Changeset 18154


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2012, 4:37:01 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.4] - language update for 2.4.4

Location:
branches/2.4/language
Files:
18 added
28 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.4/language/bg_BG/admin.lang.php

  r15529 r18154  
  391391$lang['hide details'] = 'скриване на детайли';
  392392$lang['high'] = 'високо';
   393$lang['Unlocked'] = 'Отключен';
   394$lang['Uncheck all'] = 'Отказване на всички';
   395$lang['Uninstall'] = 'Деинсталация';
   396$lang['To send ?'] = 'За изпращане?';
   397$lang['Templates'] = 'Шаблони';
   398$lang['Support'] = 'Подръжка';
   399$lang['Status'] = 'Статус';
   400$lang['Statistics'] = 'Статистика';
   401$lang['Show info'] = 'Показване на инфо';
   402$lang['Settings'] = 'Настройки';
   403$lang['Send'] = 'Изпращане';
   404$lang['Selection'] = 'Селекция';
   405$lang['Select:'] = 'Избери:';
   406$lang['Searching...'] = 'Търсене...';
   407$lang['Section'] = 'Раздел';
   408$lang['Save Template Directory'] = 'Запази шаблона директория';
   409$lang['Save Settings'] = 'Запази настройките';
   410$lang['Restore'] = 'Възстанови';
   411$lang['Resize'] = 'Преоразмеряване';
   412$lang['Refresh'] = 'Опресняване';
   413$lang['Random photo'] = 'Пройзволна снимка';
   414$lang['Rating'] = 'Рейтинг';
   415$lang['Please wait...'] = 'Моля изчакайте...';
   416$lang['Plugins'] = 'Plugins';
   417$lang['Public / Private'] = 'Частен/Публичен';
   418$lang['Public'] = 'Публичен';
   419$lang['Properties'] = 'Свойства';
   420$lang['Private'] = 'Частен';
   421$lang['Position'] = 'Позиция';
   422$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins налични за обновяване';
   423$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo версия';
   424$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo за Android';
   425$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo конфигурация';
   426$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Администриране';
   427$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   428$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   429$lang['Parameters'] = 'Параметри';
   430$lang['Photos'] = 'Снимки';
   431$lang['Photo Page'] = 'Фото страница';
   432$lang['Permissions'] = 'Разрешения';
   433$lang['Path'] = 'Път';
   434$lang['Parameter'] = 'Настройки';
   435$lang['Page end'] = 'Край на страница';
   436$lang['Original templates'] = 'Оргинални шаблони';
   437$lang['Options'] = 'Опции';
   438$lang['Operating system'] = 'Операционна система';
   439$lang['None'] = 'Нищо';
   440$lang['No results'] = 'Няма резултати';
   441$lang['New tag'] = 'Нов таг';
   442$lang['New name'] = 'Ново име';
   443$lang['New Version'] = 'Нова версия';
   444$lang['Month'] = 'Месец';
   445$lang['Move'] = 'Премести';
   446$lang['Menu Management'] = 'Менюта';
   447$lang['Members'] = 'Членове';
   448$lang['Lock'] = 'Заключи';
   449$lang['Lock albums'] = 'Заключи албум';
   450$lang['Lock gallery'] = 'Заключи галерия';
   451$lang['Locked'] = 'Заключен';
   452$lang['Local'] = 'Локален';
   453$lang['Languages'] = 'Езици';
   454$lang['Install'] = 'Инсталиране';
   455$lang['Image id'] = 'Номер снимка';
   456$lang['Image Quality'] = 'Качество на снимка';
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Игнориране на избраните аномалии';
   458$lang['Ignore this update'] = 'Игнориране на този ъпдейт';
   459$lang['Ignore All'] = 'Игнориране на всички';
   460$lang['IP'] = 'IP адрес';
   461$lang['Hour'] = 'Час';
   462$lang['History'] = 'История';
   463$lang['Guest cannot be deleted'] = '"Гост" не може да бъде изтрит';
   464$lang['Help Me'] = 'Помощ';
   465$lang['Guest Settings'] = 'Настройки на "Гост"';
   466$lang['Groups'] = 'Групи';
   467$lang['Group name'] = 'Име на група';
   468$lang['Group'] = 'Група';
   469$lang['Edit ranks'] = 'Редакция на ранговете';
   470$lang['Documentation'] = 'Документация';
   471$lang['Thumbnail'] = 'Миниатюри';
   472$lang['Themes'] = 'Теми';
   473$lang['Tools'] = 'Инструменти';
   474$lang['Title'] = 'заглавие';
   475$lang['Time'] = 'Време';
   476$lang['User list'] = 'Списък на потребителите';
   477$lang['User'] = 'Потребител';
   478$lang['Uploaded Photos'] = 'Качени снимки';
   479$lang['Upload'] = 'Качване';
   480$lang['Updates'] = 'Обновявания';
   481$lang['Update albums informations'] = 'Обновяване на информацията в албумите';
   482$lang['Update Complete'] = 'Обнавяването е завършено';
   483$lang['Update All'] = 'Обновяване на всички';
   484$lang['errors during synchronization'] = 'грешки по време на синхронизация';
   485$lang['default values'] = 'настройки по подразбиране';
   486$lang['create a new site'] = 'създаване на нов сайт';
   487$lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна заявка';
   488$lang['Validate'] = 'Потвърдено';
   489$lang['Webmaster status is required.'] = 'Статуса на уебмастъра е необходим.';
   490$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастъра не може да бъде изтрит';
   491$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети Piwigo уебсайта проекти';
   492$lang['Visit language site'] = 'Виж езиковият сайт';
   493$lang['Visit plugin site'] = 'Виж сайта на добавката';
   494$lang['Visit theme site'] = 'Виж сайта на темата';
   495$lang['Waiting'] = 'В очакване';
   496$lang['Visit Gallery'] = 'Посети галерията';
   497$lang['Virtual Links'] = 'Виртуален линк';
   498$lang['Validation'] = 'Потвърждение';
   499$lang['User status'] = 'Статус на потребител';
   500$lang['Users'] = 'Потребител';
   501$lang['jump to album'] = 'директно към албума';
   502$lang['jump to photo'] = 'директно към снимката';
   503$lang['global mode'] = 'глобален режим';
   504$lang['for this file format'] = 'за този формат файл';
   505$lang['for the file format'] = 'за формат на файла';
   506$lang['display'] = 'екран';
   507$lang['number of miniaturized photos'] = 'брой на създадените миниатюри';
   508$lang['manage album photos'] = 'редактиране на албума снимки';
   509$lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити в базата данни';
   510$lang['photos added in the database'] = 'снимките са добавени в базата данни';
   511$lang['pending validation'] = 'в очакване на потвърждаване';
   512$lang['other'] = 'друг';
   513$lang['only directories'] = 'само за директории';
   514$lang['manage sub-albums'] = 'администриране на под-албумите';
   515$lang['manual order'] = 'ръчна заявка';
   516$lang['modified'] = 'променен';
   517$lang['new'] = 'нов';
   518$lang['none'] = 'никой';
   519$lang['nothing'] = 'нищо';
   520$lang['no write access'] = 'забранен запис';
   521$lang['reduce to single existing albums'] = 'намали до еденични съществуващите албуми';
   522$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с файловете метаданни';
   523$lang['photos per page'] = 'снимки на страница';
   524$lang['photos updated in the database'] = 'снимката е актуализирана в базата данни';
   525$lang['randomly represented'] = 'пройзволнен албум миниатюри';
   526$lang['public'] = 'обществен';
   527$lang['private'] = 'частен';
   528$lang['pixels'] = 'пиксели';
   529$lang['ranks'] = 'ранг';
   530$lang['registration date'] = 'регистрационна дата';
   531$lang['remove author'] = 'премахване на автора';
   532$lang['remove creation date'] = 'премахване датата на създаване';
   533$lang['remove tags'] = 'премахване на тагове';
   534$lang['remove this filter'] = 'премахване на този филтър';
   535$lang['remove title'] = 'премахване на заглавие';
   536$lang['selection'] = 'избор';
   537$lang['set to'] = 'задай';
   538$lang['show details'] = 'показване детайли';
   539$lang['singly represented'] = 'фиксиран албум миниатюри';
   540$lang['status'] = 'статус';
   541$lang['target'] = 'цел';
   542$lang['test this remote site'] = 'тест на този отдалечен сайт';
   543$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на базата данни на снимките с файловете мета данни ';
   544$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронизиране на файловата структура с базата данни';
   545$lang['user_status_generic'] = 'Основен';
   546$lang['user_status_admin'] = 'Администратор';
   547$lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" добавен';
   548$lang['update the database from files'] = 'обновяване на базата данни с файлове';
   549$lang['unset'] = 'незададено';
   550$lang['unit mode'] = 'единичен режим';
   551$lang['unknown'] = 'непознат';
   552$lang['the wiki'] = 'уйкипедията';
   553$lang['total time'] = 'общо време';
   554$lang['the forum'] = 'форумът';
   555$lang['test'] = 'тест';
   556$lang['sub-albums'] = 'под-албум';
   557$lang['Graphics Library'] = 'Графична библиотека';
   558$lang['General statistics'] = 'Обща статистика';
   559$lang['Installed Languages'] = 'Инсталирани езици';
   560$lang['Install on your computer,'] = 'Инсталирай на твоя компютър,';
   561$lang['Main'] = 'Основен';
   562$lang['Invert'] = 'Обърни';
   563$lang['Maximum width'] = 'Максимална ширина';
   564$lang['Maximum height'] = 'Максимална височина';
   565$lang['Manual order'] = 'Ръчна заявка';
   566$lang['Manage Permissions'] = 'Промяна на достъпа';
   567$lang['Main Page'] = 'Основна страница';
   568$lang['New photos added'] = 'Нови снимки добавени';
   569$lang['Move albums'] = 'Преместване на албуми';
   570$lang['Page banner'] = 'Банер на страница';
   571$lang['Overall'] = 'Преглед';
   572$lang['Permission granted'] = 'Достъпът потвърден';
   573$lang['Permission denied'] = 'Достъпът отказан';
   574$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Прочети Piwigo Документация';
   575$lang['Plugin list'] = 'Лист Плъгини (Добавки)';
   576$lang['Remove all filters'] = 'Примахни всички филтри';
   577$lang['Set author'] = 'Задай автор';
   578$lang['Show menubar'] = 'Показване на лентата с менюто';
   579$lang['Set title'] = 'Задай заглавие';
   580$lang['Set creation date'] = 'Задай дата на създаване';
   581$lang['Send mail to users'] = 'Напишете имейл да потребител';
   582$lang['Send mail as'] = 'Напишете ни имейл';
   583$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация';
   584$lang['Site manager'] = 'Сайт менаджер';
   585$lang['Simulation'] = 'Симулация';
   586$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Адреса на галерията е невалиден.';
   587$lang['The whole page'] = 'Цялата страница';
   588$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Актуализирай до Piwigo %s';
   589$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации';
   590$lang['Two updates are available'] = 'Две актуализации са налични';
   591$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани Плъгини';
   592$lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавие';
   593$lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора';
   594$lang['This site already exists'] = 'Сайта вече съществува';
   595$lang['leave'] = 'оставяне';
  393596?>
 • branches/2.4/language/da_DK/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  2626$lang['%d association'] = '%d tilknytning';
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger';
  28 $lang['%d album including'] = '%d kategori inklusiv';
  29 $lang['%d albums including'] = '%d kategorier inklusiv';
  30 $lang['%d physical'] = '%d Fysisk';
   28$lang['%d album including'] = '%d album inklusiv';
   29$lang['%d albums including'] = '%d albummer inklusiv';
   30$lang['%d physical'] = ' %d fysisk';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel';
  32 $lang['%d album moved'] = '%d kategori flyttet';
  33 $lang['%d albums moved'] = ' %d kategorier flyttet';
   32$lang['%d album moved'] = '%d album flyttet';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albummer flyttet';
  3434$lang['%d group'] = '%d gruppe';
  3535$lang['%d groups'] = '%d grupper';
   
  3838$lang['%d tag'] = '%d tag';
  3939$lang['%d tags'] = '%d tags';
  40 $lang['%d user comment rejected'] = ' %d bruger kommentar afvist';
  41 $lang['%d user comments rejected'] = ' %d bruger bemærkninger avist';
  42 $lang['%d user comment validated'] = ' %d bruger kommentar valideret';
  43 $lang['%d user comments validated'] = ' %d bruger kommentarer valideret';
  44 $lang['%d user deleted'] = ' %d bruger slettet';
  45 $lang['%d users deleted'] = ' %d brugere slettet';
  46 $lang['%d user'] = ' %d bruger';
  47 $lang['%d users'] = ' %d brugere';
  48 $lang['%d waiting for validation'] = ' %d venter på validering';
   40$lang['%d user comment rejected'] = '%d brugerkommentar afvist';
   41$lang['%d user comments rejected'] = '%d brugerbemærkninger afvist';
   42$lang['%d user comment validated'] = '%d brugerkommentar godkendt';
   43$lang['%d user comments validated'] = '%d brugerkommentarer godkendt';
   44$lang['%d user deleted'] = '%d bruger slettet';
   45$lang['%d users deleted'] = '%d brugere slettet';
   46$lang['%d user'] = '%d bruger';
   47$lang['%d users'] = '%d brugere';
   48$lang['%d waiting for validation'] = '%d venter på godkendelse';
  4949$lang['Actions'] = 'Handlinger';
  5050$lang['Activate'] = 'Aktiver';
  51 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj / slette en permalink';
   51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj/slette et permalink';
  5252$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag';
  5353$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger';
  5454$lang['Add group'] = 'Tilføj gruppe';
  5555$lang['Add'] = 'Tilføj';
  56 $lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering';
  57 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier';
   56$lang['Allow user registration'] = 'Tillad brugerregistrering';
   57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underalbummer';
  5858$lang['Associated'] = 'Tilknyttet ';
  5959$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv';
  6060$lang['Caddie'] = 'Kurv';
  61 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger';
  62 $lang['Album manual order was saved'] = 'Manual orden for kategorier er blevet gemt';
  63 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.';
  64 $lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering';
   61$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albummer godkendt takket være gruppetilknytninger';
   62$lang['Album manual order was saved'] = 'Manual albumrækkefølge blev gemt';
   63$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Opgraderingtjek mislykkedes af ukendte årsager.';
   64$lang['Check for upgrade'] = 'Opgraderingtjek';
  6565$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle';
  6666$lang['Current name'] = 'Nuværende navn';
  6767$lang['Database'] = 'Database';
  6868$lang['Deactivate'] = 'Deaktiver';
  69 $lang['Delete Representant'] = 'Slet thumbnail for kategori';
   69$lang['Delete Representant'] = 'Slet albums miniaturebillede';
  7070$lang['Delete selected tags'] = 'Slet valgte tags';
  7171$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere';
  7272$lang['Deletions'] = 'Sletninger';
  73 $lang['Deny selected groups'] = 'Afvis udvalgte grupper';
   73$lang['Deny selected groups'] = 'Afvis valgte grupper';
  7474$lang['Deny selected users'] = 'Afvis valgte brugere';
  7575$lang['Description'] = 'Beskrivelse';
  7676$lang['Display options'] = 'Vis muligheder';
  7777$lang['Dissociated'] = 'Tilknytning fjernet';
  78 $lang['Does not represent'] = 'Er ikke thumbnail for';
   78$lang['Does not represent'] = 'er ikke miniaturebillede for';
  7979$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags';
  8080$lang['Edit tags'] = 'Rediger tags';
  81 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send email til admins, når en ny bruger registrerer sig';
  82 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send email til admins når en gyldig kommentar er opført';
  83 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send email til admins, når en kommentar kræver validering';
   81$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send e-mail til admins når en ny bruger registrerer sig';
   82$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send e-mail til admins når en gyldig kommentar er gemt';
   83$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send e-mail til admins når en kommentar kræver godkendelse';
  8484$lang['Environment'] = 'Miljø';
  85 $lang['Form'] = 'Form';
  86 $lang['Gallery title'] = 'Gallery titel';
   85$lang['Form'] = 'Formular';
   86$lang['Gallery title'] = 'Gallerititel';
  8787$lang['Grant selected groups'] = 'Tildel valgte grupper';
  8888$lang['Grant selected users'] = 'Tildel valgte brugere';
  89 $lang['Group name'] = 'Gruppe navn';
   89$lang['Group name'] = 'Gruppenavn';
  9090$lang['Groups'] = 'Grupper';
  9191$lang['Guests'] = 'Gæster';
  9292$lang['History'] = 'Historie';
  93 $lang['Informations'] = 'Informationer';
   93$lang['Informations'] = 'Information';
  9494$lang['Install'] = 'Installer';
  95 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori';
  96 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier';
  97 $lang['Linked albums'] = 'Linkede kategorier';
   95$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle fotografier i album til et nyt album';
   96$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle fotografier i album til nogle eksisterende albummer';
   97$lang['Linked albums'] = 'Linkede albummer';
  9898$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri';
  9999$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse';
  100 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for kategori';
  101 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \'';
  102 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \'';
   100$lang['Edit album permissions'] = 'Rediger albumstilladelser';
   101$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser for gruppen "%s"';
   102$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren "%s"';
  103103$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags';
  104104$lang['Members'] = 'Medlemmer';
  105105$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synkroniseret fra fil';
  106 $lang['Move albums'] = 'Flyt kategorier';
   106$lang['Move albums'] = 'Flyt albummer';
  107107$lang['Move'] = 'Flyt';
  108108$lang['Name'] = 'Navn';
  109109$lang['New name'] = 'Nyt navn';
  110 $lang['New parent album'] = 'Ny kategori';
   110$lang['New parent album'] = 'Nyt overordnet album';
  111111$lang['New tag'] = 'Nyt tag';
  112 $lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr side';
  113 $lang['Number of rates'] = 'Antal af karakterer';
  114 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antallet af thumbnails der skal dannes';
  115 $lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private kategorier er opført';
  116 $lang['Operating system'] = 'Operativsystem';
  117 $lang['Options'] = 'Muligheder';
  118 $lang['Other private albums'] = 'Andre private kategorier';
  119 $lang['Page banner'] = 'Side banner';
  120 $lang['Parent album'] = 'Overordnet Kategori';
   112$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer pr. side';
   113$lang['Number of rates'] = 'Antal bedømmelser';
   114$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antal miniaturebilleder der skal dannes';
   115$lang['Only private albums are listed'] = 'Kun private albummer er opført';
   116$lang['Operating system'] = 'Styresystem';
   117$lang['Options'] = 'Valgmuligheder';
   118$lang['Other private albums'] = 'Andre private albummer';
   119$lang['Page banner'] = 'Sidebanner';
   120$lang['Parent album'] = 'Overordnet album';
  121121$lang['Path'] = 'Sti';
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  123 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s er tidligere blevet brugt af kategori %s. Slet det fra permalinks historie første';
  124 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Det permalink navn skal bestå af az, AZ, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være tal eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
  125 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s bruges allerede af kategori %s';
  126 $lang['Permalink history'] = 'Permalinks historie';
   123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s har tidligere været benyttet af album %s. Slet det først fra permalinkets historie';
   124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalinknavne skal bestå af a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" eller "/". Det må ikke være numerisk eller begynde med et tal efterfulgt af "-"';
   125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalinket %s benyttes allerede af albummet %s';
   126$lang['Permalink history'] = 'Permalinkets historie';
  127127$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
  128 $lang['Permission denied'] = 'Nægtet Tilladelse';
  129 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelse givet takket være en gruppe';
  130 $lang['Permission granted'] = 'Tilladelse givet';
  131 $lang['Photo informations updated'] = 'Billed information opdateret';
  132 $lang['Plugins'] = 'Plugins';
   128$lang['Permission denied'] = 'Adgang nægtet';
   129$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Tilladelser tildelt takket være en gruppe';
   130$lang['Permission granted'] = 'Tilladelse tildelt';
   131$lang['Photo informations updated'] = 'Billedoplysninger opdateret';
   132$lang['Plugins'] = 'Plugin\'er';
  133133$lang['Position'] = 'Position';
  134134$lang['Preferences'] = 'Indstillinger';
  135135$lang['Properties'] = 'Egenskaber';
  136 $lang['Random photo'] = 'Tilfældigt billede';
  137 $lang['Rate date'] = 'Bedømmelses dato';
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Bedømmelse af gæster';
   136$lang['Random photo'] = 'Tilfældigt foto';
   137$lang['Rate date'] = 'Bedømmelsesdato';
   138$lang['Rating by guests'] = 'Gæsters bedømmelse';
  139139$lang['Rating'] = 'Bedømmelse';
  140140$lang['Reject'] = 'Afvis';
  141 $lang['Representant'] = 'Kategori thumbnail';
  142 $lang['Representation of albums'] = 'Thumbnail for kategori';
  143 $lang['Representative'] = 'Thumbnail for kategori';
  144 $lang['Represents'] = 'Er thumbnail for';
   141$lang['Representant'] = 'Albums Miniaturebillede';
   142$lang['Representation of albums'] = 'Albums miniaturebillede';
   143$lang['Representative'] = 'Albums miniaturebillede';
   144$lang['Represents'] = 'Er miniaturebillede for';
  145145$lang['Save order'] = 'Gem rækkefølge';
  146 $lang['Save to permalink history'] = 'Gem til permalinks historie';
  147 $lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst én kategori';
  148 $lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et billede';
   146$lang['Save to permalink history'] = 'Gem i permalinks historik';
   147$lang['Select at least one album'] = 'Vælg mindst ét album';
   148$lang['Select at least one photo'] = 'Vælg mindst et fotografi';
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Vælg mindst én bruger';
  150150$lang['Show info'] = 'Vis info';
  151 $lang['Site manager'] = 'Site manager';
   151$lang['Site manager'] = 'Sitemanager';
  152152$lang['Status'] = 'Status';
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  154 $lang['Storage album'] = 'Kategori for opbevaring ';
   154$lang['Storage album'] = 'Opbevaringsalbum';
  155155$lang['Sum of rates'] = 'Summen af bedømmelser';
  156 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag \'% s \'eksisterer allerede';
  157 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag \'% s \'er blevet tilføjet';
  158 $lang['Tag selection'] = 'Tags valg';
   156$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tagget "%s" findes allerede';
   157$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tagget "%s" er blevet tilføjet';
   158$lang['Tag selection'] = 'Valg af tags';
  159159$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Følgende %d tags er blevet slettet';
  160 $lang['Unable to check for upgrade.']     = 'Kunne ikke kontrollere for opgradering.';
   160$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Kunne ikke foretage opgraderingstjek.';
  161161$lang['Uninstall'] = 'Afinstaller';
  162 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']  =  'Brug standard image sorteringsrækkefølge (defineret i konfigurationsfilen)';
  163 $lang['User comments validation']  =  'Bruger kommentarer validering';
   162$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Anvend standarden for fotografiers sorteringsrækkefølge (defineret i opsætningsfilen)';
   163$lang['User comments validation'] = 'Godkendelse af brugerkommentarer';
  164164$lang['Users']  =  'Brugere';
  165165$lang['Validate']  =  'Godkend';
  166 $lang['Validation']  =  'Bekræftelse';
   166$lang['Validation'] = 'Godkendelse';
  167167$lang['Version']  =  'Version';
  168 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuel kategori som skal flyttes';
  169 $lang['Virtual album name'] = 'Virtuel kategori navn';
   168$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuelt album som skal flyttes';
   169$lang['Virtual album name'] = 'Virtuelt albums navn';
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted']  =  'Webmaster kan ikke slettes';
  171 $lang['You are running on development sources, no check possible.']  =  'Du kører på udviklings kilder, ingen tjek muligt.';
   171$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Du kører på udviklingskildekode, tjek ikke muligt';
  172172$lang['You cannot delete your account']  =  'Du kan ikke slette din konto';
  173 $lang['You cannot move an album in its own sub album']  =  'Du kan ikke flytte en Kategori i dets eget under-kategori';
   173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan ikke flytte et album til dets eget underalbum';
  174174$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning';
  175175$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags';
  176 $lang['Associate to album'] = 'tilknyt til kategori';
   176$lang['Associate to album'] = 'Knyt til album';
  177177$lang['associate to group'] = 'tilknyt til gruppe';
  178178$lang['Authorized']  =  'Autoriseret';
  179 $lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj en virtuel kategori';
  180 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier';
  181 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Navnet på en kategori, kan ikke ikke være tomt';
  182 $lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier';
  183 $lang['Private'] = 'Privat Kategori';
  184 $lang['Public'] = 'Offentlig';
  185 $lang['Find a new representant by random'] = 'Find en ny vilkårlig thumbnail';
  186 $lang['Public / Private'] = 'Offentlig/Privat';
  187 $lang['Manage authorizations for selected albums']  =  'Administrer tilladelser for udvalgte kategorier';
  188 $lang['Virtual album added']  =  'Virtuel Kategori tilføjet';
  189 $lang['Virtual album deleted']  =  'Virtuel Kategori slettet';
   179$lang['Add a virtual album'] = 'Tilføj et virtuelt album';
   180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoriser brugere til at føje kommentarer til udvalgte albummer';
   181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Et albums navn må ikke ikke være tomt';
   182$lang['Lock albums'] = 'Lås albummer';
   183$lang['Private'] = 'Privat';
   184$lang['Public'] = 'Offentligt';
   185$lang['Find a new representant by random'] = 'Find et nyt tilfældigt miniaturebillede til album';
   186$lang['Public / Private'] = 'Offentligt / Privat';
   187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrer autorisationer for udvalgte albummer';
   188$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelt album tilføjet';
   189$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelt album slettet';
  190190$lang['Access type'] = 'Adgangstype';
  191 $lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen';
  192 $lang['Default display'] = 'Standard visning';
  193 $lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri URL er ikke gyldigt.';
   191$lang['Information data registered in database'] = 'Oplysningsdata er registreret i databasen';
   192$lang['Default display'] = 'Standardvisning';
   193$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Galleri-URL\'en er ikke gyldig.';
  194194$lang['Main'] = 'Hoved';
  195 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.';
  196 $lang['Configuration']  =  'Konfiguration';
  197 $lang['confirm'] = 'Bekræft';
   195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50.';
   196$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
   197$lang['confirm'] = 'bekræft';
  198198$lang['Date']  =  'Dato';
  199 $lang['delete album'] = 'slet kategori';
  200 $lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til kategori';
  201 $lang['dissociate from group'] = 'Fjern tilknytning til gruppe';
  202 $lang['Album updated successfully'] = 'Kategori opdateret.';
  203 $lang['photos per page']  =  'Elementer pr side';
  204 $lang['High definition enabled']  =  'High definition er slået til';
   199$lang['delete album'] = 'slet album';
   200$lang['Dissociate from album'] = 'Fjern tilknytning til album';
   201$lang['dissociate from group'] = 'fjern tilknytning til gruppe';
   202$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdateret';
   203$lang['photos per page'] = 'fotografier pr. side';
   204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til';
  205205$lang['File'] = 'Fil';
  206 $lang['first photo added on %s']  =  'Første element tilføjet den %s';
   206$lang['first photo added on %s'] = 'første fotografi tilføjet den %s';
  207207$lang['Forbidden']  =  'Forbudt';
  208 $lang['global mode']  =  'Global mode';
  209 $lang['group "%s" added']  =  'Gruppe \'% s \'tilføjet';
  210 $lang['group "%s" deleted']  =  'Gruppe \'% s \'slettet';
  211 $lang['group "%s" updated']  =  'Gruppe \'% s \'opdateret';
  212 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tomme. ';
  213 $lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn bruges allerede af en anden gruppe.';
  214 $lang['High definition']  =  'High definition';
  215 $lang['jump to album']  =  'Hop til Kategori';
  216 $lang['jump to photo']  =  'Hop til billedet';
  217 $lang['leave'] = 'Bevar';
   208$lang['global mode'] = 'global tilstand';
   209$lang['group "%s" added'] = 'gruppen "%s" tilføjet';
   210$lang['group "%s" deleted'] = 'gruppen "%s" slettet';
   211$lang['group "%s" updated'] = 'gruppe "%s" opdateret';
   212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Navnet på en gruppe må ikke indeholde " eller \' eller være tom. ';
   213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dette navn anvendes allerede af en anden gruppe.';
   214$lang['High definition'] = 'Højopløselig';
   215$lang['jump to album'] = 'hop til album';
   216$lang['jump to photo'] = 'Hop til fotografiet';
   217$lang['leave'] = 'forlad';
  218218$lang['Lock'] = 'Lås';
  219219$lang['Locked'] = 'Låst';
  220 $lang['manage album photos'] = 'Administrer fotos for kategori';
  221 $lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier';
   220$lang['manage album photos'] = 'administrer fotografier i album';
   221$lang['manage sub-albums'] = 'administrer underalbummer';
  222222$lang['Manage'] = 'Administrer';
  223 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']  =  'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  224 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']  =  'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
  225 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.']  =  'Den tid til at opstille en liste over brugere, der vil blive sendt mail er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
  226 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.']  =  'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er blevet sprunget over.';
   223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Udførelsestid er udløbet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Udførelsestid er overskredet, behandlingen skal fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].';
   225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Tiden til forberedelse af listen over brugere, der vil modtage mail, er begrænset. Andre brugere er ikke anført.';
   226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Tiden til at sende mail er begrænset. Andre mails er sprunget over.';
  227227$lang['To send ?']  =  'Vil du sende?';
  228 $lang['Last send']  =  'Sidste sendt';
  229 $lang['email']  =  'Email';
   228$lang['Last send'] = 'Senest afsendt';
   229$lang['email'] = 'E-mail';
  230230$lang['User']  =  'Bruger';
  231 $lang['See you soon,']  =  'Ses snart,';
   231$lang['See you soon,'] = 'Vi ses snart,';
  232232$lang['Go to']  =  'Gå til';
  233233$lang['Hello']  =  'Hej';
  234 $lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet';
   234$lang['New photos were added'] = 'Nye fotografier er tilføjet';
  235235$lang['on'] = 'på';
  236236$lang['between'] = 'mellem';
  237237$lang['and'] = 'og';
  238 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.';
  239 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']  =  'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.';
  240 $lang['To subscribe']  =  'For at abonnere';
   238$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har tilmeldt dig notifikationer pr. mail.';
   239$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Du er tilmeldt notifikationer pr. mail.';
   240$lang['To subscribe'] = 'For at tilmelde';
  241241$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to']  =  'Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du sende en besked til';
  242242$lang['[NBM] Problems or questions']  =  '[NBM] Problemer eller spørgsmål';
  243 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.']  =  'Det webmaster har afmeldt dig fra at modtage meddelelser via e-mail.';
  244 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.']  =  'Du har afmeldt at være blevet underrettet af mail.';
  245 $lang[', click on']  =  ', Klik på';
   243$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster har afmeldt dig notifikationer pr. mail.';
   244$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Du er afmeldt notifikationer pr. mail.';
   245$lang[', click on'] = ', klik på';
  246246$lang['To unsubscribe']  =  'For at afmelde';
  247 $lang['With blank value, gallery title will be used']  =  'Hvis blank, vil galleriet titel bruges';
   247$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Hvis tom benyttes galleriets titel';
  248248$lang['Notification'] = 'Meddelelse';
  249 $lang['Error when sending email to %s [%s].']  =  'Fejl ved afsendelse af e-mail til% s [% s].';
  250 $lang['Mail sent to %s [%s].']  =  'Mail sendt til% s [% s].';
  251 $lang['%d mail was sent.']  =  ' %d mail er blevet sendt.';
  252 $lang['%d mails were sent.']  =  ' %d mails er blevet sendt.';
  253 $lang['%d mail was not sent.']  =  ' %d mail er ikke blevet sendt.';
  254 $lang['%d mails were not sent.']  =  ' %d mails ikke er blevet sendt.';
  255 $lang['No mail to send.']  =  'Ingen mails.';
  256 $lang['There is no available subscribers to mail.']  =  'Der er ingen abonnenter, som skal anmeldes via mail.';
  257 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.']  =  'Abonnenter kunne være opført (tilgængelige) kun hvis der er nye elementer til at anmelde.';
   249$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail til %s [%s].';
   250$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail sendt til %s [%s].';
   251$lang['%d mail was sent.'] = '%d mail er blevet sendt.';
   252$lang['%d mails were sent.'] = '%d mails er blevet sendt.';
   253$lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail er ikke blevet sendt.';
   254$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mails ikke er blevet sendt.';
   255$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mails skal sendes.';
   256$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Der er ingen tilmeldte, som skal notificeres via mail.';
   257$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Tilmeldinger kan kun vises (som tilgængelige) når der er nye elementer at give besked om.';
  258258$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.']  =  'Kun webmastere kan se dette faneblad, ingen administratorer.';
  259 $lang['No user to send notifications by mail.']  =  'Ingen bruger skal anmeldes via mail.';
  260 $lang['New photos added']  =  'Nye elementer tilføjet';
  261 $lang['Subscribe to notification by mail']  =  'Abonner på notfikation med mail';
  262 $lang['Unsubscribe from notification by mail']  =  'Afmeld fra notifikation med mail';
   259$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Ingen bruger skal have besked via mail.';
   260$lang['New photos added'] = 'Nye fotografier tilføjet';
   261$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Bliv tilmeldt notfikation pr. mail';
   262$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Afmeld notifikationer pr. mail';
  263263$lang['Parameter'] = 'Indstillinger';
  264 $lang['Operation in progress']  = 'Behandling i gang';
   264$lang['Operation in progress'] = 'Behandling i gang';
  265265$lang['Continue processing treatment']  =  'Fortsæt igangværende behandling';
  266 $lang['Complementary mail content']  =  'Supplerende mail-indhold';
   266$lang['Complementary mail content'] = 'Supplerende mails indhold';
  267267$lang['Add detailed content'] = 'Tilføj detaljeret indhold';
  268 $lang['Send mail as']  =  'Send e-mail som';
   268$lang['Send mail as'] = 'Send mail som';
  269269$lang['Send mail to users']  =  'Send mail til brugere';
  270270$lang['Send']  =  'Send';
   
