikke valgt';
  927927$lang['Duplicate selected tags'] = 'Kopier valgte tags';
  928928$lang['Name of the duplicate'] = 'Navn på kopi';
  929 $lang['Source tag'] = 'Original tag';
  930 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" er nu en kopi af "%s"';
   929$lang['Source tag'] = 'Kildetag';
   930$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tagget "%s" er nu en kopi af "%s"';
  931931$lang['Format'] = 'Format';
  932932$lang['Invalid dimension'] = 'Ugyldig dimension';
   
  936936$lang['Panorama'] = 'Panorama';
  937937$lang['Portrait'] = 'Portræt';
   938$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Den installerede version af %s [%s] er ikke kompatibel med den krævede version [%s]';
  938939?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.