Changeset 18136


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2012, 2:15:51 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped_columns] Update pl_PL, thanks to : T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped_black_bloc/language/pl_PL/theme.lang.php

  r14111 r18136  
  3636$lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'Nie generuj dużych miniaturek';
  3737$lang['use the same config as above'] = 'Użyj powyższej konfiguracji';
   38$lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'O portretach/krajobrazach (Zauważ, że wtyczka automatycznie zarządza miniaturkami panoram)';
   39$lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Wyświetlaj większe miniaturki dla krajobrazów';
   40$lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Bez maksymalnej wysokości a szerokość ustawiona tak jak powyższa';
   41$lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Użyj parametru szerokość tak jak maksymalnej wysokości';
  3842?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.