  275275$lang['Select recipients']  =  'Vælg modtagere';
  276276$lang['Subscribe/unsubscribe users']  =  'Tilmeld / afmeld brugere';
  277 $lang['Unsubscribed']  =  'Afmeldte';
  278 $lang['%d parameter was updated.']  =  ' %d parameter opdateret.';
  279 $lang['%d parameters were updated.']  =  ' %d parametre opdateret.';
  280 $lang['%d user was not updated.']  =  ' %d bruger ikke opdateret.';
  281 $lang['%d users were not updated.']  =  ' %d brugere ikke opdateret.';
  282 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] fjernet fra abonnementet listen.';
  283 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var tilføjet til abonnementet listen.';
  284 $lang['%d user was updated.']  =  ' %d bruger opdateret.';
  285 $lang['%d users were updated.']  =  ' %d brugere opdateret.';
  286 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke fjernet fra abonnementet listen.';
  287 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.']  =  'Bruger% s [%s] var ikke tilføjet til abonnementet listen.';
  288 $lang['User %s [%s] added.'] = 'Bruger %s [%s] tilføjet.';
  289 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users']  =  'Advarsel: tilslutte eller afmelde vil sende mails til brugere';
   277$lang['Unsubscribed'] = 'Afmeldt';
   278$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter opdateret.';
   279$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametre opdateret.';
   280$lang['%d user was not updated.'] = '%d bruger ikke opdateret.';
   281$lang['%d users were not updated.'] = '%d brugere ikke opdateret.';
   282$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev fjernet fra tilmeldingslisten.';
   283$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev føjet til tilmeldingslisten.';
   284$lang['%d user was updated.'] = '%d bruger opdateret.';
   285$lang['%d users were updated.'] = '%d brugere opdateret.';
   286$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke fjernet fra tilmeldingslisten.';
   287$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Brugeren %s [%s] blev ikke føjet til tilmeldingslisten.';
   288$lang['User %s [%s] added.'] = 'Brugeren %s [%s] tilføjet.';
   289$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Advarsel: tilmelding eller afmelding vil sende mails til brugere';
  290290$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format';
  291 $lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer';
  292 $lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML for½mat';
  293 $lang['no write access'] = 'ingen skrive adgang';
  294 $lang['Permissions']  = 'Tilladelser';
  295 $lang['private'] = 'Privat';
   291$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Medtag visning af de seneste fotografier grupperet efter datoer';
   292$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML-format';
   293$lang['no write access'] = 'ingen skriveadgang';
   294$lang['Permissions'] = 'Tilladelser';
   295$lang['private'] = 'privat';
  296296$lang['public'] = 'offentlig';
  297 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Ryd aldrig anvendt anmeldelse feeds';
  298 $lang['Purge sessions'] = 'Ryd sessioner';
  299 $lang['randomly represented'] = 'Vilkårlig thumbnail for kategori';
  300 $lang['registration date'] = 'Registreringsdato';
   297$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Tøm aldrig anvendte notificeringsfeeds';
   298$lang['Purge sessions'] = 'Tøm sessioner';
   299$lang['randomly represented'] = 'tilfældigt albumminiaturebillede';
   300$lang['registration date'] = 'registreringsdato';
  301301$lang['clean'] = 'oprydning';
  302302$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted';
  303303$lang['test'] = 'test';
  304 $lang['test this remote site'] = 'test dette remote site';
  305 $lang['remove tags'] = 'Fjerne tags';
  306 $lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer databasen';
   304$lang['test this remote site'] = 'test dette fjerne websted';
   305$lang['remove tags'] = 'fjern tags';
   306$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer database';
  307307$lang['selection'] = 'udvælgelse';
  308 $lang['set to'] = 'Indstillet til';
  309 $lang['singly represented'] = 'fast thumbnail for kategori';
  310 $lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede';
   308$lang['set to'] = 'opsat til';
   309$lang['singly represented'] = 'fast albumminiaturebillede';
   310$lang['This site already exists'] = 'Dette websted findes allerede';
  311311$lang['created'] = 'oprettet';
  312312$lang['delete'] = 'slet';
   
  315315$lang['Local'] = 'Lokal';
  316316$lang['Remote'] = 'Remote';
  317 $lang['update the database from files'] = 'Opdater databasen med filer';
   317$lang['update the database from files'] = 'opdater databasen med filer';
  318318$lang['status'] = 'status';
  319319$lang['Directory']  =  'Mappe';
  320 $lang['sub-albums']  =  'Sub-kategorier';
  321 $lang['Synchronize metadata']  =  'Synkronisere metadata';
   320$lang['sub-albums'] = 'underalbummer';
   321$lang['Synchronize metadata'] = 'Synkroniser metadata';
  322322$lang['target'] = 'mål';
  323 $lang['Thumbnail'] = 'Thumbnail';
  324 $lang['Title']  =  'Tittel';
  325 $lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste';
  326 $lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration';
  327 $lang['Edit album'] = 'Rediger kategori';
  328 $lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning';
  329 $lang['User list'] = 'Bruger liste';
  330 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information';
  331 $lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer';
   323$lang['Thumbnail'] = 'Miniaturebillede';
   324$lang['Title'] = 'Titel';
   325$lang['Album list management'] = 'Håndtering af albumliste';
   326$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo-opsætning';
   327$lang['Edit album'] = 'Rediger album';
   328$lang['Group management'] = 'Grupperadministration';
   329$lang['User list'] = 'Brugerliste';
   330$lang['Edit photo information'] = 'Rediger fotografioplysninger';
   331$lang['Database synchronization with files'] = 'Databasesynkronisering med filer';
  332332$lang['all'] = 'alle';
  333 $lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end';
  334 $lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end';
  335 $lang['for the file format'] = 'For filformatet';
  336 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Picture utilgængelig eller ikke understøttet format';
   333$lang['height must be a number superior to'] = 'højden skal være et tal større end';
   334$lang['width must be a number superior to'] = 'bredde skal være et tal større end';
   335$lang['for the file format'] = 'for filformatet';
   336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografi utilgængeligt eller ikke-understøttet format';
  337337$lang['GD version'] = 'GD version';
  338 $lang['General statistics'] = 'General statistikker';
  339 $lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid';
  340 $lang['number of miniaturized photos']  =  'Antal skabte thumbnails';
  341 $lang['total time']  =  'Total tid';
  342 $lang['for this file format']  =  'For denne fil format';
  343 $lang['unit mode']  =  'Single-mode';
   338$lang['General statistics'] = 'Generelle statistikker';
   339$lang['average time'] = 'gennemsnitlig tid';
   340$lang['number of miniaturized photos'] = 'antal dannede miniaturebilleder';
   341$lang['total time'] = 'total tid';
   342$lang['for this file format'] = 'for dette filformat';
   343$lang['unit mode'] = 'enkelttilstand';
  344344$lang['Unlocked'] = 'Låst op';
  345 $lang['unset'] = 'unset';
  346 $lang['Update albums informations'] = 'Opdater informationer for kategorier';
  347 $lang['Update photos information'] = 'Opdater billed informationer';
   345$lang['unset'] = 'ikke opsat';
   346$lang['Update albums informations'] = 'Opdater albumoplysninger';
   347$lang['Update photos information'] = 'Opdater fotografioplysninger';
  348348$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser';
  349 $lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til én eksisterende kategorier';
   349$lang['reduce to single existing albums'] = 'reducer til enkelte eksisterende albummer';
  350350$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed';
  351 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)';
   351$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede albummer og fotografier, slettede albummer og fotografier)';
  352352$lang['Error list']  =  'Liste over fejl';
  353 $lang['Errors caption'] = 'Fejl beskrivelser';
   353$lang['Errors caption'] = 'Fejlforklaringer';
  354354$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information';
  355 $lang['File/directory read error'] = 'Fil/mappe læse fejl';
  356 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)']  =  'Fil eller mappe ikke kan få adgang (enten det eksisterer ikke eller adgang nægtes)';
  357 $lang['albums deleted in the database'] = 'kategorier slettet i databasen';
  358 $lang['photos deleted from the database'] = 'fotos slettet i databasen';
  359 $lang['photos candidates for metadata synchronization']  =  'Billeder kandidater til metadata synkronisering';
  360 $lang['photos informations synchronized with files metadata']  =  'Elementer informationer synkroniseret med filer metadata';
   355$lang['File/directory read error'] = 'Læsefejl ved fil/mappe';
   356$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Kan ikke tilgå fil eller mappe (enten eksisterer den ikke også nægtes adgang)';
   357$lang['albums deleted in the database'] = 'albummer slettet i databasen';
   358$lang['photos deleted from the database'] = 'fotografier slettet i databasen';
   359$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografier som er kandidater til metadatasynkronisering';
   360$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'fotografioplysninger synkroniseret med filers metadata';
  361361$lang['errors during synchronization'] = 'fejl under synkronisering';
  362 $lang['albums added in the database'] = 'kategorier tilføjet i databasen';
  363 $lang['photos added in the database'] = 'fotos tilføjet i databasen';
  364 $lang['photos updated in the database'] = 'fotos opdateret i databasen';
  365 $lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper';
  366 $lang['added']  =  'Tilføjet';
   362$lang['albums added in the database'] = 'albummer føjet til databasen';
   363$lang['photos added in the database'] = 'fotografier føjet til databasen';
   364$lang['photos updated in the database'] = 'fotografier opdateret i databasen';
   365$lang['Search for new images in the directories'] = 'Søg efter nye billeder i mapperne';
   366$lang['added'] = 'tilføjet';
  367367$lang['deleted'] = 'slettet';
  368 $lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater';
   368$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultat af metadatasynkronisering';
  369369$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'udfør kun en simulering (intet vil blive ændret i databasen)';
  370 $lang['Simulation']  =  'Simulation';
   370$lang['Simulation'] = 'Simulering';
  371371$lang['directories + files'] = 'mapper + filer';
  372 $lang['only directories'] = 'mapper kun';
   372$lang['only directories'] = 'kun mapper';
  373373$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen';
  374 $lang['synchronize files metadata with database photos informations']  =  'Synkronisere database elementer med filer metadata';
  375 $lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede elementer';
   374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med med filers metadata';
   375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier';
  376376$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes';
  377 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på biblioteker og filer skal kun bestå af bogstaver, tal, \'- \', \'_\' eller \'.\'';
  378 $lang['wrong filename']  =  'Forkert filnavn';
   377$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Navnet på mapper og filer må kun bestå af bogstaver, tal, "-", "_" eller "."';
   378$lang['wrong filename'] = 'forkert filnavn';
  379379$lang['Upload']  =  'Upload';
  380 $lang['user "%s" added']  =  'User \'%s\' tilføjet';
  381 $lang['User status']  =  'Bruger status';
   380$lang['user "%s" added'] = 'brugeren "%s" er tilføjet';
   381$lang['User status'] = 'Brugerstatus';
  382382$lang['user_status_admin']  =  'Administrator';
  383383$lang['user_status_generic']  =  'Generisk';
   
  385385$lang['user_status_normal']  =  'Bruger';
  386386$lang['user_status_webmaster']  =  'Webmaster';
  387 $lang['Virtual album'] = 'Virtuel kategori ';
  388 $lang['Waiting']  =  'Venter';
   387$lang['Virtual album'] = 'Virtuelt album';
   388$lang['Waiting'] = 'Afventer';
  389389$lang['default'] = 'standard';
  390 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Nulstil egenskab for \'standard gruppe\' ';
   390$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Vend \'standardgruppe\'-egenskaben om';
  391391$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner';
  392392$lang['Overall'] = 'Oversigt';
   
  399399$lang['Element']  =  'Element';
  400400$lang['Section']  =  'Afsnit';
  401 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'email sendt til gruppen "%s"';
  402 $lang['Send an information email to group members'] = 'Send en information e-mail til gruppens medlemmer';
   401$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informationsmail sendt til gruppen "%s"';
   402$lang['Send an information email to group members'] = 'Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer';
  403403$lang['Group']  =  'Gruppe';
  404 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[% S] Besøg kategori %s';
   404$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besøg album %s';
  405405$lang['Hello,']  =  'Hej,';
  406 $lang['See you soon.']  =  'Ses snart.';
  407 $lang['Discover album:'] = 'Gennemse kategori:';
  408 $lang['Mail content']  =  'Mail indhold';
   406$lang['See you soon.'] = 'Vi ses snart.';
   407$lang['Discover album:'] = 'Gennemse album:';
   408$lang['Mail content'] = 'Mailindhold';
  409409$lang['none'] = 'ingen';
  410 $lang['high']  =  'Høj';
   410$lang['high'] = 'høj';
  411411$lang['other'] = 'andre';
  412 $lang['Element type']  =  'Element type';
  413 $lang['Image id']  =  'Billede id';
   412$lang['Element type'] = 'Elementtype';
   413$lang['Image id'] = 'Billedeid';
  414414$lang['Summary'] = 'Opsummering';
  415 $lang['%d line filtered'] = ' %d linie filtreret';
  416 $lang['%d lines filtered']  =  ' %d linjer filtreret';
  417 $lang['%d guest']  =  ' %d gæst';
  418 $lang['%d guests']  =  ' %d gæster';
   415$lang['%d line filtered'] = '%d linje filtreret';
   416$lang['%d lines filtered'] = '%d linjer filtreret';
   417$lang['%d guest'] = '%d gæst';
   418$lang['%d guests'] = '%d gæster';
  419419$lang['Hour']  =  'Time';
  420 $lang['guest']  =  'Gæst';
   420$lang['guest'] = 'gæst';
  421421$lang['default values'] = 'standardværdier';
  422422$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes';
  423423$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes';
  424 $lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer';
  425 $lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary';
   424$lang['Purge history detail'] = 'Tøm historikdetaljer';
   425$lang['Purge history summary'] = 'Tøm historiksammendrag';
  426426$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol';
  427427$lang['Anomaly'] = 'Afvigelse';
  428428$lang['Correction']  =  'Korrektion';
  429429$lang['Automatic correction']  =  'Automatisk korrektion';
  430 $lang['Impossible automatic correction']  =  'Automatisk korrektion ikke muligt';
   430$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatisk korrektion ikke mulig';
  431431$lang['Correction applied with success']  =  'Korrektion anvendt med succes';
  432432$lang['Correction applied with error'] = 'Korrektion anvendt med fejl';
   
  437437$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = ' %d afvigelse er ikke blevet korrigeret.';
  438438$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = ' %d afvigelser har ikke været korrigeret.';
  439 $lang['Go to %s or %s for more informations']  =  'Gå til %s eller %s for mere information';
   439$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Gå til %s eller %s for flere oplysninger';
  440440$lang['the forum'] = 'forummet';
  441 $lang['the wiki']  =  'Wiki';
   441$lang['the wiki'] = 'wikien';
  442442$lang['%s value is not correct file because exif are not supported']  =  '%s værdi er forkert, fordi exif ikke er understøttet';
  443 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file']  =  '%s skal være indstillet til false i dit lokale / config / config.inc.php fil';
  444 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hoved "gæst" bruger eksisterer ikke';
  445 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Hoved "gæst" user status er forkert';
   443$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s skal være sat til false i din local/config/config.inc.php-fil';
   444$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Den primære "guest"-bruger findes ikke';
   445$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Den primære "guest"-brugers status er forkert';
  446446$lang['Default user does not exist'] = 'Standardbruger findes ikke';
  447 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hoved "webmaster" bruger eksisterer ikke';
  448 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Hoved "webmaster" user status er forkert';
  449 $lang['User "%s" created with "%s" like password']  =  'Bruger \'%s\' er oprettet med \'%s \' som password ';
  450 $lang['Status of user "%s" updated']  =  'Bruger \'%s\' opdateret status ';
  451 $lang['add new photos to caddie'] = 'Tilføje nye elementer til kurv';
  452 $lang['No display']  =  'Ingen display';
   447$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Den primære "webmaster"-bruger findes ikke';
   448$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Den primære "webmaster"-brugers status er forkert';
   449$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Brugeren "%s" er oprettet med "%s" som adgangskode';
   450$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status for brugeren "%s" er opdateret';
   451$lang['add new photos to caddie'] = 'tilføj nye fotografier til kurv';
   452$lang['No display'] = 'Intet display';
  453453$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning';
  454 $lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display';
  455 $lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere';
  456 $lang['Minimum privacy level']  =  'Minimum privatliv niveau';
  457 $lang['Privacy level'] = 'Fortroligheds niveau';
  458 $lang['Level 0']  =  'Fri adgang';
   454$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox-visning';
   455$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mailadresse er obligatorisk for alle brugere';
   456$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalt privatlivniveau';
   457$lang['Privacy level'] = 'Privatlivsniveau';
   458$lang['Level 0'] = '---';
  459459$lang['Level 1']  =  'Kontakter';
  460460$lang['Level 2']  =  'Venner';
  461461$lang['Level 4']  =  'Familie';
  462462$lang['Level 8']  =  'Admins';
  463 $lang['Reinitialize check integrity']  =  'Geninstaller integritet check';
   463$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Geninitialiser integritetskontrol';
  464464$lang['Check all']  =  'Check alle';
  465 $lang['Uncheck all']  =  'Fjern alle';
   465$lang['Uncheck all'] = 'Fravælg alle';
  466466$lang['Check automatic corrections']  =  'Check automatiske rettelser';
  467467$lang['Apply selected corrections']  =  'Anvend udvalgte korrektioner';
  468468$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorer valgte afvigelser';
  469 $lang['Refresh']  =  'Opdater';
  470 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret, indtil næste version';
   469$lang['Refresh'] = 'Opfrisk';
   470$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Afvigelsen vil blive ignoreret indtil næste applikationsversion';
  471471$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret';
  472472$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d afvigelse er blevet ignoreret.';
  473473$lang['%d anomalies have been ignored.'] = ' %d afvigelser er blevet ignoreret.';
  474 $lang['Plugins which need upgrade']  =  'Plugins skal opgraderes';
  475 $lang['Plugin list']  =  'Plugins liste';
   474$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugin\'er der skal opgraderes';
   475$lang['Plugin list'] = 'Pluginliste';
  476476$lang['Check for updates']  =  'Check for opdateringer';
  477 $lang['Other plugins']  =  'Andre plugins tilgængelig';
  478 $lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer';
  479 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?';
  480 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på du vil installere denne plugin?';
  481 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.';
  482 $lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret';
  483 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.';
   477$lang['Other plugins'] = 'Andre plugins tilgængelige';
   478$lang['Last revisions'] = 'Seneste revideringer';
   479$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil slette denne plugin?';
   480$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne plugin?';
   481$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på, at du vil installere denne opgradering? Du skal undersøge hvorvidt denne version kræver forudgående afinstallering.';
   482$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin\'en er blevet kopieret';
   483$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gå til pluginlisten for at installere og aktivere den.';
  484484$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.';
  485 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke hentes.';
   485$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke downloades.';
  486486$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.';
  487 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.';
  488 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Check "plugins" mappe og under-mappe tilladelser (CHMOD).';
  489 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke muligt.';
  490 $lang['Purge compiled templates'] = 'Ryd udarbejdet skabeloner';
   487$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under filens (%s) udpakning.';
   488$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Kontroller tilladelser for mappen "plugins" og dens undermappe (chmod).';
   489$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke mulig.';
   490$lang['Purge compiled templates'] = 'Tøm kompilerede skabeloner';
  491491$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang';
  492492$lang['ACCESS_1'] = 'Adgang for alle';
   
  500500$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration';
  501501$lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version';
  502 $lang['You are running the latest version of Piwigo.']  =  'Du kører Piwigo nyeste version.';
   502$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du kører den seneste version af Piwigo.';
  503503$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Den version af %s [%s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [%s]';
  504 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system til at drage fuld fordel af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke';
   504$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Du bør opgradere dit system for at drage fuld nytte af programmet, ellers risikerer du at programmet virke forkert, eller slet ikke';
  505505$lang['Deleted on'] = 'Slettet den';
  506 $lang['Last hit']  =  'Sidste hit';
  507 $lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler';
   506$lang['Last hit'] = 'Seneste hit';
   507$lang['GD library is missing'] = 'GD-biblioteket mangler';
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner';
  509509$lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner';
  510 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder']  =  'Udskiftning af originale skabeloner af individuelle skabeloner fra skabelon-udvidelse undermappe';
   510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Erstatning af originale skabeloner med tilpassede skabeloner fra undermappen template-extension';
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)';
  512 $lang['Original templates']  =  'Original templates';
  513 $lang['Optional URL keyword']  =  'Valgfrit URL keyword';
  514 $lang['Templates configuration has been recorded.']  =  'Skabeloner konfiguration er registreret.';
  515 $lang['All optimizations have been successfully completed.']  =  'Alle optimeringer er blevet afsluttet med succes.';
   512$lang['Original templates'] = 'Original skabelon';
   513$lang['Optional URL keyword'] = 'Valgfrit URL-nøgleord';
   514$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Opsætning af skabeloner er registreret.';
   515$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle optimeringer er afsluttet med succes.';
  516516$lang['Optimizations have been completed with some errors.']  =  'Optimeringer er afsluttet med nogle fejl.';
  517517$lang['Modify information']  =  'Rediger oplysninger';
  518518$lang['nothing'] = 'intet';
  519 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'tilsidesætter eksisterende værdier med tomme';
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer karakterer for fotos';
   519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overtrumfer eksisterende værdier med tomme';
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotografikarakterer';
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer';
  522 $lang['No photo in this album'] = 'Ingen element i denne kategori';
  523 $lang['Images manual order was saved'] = 'Billeder manual rækkefølge gemt';
   522$lang['No photo in this album'] = 'Ingen fotografier i dette album';
   523$lang['Images manual order was saved'] = 'Manuel billedrækkefølge gemt';
  524524$lang['ranks'] = 'karakterer';
  525525$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere';
  526 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hurtig Lokal synkronisering';
  527 $lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes';
  528 $lang['Delete selected photos']  =  'Slet valgte billeder';
  529 $lang['%d photo was deleted'] = ' %d billed slettet';
  530 $lang['%d photos were deleted']  =  ' %d billeder slettet';
   526$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization';
   527$lang['No photo can be deleted'] = 'Ingen fotografier kan slettes';
   528$lang['Delete selected photos'] = 'Slet valgte fotografier';
   529$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografier slettet';
   530$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografier slettet';
  531531$lang['Downloads']  =  'Downloads';
  532 $lang['Released on']  =  'Frigivet på';
  533 $lang['Number of downloads']  =  'Antal af downloads';
  534 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Nyhedsbrev';
  535 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo projektet og abonner på Piwigo nyhedsbrev. Du vil modtage e-mails, når en nye udgivelser er tilgængelige (undertiden også om bug fix, som det er vigtigt at installere), og når der sker større aktiviteter i forbindelse med projektet. Du vil normal kun modtage få emails om året. ';
  536 $lang['Subscribe %s']  =  'Abonner % s';
  537 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter']  =  'Abonner % s til Piwigo Announcements Newsletter';
  538 $lang['Purge search history']  =  'Ryd søgeoversigt';
   532$lang['Released on'] = 'Frigivet den';
   533$lang['Number of downloads'] = 'Antal downloads';
   534$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcement Newsletter';
   535$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hold kontakt med Piwigo-projektet ved at tilmelde dig Piwigo Announcement Newsletter. Du vil modtage e-mails, når en ny udgivelser er tilgængelige (undertiden herunder også  fejlrettelser, som er vigtige at være bekendt med og opgradere til), samt når der sker større begivenheder i projektet. Du vil normal kun modtage få e-mails om året.';
   536$lang['Subscribe %s'] = 'Tilmeld %s';
   537$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Tilmeld %s til Piwigo Announcements Newsletter';
   538$lang['Purge search history'] = 'Tøm søgehistorik';
  539539$lang['Hide']  =  'Skjul';
  540 $lang['Password is missing. Please enter the password.']  =  'Kodeordet er savnet. Indtast venligst password.';
  541 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.']  =  'Password bekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
  542 $lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer';
  543 $lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer';
  544 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er modificeret';
  545 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er slettet';
   540$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Adgangskoden mangler. Indtast adgangskoden.';
   541$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Adgangskodebekræftelse mangler. Bekræft den valgte adgangskode.';
   542$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Tillad at brugere redigerer deres egne kommentarer';
   543$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Tillad at brugere sletter deres egne kommentarer';
   544$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send e-mail til administratorer når en kommentar ændres';
   545$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send e-mail til administratorer, når en kommentar er slettet';
  546546$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Det eksisterende permalink kan ikke slettes!';
  547547$lang['Hit']  =  'Hit';
  548548$lang['Tools'] = 'Værktøjer';
  549 $lang['Photos']  =  'Billeder';
   549$lang['Photos'] = 'Fotografier';
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer';
  551 $lang['Instructions to use Piwigo']  =  'Vejledning til brug Piwigo';
   551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo';
  552552$lang['Installed Themes']  =  'Installerede temaer';
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema';
  554554$lang['Forbid this theme to users']  =  'Forbyd dette tema til brugere';
  555 $lang['Set as default theme for unregistered and new users']  =  'Sæt som standard tema for uregistrerede og nye brugere';
  556 $lang['unknown']  =  'Ukendt';
  557 $lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder ';
  558 $lang['Drop into album'] = 'Vælg en kategori ';
  559 $lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks';
   555$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardtema for ikke-registrerede og nye brugere';
   556$lang['unknown'] = 'ukendt';
   557$lang['Upload Photos'] = 'Upload fotografier';
   558$lang['Drop into album'] = 'Vælg et album';
   559$lang['+ Add an upload box'] = '+ Tilføj en uploadboks';
  560560$lang['Upload']  =  'Upload';
  561 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation';
  562 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg';
  563 $lang['existing album'] = 'Eksisterende kategori ';
  564 $lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori ';
  565 $lang['Album name']  =  'Kategori navn ';
  566 $lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet ';
  567 $lang['Uploaded Photos']  =  'Uploadede fotos ';
  568 $lang['%d photos uploaded'] = ' %d billeder uploaded';
  569 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privat niveau sat til "%s"';
  570 $lang['Album "%s" now contains %d photos']     = 'Kategori \'%s\'indeholder nu %d billeder ';
  571 $lang['Manage this set of %d photos']  =  'Administrer dette sæt af %d billeder ';
   561$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation';
   562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Giv skriveadgang (chmod 777) til mappen \'%s\' i roden af din Piwigo-installation';
   563$lang['existing album'] = 'eksisterende album';
   564$lang['create a new album'] = 'opret et nyt album';
   565$lang['Album name'] = 'Albumnavn ';
   566$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albummet \'%s\' er blevet tilføjet ';
   567$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploadede fotografier ';
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografier uploaded';
   569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privatlivsniveau sat til "%s"';
   570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albummet \'%s\' indeholder nu %d fotografier';
   571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrer dette sæt bestående af %d fotografier';
  572572$lang['Select files']  =  'Vælg filer';
  573573$lang['Everybody']  =  'Alle';
  574 $lang['Who can see these photos?']  =  'Hvem kan se disse billeder? ';
   574$lang['Who can see these photos?'] = 'Hvem kan se disse fotografier?';
  575575$lang['Settings']  =  'Indstillinger';
  576 $lang['Resize'] = 'Ændre størrelsen';
  577 $lang['Maximum Width']  =  'Maksimal bredde';
  578 $lang['pixels']  =  'Pixels';
  579 $lang['Maximum Height']  =  'Maksimal højde';
   576$lang['Resize'] = 'Størrelsesændring';
   577$lang['Maximum width']  =  'Maksimal bredde';
   578$lang['pixels'] = 'pixels';
   579$lang['Maximum height']  =  'Maksimal højde';
  580580$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet ';
  581 $lang['Save Settings']  =  'Gem indstillinger ';
  582 $lang['Your configuration settings are saved']  =  'Din konfigurationsindstillinger gemmes';
   581$lang['Save Settings'] = 'Gem Indstillinger ';
   582$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Din opsætning er gemt';
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer';
  584 $lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek';
  585 $lang['Administration Home'] = 'Administration hjem ';
   584$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Tilføj skriveadgang til mappen "%s"';
   585$lang['Administration Home'] = 'Administrationsforside';
  586586$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul';
  587587$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema';
  588588$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe findes ikke ';
  589589$lang['Download,'] = 'Download,';
  590 $lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization ';
  591 $lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum ';
   590$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + synkronisering';
   591$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Få support i Piwigos forum ';
  592592$lang['Help Me']  =  'Hjælp mig';
  593 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s']  =  'Dette tema kunne ikke aktiveres, som moderselskabet tema mangler :% s ';
  594 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s']  =  'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: % s ';
   593$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Dette tema kunne ikke aktiveres, da det overordnede tema mangler: %s ';
   594$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Dette tema kan ikke slettes, fordi andre temaer afhænger af det: %s';
  595595$lang['Inactive Themes']  =  'Inaktive temaer';
  596596$lang['Install on your computer,']  =  'Installer på din computer,';
  597 $lang['Make this theme available to users']  =  'Gør dette tema til rådighed for brugerne';
  598 $lang['Page end']  =  'Side slut ';
   597$lang['Make this theme available to users'] = 'Gør dette tema tilgængeligt for brugerne';
   598$lang['Page end'] = 'Sideslut ';
  599599$lang['Piwigo Uploader']  =  'Piwigo Uploader ';
  600600$lang['Operation in progress']  =  'Behandler';
  601 $lang['Please wait...'] = 'Vent venligst...';
  602 $lang['Read Piwigo Documentation']  =  'Læs Piwigo dokumentation';
  603 $lang['Start pLoader and add your photos.']  =  'Start pLoader og tilføje dine billeder.';
  604 $lang['Switch to clear or dark colors for administration']  =  'Skift til klar eller mørke farver for administration';
  605 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema er blevet installeret med succes';
   601$lang['Please wait...'] = 'Vent venligst ...';
   602$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Læs Piwigos dokumentation';
   603$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader og tilføj dine fotografier.';
   604$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Skift til lyse eller mørke farver i administration';
   605$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temaet blev installeret';
  606606$lang['Visit Gallery']  =  'Besøg galleriet';
  607 $lang['Visit Piwigo project website']  =  'Besøg Piwigo projektets hjemmeside';
  608 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.']     = 'PLoader står for <em> Piwigo Uploader </em>. Fra din computer, forbereder pLoader dine fotos og overføre dem til din Piwigo fotogalleri.';
  609 $lang['Guest Settings']  =  'Gæste indstillinger ';
   607$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besøg Piwigo-projektets hjemmeside';
   608$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader står for <em>Piwigo Uploader</em>. På din computer forbereder pLoader dine fotografier og overfører dem til dit Piwigo-fotogalleri.';
   609$lang['Guest Settings'] = 'Gæsteindstillinger ';
  610610$lang['Main Page']  =  'Forside';
  611 $lang['Photo Page']  =  'Foto side ';
  612 $lang['Activate Navigation Bar']  =  'Aktiver navigation bar';
  613 $lang['Activate Navigation Thumbnails']  =  'Aktiver navigation thumbnails ';
  614 $lang['Activate icon "%s"']  =  'Aktiver ikonet \'%s\'';
  615 $lang['Photo Properties']  =  'Foto egenskaber';
   611$lang['Photo Page'] = 'Fotoside ';
   612$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiver navigationsbjælke';
   613$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder';
   614$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\'';
   615$lang['Photo Properties'] = 'Fotografiegenskaber';
  616616$lang['Allow user customization']  =  'Tillad brugertilpasning';
  617617$lang['Languages']  =  'Sprog';
  618 $lang['Installed Languages']  =  'Installeret sprog';
   618$lang['Installed Languages'] = 'Installerede sprog';
  619619$lang['Add New Language']  =  'Tilføj nyt sprog ';
  620 $lang['Language has been successfully installed']  =  'Sprog er blevet installeret';
   620$lang['Language has been successfully installed'] = 'Sproget er installeret';
  621621$lang['Select:']  =  'Vælg:';
  622622$lang['None']  =  'Ingen';
  623623$lang['Invert']  =  'Vend';
  624 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema';
  625 $lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig';
   624$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette tema, du skal have mindst ét tema';
   625$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmasterstatus er krævet.';
  626626$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema';
  627 $lang['Allow rating']  =  'Tillad rating';
   627$lang['Allow rating'] = 'Tillad bedømmelse';
  628628$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar';
  629629$lang['Active Plugins'] = 'Aktive plugins ';
  630630$lang['Inactive Plugins']  =  'Inaktive plugins ';
  631 $lang['Missing Plugins']  =  'Manglende Plugins';
  632 $lang['Uninstalled Plugins']  =  'Afinstalleret Plugins ';
   631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins';
   632$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Afinstallerede plugins ';
  633633$lang['By %s']  =  'Ved %s';
  634 $lang['Visit plugin site']  =  'Besøg plugin websted ';
  635 $lang['By rank'] = 'Efter karakter';
   634$lang['Visit plugin site'] = 'Besøg pluginwebstedet';
   635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse';
  636636$lang['Manual order'] = 'Manuel rækkefølge';
  637 $lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette foto?';
   637$lang['Who can see this photo?'] = 'Hvem kan se dette fotografi?';
  638638$lang['Active Languages'] = 'Aktive sprog';
  639639$lang['Delete this language'] = 'Slet dette sprog';
  640640$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbyd dette sprog til brugere';
  641 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som default.';
  642 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal mindst have et sprog.';
   641$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal først vælge et andet sprog som standard.';
   642$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ikke muligt at deaktivere dette sprog, du skal have mindst ét sprog.';
  643643$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktive sprog';
  644 $lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængelig for brugere';
  645 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Vælg som standard sprog for ikke registrerede og nye brugere';
  646 $lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotos';
   644$lang['Make this language available to users'] = 'Gør dette sprog tilgængeligt for brugerne';
   645$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Opsæt som standardsprog for ikke-registrerede og nye brugere';
   646$lang['Add Photos'] = 'Tilføj fotografier';
  647647$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet';
  648 $lang['Miscellaneous'] = 'Forskellig';
  649 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
   648$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt';
   649$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle links';
  650650$lang['There is no other language available.'] = 'Der er ikke andre sprog til rådighed.';
  651 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre plugins tilgængelige.';
  652 $lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre temaer tilgængelige.';
  653 $lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj en anden gruppe fotos';
  654 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Bestilling på menubars er opdateret.';
  655 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke designet til at blive aktiveret direkte';
   651$lang['There is no other plugin available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige plugins.';
   652$lang['There is no other theme available.'] = 'Der er ikke andre tilgængelige temaer.';
   653$lang['Add another set of photos'] = 'Tilføj et sæt fotografier mere';
   654$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Rækkefølge af menubjælker er opdateret.';
   655$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dette tema er ikke beregnet til at blive aktiveret direkte';
  656656$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer';
  657657$lang['Menu Management'] = 'Menu';
  658658$lang['new'] = 'ny';
  659 $lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev oploadet';
  660 $lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen foto I det nuværende sæt.';
  661 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotos valgt, %d fotos i nuværende sæt';
  662 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotos valgt, ingen mulige handlinger.';
   659$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev uploadet';
   660$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen fotografier i det aktuelle sæt.';
   661$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotografier valgt, %d fotografier i nuværende sæt';
   662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotografier valgt, ingen mulige handlinger.';
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater';
  664 $lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto';
   664$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte fotografi';
  665665$lang['Predefined filter'] = 'Foruddedineret filter';
  666 $lang['Refresh photo set'] = 'Opdater fotosættet';
   666$lang['Refresh photo set'] = 'Opfrisk fotosættet';
  667667$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre';
  668668$lang['remove author'] = 'fjern forfatter';
   
  671671$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter';
  672672$lang['remove title'] = 'fjern titel';
  673 $lang['Searching...'] = 'Søger...';
   673$lang['Searching...'] = 'Søger ...';
  674674$lang['Selection'] = 'Udvælgelse';
  675 $lang['Set author'] = 'Vælg forfatter';
  676 $lang['Set creation date'] = 'Vælg oprettelsesdato';
  677 $lang['Set title'] = 'Vælg titel';
   675$lang['Set author'] = 'Opsæt forfatter';
   676$lang['Set creation date'] = 'Opsæt oprettelsesdato';
   677$lang['Set title'] = 'Opsæt titel';
  678678$lang['Learn more'] = 'Lær mere';
  679679$lang['Rate'] = 'Bedøm';
  680 $lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig karakter';
   680$lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
  681681$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.';
  682 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vist fejl log</a>.';
  683 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren';
  684 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)';
  685 $lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at slette databasen.';
  686 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.';
  687 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s';
  688 $lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed';
  689 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt';
   682$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek filrettigheder i din Piwigo-installation.<br><a href="%s">Klik her for at se fejlloggen</a>.';
   683$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderingsfiler fra serveren';
   684$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Medtag historiske data (Advarsel: Hukommelsesbegrænsning på serveren kan blive overskredet)';
   685$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt dump\'e databasen.';
   686$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opdateringen er i gang... Vent venligst.';
   687$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opdater til Piwigo %s';
   688$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opdateringer til rådighed';
   689$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotografier udvalgt';
  690690$lang['Action'] = 'Handling';
  691 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af kategories og billeder';
  692 $lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie';
   691$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver ikonen "ny" ved siden af albummer og billeder';
   692$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterium';
  693693$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter';
  694 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotos i kategori er tilknyttet følgende kategorier: %s';
  695 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Kategoerier er automatisk sorteret';
  696 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er valgt';
   694$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografierne i albummet er knyttet til følgende albummer: %s';
   695$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albummer er automatisk sorteret';
   696$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotografier er valgt';
  697697$lang['Apply action'] = 'Godkend handling';
  698698$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge';
   
  700700$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling';
  701701$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle';
  702 $lang['Default photos order'] = 'Standard sorteringsrækkefølge for fotos';
   702$lang['Default photos order'] = 'Standardrækkefølge for fotografier';
  703703$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags';
  704 $lang['delete photo'] = 'slet foto';
   704$lang['delete photo'] = 'slet fotografi';
  705705$lang['Duplicates'] = 'Dubletter';
  706 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" :%s';
  707 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug';
   706$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i filen "%s": %s';
   707$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif-udvidelsen er ikke tilgængelig, admin bør deaktivere anvendelse af exif';
  708708$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk';
  709 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet';
  710 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling';
  711 $lang['include child albums'] = 'inkluder nedarvede kategorier';
  712 $lang['Last import'] = 'Sidste import';
   709$lang['File upload stopped by extension'] = 'Filupload er stoppet';
   710$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini-fil, er upload_max_filesize (%sB) større end post_max_size (%sB), du bør ændre denne indstilling';
   711$lang['include child albums'] = 'medtag underalbummer';
   712$lang['Last import'] = 'Seneste import';
  713713$lang['manual order'] = 'manual rækkefølge';
  714714$lang['Missing a temporary folder'] = 'Mangler midlertidig mappe';
  715 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags slettet';
   715$lang['Orphan tags deleted'] = 'Forældreløse tags slettet';
  716716$lang['Restore'] = 'Genopret';
  717 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!';
  718 $lang['Show menubar'] = 'Vis menubar';
   717$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret standardopsætning. Du vil miste dine plugin-indstillinger!';
   718$lang['Show menubar'] = 'Vis menubjælke';
  719719$lang['Add to caddie'] = 'tilføj til kurv';
  720720$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s er blevet opdateret.';
  721 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s Fotos kan ikke blive gendannet';
  722 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos er blevet gendannet';
  723 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(denne tag vil blive slettet)';
   721$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotografier kan ikke gendannes';
   722$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotografier er gendannet';
   723$lang['(this tag will be deleted)'] = '(dette tag vil blive slettet)';
  724724$lang['... or '] = '... eller ';
  725725$lang['Activate comments'] = 'Aktiver kommentarer';
  726 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdateret.';
   726$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle udvidelser er opdaterede.';
  727727$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle sprog er opdaterede.';
  728728$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.';
  729729$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle temaer er opdaterede.';
  730 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.';
  731 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).';
  732 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.';
   730$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte filtyper: %s.';
   731$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Omtrentlig maksimal opløsning: %dM pixels (der er %dx%d pixels).';
   732$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD-versionen (højopløselig) af dit fotografi.';
  733733$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning';
  734734$lang['Create'] = 'Dan';
  735735$lang['Crop'] = 'Beskær';
  736 $lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge';
   736$lang['Default comments order'] = 'Standardkommentarrækkefølge';
  737737$lang['display'] = 'vis';
  738 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel';
  739 $lang['Dump Database'] = 'Dump Database';
   738$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel?';
   739$lang['Dump Database'] = 'Dump database';
  740740$lang['ERROR'] = 'FEJL';
  741 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.';
  742 $lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering';
  743 $lang['Follow Orientation'] = 'Følg orientering';
   741$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DENNE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.';
   742$lang['Extensions Update'] = 'Opdaterer udvidelser';
   743$lang['Follow Orientation'] = 'Følg retning';
  744744$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende plugins er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:';
  745 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke compatible med den nye version af Piwigo:';
   745$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Følgende temaer er måske ikke kompatible med den nye version af Piwigo:';
  746746$lang['Height'] = 'Højde';
  747747$lang['hide details'] = 'skjul detaljer';
  748 $lang['Graphics Library'] = 'Grafisk Bibiliotejk';
   748$lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library';
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel';
  750 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig og hvis wesitet er større end mulighederne for resize, Piwioi vil flytte det som HD og lave en nedskaleret website foto af det.';
  751 $lang['Ignore All'] = 'Ignorer Alt';
   750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret fotografi i webstørrelse af det.';
   751$lang['Ignore All'] = 'Ignorer alt';
  752752$lang['Ignore this update'] = 'Ignorer denne opdatering';
  753 $lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelsen';
  754 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximum fil størrelse: %sB.';
   753$lang['Manage Permissions'] = 'Administrer tilladelser';
   754$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimal filstørrelse: %sB.';
  755755$lang['Merge selected tags'] = 'Flet udvalgte tags';
  756 $lang['Merge tags'] = 'Sammenlæg tags';
  757 $lang['New Version'] = 'Ny Version';
  758 $lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt nogen destinations tag';
  759 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede Plugins';
  760 $lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s af %s';
  761 $lang['Photo name'] = 'Foto navn';
  762 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af foto igang...';
  763 $lang['Piwigo Update'] = 'Opdater Piwigo';
  764 $lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignorede opdateringer';
  765 $lang['Save Template Directory'] = 'Gem template bibliotek';
  766 $lang['Select an album'] = 'Vælg en kategori';
   756$lang['Merge tags'] = 'Flet tags';
   757$lang['New Version'] = 'Ny version';
   758$lang['No destination tag selected'] = 'Der er ikke valgt et måltag';
   759$lang['Obsolete Plugins'] = 'Forældede plugins';
   760$lang['Photo %s of %s'] = 'Fotografi %s af %s';
   761$lang['Photo name'] = 'Fotografinavn';
   762$lang['Photos generation in progress...'] = 'Dannelse af fotografier er i gang ...';
   763$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   764$lang['Reset ignored updates'] = 'Nulstil ignorerede opdateringer';
   765$lang['Save Template Directory'] = 'Gem skabelonmappe';
   766$lang['Select an album'] = 'Vælg et album';
  767767$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vælg mindst to tags til sammenlægning';
  768 $lang['Select the destination tag'] = 'Vælg destination tag';
  769 $lang['Send connection settings by email'] = 'Send indstillinger på email';
   768$lang['Select the destination tag'] = 'Vælg måltagget';
   769$lang['Send connection settings by email'] = 'Send loginoplysninger pr. e-mail';
  770770$lang['show details'] = 'vis detaljer';
  771 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er muligvis ikke klar endnu.';
  772 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nogle opgraderinger er klar til udvidelser.';
  773 $lang['Start Upload'] = 'Start Upload';
  774 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tags <em>%s</em> merged ind i tag <em>%s</em>';
  775 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale foto kvalitet skal være et tal mellem %d og %d';
  776 $lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Det originale maksimum højde skal være et tal mellem %d og %d';
  777 $lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale højde skal være et tal mellem %d og %d';
  778 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en stor opdatering, med<a href="%s">nye spændende features</a>.';
  779 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, med kun små rettelser.';
   771$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nogle temaer og plugins er måske endnu ikke tilgængelige.';
   772$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Der er tilgængelige opgraderinger til nogle udvidelser.';
   773$lang['Start Upload'] = 'Begynd Upload';
   774$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Taggene <em>%s</em> er blevet lagt ind i tagget <em>%s</em>';
   775$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Det originale billedkvalitet skal være et tal mellem %d og %d';
   776$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumhøjde skal være et tal mellem %d og %d';
   777$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den originale maksimumbredde skal være et tal mellem %d og %d';
   778$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dette er en større opdatering, med <a href="%s">nye spændende funktioner</a>.';
   779$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dette er en mindre opdatering, kun med fejlrettelser.';
  780780$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE PLUGIN ER NU EN DEL AF PIWIGO CORE! AFINDSTALLER DET NU!';
  781 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af thumbnail er i gang...';
   781$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Dannelse af miniaturebilleder er i gang ...';
  782782$lang['Update All'] = 'Opdater alle';
  783 $lang['Update Complete'] = 'Opdatering er fuldført';
   783$lang['Update Complete'] = 'Opdatering gennemført';
  784784$lang['Updates'] = 'Opdateringer';
  785 $lang['Visit language site'] = 'Besøg sprog side';
  786 $lang['Visit theme site'] = 'Besøg tema side';
   785$lang['Visit language site'] = 'Besøg sprogwebsted';
   786$lang['Visit theme site'] = 'Besøg temawebstedet';
  787787$lang['Width'] = 'Bredde';
  788 $lang['With no album'] = 'Uden kategori';
  789 $lang['With no tag'] = 'Uden tag';
  790 $lang['With no virtual album'] = 'Uden virtual kategori';
  791 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser uploader. Prøv <a href="%s">Flash uploader</a> i stedet.';
  792 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash uploader. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser uploader</a> i stedet.';
  793 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere Piwigo %s (anbefalet).';
   788$lang['With no album'] = 'Ingen album';
   789$lang['With no tag'] = 'Ingen tag';
   790$lang['With no virtual album'] = 'Ingen virtuelle albummer';
   791$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Browser-uploaderen. Prøv <a href="%s">Flash-uploaderen</a> i stedet.';
   792$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruger Flash-uploaderen. Har du problemer? Prøv <a href="%s">Browser-uploaderen</a> i stedet.';
   793$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Du kan opdatere til Piwigo %s direkte, uden at opgradere til Piwigo %s (anbefalet).';
  794794$lang['Zoom'] = 'Zoom';
  795 $lang['Resize after upload'] = 'Resize efter upload';
  796 $lang['Original Size'] = 'Original Størrelse';
  797 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synlig for administratorer';
   795$lang['Resize after upload'] = 'Størrelsesændring efter upload';
   796$lang['Original Size'] = 'Original størrelse';
   797$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et låst gallery er kun synligt for administratorer';
  798798$lang['Unlock gallery'] = 'Lås galleri op';
  799799$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleri er låst op';
  800800$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Giv administratorer besked når en kommentar er';
  801801$lang['modified'] = 'ændret';
  802 $lang['pending validation'] = 'venter validation';
  803 $lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historie for';
   802$lang['pending validation'] = 'afventer godkendelse';
   803$lang['Save visits in history for'] = 'Gem besøg i historik for';
  804804$lang['simple visitors'] = 'simple besøgende';
  805805$lang['registered users'] = 'registerede brugere';
  806806$lang['administrators'] = 'administratorer';
  807 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet den %s.';
  808 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Denne kategori indeholder %d fotos, tilføjet mellem %s og %s.';
  809 $lang['This album contains no photo.'] = 'Denne kategori indeholder ingen fotos.';
   807$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet den %s.';
   808$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette album indeholder %d fotografier, tilføjet mellem %s og %s.';
   809$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette album indeholder ingen fotografier.';
  810810
  811 $lang['Move to album'] = 'Flyt til kategori';
   811$lang['Move to album'] = 'Flyt til album';
  812812$lang['The whole page'] = 'Hele siden';
  813813$lang['The whole set'] = 'Hele sættet';
  814 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer som bør opgraderes';
  815 $lang['Type here the author name'] = 'Angiv forfatter';
  816 $lang['Type here the title'] = 'Angiv titel';
  817 $lang['Type in a search term'] = 'Angiv et søgeord';
   814$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temaer der skal opgraderes';
   815$lang['Type here the author name'] = 'Skriv forfatterens navn';
   816$lang['Type here the title'] = 'Skriv titlen';
   817$lang['Type in a search term'] = 'Skriv søgeord';
  818818$lang['Unknown upload error'] = 'Ukendt fejl ved upload';
  819 $lang['Week starts on'] = 'Uge starter på';
   819$lang['Week starts on'] = 'Ugen begynder med';
  820820$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis højden er større end';
  821821$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Tilføj vandmærke hvis bredden er større end';
  822822$lang['Cancel'] = 'Fortryd';
  823823$lang['Delete multiple size images'] = 'Slet billeder i flere størrelser';
  824 $lang['Generate multiple size images'] = 'Generer billeder i flere størrelser';
   824$lang['Generate multiple size images'] = 'Dan billeder i flere størrelser';
  825825$lang['Groups and users'] = 'Grupper og brugere';
  826826$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprog der skal opdateres';
  827827$lang['Opacity'] = 'Gennemsigtighed';
  828 $lang['Permission granted for users'] = 'Adgang tildelt brugere';
  829 $lang['Permission management'] = 'Adgangsstyring';
  830 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo udgivet plugin for Lightroom';
   828$lang['Permission granted for users'] = 'Tilladelser tildelt brugerne';
   829$lang['Permission management'] = 'Tilladelsesstyring';
   830$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish-plugin til Lightroom';
  831831$lang['Select a file'] = 'Vælg en fil';
  832 $lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper...';
  833 $lang['Select users...'] = 'Vælg bruger...';
   832$lang['Select groups...'] = 'Vælg grupper ...';
   833$lang['Select users...'] = 'Vælg brugere ...';
  834834$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Den uploadede fil blev kun delvist uploadet';
  835 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri';
  836 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo';
  837 $lang['X Position'] = 'X position';
  838 $lang['X Repeat'] = 'X gentag';
  839 $lang['Y Position'] = 'Y position';
   835$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Der er ingen grupper i dette galleri.';
   836$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Plugin\'en er ikke kompatibelt med denne version af Piwigo.';
   837$lang['X Position'] = 'X-position';
   838$lang['X Repeat'] = 'X-gentagelse';
   839$lang['Y Position'] = 'Y-position';
  840840$lang['add a new watermark'] = 'tilføj et nyt vandmærke';
  841 $lang['any visitor can see this album'] = 'enhver besøgende kan se denne kategori';
   841$lang['any visitor can see this album'] = 'alle besøgende kan se dette album';
  842842$lang['bottom left corner'] = 'nederste venstre hjørne';
  843843$lang['bottom right corner'] = 'nederste højre hjørne';
  844 $lang['custom'] = 'Speciel';
   844$lang['custom'] = 'Tilpasset';
  845845$lang['middle'] = 'midt';
  846846$lang['top left corner'] = 'øverste venstre hjørne';
  847847$lang['top right corner'] = 'øverste højre hjørne';
  848848$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  849 $lang['Save manual order'] = 'Gem manuel sortering';
   849$lang['Save manual order'] = 'Gem manuel rækkefølge';
  850850$lang['Automatic sort order'] = 'Automatisk sorteringsrækkefølge';
  851851$lang['List'] = 'Liste';
  852 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksport plugin for Aperture';
  853 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksport plugin for iPhoto';
   852$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo-eksportplugin til Aperture';
   853$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo-eksportplugin til iPhoto';
  854854$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android';
  855 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobil tema';
   855$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Du kan kun aktivere et mobiltema';
  856856$lang['apply automatic sort order'] = 'aktiver automatisk sorteringsrækkefølge';
  857 $lang['cancel manual order'] = 'fortryd manuel rækkefølge';
  858 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et gratis avanceret program for organisering af digitale fotos for Linux, Windows, og MacOSX.';
  859 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet for fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotos.';
  860 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> plugin\'et gør det muligt for dig at logge på dit Piwigo galleri fra din iPhone, iPad eller iPod Touch, oprette kategorier og uploade billeder til galleriet.  ';
  861 $lang['Applications'] = 'Plugins';
   857$lang['cancel manual order'] = 'afbryd manuel rækkefølge';
   858$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam er et avanceret fri software-program til organisering af digitale fotografier til Linux, Windows og Mac OS X.';
   859$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam er designet til fotografer, der ønsker at se, organisere, redigere, optimere, indeksere og dele fotografier.';
   860$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for iOS</em> giver dig mulighed for at tilslutte en iPhone, iPad eller iPod Touch til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.';
   861$lang['Applications'] = 'Applikationer';
  862862$lang['Available on'] = 'Tilgængelig den';
  863863$lang['Available versions for'] = 'Tilgængelige versioner for';
  864864$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ikke beskåret korrekt?';
  865 $lang['Web Form'] = 'Web formular';
   865$lang['Web Form'] = 'Webformular';
  866866$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Du har %d forældreløse tags: %s';
  867 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind og have de nødvendige tiladelser for at se denne kategori';
  868 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger den aktuelle indstilling MAX_FILE_SIZE ';
   867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'besøgende skal logge ind samt have de nødvendige tilladelser for at se dette album';
   868$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Filstørrelsen på den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE-definitionen, som er angivet i HTML-formularen';
  869869$lang['Multiple Size'] = 'Flere størrelser';
  870 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% u brugere har automatisk tilladelse til, fordi de tilhører en tildelt gruppe.';
  871 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo for Android </em> program giver dig mulighed for at tilslutte din Android-telefon eller et bord til din Piwigo galleri, skabe nogle kategorier og uploade flere billeder på én gang.';
  872 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografi software designet til at håndtere store mængder af digitale billeder og laver post production arbejde.';
  873 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et kraftfuldt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
  874 $lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto enkelhed.';
  875 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af billedet.';
   870$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u brugere har automatisk tilladelse, fordi de tilhører en gruppe med tilladelser.';
   871$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'App\'en <em>Piwigo for Android</em> giver dig mulighed for at tilslutte en Android-mobiltelelfon eller -tablet til dit Piwigo-galleri, oprette albummer og uploade flere fotografier på én gang.';
   872$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom er et fotografiprogram beregnet til at håndtere store mængder digitale billeder og foretage efterbehandling.';
   873$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture er et ydedygtigt værktøj til at forfine billeder og administrere store biblioteker på Mac.';
   874$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture er udviklet til professionelle fotografer med iPhoto-enkelhed.';
   875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Som standard er fokusområdet placeret i midten af fotografiet';
  876876$lang['Center of interest'] = 'Fokusområde';
  877 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af kategorier og upload af fotos.';
  878 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med crop, som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at inkludere fokusområdet.';
  879 $lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har tilladelse til at se denne private kategori';
  880 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installere, bare Shotwell med din pakke manager og Aktivér Piwigo udgivelses mulighed.';
  881 $lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse givet til grupper';
  882 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto skaleres efter beskæring';
  883 $lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Udgivet plugin til Shotwell';
  884 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Udgivet plugin til digiKam';
  885 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient til Android) er en open source (GPL v3) Piwigo klient til Android-platformen.';
  886 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg en zone med musen for at definere et nyt fokusområde.';
  887 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er en open source digital foto organisator, der kører på Linux. Det er standard Photo Manager i Ubuntu og Fedora.';
  888 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Den Piwigo eksport-plugin tillader dig at oprette kategorier og eksport fotos.';
  889 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Det Piwigo Udgivet Plugin giver dig mulighed for at eksportere og synkronisere billeder fra Lightroom direkte til din Piwigo fotogalleri.';
  890 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest meningsfyldte zone i billedet.';
  891 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize directive i php.ini: %sB';
  892 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'en uploadede fil overstiger post_max_size directive i php.ini: %sB';
  893 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine billeder fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin.';
  894 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standard foto rækkefølge, fordi du har en brugerdefineret indstilling i din lokale konfiguration.';
  895 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale konfigurationsfil, denne parameter i forældet, skal du fjerne den eller omdøbe den til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
  896 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram for håndtering af billeder på MacOSX. Ved hjælp af eksport-plugin\'en kan du oprette nye kategoerier og eksportere dine billeder direkte fra iPhoto til dit Piwigo fotogalleri.';
  897 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'omfatter billeder med lavere privatliv niveau';
   877$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funktionerne omfatter gennemsyn af galleri, oprettelse af albummer og upload af fotografier.';
   878$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'For fotostørrelser med beskæring, så som "Square", vil Piwigo gøre sit bedste for at medtage fokusområdet.';
   879$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Ingen gruppe har rettigheder til at se dette private album';
   880$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'På din Linux, installer bare Shotwell med din pakkemanager og aktivér Piwigos udgivelsesvalgmulighed.';
   881$lang['Permission granted for groups'] = 'Tilladelse tildelt grupperne';
   882$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotostørrelser med beskæring';
   883$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo Publish-plugin til Shotwell';
   884$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo Publish-plugin til digiKam';
   885$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery-klient til Android) er en open source-Piwigo-klient (GPL v3) til Android-platformen.';
   886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vælg et område med musen for at fastsætte et nyt fokusområde.';
   887$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell er et open source-organiseringsprogram til digitale fotografier, der kører på Linux. I Ubuntu og Fedora er det standardprogram til organisering af fotografier.';
   888$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigos eksportplugin giver mulighed for at oprette albummer og eksportere fotografier.';
   889$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Publish-plugin\'en giver mulighed for at eksportere og synkronisere fotografier fra Lightroom direkte til dit Piwigo-fotogalleri.';
   890$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Fokusområdet er den mest betydningsfulde område i fotografiet.';
   891$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize-definitionen i php.ini: %sB';
   892$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Den uploadede fil overstiger post_max_size-definitionen i php.ini: %sB';
   893$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'For at eksportere dine fotografier fra digiKam til Piwigo, skal du blot installere digiKam og KIPI-plugin\'en.';
   894$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Du kan ikke definere en standardrækkefølge for fotografier, fordi du har en tilpasset indstilling i din lokale opsætning.';
   895$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Du har angivet <i>$conf[\'order_by\']</i> i din lokale opsætningsfil, parameteret er forældet, du skal derfor fjerne det eller omdøbe det til <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!';
   896$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto er standardprogram til håndtering af fotografier under Mac OS X. Ved hjælp af eksportplugin\'en kan du oprette nye albummer og eksportere dine fotografier direkte fra iPhoto til dit Piwigo-fotogalleri.';
   897$lang['include photos with lower privacy level'] = 'medtag fotografier med lavere privatlivsniveau';
  898898$lang['%d day'] = '%d dag';
  899899$lang['%d days'] = '%d dage';
   
  911911$lang['%s in the future'] = '%s i fremtiden';
  912912$lang['Added by %s'] = 'Tilføjet af %s';
  913 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator : %d';
   913$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerisk identifikator: %d';
  914914$lang['Original file : %s'] = 'Original fil: %s';
  915915$lang['Posted %s on %s'] = 'Sendt %s den %s';
  916 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'bedømt %d gange, vurdering:%.2f';
  917 $lang['Sharpen'] = 'Gør skarp';
  918 $lang['Visited %d times'] = 'besøgt %d antal gange';
   916$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Bedømt %d gange, vurdering: %.2f';
   917$lang['Sharpen'] = 'Gør skarpere';
   918$lang['Visited %d times'] = 'Besøgt %d gange';
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke';
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel';
  921 $lang['%d physicals'] = '%d fysisk';
   921$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk';
  922922$lang['%d week'] = '%d uge';
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger';
  924 $lang['Edit photo'] = 'Rediger foto';
  925 $lang['create a new site'] = 'opret et nyt site';
  926 $lang['No order field selected'] = 'Der er ikke udfyldt ordre feltet';
   924$lang['Edit photo'] = 'Rediger fotografi';
   925$lang['create a new site'] = 'opret et nyt websted';
   926$lang['No order field selected'] = 'Rækkefølgefeltet er ikke valgt';
  927927$lang['Duplicate selected tags'] = 'Kopier valgte tags';
  928928$lang['Name of the duplicate'] = 'Navn på kopi';
  929 $lang['Source tag'] = 'Original tag';
  930 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" er nu en kopi af "%s"';
   929$lang['Source tag'] = 'Kildetag';
   930$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tagget "%s" er nu en kopi af "%s"';
   931$lang['Format'] = 'Format';
   932$lang['Invalid dimension'] = 'Ugyldig dimension';
   933$lang['Landscape'] = 'Landskab';
   934$lang['Minimum height'] = 'Minimal højde';
   935$lang['Minimum width'] = 'Minimal bredde';
   936$lang['Panorama'] = 'Panorama';
   937$lang['Portrait'] = 'Portræt';
   938$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Den installerede version af %s [%s] er ikke kompatibel med den krævede version [%s]';
   939$lang['Manage photos'] = 'Håndter fotografier';
   940$lang['View in gallery'] = 'Se i galleri';
  931941?>
 • branches/2.4/language/da_DK/common.lang.php

  r17101 r18154  
  3838$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  3939$lang['%d album updated'] = '%d album opdateret';
  40 $lang['%d albums updated'] = '%d albums opdateret';
   40$lang['%d albums updated'] = '%d albummer opdateret';
  4141$lang['%d comment to validate'] = '%d kommentar til godkendelse';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d kommentarer til godkendelse';
   
  4545$lang['%d comment'] = '%d kommentar';
  4646$lang['%d comments'] = '%d kommentarer';
  47 $lang['%d hit'] = '%d hit';
  48 $lang['%d hits'] = '%d hits';
  49 $lang['%d new photo'] = '%d nyt element';
  50 $lang['%d new photos'] = '%d nye elementer';
   47$lang['%d hit'] = '%d visning';
   48$lang['%d hits'] = '%d visninger';
   49$lang['%d new photo'] = '%d nyt fotografi';
   50$lang['%d new photos'] = '%d nye fotografier';
  5151$lang['%d new user'] = '%d ny bruger';
  5252$lang['%d new users'] = '%d nye brugere';
  5353$lang['About'] = 'Om';
  5454$lang['All tags'] = 'Alle tags';
  55 $lang['Any tag'] = 'Enhver tag';
   55$lang['Any tag'] = 'Ethvert tag';
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Mindst en af reglerne skal være opfyldt.';
  57 $lang['Author'] = 'Fotograf';
  58 $lang['Albums'] = 'Kategorier';
  59 $lang['Album'] = 'Kategori';
   57$lang['Author'] = 'Forfatter';
   58$lang['Albums'] = 'Albummer';
   59$lang['Album'] = 'Album';
  6060$lang['Close this window'] = 'Luk dette vindue';
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS feed (fotos, kommentarer)';
  62 $lang['Confirm Password'] = 'Bekræft Password';
  63 $lang['Connection settings'] = 'Indstillinger for forbindelse';
  64 $lang['Login'] = 'Login';
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS-feed (fotografier, kommentarer)';
   62$lang['Confirm Password'] = 'Bekræft adgangskode';
   63$lang['Connection settings'] = 'Loginindstillinger';
   64$lang['Login'] = 'Log ind';
  6565$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakt webmaster';
  6666$lang['Create a new account'] = 'Opret en ny konto';
  67 $lang['Created on'] = 'Optaget den';
   67$lang['Created on'] = 'Oprettet den';
  6868$lang['Creation date'] = 'Oprettelsesdato';
  69 $lang['Current password is wrong'] = 'Password er forkert';
   69$lang['Current password is wrong'] = 'Adgangskode er forkert';
  7070$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner';
  7171$lang['Display'] = 'Visning';
  72 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hver nævnt regel skal være opfyldt.';
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Email addresse mangler. Angiv venligst en email adresse';
  74 $lang['Email address'] = 'Email addresse';
  75 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige informationer';
  76 $lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af email';
   72$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hvert nævnt kriterium skal være opfyldt.';
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-mail-adresse mangler. Angiv venligst en e-mail-adresse.';
   74$lang['Email address'] = 'E-mail-adresse';
   75$lang['Enter your personnal informations'] = 'Udfyld dine personlige oplysninger';
   76$lang['Error sending email'] = 'Fejl ved afsendelse af e-mail';
  7777$lang['File name'] = 'Filnavn';
  7878$lang['File'] = 'Fil';
   
  8080$lang['Filter and display'] = 'Filtrer og vis';
  8181$lang['Filter'] = 'Filter';
  82 $lang['Forgot your password?'] = 'Glemt dit password?';
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Kig i galleriet som gæst';
   82$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glemt din adgangskode?';
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Brug galleriet som en besøgende';
  8484$lang['Help'] = 'Hjælp';
  8585$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Kun foto RSS feed';
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-feed kun med fotografier';
  8787$lang['Keyword'] = 'Nøgleord';
  8888$lang['Links'] = 'Links';
  8989$lang['N/A'] = 'N/A';
  9090$lang['New on %s'] = 'Ny på %s';
  91 $lang['Notification'] = 'RSS feed';
  92 $lang['Number of items'] = 'Antal fotos';
  93 $lang['Original dimensions'] = 'Originale dimensionser';
  94 $lang['Password forgotten'] = 'Glemt password';
  95 $lang['Password'] = 'Password';
  96 $lang['Post date'] = 'Oprettelses dato';
  97 $lang['Posted on'] = 'Oprettet den';
   91$lang['Notification'] = 'RSS-feed';
   92$lang['Number of items'] = 'Antal emner';
   93$lang['Original dimensions'] = 'Originals dimensioner';
   94$lang['Password forgotten'] = 'Glemt adgangskode';
   95$lang['Password'] = 'Adgangskode';
   96$lang['Post date'] = 'Tilføjelsesdato';
   97$lang['Posted on'] = 'Tilføjet den';
  9898$lang['Profile'] = 'Profil';
  99 $lang['Quick connect'] = 'Hurtig forbindelse';
  100 $lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
   99$lang['Quick connect'] = 'Hurtig logind';
   100$lang['RSS feed'] = 'RSS-feed';
  101101$lang['Register'] = 'Registrer';
  102102$lang['Registration'] = 'Registrering';
  103103$lang['Related tags'] = 'Relaterede tags';
  104104$lang['Reset'] = 'Nulstil';
  105 $lang['Retrieve password'] = 'Modtag password';
  106 $lang['Search rules'] = 'Søge kriterier';
  107 $lang['Search tags'] = 'Søg tags';
   105$lang['Retrieve password'] = 'Modtag adgangskode';
   106$lang['Search rules'] = 'Søgekriterier';
   107$lang['Search tags'] = 'Søgetags';
  108108$lang['Search'] = 'Søg';
  109109$lang['display available tags'] = 'vis tilgængelige tags';
  110110$lang['Since'] = 'Siden';
  111111$lang['Sort by'] = 'Sorter efter';
  112 $lang['Sort order'] = 'Sorterings rækkefølge';
   112$lang['Sort order'] = 'Sorteringsrækkefølge';
  113113$lang['Tag'] = 'Tag';
  114114$lang['Tags'] = 'Tags';
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS feed giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotos, opdaterede kategorier, nye kommentarer. Brug en RSS læser for at læse feeds.';
  116 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feed identifikation';
  117 $lang['User comments'] = 'Bruger kommentarer';
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-feedet giver besked om nyheder fra denne side: Nye fotografier, opdaterede albummer, nye kommentarer. Kræver en RSS-feedlæser.';
   116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Ukendt feedidentifikation';
   117$lang['User comments'] = 'Brugerkommentarer';
  118118$lang['Username'] = 'Brugernavn';
  119119$lang['Visits'] = 'Besøg';
   
  126126$lang['all'] = 'alle';
  127127$lang['ascending'] = 'stigende';
  128 $lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s';
  129 $lang['Expand all albums'] = 'Udvid alle kategorier';
  130 $lang['posted after %s (%s)'] = 'posted efter %s (%s)';
  131 $lang['posted before %s (%s)'] = 'posted før %s (%s)';
  132 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'posted mellem %s (%s) og %s (%s)';
  133 $lang['posted on %s'] = 'oprettet den %s';
   128$lang['author(s) : %s'] = 'forfatter(e) : %s';
   129$lang['Expand all albums'] = 'Åbn alle albummer';
   130$lang['posted after %s (%s)'] = 'tilføjet efter %s (%s)';
   131$lang['posted before %s (%s)'] = 'tilføjet før %s (%s)';
   132$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'tilføjet mellem %s (%s) og %s (%s)';
   133$lang['posted on %s'] = 'tilføjet den %s';
  134134$lang['Best rated'] = 'Bedst bedømte';
  135 $lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotos';
   135$lang['display best rated photos'] = 'vis bedste bedømte fotografier';
  136136$lang['Calendar'] = 'Kalender';
  137137$lang['All'] = 'Alle';
  138 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotos, månedsvis';
   138$lang['display each day with photos, month per month'] = 'vis alle dage med fotografier, måned for måned';
  139139$lang['View'] = 'Vis';
  140 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig Kalender';
   140$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Månedlig kalender';
  141141$lang['chronology_monthly_list'] = 'Månedlig liste';
  142142$lang['chronology_weekly_list'] = 'Ugentlig liste';
  143143$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klik her hvis din browser ikke automatisk sender dig videre';
  144 $lang['comment date'] = 'kommentar dato';
   144$lang['comment date'] = 'kommentardato';
  145145$lang['Comment'] = 'Kommentar';
  146 $lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er registreret';
  147 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system : Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere';
  148 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar er ikke blevet registreret, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne';
   146$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar er gemt';
   147$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-oversvømmelsessystem: Vent et øjeblik før du prøver at oprette en kommentar mere';
   148$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar blev IKKE gemt, fordi den ikke opfyldte valideringsreglerne';
  149149$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administrator skal godkende din kommentar, før den er synlig.';
  150150$lang['This login is already used by another user'] = 'Dette login anvendes allerede af en anden bruger';
   
  156156$lang['created on %s'] = 'oprettet den %s';
  157157$lang['Customize'] = 'Tilpas';
  158 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Din Galleri tilpasning ';
   158$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tilpasning af dit galleri';
  159159$lang['day'][0] = 'Søndag';
  160160$lang['day'][1] = 'Manday';
   
  165165$lang['day'][6] = 'Lørdag';
  166166$lang['Default'] = 'Standard';
  167 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'slet dette foto fra dine favoritter';
   167$lang['delete this photo from your favorites'] = 'fjern dette fotografi fra dine favoritter';
  168168$lang['Delete'] = 'Slet';
  169169$lang['descending'] = 'faldende';
   
  174174$lang['excluded'] = 'udelukket';
  175175$lang['Your favorites'] = 'Dine favoritter';
  176 $lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favorit fotos';
   176$lang['display your favorites photos'] = 'vis mine favoritfotografier';
  177177$lang['Favorites'] = 'Favoritter';
  178178$lang['First'] = 'Første';
  179 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet er lukket pga. vedligeholdelse. Kom tilbage senere.';
  180 $lang['Page generated in'] = 'Siden er genereret på';
   179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet er lukket på grund af vedligeholdelse. Kig forbi senere.';
   180$lang['Page generated in'] = 'Siden blev dannet på';
  181181$lang['guest'] = 'gæst';
  182182$lang['Hello'] = 'Hej';
  183183$lang['available for administrators only'] = 'kun tilgængelig for administratorer';
  184 $lang['display this album'] = 'vis denne kategori';
  185 $lang['display last user comments'] = 'se sidste brugers kommentarer';
   184$lang['display this album'] = 'vis dette album';
   185$lang['display last user comments'] = 'se seneste brugers kommentarer';
  186186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'tilpas visningen af galleriet';
  187187$lang['search'] = 'søg';
  188188$lang['Home'] = 'Hjem';
  189189$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  190 $lang['in this album'] = 'i denne kategori';
  191 $lang['in %d sub-album'] = 'i %d sub-kategori';
  192 $lang['in %d sub-albums'] = 'i %d sub-kategorier';
  193 $lang['included'] = 'inkluderet';
  194 $lang['Invalid password!'] = 'Forkert password!';
   190$lang['in this album'] = 'i dette album';
   191$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underalbum';
   192$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underalbummer';
   193$lang['included'] = 'medtaget';
   194$lang['Invalid password!'] = 'Forkert adgangskode!';
  195195$lang['Language']='Sprog';
  196 $lang['last %d days'] = 'sidste %d dage';
  197 $lang['Last'] = 'Sidste';
  198 $lang['Logout'] = 'Logout';
   196$lang['last %d days'] = 'seneste %d dage';
   197$lang['Last'] = 'Seneste';
   198$lang['Logout'] = 'Log ud';
  199199$lang['obligatory'] = 'obligatorisk';
  200 $lang['Maximum photo height'] = 'Maksimum højde på fotos';
  201 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksimum højde skal være højere end 50';
  202 $lang['Maximum photo width'] = 'Maksimum bredde på fotos';
  203 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksimum bredde skal være højere end 50';
  204 $lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender med datoer for optagelse';
  205 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle elementer i alle sub-kategorier';
   200$lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender over oprettelsesdatoer';
   201$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle fotografier i alle underalbummer';
  206202$lang['return to normal view mode'] = 'tilbage til normal visning';
  207 $lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender med datoer for upload';
   203$lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender over tilføjelsesdatoer';
  208204$lang['month'][10] = 'Oktober';
  209205$lang['month'][11] = 'November';
   
  219215$lang['month'][9] = 'September';
  220216$lang['Most visited'] = 'Mest sete';
  221 $lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotos';
  222 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotos pr. side må ikke være nul';
  223 $lang['Number of photos per page'] = 'Antal af fotos pr. side';
   217$lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotografier';
   218$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotografier pr. side må ikke være nul';
   219$lang['Number of photos per page'] = 'Antal fotografier pr. side';
  224220$lang['Unknown identifier'] = 'Ukendt identifikation';
  225 $lang['New password'] = 'Nyt password';
  226 $lang['Rate this photo'] = 'Bedøm dette foto';
   221$lang['New password'] = 'Ny adgangskode';
   222$lang['Rate this photo'] = 'Bedøm dette fotografi';
  227223$lang['Next'] = 'Næste';
  228224$lang['no rate'] = 'ingen bedømmelse';
  229 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.';
  230 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Fotos oprettet indenfor de %d dage.';
  231 $lang['password updated'] = 'password opdateret';
  232 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være et positivt heltal værdi';
  233 /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'foto';
  234 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik på foto for at se det i høj opløsning';
  235 $lang['Show file metadata'] = 'Vis fotoets metadata';
  236 $lang['Powered by'] = 'Powered by';
  237 $lang['Preferences'] = 'Præferencer';
   225$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Kun fotografier tilføjet inden for de seneste %d dag.';
   226$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Kun fotografier tilføjet inden for de seneste %d dage';
   227$lang['password updated'] = 'adgangskode opdateret';
   228$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Seneste periode skal være en positiv heltalsværdi';
   229$lang['photo'] = 'fotografi';
   230$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik på fotografiet for at se det i høj opløsning';
   231$lang['Show file metadata'] = 'Vis fotografiets metadata';
   232$lang['Powered by'] = 'Drives af';
   233$lang['Preferences'] = 'Indstillinger';
  238234$lang['Previous'] = 'Tidligere';
  239 $lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotos';
  240 $lang['display a set of random photos'] = 'Vis et sæt af tilfældigt valgte fotos';
  241 $lang['Recent albums'] = 'Nyeste kategorier';
  242 $lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede kategorier';
  243 $lang['Recent period'] = 'Sidste periode';
  244 $lang['Recent photos'] = 'Nye fotos';
  245 $lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotos';
  246 $lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...';
   235$lang['Random photos'] = 'Tilfældige fotografier';
   236$lang['display a set of random photos'] = 'vis et sæt tilfældigt valgte fotografier';
   237$lang['Recent albums'] = 'Nyeste albummer';
   238$lang['display recently updated albums'] = 'vis nyligt opdaterede albummer';
   239$lang['Recent period'] = 'Seneste periode';
   240$lang['Recent photos'] = 'Nye fotografier';
   241$lang['display most recent photos'] = 'vis de nyeste fotografier';
   242$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering ...';
  247243$lang['Please, enter a login'] = 'Indtast login';
  248 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum';
  249 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke starte med mellemrum';
   244$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'login må ikke slutte med mellemrum';
   245$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'login må ikke begynde med mellemrum';
  250246$lang['this login is already used'] = 'dette login er allerede i brug';
  251 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail addresse skal være xxx@yyy.eee (eksempel : jack@altern.org)';
  252 $lang['please enter your password again'] = 'Indtast dit password igen';
  253 $lang['Auto login'] = 'Auto login';
   247$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mailadresse skal være på formen xxx@yyy.eee (eksempel: jack@altern.org)';
   248$lang['please enter your password again'] = 'Indtast din adgangskode igen';
   249$lang['Auto login'] = 'Autologin';
  254250$lang['remove this tag from the list'] = 'fjern dette tag fra listen';
  255 $lang['representative'] = 'thumbnail for kategori';
  256 $lang['Search for Author'] = 'Søg efter fotograf';
  257 $lang['Search in albums'] = 'Søg i kategorier';
   251$lang['representative'] = 'albums miniaturebillede';
   252$lang['Search for Author'] = 'Søg efter forfatter';
   253$lang['Search in albums'] = 'Søg i albummer';
  258254$lang['Search by date'] = 'Søg efter dato';
  259255$lang['Date'] = 'Dato';
  260 $lang['End-Date'] = 'Slut dato';
   256$lang['End-Date'] = 'Slutdato';
  261257$lang['Kind of date'] = 'Enhver dato';
  262258$lang['Search for words'] = 'Søg efter ord';
  263 $lang['Search for all terms'] = 'Søg efter alle nøgleord';
  264 $lang['Search for any term'] = 'Søg efter alle nøgleord';
   259$lang['Search for all terms'] = 'Søg efter alle udtryk';
   260$lang['Search for any term'] = 'Søg efter enkelte udtryk';
  265261$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom forespørgsel. Ingen kriterier er indtastet.';
  266 $lang['Search results'] = 'Søge resulter';
  267 $lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i under-kategorier';
  268 $lang['searched words : %s'] = 'søgte ord : %s';
   262$lang['Search results'] = 'Søgeresultater';
   263$lang['Search in sub-albums'] = 'Søg i underalbummer';
   264$lang['searched words : %s'] = 'søgte ord: %s';
  269265$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  270 $lang['set as album representative'] = 'set as thumbnail for kategori';
  271 $lang['Show number of comments'] = 'Vis antallet af kommentarer';
  272 $lang['Show number of hits'] = 'Vis antallet hits';
   266$lang['set as album representative'] = 'opsæt som albums miniaturebillede';
   267$lang['Show number of comments'] = 'Vis antal kommentarer';
   268$lang['Show number of hits'] = 'Vis antal af visninger';
  273269$lang['slideshow'] = 'slideshow';
  274270$lang['stop the slideshow'] = 'stop slideshow';
  275 $lang['Specials'] = 'Specielle';
  276 $lang['SQL queries in'] = 'SQL forespørgsler i';
  277 $lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt uploadede fotos';
  278 $lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotos';
  279 $lang['the beginning'] = 'starten';
  280 $lang['Interface theme'] = 'Interface thema';
  281 $lang['Thumbnails'] = 'Thumbnails';
   271$lang['Specials'] = 'Særligt';
   272$lang['SQL queries in'] = 'SQL-forespørgsler i';
   273$lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt tilføjede fotografier';
   274$lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotoer';
   275$lang['the beginning'] = 'begyndelsen';
   276$lang['Interface theme'] = 'Grænsefladetema';
   277$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturebilleder';
  282278$lang['Menu'] = 'Menu';
  283279$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på din side';
   
  285281$lang['Update your rating'] = 'Opdater din bedømmelse';
  286282$lang['the username must be given'] = 'brugernavn skal angives';
  287 $lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt password';
  288 $lang['Quick search'] = 'Hurtig søg';
  289 $lang['Connected user: %s'] = 'Tilsluttet bruger: %s';
   283$lang['useful when password forgotten'] = 'nyttigt ved glemt adgangskode';
   284$lang['Quick search'] = 'Hurtig søgning';
   285$lang['Connected user: %s'] = 'Indlogget bruger: %s';
  290286$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
  291287$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
  292 $lang['Author: %s'] = 'Fotograf: %s';
   288$lang['Author: %s'] = 'Forfatter: %s';
  293289$lang['Comment: %s'] = 'Kommentar: %s';
  294290$lang['Comment by %s'] = 'Kommentar af %s';
  295291$lang['User: %s'] = 'Bruger: %s';
  296 $lang['Email: %s'] = 'Email: %s';
   292$lang['Email: %s'] = 'E-mail: %s';
  297293$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
  298294$lang['Registration of %s'] = 'Registrering af %s';
  299 $lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s';
  300 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forket status for gæste bruger. Kontakt webmaster.';
  301 $lang['this email address is already in use'] = 'email adressen anvendes af en anden bruger';
  302 $lang['Album results for'] = 'Kategori resultater for';
  303 $lang['Tag results for'] = 'Tag resultater for';
   295$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
   296$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Forkert status på brugeren "guest", standardstatussen benyttes. Vær venlig at give webmaster besked.';
   297$lang['this email address is already in use'] = 'e-mail-adressen anvendes af en anden bruger';
   298$lang['Album results for'] = 'Albumresultater for';
   299$lang['Tag results for'] = 'Tagresultater for';
  304300$lang['from %s to %s'] = 'fra %s til %s';
  305301$lang['Play of slideshow'] = 'Afspil slideshow';
  306 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pause i slideshow';
   302$lang['Pause of slideshow'] = 'Sæt slideshow på pause';
  307303$lang['Repeat the slideshow'] = 'Gentag slideshow';
  308304$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Gentag ikke slideshow';
  309 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshow hastighed';
  310 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshow hastighed';
   305$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Nedsæt slideshowhastighed';
   306$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Forøg slideshowhastighed';
  311307$lang['Submit'] = 'Send';
  312308$lang['Yes'] = 'Ja';
  313309$lang['No'] = 'Nej';
  314 $lang['%d photo']='%d foto';
  315 $lang['%d photos']='%d fotos';
  316 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto er også linked til disse tags';
  317 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotos er også linked til disse tags';
  318 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotos knyttet til dette tag';
  319 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos oprettet de sidste %d dage';
  320 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjælp';
   310$lang['%d photo'] = '%d fotografi';
   311$lang['%d photos'] = '%d fotografier';
   312$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d fotografi er også linket til disse tags';
   313$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotografier er også linket til disse tags';
   314$lang['display photos linked to this tag'] = 'Se fotografier knyttet til dette tag';
   315$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotografier tilføjet de seneste %d dage';
   316$lang['Piwigo Help'] = 'Hjælp til Piwigo';
  321317$lang['Rank'] = 'Karakter';
  322318$lang['group by letters'] = 'alfabetiske grupper';
  323319$lang['letters'] = 'bogstaver';
  324 $lang['show tag cloud'] = 'vis tag cloud';
   320$lang['show tag cloud'] = 'vis tag-sky';
  325321$lang['cloud'] = 'sky';
  326 $lang['Reset to default values'] = 'Nulstil til standard';
  327 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'slet alle filer fra dine favoritter';
  328 $lang['Sent by'] = 'Sent af';
  329 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokkeret eller ikke supporteret af din browser. Aktiver cookies for at logge på.';
   322$lang['Reset to default values'] = 'Nulstil til standardværdier';
   323$lang['delete all photos from your favorites'] = 'fjern alle fotografier fra dine favoritter';
   324$lang['Sent by'] = 'Sendt af';
   325$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies er blokeret eller ikke understøttet af din browser. Aktiver cookies for at logge på.';
  330326$lang['Edit a comment'] = 'Rediger en kommentar';
  331327$lang['Are you sure?'] = 'Er du sikker?';
  332328$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denne kommentar kræver godkendelse';
  333329$lang['Welcome'] = 'Velkommen';
  334 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo foto galleri!';
   330$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Velkommen til dit Piwigo-fotogalleri!';
  335331$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller gennemse dit tomme galleri';
  336332$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller deaktiver denne meddelelse, jeg klarer det selv';
  337 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, dit Piwigo foto galleri er tomt!';
  338 $lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotos';
  339 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne bruger kommentar: %s';
  340 $lang['This author modified following comment:'] = 'Denne fortograf har ændret følgende kommentar:';
  341 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne fotograf har fjernet kommentaren med id %d';
  342 $lang['html tags are not allowed in login'] = 'html tags er ikke tilladt i login';
   333$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, dit Piwigo-fotogalleri er tomt!';
   334$lang['I want to add photos'] = 'Jeg vil tilføje fotografier';
   335$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Håndter denne brugerkommentar: %s';
   336$lang['This author modified following comment:'] = 'Denne forfatter har ændret følgende kommentar:';
   337$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denne forfatter har fjernet kommentaren med id\'en %d';
   338$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html-tags er ikke tilladt i login';
  343339$lang['%d rates'] = '%d bedømmelser';
  344340$lang['Rating score'] = 'Bedømmelse';
  345 $lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller email';
  346 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Password reset er ikke tilladt for denne bruger';
  347 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Bruger "%s" har ingen email adresse, nulstilling af password er ikke muligt';
  348 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at resette passwordet til den følgende brugerkonto:';
  349 $lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Brugernavn "%s" i galleri %s';
  350 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille dit password, besøg følgende adresse:';
  351 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, ignorer denne email og der vil ikke ske noget.';
  352 $lang['Password Reset'] = 'Password Reset';
  353 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Check din email for bekræftigelses link';
   341$lang['Invalid username or email'] = 'Forkert brugernavn eller e-mail';
   342$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Nulstilling af adgangskode er ikke tilladt for denne bruger';
   343$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Brugeren "%s" har ingen e-mail-adresse, nulstilling af adgangskode er ikke mulig';
   344$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nogen har anmodet om at nulstille adgangskoden til følgende brugerkonto:';
   345$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Brugernavnet "%s" i galleriet %s';
   346$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'For at nulstille din adgangskode, skal du besøge følgende adresse:';
   347$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Hvis dette var en fejl, så ignorer e-mailen og der vil ikke ske yderligere.';
   348$lang['Password Reset'] = 'Nulstil adgangskode';
   349$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Tjek din e-mail for bekræftelseslink';
  354350$lang['Invalid key'] = 'Forkert nøgle';
  355 $lang['The passwords do not match'] = 'Passwordet matcher ikke';
  356 $lang['Your password has been reset'] = 'Dit password er nulstillet';
   351$lang['The passwords do not match'] = 'Adgangskoderne stemmer ikke overens';
   352$lang['Your password has been reset'] = 'Din adgangskode er nulstillet';
  357353$lang['Return to home page'] = 'Retur til forsiden';
  358 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller email adresse.';
  359 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil modtage et link i din email for at danne et nyt password.';
  360 $lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller email';
  361 $lang['Change my password'] = 'Skift mit password';
  362 $lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast dit nye password herunder.';
  363 $lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF metadata';
  364 $lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';
  365 $lang['Edit'] = 'Edit';
   354$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Indtast dit brugernavn eller e-mail-adresse.';
   355$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Du vil via e-mail modtage et link til dannelse af en ny adgangskode.';
   356$lang['Username or email'] = 'Brugernavn eller e-mail';
   357$lang['Change my password'] = 'Skift min adgangskode';
   358$lang['Enter your new password below.'] = 'Indtast din nye adgangskode herunder.';
   359$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF-metadata';
   360$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC-metadata';
   361$lang['Edit'] = 'Rediger';
  366362$lang['Hello %s,'] = 'Hej %s,';
  367 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine indstillinger med email';
  368 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, du vil snart modtage en mail med dine konto informationer. Velkommen!';
   363$lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine loginoplysninger pr. e-mail';
   364$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, og du vil snart modtage en e-mail med dine loginoplysninger. Velkommen!';
  369365$lang['Username modification'] = 'Ændring af brugernavn';
  370366$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Dit brugernavn er ændret til: %s';
  371 $lang['square'] = 'Kvadrat';
  372 $lang['thumb'] = 'Thumbnail';
  373 $lang['small'] = 'S-small';
  374 $lang['medium'] = 'M-medium';
  375 $lang['large'] = 'L-large';
  376 $lang['xlarge'] = 'XL-ekstra large';
  377 $lang['xxlarge'] = 'XXL-ekstra ekstra large';
   367$lang['square'] = 'Kvadratisk';
   368$lang['thumb'] = 'Miniaturebillede';
   369$lang['small'] = 'S - lille';
   370$lang['medium'] = 'M - medium';
   371$lang['large'] = 'L - stor';
   372$lang['xlarge'] = 'XL - ekstra stor';
   373$lang['xxlarge'] = 'XXL - ekstrem stor';
  378374$lang['Original'] = 'Original';
  379375$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Tak for din registrering hos %s!';
  380 $lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine login informationer';
  381 $lang['Password: %s'] = 'Password: %s';
   376$lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine loginoplysninger';
   377$lang['Password: %s'] = 'Adgangskode: %s';
  382378$lang['Username: %s'] = 'Brugernavn: %s';
  383 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du tror du har modtaget denne email ved en fejl kontakt os på %s';
   379$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du mener, du har modtaget denne e-mail ved en fejl, så kontakt os på %s';
  384380$lang['Show oldest comments first'] = 'Vis ældste kommentarer først';
  385 $lang['Show latest comments first'] = 'Vis sidste kommnetarer først';
  386 $lang['Photo sizes'] = 'Foto størrelser';
   381$lang['Show latest comments first'] = 'Vis seneste kommnetarer først';
   382$lang['Photo sizes'] = 'Fotografistørrelser';
  387383$lang['View in'] = 'Vis i';
  388384$lang['Mobile'] = 'Mobil';
  389385$lang['Desktop'] = 'Desktop';
  390 $lang['2small'] = 'XXS-meget lille';
  391 $lang['xsmall'] = 'XS-ekstra lille';
  392 $lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Fil navn, A &rarr; Z';
  393 $lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Fil navn, Z &rarr; A';
  394 $lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Foto titel, A &rarr; Z';
  395 $lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Foto titel, Z &rarr; A';
   386$lang['2small'] = 'XXS - meget lille';
   387$lang['xsmall'] = 'XS - ekstra lille';
   388$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Filnavn, A &rarr; Å';
   389$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Filnavn, Å &rarr; A';
   390$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Fototitel, A &rarr; Z';
   391$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Fototitel, Z &rarr; A';
  396392$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Dato oprettet, ny &rarr; gammel';
  397393$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Dato oprettet, gammel &rarr; ny';
  398 $lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Dato posted, ny &rarr; gammel';
  399 $lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Dato posted, gammel &rarr; ny';
  400 $lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'bedømmelse score, høj &rarr; lav';
  401 $lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'bedømmelse score, lav &rarr; høj';
   394$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Dato tilføjet, ny &rarr; gammel';
   395$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Dato tilføjet, gammel &rarr; ny';
   396$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'bedømmelsesscore, høj &rarr; lav';
   397$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'bedømmelsesscore, lav &rarr; høj';
  402398$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Besøgende, høj &rarr; lav';
  403399$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Besøgende, lav &rarr; høj';
  404400$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Numerisk identifikation, 1 &rarr; 9';
  405401$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Numerisk identifikation, 9 &rarr; 1';
  406 $lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorterings orden';
   402$lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorteringsrækkefølge';
  407403
  408404$lang['%d rate'] = '%d bedømmelse';
   
  410406$lang['Forbidden'] = 'Ikke tilladt';
  411407$lang['Page not found'] = 'Siden blev ikke fundet';
  412 $lang['Permalink for album not found'] = 'Permalink for kategori blev ikke fundet';
   408$lang['Permalink for album not found'] = 'Albums permalink blev ikke fundet';
  413409$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo stødte på en uoprettelig fejl';
  414 $lang['Requested album does not exist'] = 'Den forespurgte kategori eksisterer ikke';
  415 $lang['Requested tag does not exist'] = 'Den forespurgte tag eksisterer ikke';
   410$lang['Requested album does not exist'] = 'Det valgte album findes ikke';
   411$lang['Requested tag does not exist'] = 'Den valgte tag findes ikke';
   412$lang['day']['1'] = 'Mandag';
  416413?>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/cat_modify.html

  r15177 r18154  
  1 <h2>Rediger kategori</h2>
   1<h2>Rediger album</h2>
  22
  3 <h3>Information</h3>
   3<h3>Oplysninger</h3>
  44
  55<ul>
  6  <li><strong>navn</strong>: omd&oslash;be kategori (en virtuel omd&oslash;be i tilf&aelig;lde af af en fysisk kategori).</li>
  7  <li><strong>beskrivelse </strong>: kort tekst giver en generel id&eacute; om indholdet, denne tekst vil blive vist nederst p&aring; miniaturerbillede siden.</li>
   6 <li><strong>navn</strong>: omdøb album (en virtuel omdøbelse i tilfælde af et fysisk album).</li>
   7 <li><strong>beskrivelse</strong>: kort tekst, der giver en generel idé om indholdet, teksten vil blive vist nederst på siden med miniaturerbilleder.</li>
  88</Ul>
  99
  1010<h3>Flyt</h3>
  1111
  12 <p>Hvis kategorien er virtuel, kan du flytte den. Flytning af en kategori betyder
  13 &aelig;ndre dens overordnede kategori.</p>
   12<p>Hvis albummet er virtuelt, kan du flytte det. Flytning af et album betyder udskiftning af dets overordnede album.</p>
  1413
  15 <h3>Valg mulighedder</h3>
   14<h3>Valgmuligheder</h3>
  1615
  1716<ul>
  18  <li><strong>Adgangstype</strong>: Tilladelses styring. Hvis du laver en kategori privat, vil alle dens underordnede kategorier blive private. Hvis du laver en kategori offentlig, vil alle dens overordenede kategorier bliver offentlige.</li>
  19  <li><strong>L&aring;s</strong>: Kategorien og dens underkategorier vil v&aelig;re midlertidig deaktiveret for vedligeholdelse.</li>
  20  <li><strong>kommentarer</strong>: Tillad brugere at kommentere billeder i denne kategori.</li>
   17 <li><strong>Adgangstype</strong>: Rettighedsstyring. Hvis du gør et album privat, vil alle dets underalbummer også blive private. Hvis du gør et album offentligt, vil alle dets overordenede albummer bliver offentlige.</li>
   18 <li><strong>Lås</strong>: Albummet og dets underalbummer bliver midlertidigt deaktiveret på grund af vedligeholdelse.</li>
   19 <li><strong>Kommentarer</strong>: Autoriserer brugere til at kommentere billeder i albummet.</li>
  2120</Ul>
  2221
  23 <p>Du kan ogs&aring; administrere disse valg muligheder i "Egenskaber" p&aring; styringsoversigt sk&aelig;rmen
  24 (sk&aelig;rme
   22<p>Du kan også håndtere valgmulighederne under administrationssiden "Egenskaber"
   23(siderne
  2524<span class="pwgScreen">Kommentarer</span>,
  26 <span class="pwgScreen">l&aring;s</span>,
  27 <span class="pwgScreen">Offentlig /Privat</span>,
  28 <span class="pwgScreen">repr&aelig;sentant</span> f&aring;s fra
  29 <span class="pwgScreen">Administration &raquo; &raquo;Kategorier&raquo; &raquo; Egenskaber</span>). </p>
   25<span class="pwgScreen">s</span>,
   26<span class="pwgScreen">Offentlig/privat</span>,
   27<span class="pwgScreen">Repræsentant</span> tilgængelige fra
   28<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer &raquo; Egenskaber</span>).</p>
  3029
  31 <h3>Sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge</h3>
   30<h3>Sorteringsrækkefølge</h3>
  3231
  33 <p>Brug standard billede sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lgen.</p>
   32<p>Brug standardsorteringsrækkefølgen for billeder.</p>
  3433
  35 <p>Angiv, om denne sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lge vil g&aelig;lde for underkategorier ogs&aring;.</p>
   34<p>Angiv hvorvidt sorteringsrækkefølgen også vil gælde underalbummer.</p>
  3635
  37 <p>V&aelig;lg specifik sorteringskriterie, der skal bruges med denne kategori.</p>
   36<p>Vælg specifikt sorteringskriterium, der skal anvendes på dette album.</p>
  3837
  3938<ul>
  40 <li><strong>Oprettelsesdato</strong>: Foto optagelsesdato</li>
  41 <li><strong>Indl&aelig;g dato</strong>: Synkronisering dato</li>
  42 <li><strong>Gennemsnitlig karakter (*)</strong>: Gennemsnitlig karakter kan &aelig;ndres ved bes&oslash;gendes bed&oslash;mmelser</li>
  43 <li><strong>Mest bes&oslash;gte (*)</strong>: Det aktuelle bes&oslash;g kan &aelig;ndre r&aelig;kkef&oslash;lgen af den mest bes&oslash;gte</li>
  44 <li><strong>Filnavn</strong>: Navn givet i informations feltet</li>
  45 <li><strong>Id</strong>: Intern Id (seneste kategorier har en h&oslash;jere id end tidligere)</li>
   39<li><strong>Oprettelsesdato</strong>: Den dato fotoet blev taget</li>
   40<li><strong>Tilføjelsesdato</strong>: Synkroniseringsdato</li>
   41<li><strong>Gennemsnitlig bedømmelse (*)</strong>: Gennemsnitlig bedømmelse kan ændres ved besøgendes bedømmelser</li>
   42<li><strong>Mest besøgte (*)</strong>: Det aktuelle besøg kan ændre rækkefølgen af de mest besøgte</li>
   43<li><strong>Filnavn</strong>: Navnet angivet i oplysningsfeltet</li>
   44<li><strong>Id</strong>: Intern id (seneste kategorier har en højere id end de tidligere)</li>
  4645</Ul>
  4746
  48 <p>(*)</strong>Advarsel: S&oslash;rg for at teste sorteringsr&aelig;kkef&oslash;lgen selv, da de kan give uventede resultater</p>
   47<p>(*)</strong>Advarsel: Sørg selv for at teste sorteringsrækkefølgen, da de kan give uventede resultater.</p>
  4948
  5049
  51 <h3>repr&aelig;sentanten</h3>
   50<h3>Repræsentanten</h3>
  5251
  53 <p>Kategori repr&aelig;sentant er miniaturebilledet der vises p&aring; hovedsiden (<span class="pwgScreen"> category.php </span>) til at repr&aelig;sentere
  54 kategorien, n&aring;r det kun indeholder underkategorier og ingen direkte foto (ligesom roden album). </p>
  55 foto af en kategori:</p>
   52<p>Albumsrepræsentanten er miniaturebilledet, der vises på hovedsiden (<span class="pwgScreen">category.php</span>), som repræsentant for albummet, når det kun indeholder underalbummer og ingen fotografier (lige som rodalbummet).</p>
   53
   54<p>Foto fra et album:</p>
  5655
  5756<ul>
  58   <li><span class="pwgScreen">Foto side</span> : en af de actions knapper kan du indstille til at s&aelig;tte det aktuelle billede som repr&aelig;sentant for viste kategori. Denne knap er kun tilg&aelig;ngelig for administratorer.</Li>
  59   <li><span class="pwgScreen">&aelig;ndre informationer om et foto</span> i administration. Denne sk&aelig;rm kan n&aring;s fra <span class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch ledelse</span> i <em>enheds tilstand</em> .Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for detaljer.</li>
  60   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Kategorier  &raquo; Egenskaber,  Repr&aelig;sentant</span>. Se hj&aelig;lp af denne sk&aelig;rm for yderligere oplysninger. </Li>
  61   <li><span class="pwgScreen">Rediger kategori</span> (den nuv&aelig;rende sk&aelig;rmen).</li>
   57  <li><span class="pwgScreen">Fotoside</span>: En af handlingsknapperne giver mulighed for at vælge det aktuelle billede som repræsentant for det viste album. Knappen er kun tilgængelig for administratorer.</Li>
   58  <li><span class="pwgScreen">Ændring af fotooplysninger</span> i administration. Siden er tilgængelig fra <span class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batchadministration</span> i <em>enhedstilstand</em> .Se hjælpen til denne side for flere oplysninger.</li>
   59  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albummer  &raquo; Egenskaber, Repræsentant</span>. Se hjælpen til denne side for flere oplysninger.</li>
   60  <li><span class="pwgScreen">Rediger album</span> (den aktuelle side).</li>
  6261</Ul>
  6362
  64 <p>Valget af en repr&aelig;sentativ afh&aelig;nger af <code>allow_random_representative</code>-konfigurations parameter (se <span class="filnavn">inkludere /config_default.inc.php</span>).</p>
   63<p>Valg af repræsentant afhænger af <code>allow_random_representative</code>-opsætningsparameteret (se <span class="filnavn">include/config_default.inc.php</span>).</p>
  6564
  66 <p>I standardtilstand (<code>allow_random_representative</code> sat til falsk),
  67 hver kategori indeholder mindst &eacute;t element er repr&aelig;senteret ved et fast
  68 element. N&aring;r de er indstillet (ved kategori oprettelse), &aelig;ndres repr&aelig;sentanten kun
  69 n&aring;r en administrator beder om det. Hvis repr&aelig;sentanten ikke er hensigtsm&aelig;ssigt,
  70 kan du bede om at <strong>Finde en ny tilf&aelig;ldig repr&aelig;sentant</strong>.</p>
   65<p>I standardtilstand (<code>allow_random_representative</code> sat til false), er hvert album indeholdende mindst et element, repræsenteret af et fast element. Når det er opsat (ved oprettelsen af albummet), ændres repræsentanten kun når en administrator beder om det. Hvis repræsentanten ikke er hensigtsmæssig, kan du benytte <strong>Find en ny tilfældig repræsentant</strong>.</p>
  7166
  72 <p>Hvis <code>allow_random_representative</code>-konfigurations parameteren er
  73 sat til sand, kan en kategori, der indeholder billeder have ingen fast
  74 repr&aelig;sentanten. Bare brug <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</P>
   67<p>Hvis <code>allow_random_representative</code>-opsætningsparameteret er sat til true, vil et album, der indeholder billeder, ikke have en fast repræsentant. Benyt blot knappen <strong>Slet repræsentant</strong>.</p>
  7568
  76 <p>Hvis kategorien kun indeholder underkategorier og ingen foto, kan det alligevel v&aelig;re repr&aelig;senteret af nogle elementer takket v&aelig;re <span class="pwgScreen">&AElig;ndre informationer om et foto</span> sk&aelig;rmen.
  77 Den eneste mulighed p&aring; den aktuelle sk&aelig;rm er <strong>Slet repr&aelig;sentanten</strong> knappen.</p>
   69<p>Hvis albummet kun indeholder underalbummer og ingen fotografier, kan det ikke desto mindre være repræsenteret af ethvert element, takket være siden <span class="pwgScreen">Ændring af fotooplysninger</span>. Den eneste valgmulighed på den aktuelle side er knappen <strong>Slet repræsentant</strong>.</p>
  7870
  79 <h3> Link alle kategori billeder til en ny kategori </h3>
   71<h3>Knyt alle billeder i et album til et nyt album</h3>
  8072
  8173<ul>
  8274
  83 <li><strong>Virtual kategori navn</strong>: Navnet p&aring; den nye kategori, der skal oprettes,
  84 alle billeder fra denne kategori vil blive knyttet til den nye.</li>
   75<li><strong>Virtuelt albumnavn</strong>: Navnet på det nye album, der skal oprettes, alle billeder fra albummet vil blive knyttet til det nye.</li>
  8576
  86 <li><strong>Hoved kategori</strong>: Hvor den nye kategori vil v&aelig;re, lad st&aring; tomt for at skabe den ved roden.</li>
   77<li><strong>Overordnet album</strong>: Hvor det nye album vil være placeret. Lad det være tomt, for at oprette under roden.</li>
   78
   79</ul>
   80
   81<h3>Knyt alle billeder i et album til eksisterende album</h3>
   82
   83<ul>
   84
   85<li><strong>Albummer</strong>: Vælg målalbummet</li>.
  8786
  8887</Ul>
  8988
  90 <h3>Link alle kategori billeder til eksisterende kategori</h3>
   89<h3>Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer</h3>
  9190
  9291<ul>
  9392
  94 <li><strong>Kategorier</strong>: V&aelig;lg destinationen kategori</li>.
   93<li><strong>Gruppe</strong>: Modtagergruppe</li>
   94
   95<li><strong>Mailindhold</strong>: Fritekst der sendes til dem</li>
  9596
  9697</Ul>
  97 
  98 <h3>Send en informations-mail til gruppens medlemmer</h3>
  99 
  100 <ul>
  101 
  102 <li><strong>Group</strong>: modtagere gruppe</li>
  103 
  104 <li><strong>Mail indhold</strong>: Fritekst at sende til dem</li>
  105 
  106 </Ul>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/cat_move.html

  r15177 r18154  
  1 <h2>Flyt virtuelle kategorier</h2>
   1<h2>Flytning af virtuelle albummer</h2>
  22
  3 <p>Kun virtuelle kategorier kan have en ny for&aelig;ldre kategori.</p>
   3<p>Kun virtuelle albummer kan få et nyt overordnet album.</p>
  44
  5 <h3>Virtuelle kategorier som &oslash;nskes flyttet</h3>
   5<h3>Virtuelle albummer som skal flyttes</h3>
  66
  7 <p>V&aelig;lg en eller flere virtuelle kategorier du &oslash;nsker at flytte.
  8 Hvis listen er tom, betyder det at du ikke har oprettet nogen endnu.</p>
   7<p>Vælg et eller flere virtuelle albummer, som du ønsker at flytte.
   8Hvis listen er tom, betyder det at du endnu ikke har oprettet en.</p>
  99
  10 <h3>Ny for&aelig;ldre kategori</h3>
   10<h3>Nyt overordnet album</h3>
  1111
  12 <p>V&aelig;lg den nye for&aelig;ldre kategori (virtuelt eller fysisk).
  13 Hvis du ikke vælger en forældrekategori, vil den valgte virtuelle kategori blive flyttet til roden.
  14 En kategori kan ikke flyttes til sig selv eller til en af dens underkategorier.</p>
   12<p>Vælg det nye overordnede album (virtuelt eller fysisk).
   13Hvis du ikke vælger et overordnet album, bliver det valgte virtuelle album flyttet til roden.
   14Et album kan ikke blive flyttet ind i sig selv eller til et af dets underalbummer.</p>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/cat_options.html

  r15459 r18154  
  1 <h2>album indstillinger</h2>
   1<h2>Albumvalgmuligheder</h2>
  22
  3 <p>Valg muligheder for flere kategorier p&aring; &eacute;n gang.</p>
   3<p>Håndtering af flere albums valgmuligheder på én gang.</p>
  44
  55<dl>
  66
  77<dt>Kommentarer</dt>
  8 <dd>Et foto kan modtage kommentarer fra dine bes&oslash;gende, hvis det h&oslash;rer til en kategori hvor kommentarer er aktiveret. </ dd>
   8<dd>Et fotografi kan modtage kommentarer fra dine besøgende, hvis det hører til et album hvor kommentarer er aktiveret.</ dd>
  99
  10 <dt>L&aring;s</dt>
  11 <dd>L&aring;ste kategorier er sl&aring;et fra for vedligeholdelse. Kun administratorer kan se dem i galleriet.</Dd>
   10<dt>Lås</dt>
   11<dd>Låste albummer er deaktiveret på grund af vedligeholdelse. Kun administratorer kan se dem i galleriet.</Dd>
  1212
  13 <dt>Offentligt/privat</dt>
  14 <dd>N&aring;r en kategori er blevet privat, at give adgangsrettigheder til brugere og grupper</dd>
   13<dt>Offentligt / privat</dt>
   14<dd>Når et album er blevet privat, gives adgangstilladelser til brugere og grupper</dd>
  1515
  16 <dt>repr&aelig;sentant</dt>
  17 <dd>Denne indstilling er tilg&aelig;ngelig, n&aring;r du indstiller konfigurationsindstilling
  18 <code>allow_random_representative</ code> (se <span class="filename">include/config_defaults.inc.php</span>) til
  19 <em>sande</em>. Hver kategori kan v&aelig;re repr&aelig;senteret ved en tilf&aelig;ldig foto eller et billede valgt som en unik repr&aelig;sentant.</Dd>
   16<dt>Repræsentant</dt>
   17<dd>Valgmuligheden er tilgængelig når indstillingen
   18<code>allow_random_representative</ code> er sat (se <span class="filename">include/config_defaults.inc.php</span>) til
   19<em>true</em>. Hvert album kan repræsenteres af et tilfældigt antal fotografier eller et fotografi udvalgt som en unik repræsentant.</dd>
  2020
  21 </ dl>
   21</dl>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/cat_perm.html

  r15459 r18154  
  1 <h2>Rediger album tilladelser</h2>
   1<h2>Rediger albumtilladelser</h2>
  22
  3 <p>Dette sk&aelig;rmbillede er kun tilg&aelig;ngelig for private kategorier. Her kan du v&aelig;lge
  4 brugere og grupper der er godkendt til en kategori.</p>
   3<p>Siden er kun tilgængelig ved private albummer. Her kan man vælge brugere og grupper, som er autoriseret til at se albummet.</p>
  54
  65<h3>Grupper</h3>
  76
  8 <p>Du kan n&aelig;gte eller give grupper adgang til den aktuelle kategori. ved at &aelig;ndre
  9 grupper tilladelser, vil brugerne, der tilh&oslash;rer disse grupper n&aelig;gtes eller gives adgang til kategorien.</p>
   7<p>Du kan fratage eller tildele gruppeadgang til det aktuelle album. Ved at ændre gruppeautorisationer, vil brugerne som hører til disse grupper få tildelt adgang til albummet.</p>
  108
  119<h3>Brugere</h3>
  1210
  13 <p>Du kan n&aelig;gte eller give adgang til individuelle brugere. Brugere, der har adgang via en gruppe kan n&aelig;gtes adgang ved undtagelse.</P>
   11<p>Du kan fratage eller tildele adgang til individuelle brugere. Bruger der har adgang via en gruppe, kan via undtagelser få frataget adgang.</p>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/group_list.html

  r14786 r18154  
  1 <h2>Grupper liste</h2>
   1<h2>Gruppeliste</h2>
  22
  3 <p>Dette er stedet hvor du h&aring;ndtere grupper.</p>
   3<p>Her håndteres grupper.</p>
  44
  5 <h3>Tilf&oslash;jelse af en gruppe</h3>
   5<h3>Tilføj en gruppe</h3>
  66
  7 <p>Administrator kan tilf&oslash;je grupper.</p>
   7<p>En administrator kan tilføje grupper.</p>
  88
  9 <h3>Grupper liste</h3>
   9<h3>Gruppeliste</h3>
  1010
  11 <p>For hver gruppe f&oslash;lgende tiltag kan anvendes:</p>
   11<p>Hver gruppe kan tildeles følgende handlinger:</p>
   12
  1213
  1314<ul>
  14 <li>g&aring; til brugeradministration (Admin &raquo Brugere &raquo Administrer)</li>
  15 <li>g&aring; til tilladelses administration sk&aelig;rmen for at give eller n&aelig;gte adgang til private album.</li>
  16 <li>slette gruppen (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li>
  17 <li>Skift status "standard" (kr&aelig;ver en bekr&aelig;ftelse)</li>
   15  <li>gå til brugeradministration (Admin &raquo; Brugere &raquo; Håndter)</li>
   16  <li>gå til siden med tilladelsesadministration for at tildele eller fjerne adgang til private albummer.</li>
   17  <li>slet gruppen (kræver en bekræftelse)</li>
   18  <li>skift "default"-status (kræver en bekræftelse)</li>
  1819</ul>
  1920
  20 <h3> Standard grupper </h3>
  21 <p>Standard grupper er grupper, der automatisk er forbundet med hver ny bruger ved registrering eller oprettelse af en administrator.</p>
   21<h3>Standardgrupper</h3>
   22<p>Standardgrupper er grupper, som automatisk tildeles hver ny bruger ved registrering eller oprettelse ved administrators mellemkomst.</p>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/help_add_photos.html

  r14781 r18154  
  1 <p> Flere m&aring;der at tilf&oslash;je dine billeder i dit galleri: </p>
   1<p>Nogle måder at tilføje fotografier til dit galleri:</p>
  22
  33<ul>
  4    <li> <strong> Direkte upload </strong> i din web browser er den
  5    enkleste og mest umiddelbare m&aring;de. Det afh&aelig;nger af dine Browserfunktioner
  6    og din webserver. For en stor m&aelig;ngde fotos eller hvis du st&oslash;der p&aring; nogle problemer,
  7    venter de andre metoder, bare p&aring; dig! </li>
   4  <li><strong>Direkte upload</strong> i din webbrowser er den mest simple og lettest tilgængelige måde. Det afhænger af din browsers muligheder og din webserver. Når der er tale om store mængder fotografier, eller i tilfælde af at du løber ind i problemer, er de andre metoder klar til brug!</li>
  85</ul>
  96
  10 <p class="nextStepLink"> <a href="admin.php?page=photos_add&section=direct"> G&aring; til Direkte Upload </a> </p>
   7<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Gå til direkte upload</a></p>
  118
  129<ul>
  13    <li> <strong> pLoader </strong> er en desktop applikation, der skal installeres p&aring; din computer. Tr&aelig;k og slip billeder i pLoader vindue, klik p&aring; <em> "Upload til Piwigo" </em> og lad pLoader g&oslash;re arbejdet. Du kan finde andre desktop applikationer s&aring;som <strong> WinToPiwigo </strong> eller <strong> Digikam </strong> Eksporter plugin til Piwigo. </Li>
   10  <li><strong>pLoader</strong> er en desktopapplikation, som installeres på din computer. Træk og slip fotografier ind i pLoader-vinduet, klik på <em>"Upload to Piwigo"</em> og lad pLoader gøre arbejdet. Du kan finde andre desktopapplikationer, så som <strong>WinToPiwigo</strong> eller eksportplugin'en <strong>digiKam</strong> til Piwigo.</li>
  1411</ul>
  1512
  16 <p class="nextStepLink"> <a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader"> G&aring; til pLoader </a> </p>
   13<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Gå til pLoader</a></p>
  1714
  1815<div id="helpSynchro">
  1916<ul>
  20    <li> <strong> FTP overf&oslash;rsel </strong> er den mest anbefalede m&aring;de at tilf&oslash;je en
  21    meget stor samling af billeder med et minimum antal klik. F&oslash;lg
  22    guiden til at forberede dine billeder. FTP-metode kan du styre pr&aelig;cist
  23    den fysiske organisering af dine billeder p&aring; din server. </li>
   17  <li><strong>Ftp-overførsel</strong> er den mest anbefalede metode, at tilføje en meget stor mængde fotografier med et minimalt antal klik. Følg vejledningen for at klargøre dine fotografier. Ftp-metoden giver mulighed for, nøjagtigt at kontrollere hvordan fotografierne organiseres fysisk på serveren.</li>
  2418</ul>
  2519
  26 <p class="nextStepLink"> <a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp"> G&aring; til FTP </a> </p>
   20<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Gå til ftp</a></p>
  2721</div>
 • branches/2.4/language/da_DK/help/help_groups.html

  r15846 r18154  
  44<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Brugere &raquo; Grupper</span>
  55og associerede brugere til denne gruppe i
  6 <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Brugere &raquo; Administrer</span>.</P>
   6<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Brugere &raquo; Håndter</span>.</P>
  77
  88<p>En bruger kan tilhøre flere grupper. Autorisation går forud for
  9 forbud: Hvis brugeren "Jack" tilhører grupperne "familie" og "venner", og
  10 at kun gruppen "familie" kan se album "Jul 2010" album så vil
   9forbud: Hvis brugeren "Jack" tilhører grupperne "Familie" og "Venner", og
   10kun gruppen "Familie" kan se albummet "Jul 2010", så vil
  1111"Jack" være i stand til at se "Jul 2010".</p>
 • branches/2.4/language/da_DK/install.lang.php

  r14846 r18154  
  2323
  2424$lang['Installation'] = 'Installation';
  25 $lang['Basic configuration'] = 'Basis konfiguration';
  26 $lang['Default gallery language'] = 'Default galleri sprog';
  27 $lang['Database configuration'] = 'Database konfiguration';
  28 $lang['Admin configuration'] = 'Admin konfiguration';
  29 $lang['Start Install'] = 'Start Installation';
  30 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail addresse skal være som xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)';
  31 $lang['Webmaster login'] = 'Webmaster login';
  32 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Det vil blive vist til de besøgende. Det er nødvendigt for website administration';
  33 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Forbindelse til server oprettet, men det var ikke muligt at forbinde til databasen';
  34 $lang['Can\'t connect to server'] = 'Kan ikke forbinde til serveren';
  35 $lang['Host'] = 'MySQL host';
   25$lang['Basic configuration'] = 'Grundlæggende opsætning';
   26$lang['Default gallery language'] = 'Galleriets standardsprog';
   27$lang['Database configuration'] = 'Databaseopsætning';
   28$lang['Admin configuration'] = 'Admin-opsætning';
   29$lang['Start Install'] = 'Begynd installation';
   30$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mailadresser skal være på formen xxx@yyy.eee (eksempel: jack@altern.org)';
   31$lang['Webmaster login'] = 'Webmasters login';
   32$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Det vil blive vist til de besøgende. Det er nødvendigt til administration af webstedet';
   33$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Forbindelsen til server er oprettet, men det var ikke muligt at få forbindelse til databasen';
   34$lang['Can\'t connect to server'] = 'Kan ikke få forbindelse til serveren';
   35$lang['Host'] = 'Host';
  3636$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
  3737$lang['User'] = 'Bruger';
  38 $lang['user login given by your host provider'] = 'bruger login som du har fra din udbyder';
  39 $lang['Password'] = 'Password';
  40 $lang['user password given by your host provider'] = 'bruger password som du har fra din udbyder';
  41 $lang['Database name'] = 'Database navn';
  42 $lang['also given by your host provider'] = 'som du også har fået af din udbyder';
  43 $lang['Database table prefix'] = 'Database tabel prefix';
  44 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'database tabel navne vil være fornynet med præfix (giver dig bedre mulighed for at administrere tabellerne)';
  45 $lang['enter a login for webmaster'] = 'indtast et login for webmaster';
  46 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'webmaster login må ikke indeholde karakterernecan \' or "';
  47 $lang['please enter your password again'] = 'indtast dit password igen';
  48 $lang['Webmaster password'] = 'Webmaster password';
  49 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hold det hemmeligt, det giver dig adgang til administrations panelet.';
   38$lang['user login given by your host provider'] = 'brugerlogin som du har fra din webhost';
   39$lang['Password'] = 'Adgangskode';
   40$lang['user password given by your host provider'] = 'brugeradgangskode som du har fra din webhost';
   41$lang['Database name'] = 'Databasenavn';
   42$lang['also given by your host provider'] = 'som du også har fået af din webhost';
   43$lang['Database table prefix'] = 'Tabelpræfiks i databasen';
   44$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'tabelnavne i databasen vil være fornynet med et præfiks (giver dig bedre mulighed for at administrere tabellerne)';
   45$lang['enter a login for webmaster'] = 'indtast webmasters login';
   46$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'webmasterlogin må ikke indeholde tegnene \' eller "';
   47$lang['please enter your password again'] = 'indtast din adgangskode igen';
   48$lang['Webmaster password'] = 'Webmasters adgangskode';
   49$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hold det hemmeligt, det giver dig adgang til administrationspanelet.';
  5050$lang['Password [confirm]'] = 'Password [bekræft]';
  5151$lang['verification'] = 'bekræftelse';
  52 $lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Hjælp? Stil dine spørgsmål på <a href="%s">Piwigo message board</a>.';
  53 $lang['Webmaster mail address'] = 'Webmaster mail addresse';
  54 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Besøgende vil have mulighed for at kontakte administratoren med denne mail';
   52$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Brug for hjælp? Stil dine spørgsmål i <a href="%s">Piwigos forum</a>.';
   53$lang['Webmaster mail address'] = 'Webmasters mailadresse';
   54$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Besøgende vil ved hjælp af denne e-mail have mulighed for at kontakte administratoren';
  5555$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 er nødvendig';
  56 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Din webhost har PHP %s.';
  57 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan prøve at skifte din konfiguration til PHP 5 ved at oprette eller ændre en. htaccess fil.';
  58 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Bemærk at du kan ændre din konfiguration selv og derefter genstarte Piwigo.';
  59 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'Prøv at konfigurere PHP 5';
   56$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Det lader til, at din webhost pt. kører PHP %s.';
   57$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan prøve at skifte din opsætning til PHP 5 ved at oprette eller ændre en .htaccess-fil.';
   58$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Bemærk, at du selv kan ændre din opsætning og derefter genstarte Piwigo.';
   59$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Prøv at opsætte PHP 5';
  6060$lang['Sorry!'] = 'Hov!';
  61 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo var ikke i stand til af konfigurere PHP 5.';
   61$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo var ikke i stand til at opsætte PHP 5.';
  6262$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Du henvises til din webhost for at se hvordan du selv kan skifte til PHP 5.";
  6363$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Håber snart at se dig igen.';
  64 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tillykke, Piwigo installationen er slut';
  65 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'En alternativ måde er at kopiere teksten i boksen ovenover og sætte den ind i filen "local/config/database.inc.php" (Advarsel : database.inc.php må kun indeholde hvad der er i tekstfeltet, ingen linieskift eller andet.)';
   64$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tillykke, installeringen af Piwigo er afsluttet';
   65$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'En alternativ måde er at kopiere teksten i boksen oven over og sætte den ind i filen "local/config/database.inc.php" (Advarsel: database.inc.php må kun indeholde, hvad der er i tekstfeltet, ingen linjeskift eller mellemrum)';
  6666$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Oprettelsen af local/config/database.inc.php gik galt.';
  67 $lang['Download the config file'] = 'Download config filen';
  68 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Du kan downloade config filen og uploade den til local/config i din installation.';
  69 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Bare et andet Piwigo galleri';
  70 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Velkommen til mit photo galleri';
   67$lang['Download the config file'] = 'Download opsætningsfilen';
   68$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Du kan downloade opsætningsfilen og uploade den til mappen local/config i din installation.';
   69$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Bare endnu et Piwigo-galleri';
   70$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Velkommen til mit fotogalleri';
  7171
  72 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Husk at besøge vores forum for hjælp til Piwigo: %s';
  73 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Velkommen til din nye Piwigo installation';
   72$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Tøv ikke med at besøges vores forum for at få hjælp: %s';
   73$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Velkommen til din nye Piwigo-installation';
   74$lang['Password ']['confirm'] = 'Adgangskode [bekræft]';
   75$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Du henvises til din webhosts support for at finde ud af, om du selv kan skifte til PHP 5.';
  7476?>
 • branches/2.4/language/da_DK/upgrade.lang.php

  r12922 r18154  
  2323
  2424$lang['Upgrade'] = 'Opgrader';
  25 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Denne side foreslår at opgradere databasen fra din gamle version af Piwigo til den nye version. Opgraderingsassistenten tror du burger en<strong>release %s</strong> (or equivalent).';
   25$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Denne side foreslår at opgradere databasen fra din gamle version af Piwigo til den nye version. Opgraderingsassistenten mener, at du pt. benytter en <strong>release %s</strong> (eller tilsvarende).';
  2626$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Opgrader fra version %s til %s';
  2727$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  28 $lang['total upgrade time'] = 'total opgraderings tid';
  29 $lang['total SQL time'] = 'total SQL tid';
  30 $lang['SQL queries'] = 'SQL queries';
  31 $lang['Upgrade informations'] = 'Opgraderings information';
  32 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Udfør et vedligeholdelsescheck I [Administration>Tools>Maintenance] hvis du oplever problemer.';
  33 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'For en sikkerheds skyld er følgende plugins blevet deaktiveret. Check dine plugins opgraderinger før du reaktiverer dem:';
  34 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Kun en administrator kan lave en opgradering: Login in herunder.';
  35 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Du har ikke adgangsrettighed til at køre en opgradering';
  36 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle under-kategorier af private kategorier bliver private';
  37 $lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Bruger og gruppe tilladelser er blevet slettet';
  38 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Kun  thumbnails prefix og webmaster mail addresse er blevet gemt fra tidligere konfiguration. ';
   28$lang['total upgrade time'] = 'total opgraderingstid';
   29$lang['total SQL time'] = 'total SQL-tid';
   30$lang['SQL queries'] = 'SQL-forespørgsler';
   31$lang['Upgrade informations'] = 'Opgraderingsinformation';
   32$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Udfør et vedligeholdelsestjek i [Administration>Værktøjer>Vedligeholdelse] hvis du oplever problemer.';
   33$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Som en forholdsregel er følgende plugins blevet deaktiveret. Du skal se efter pluginopdateringer før du genaktiverer dem:';
   34$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Kun en administrator kan foretage en opgradering: Log ind herunder.';
   35$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Du har ikke adgangsrettigheder til at foretage en opgradering';
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle underalbummer hørende til private albummer bliver private';
   37$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Brugeres og gruppers tilladelser er blevet slettet';
   38$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Kun miniaturebilledepræfix og webmasters mailadresse er gemt fra tidligere opsætning. ';
  3939$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'I <i>%s</i>, før <b>?></b>, indsæt:';
  40 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Som en forholdsregel er følgende temaer blevet deaktiveret. Check for tema opgraderinger før du reaktiverer dem:';
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Som en forholdsregel er følgende temaer blevet deaktiveret. Du skal se efter temaopdateringer før du genaktiverer dem:';
  4141?>
 • branches/2.4/language/de_DE/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  579579$lang['Settings'] = 'Einstellungen';
  580580$lang['Resize'] = 'Größe verändern';
  581 $lang['Maximum Width'] = 'Maximale Breite';
   581$lang['Maximum width'] = 'Maximale Breite';
  582582$lang['pixels'] = 'Pixel';
  583 $lang['Maximum Height'] = 'Maximale Höhe';
   583$lang['Maximum height'] = 'Maximale Höhe';
  584584$lang['Image Quality'] = 'Bildqualität';
  585585$lang['Save Settings'] = 'Speichere Einstellungen';
   
  931931$lang['Source tag'] = 'Schlagwort Quelle';
  932932$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Das Schlagwort "%s" ist jetzt ein Duplikat von "%s"';
   933$lang['Format'] = 'Format';
   934$lang['Invalid dimension'] = 'Ungültige Abmessungen';
   935$lang['Landscape'] = 'Quer-Format';
   936$lang['Minimum height'] = 'Minimum Höhe';
   937$lang['Minimum width'] = 'Minimum Breite';
   938$lang['Panorama'] = 'Panorama';
   939$lang['Portrait'] = 'Hoch-Kant';
  933940?>
 • branches/2.4/language/el_GR/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  460460$lang['Manage'] = 'Διαχειριστείτε ';
  461461$lang['Manual order'] = 'Χειροκίνητη κατάταξη';
  462 $lang['Maximum Height'] = 'Μέγιστο ύψος';
  463 $lang['Maximum Width'] = 'Μέγιστο πλάτος';
   462$lang['Maximum height'] = 'Μέγιστο ύψος';
   463$lang['Maximum width'] = 'Μέγιστο πλάτος';
  464464$lang['Members'] = 'Μέλη';
  465465$lang['Menu Management'] = 'Μενού';
   
  930930$lang['Source tag'] = 'Ετικέτα Πηγή';
  931931$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Η Ετικέτα "%s" είναι πλέον ένα αντίγραφο του "%s"';
   932$lang['Portrait'] = 'Οριζόντια';
   933$lang['Panorama'] = 'Πανοραμικό';
   934$lang['Minimum width'] = 'Ελάχιστο πλάτος';
   935$lang['Minimum height'] = 'Ελάχιστο ύψος';
   936$lang['Landscape'] = 'Κατακόρυφα';
   937$lang['Invalid dimension'] = 'Μη έγκυρες διαστάσεις';
   938$lang['Format'] = 'Μορφή';
  932939?>
 • branches/2.4/language/et_EE/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  309309$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif laiendus ei ole saadaval, administraator peaks selle kasutamise deaktiveerima';
  310310$lang['Extend for templates'] = 'Laienda malle';
  311 $lang['Extensions Update'] = 'Laienduste Uuendamine';
   311$lang['Extensions Update'] = 'Laienduste uuendused';
  312312$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sünkroniseerimine';
  313313$lang['Failed to write file to disk'] = 'Faili kirjutamine kettale nurjus';
   
  430430$lang['Manual order'] = 'Käsijärjestus
  431431';
  432 $lang['Maximum Height'] = 'Maksimum kõrgus';
  433 $lang['Maximum Width'] = 'Maksimum laius';
   432$lang['Maximum height'] = 'Maksimum kõrgus';
   433$lang['Maximum width'] = 'Maksimum laius';
  434434$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimum faili suurus: %sB.';
  435435$lang['Members'] = 'Liikmed';
   
  500500$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Parool puudub. Palun sisesta parool.';
  501501$lang['Path'] = 'Asukoht';
  502 $lang['Pending Comments'] = 'Kommentaarid ootel';
   502$lang['Pending Comments'] = 'Ootel kommentaarid';
  503503$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Püsilinki "%s" on juba kasutusel albumi "%s" jaoks. Kustuta see püsilinkide ajaloost.';
  504504$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Püsilinki "%s" on juba kasutusel albumi "%s" jaoks';
   
  639639$lang['Site manager'] = 'Saidi administratsioon';
  640640$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Mõnda teemat ja pluginat võib-olla puuduvad veel.';
  641 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Mõnedel lisadel on uuendused saadaval';
   641$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Mõnel laiendusel on uuendusi saadaval';
  642642$lang['Source tag'] = 'Lähtemärksõna';
  643643$lang['Start Upload'] = 'Alusta üleslaadimine';
   
  658658$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Vaheta administratsiooni värvid tumedaks või heledaks';
  659659$lang['Synchronize metadata'] = 'Sünkroniseeri metaandmed';
  660 $lang['Synchronize'] = 'Sünkroniseeri';
   660$lang['Synchronize'] = 'Sünkroniseerimine';
  661661$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'SEE PLUGIN ON NÜÜD OSA PÄRIS PIWIGOST, KÕRVALDA SEE KOHE!';
  662662$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Märksõna "%s" on juba olemas';
   
  735735$lang['Update photos information'] = 'Uuenda foto infot';
  736736$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Uuenda Piwigo versioonile %s';
  737 $lang['Updates'] = 'Uuendusi';
   737$lang['Updates'] = 'Uuendused';
  738738$lang['Upload Photos'] = 'Laadi üles fotosid';
  739739$lang['Uploaded Photos'] = 'Üleslaaditud fotod';
   
  784784$lang['Year'] = 'Aasta';
  785785$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sa jooksutad arenduslähtekoodi, kontroll ei ole võimaldatud.';
  786 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sa jooksutad Piwigo viimast versiooni.';
   786$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sa jooksutad kõige värskeimat Piwigo versiooni.';
  787787$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Sa kasutad brauser-üleslaadijat. Proovi üleslaadija <a href="%s">Flash versiooni</a>.';
  788788$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Sa kasutad üleslaadija Flash versiooni. Probleeme? Proovi <a href="%s">brauser versiooni</a>.';
   
  800800$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Probleeme või küsimusi';
  801801$lang['add a new watermark'] = 'Lisa uus vesimärk';
  802 $lang['add new photos to caddie'] = 'Lisa uusi fotosid korvisse';
   802$lang['add new photos to caddie'] = 'Lisa fotosid korvisse';
  803803$lang['added'] = 'lisatud';
  804804$lang['albums added in the database'] = 'albumid lisatud andmebaasi';
   
  870870$lang['pending validation'] = 'kinnituse ootel';
  871871$lang['photos added in the database'] = 'fotosid lisatud andmebaasi';
  872 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotosid mis kandideerib metaandmete sünkroniseerimisel';
   872$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'kandideerivad fotod metaandmete sünkroniseerimiseks';
  873873$lang['photos deleted from the database'] = 'fotosid kustutatud andmebaasist';
  874874$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'fotode info sünkroniseeritud failide metaandmetega';
   
  894894$lang['status'] = 'olek';
  895895$lang['sub-albums'] = 'alam-albumid';
  896 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sünkroniseeri andmebaasis olevad fotod failide metaandmetega';
  897 $lang['synchronize files structure with database'] = 'sünkroniseeri failistruktuur andmebaasiga';
   896$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sünkroniseeri andmebaasis olevad fotod failide metaandmetega';
   897$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sünkroniseeri failistruktuur andmebaasiga';
  898898$lang['target'] = 'siht';
  899899$lang['test this remote site'] = 'proovi seda kaug-saiti';
 • branches/2.4/language/fa_IR/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  245245$lang['To unsubscribe'] = 'لغو کردن اشتراک';
  246246$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'اگر خالی بگذارید، عنوان گالری جای آن می نشیند';
  247 $lang['Notification'] = 'آگهی';
   247$lang['Notification'] = 'خبرنامه';
  248248$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'خطا در فرستادن ایمیل به %s [%s].';
  249249$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'ایمیل به %s [%s] فرستاده شد.';
   
  294294$lang['private'] = "شخصی";
  295295$lang['public'] = 'همگانی';
  296 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'پاکسازی اطلاعیه هایی که هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته اند';
   296$lang['Purge never used notification feeds'] = 'پاکسازی خبرنامه هایی که هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته اند';
  297297$lang['Purge sessions'] = 'پاکسازی جلسه ها (Sessions)';
  298298$lang['randomly represented'] = 'عکس ریزه ی آلبومِ تصادفی';
   
  576576$lang['Settings'] = 'تنظیمات';
  577577$lang['Resize'] = 'تغییر اندازه';
  578 $lang['Maximum Width'] = 'بیشترین پهنا';
   578$lang['Maximum width'] = 'بیشترین پهنا';
  579579$lang['pixels'] = 'پیکسل';
  580 $lang['Maximum Height'] = 'بیشترین بلندا';
   580$lang['Maximum height'] = 'بیشترین بلندا';
  581581$lang['Image Quality'] = 'کیفیت عکس';
  582582$lang['Thumbnail'] = 'عکس ریزه (Thumbnail)';
 • branches/2.4/language/he_IL/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  819819$lang['Available on'] = 'זמין ב';
  820820$lang['Available versions for'] = 'גרסאות זמינות ל';
   821$lang['%d physicals'] = ' %d פיזית';
   822$lang['Piwigo for Android'] = 'piwigo לאנדרואיד';
   823$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'piwigo לios (איפון, איפד, איפוד ואיפוד טאצ)';
   824$lang['Posted %s on %s'] = 'פורסם %s ב %s';
   825$lang['Resize after upload'] = 'שנה גודל אחרי העלאה';
   826$lang['Save manual order'] = 'שמור סדר ידני';
   827$lang['Save visits in history for'] = 'שמור מבקרים בהיסטוריה ל';
   828$lang['Select a file'] = 'בחר קובץ';
   829$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'בחר איזור עם העכבר כדי להגדיר את מרכז העניין בתמונה';
   830$lang['Select groups...'] = 'בחר קבוצות...';
   831$lang['Select users...'] = 'בחר משתמשים...';
   832$lang['Send connection settings by email'] = 'שלח פרטי התחברות באימייל';
   833$lang['Source tag'] = 'מקור תג';
   834$lang['There is no group in this gallery.'] = 'אין קבוצות בגלריה הזו';
   835$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'האלבום הזה מכיל %s תמונות, שנוספו בין ה %s ל %s';
   836$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'האלבום הזה מכיל %s תמונות, נוספו ב %s';
   837$lang['This album contains no photo.'] = 'האלבום הזה לא מכיל תמונות';
   838$lang['Unlock gallery'] = 'גלריה פתוחה';
   839$lang['Visited %d times'] = 'בוקר %d פעמים';
   840$lang['Watermark'] = 'סימן מים';
   841$lang['With no album'] = 'ללא אלבום';
   842$lang['middle'] = 'באמצע';
   843$lang['modified'] = 'שינוי';
   844$lang['registered users'] = 'משתמשים רשומים';
   845$lang['top left corner'] = 'בפינה השמאלית העליונה';
   846$lang['top right corner'] = 'בפינה הימנית העליונה';
   847$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'מבקרים צריכים להתחבר ולהיות בעלי הרשאות מסויימות כדי לראות את האלבום הזה';
   848$lang['With no tag'] = 'ללא תגים';
   849$lang['With no virtual album'] = 'ללא אלבום ורטואלי';
   850$lang['X Position'] = 'x מיקום';
   851$lang['X Repeat'] = 'x חזרות';
   852$lang['Y Position'] = 'y מיקום';
   853$lang['Zoom'] = 'זום';
   854$lang['add a new watermark'] = 'הוסף קו מים חדש';
   855$lang['administrators'] = 'מנהל ראשי';
   856$lang['any visitor can see this album'] = 'כל מבקר יכול לראות את אלבום זה';
   857$lang['apply automatic sort order'] = 'החל סדר אוטומטי';
   858$lang['bottom left corner'] = 'בפינה השמאלית התחתונה';
   859$lang['bottom right corner'] = 'בפינה הימנית התחתונה';
   860$lang['cancel manual order'] = 'ביטול סדר ידני';
   861$lang['create a new site'] = 'צור אתר חדש';
   862$lang['custom'] = 'מותאם אישית';
   863$lang['Photo name'] = 'שם התמונה';
   864$lang['Move to album'] = 'העבר לאלבום';
   865$lang['Multiple Size'] = 'מספר גדלים';
   866$lang['Name of the duplicate'] = 'שם של שכפול';
   867$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'לאף קבוצה אין הרשאה לראות את האלבום הפרטי הזה';
   868$lang['Original Size'] = 'גודל מקורי';
   869$lang['Cancel'] = 'ביטול';
   870$lang['Center of interest'] = 'מרכז העניין';
   871$lang['Default comments order'] = 'סדר תגובות ברירת מחדל';
   872$lang['Duplicate selected tags'] = 'שכפל תגים מסומנים';
   873$lang['Edit photo'] = 'ערוך תמונה';
   874$lang['Gallery unlocked'] = 'גלריה פתוחה';
   875$lang['Groups and users'] = 'קבוצות ומשתמשים';
   876$lang['Last import'] = 'יבוא אחרון';
   877$lang['List'] = 'רשימה';
   878$lang['%s ago'] = '%s לפני';
   879$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u משתמשים יש הרשאות אוטומטית בגלל שהם שייכים לקבוצה מאושרת';
  821880?>
 • branches/2.4/language/he_IL/install.lang.php

  r12922 r18154  
  7171$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'עוד גלריה מבית Piwigo';
  7272$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'ברוכים הבאים לגלרית התמונות שלי';
   73$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'אל תהסס להתייעץ בפורומים שלנו בכל נושא: %s';
   74$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'ברוך הבא לגלרית piwigo החדשה שלך';
  7375?>
 • branches/2.4/language/it_IT/help/cat_modify.html

  r10136 r18154  
  2323
  2424  <li><strong>Tipo di accesso</strong>: Gestione dei permessi. Se rendete
  25 un album privato, tutti gli album figli diventono privati. Se
  26 rendete un album pubblico, tutti gli album genitori diventono
  27 pubblichi.</li>
   25un album privato, tutti gli album figli diventano privati. Se
   26rendete un album pubblico, tutti gli album genitori diventano
   27pubblici.</li>
  2828
  2929  <li><strong>Blocco</strong>: Gli album e i sub-album verranno disattivati temporaneamente per manutenzione.</li>
   
  3939class="pwgScreen">Pubblico/Privato</span>, <span
  4040class="pwgScreen">Rappresentativa</span> disponibile in <span
  41 class="pwgScreen">Amministrazione &raquo; Album &raquo; Proprietà</span>).</p>
   41class="pwgScreen">Amministrazione » Album » Proprietà</span>).</p>
  4242
  4343<h3>Ordine di apparizione</h3>
   
  8282questa pagina.</li>
  8383
  84   <li><span class="pwgScreen">Amministrazione &raquo; Album &raquo; Proprietà &raquo;
   84  <li><span class="pwgScreen">Amministrazione » Album » Proprietà »
  8585Copertina</span>. Per i dettagli, vedi l'aiuto per questa pagina.</li>
  8686
   
  106106copertina</strong>.</p>
  107107
  108 <p>Se l'album non contiene nessuna foto (ma solo dei sub-album) può comunque essere rappresentata da un qualsiasi
   108<p>Se l'album non contiene nessuna foto (ma solo dei sub-album) può comunque essere rappresentato da una qualsiasi
  109109foto. Utilizzare la pagina <span class="pwgScreen">Modicare le informazioni
  110110di una foto</span>. L'unica opzione disponibile di questa pagina è il pulsante
   
  115115<ul>
  116116
  117 <li><strong>Nome del album virtuale</strong>: Nome del nuovo album da creare,
   117<li><strong>Nome dell'album virtuale</strong>: Nome del nuovo album da creare,
  118118tutte le foto dell'attuale album verranno associate al nuovo album.</li>
  119119
 • branches/2.4/language/it_IT/help/notification_by_mail.html

  r9848 r18154  
  33<p>Questa pagina consente di configurare e gestire le notifiche via Email sui cambiamenti e le novità del vostro sito.</p>
  44
  5 <p>Questa pagina è composta di 3 schede:</p>
   5<p>Questa pagina è composta da 3 schede:</p>
  66
  77<h3>Parametri</h3>
 • branches/2.4/language/it_IT/help/photos_add_ftp.html

  r14314 r18154  
  77  <li>Copiate qualche foto in questa directory. <em>Attenzione</em>: il nome delle directory e dei files deve essere solamente formato da lettere, cifre e/o i simboli "-", "_" o ".". Non utilizzare spazi o caratteri accentati.</li>
  88
  9   <li>Con un client FTP (tipo FIlezilla), caricate la directory in cui avete messo le foto, nella directory "galleries" della vostra galleria Piwigo.</li>
   9  <li>Con un client FTP (tipo Filezilla), caricate la directory in cui avete messo le foto, nella directory "galleries" della vostra galleria Piwigo.</li>
  1010
  1111  <li>Connettetevi alla vostra galleria Piwigo e andate in <span class="pwgScreen">Amministrazione</span> e cliccate sul pulsante Sincronizzazione</li>
 • branches/2.4/language/it_IT/help/synchronize.html

  r10124 r18154  
  33<ul>
  44
  5   <li>Ci sono 2 typi di sincronizzazione possibili : struttura (directory/file) e
   5  <li>Ci sono 2 tipi di sincronizzazione possibili : struttura (directory/file) e
  66metadati. Sincronizzare la struttura significa sincronizzare l'albero
  77delle directory e dei file con il
   
  1414
  1515  <li>Il processo di sincronizzazione potrebbe essere più o meno lungo (dipende
  16 della carica del server e della quantità di file da gestire). È possibile eseguire
   16dal carico del server e della quantità di file da gestire). È possibile eseguire
  1717la sincronizzazione album per album.</li>
  1818
 • branches/2.4/language/it_IT/help/user_list.html

  r9848 r18154  
  2121  <li>modificare lo stato</li>
  2222  <li>associare o dissociare ai gruppi</li>
  23   <li>modificare le propietà di visualizzazione</li>
  24   <li>modificare le propietà annesse</li>
   23  <li>modificare le proprietà di visualizzazione</li>
   24  <li>modificare le proprietà annesse</li>
  2525</ul>
  2626
 • branches/2.4/language/ro_RO/common.lang.php

  r17101 r18154  
  3838
  3939$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  40 $lang['%d album updated'] = '%d categorie actualizată';
  41 $lang['%d albums updated'] = '%d categorii actualizate';
   40$lang['%d album updated'] = '%d album actualizat';
   41$lang['%d albums updated'] = '%d albume actualizate';
  4242$lang['%d comment to validate'] = '%d comentariu de validat';
  4343$lang['%d comments to validate'] = '%d comentarii de validat';
   
  5757$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Cel puţin o singură regulă trebuie să fie îndeplinită';
  5858$lang['Author'] = 'Autor';
  59 $lang['Albums'] = 'Categorii';
  60 $lang['Album'] = 'Categorie';
   59$lang['Albums'] = 'Albume';
   60$lang['Album'] = 'Album';
  6161$lang['Close this window'] = 'Inchide această fereastră';
  6262$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Flux RSS complet (imagini, comentarii)';
   
  8585$lang['Identification'] = 'Identificare';
  8686$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS feed numai cu imagini';
  87 $lang['Keyword'] = 'Cuvînt cheie';
   87$lang['Keyword'] = 'Cuvânt cheie';
  8888$lang['Links'] = 'Link-uri';
  8989$lang['N/A'] = 'N/A';
   
  113113$lang['Tag'] = 'Etichetă';
  114114$lang['Tags'] = 'Etichete';
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Notificarea RSS feed prevede notificarea cu privire la noutăţile din acest site: poze noi, categorii actualizate, noi comentarii. Folosiţi un RSS feed reader.';
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Notificarea RSS feed prevede notificarea cu privire la noutăţile din acest site: poze noi, albume actualizate, noi comentarii. Folosiţi un RSS feed reader.';
  116116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificator RSS feed  necunoscut';
  117117$lang['User comments'] = 'Comentarii utilizator ';
   
  127127$lang['ascending'] = 'ascendent';
  128128$lang['author(s) : %s'] = 'autor(i) : %s';
  129 $lang['Expand all albums'] = 'Extinde toate categoriile';
   129$lang['Expand all albums'] = 'Extinde toate albumele';
  130130$lang['posted after %s (%s)'] = 'postat după %s (%s)';
  131131$lang['posted before %s (%s)'] = 'postat înainte de %s (%s)';
   
  182182$lang['Hello'] = 'Bună ziua';
  183183$lang['available for administrators only'] = 'disponibil numai pentru administratori';
  184 $lang['display this album'] = 'prezintă imagini de la rădăcina acestei categorii';
   184$lang['display this album'] = 'afişează acest album';
  185185$lang['display last user comments'] = 'Vezi cele mai recente comentarii ale utilizatorilor';
  186186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalizează aspectul galeriei';
  187187$lang['search'] = 'căutare';
  188188$lang['Home'] = 'Prima pagină';
  189 $lang['in this album'] = 'în această categorie';
  190 $lang['in %d sub-album'] = 'în %d sub-categorie';
  191 $lang['in %d sub-albums'] = 'în %d sub-categorii';
   189$lang['in this album'] = 'în aceat album';
   190$lang['in %d sub-album'] = 'în %d sub-album';
   191$lang['in %d sub-albums'] = 'în %d sub-albume';
  192192$lang['included'] = 'inclus';
  193193$lang['Invalid password!'] = 'Parolă invalidă !';
   
  197197$lang['Logout'] = 'Deconectare';
  198198$lang['obligatory'] = 'obligatorie';
  199 $lang['Maximum photo height'] = 'Înălţimea maximă a imaginii';
  200 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Înălţimea maximă trebuie să fie mai mare de 50';
  201 $lang['Maximum photo width'] = 'Lăţimea maximă a imaginilor';
  202 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Lăţimea maximă trebuie să fie mai mare de 50';
  203199$lang['display a calendar by creation date'] = 'afişează un calendar în funcţie de data creării';
  204 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'afişează toate elementele în toate sub-categoriile';
   200$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'afişează toate elementele în toate sub-albumele';
  205201$lang['return to normal view mode'] = 'Înapoi la vizualizarea normală';
  206202$lang['display a calendar by posted date'] = 'afişează un calendar în funcţie de data adăugării';
   
  212208$lang['New password'] = 'Parolă nouă';
  213209$lang['Rate this photo'] = 'Evaluează aceasta imagine';
  214 $lang['Next'] = 'Următor(oare)';
   210$lang['Next'] = 'Înainte';
  215211$lang['no rate'] = 'nici o evaluare';
  216 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Elemente postate în ultima %d zi.';
  217 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Elemente postate în ultimele %d zile.';
   212$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Imagini postate în ultima %d zi.';
   213$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Imagini postate în ultimele %d zile.';
  218214$lang['password updated'] = 'parolă actualizată';
  219215$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'perioada recentă trebuie să fie un număr întreg pozitiv';
   
  225221$lang['Random photos'] = 'Imagini aleatoare';
  226222$lang['display a set of random photos'] = 'afişează un set de imagini aleatoare';
   223$lang['Recent albums'] = 'Albume recente';
  227224$lang['Recent albums'] = 'Categorii recente';
  228 $lang['Recent albums'] = 'Categorii recente';
  229 $lang['display recently updated albums'] = 'afişează categoriile create  sau actualizate recent ';
   225$lang['display recently updated albums'] = 'afişează albumele create sau actualizate recent ';
  230226$lang['Recent period'] = 'Recent';
  231227$lang['Recent photos'] = 'Imagini recente';
   
  242238$lang['representative'] = 'reprezentant';
  243239$lang['Search for Author'] = 'Caută autor';
  244 $lang['Search in albums'] = 'Caută în categorii';
  245 $lang['Previous'] = 'Precedent(e)';
   240$lang['Search in albums'] = 'Caută în albume';
   241$lang['Previous'] = 'Înapoi';
  246242$lang['Search by date'] = 'Căutare după dată';
  247243$lang['Date'] = 'Dată';
   
  253249$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Interogare goală. Nici un criteriu nu a fost introdus.';
  254250$lang['Search results'] = 'Rezultatele căutării';
  255 $lang['Search in sub-albums'] = 'Caută în sub-categorii';
   251$lang['Search in sub-albums'] = 'Caută în sub-albume';
  256252$lang['searched words : %s'] = 'cuvinte căutate : %s';
  257253$lang['Contact'] = 'Contact';
  258 $lang['set as album representative'] = 'Setaţi ca reprezentant al acestei categorii';
   254$lang['set as album representative'] = 'Setaţi ca reprezentant al acestui album';
  259255$lang['Show number of comments'] = 'Arată numărul de comentarii';
  260256$lang['Show number of hits'] = 'Arată numărul de vizualizări';
   
  285281$lang['Admin: %s'] = 'Administraţie : %s';
  286282$lang['Registration of %s'] = 'Înregistrare de %s';
  287 $lang['Album: %s'] = 'Categorie : %s';
   283$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  288284$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Statutul utilizatorului "invitat" este eronat, se vor folosi  parametrii impliciţi. Va rugăm sa informaţi webmasterul.';
  289285$lang['this email address is already in use'] = 'un alt utilizator foloseşte deja acest e-mail';
  290 $lang['Album results for'] = 'Rezultatele categoriilor pentru';
   286$lang['Album results for'] = 'Albume pentru';
  291287$lang['Tag results for'] = 'Rezultatele  etichetelor pentru';
  292288$lang['from %s to %s'] = 'de la %s până la %s';
   
  302298$lang['%d photo'] = '%d imagine';
  303299$lang['%d photos'] = '%d imagini';
  304 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d Imaginea este de asemenea legată de etichetele actuale';
  305 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d Imaginile sunt de asemenea legate de etichetele actuale';
   300$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d imagine este de asemenea legată de etichetele actuale';
   301$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d imagini sunt de asemenea legate de etichetele actuale';
  306302$lang['display photos linked to this tag'] = 'Vezi numai imagini legate de această etichetă';
  307303$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Imagini adăugate în ultimele %d zile';
   
  388384$lang['thumb'] = 'Thumb';
  389385$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'User "%s" pe aceasta pagina %s';
  390 $lang['xlarge'] = 'XLarge';
  391 $lang['xxlarge'] = 'XXLarge';
  392 $lang['2small'] = 'XXS - mic';
   386$lang['xlarge'] = 'XL - foarte mare';
   387$lang['xxlarge'] = 'XXL - enorm';
   388$lang['2small'] = 'XXS - minuscul';
  393389$lang['xsmall'] = 'XS - foarte mic';
  394390$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Data crearii , nou &rarr; vechi';
 • branches/2.4/language/th_TH/admin.lang.php

  r15068 r18154  
  8080$lang['+ Add an upload box'] = '+ เพิ่มกล่องอัพโหลด';
  8181$lang[', click on'] = ", คลิกที่";
  82 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = "ไฟล์ listing.xml ได้ถูกตรวจพบ";
  8382$lang['A new version of Piwigo is available.'] = "ตรวจพบเวอร์ชั่นใหม่ของ Piwigo.";
  84 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = "ประเภทของรูปภาพที่สามารถแสดงรูปขนาดย่อ. รูปภาพจะต้องอยู่ในไดเรกทอรีย่อย \"thumbnail\" ของไดเรกทอรีอัลบั้มดังกล่าว. ชื่อไฟล์สำหรับรูปภาพขนาดย่อต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าคำนำหน้าชื่อ และส่วนต่อขยายต้องอยู่ในรายการต่อไปนี้ :";
  8583$lang['Access type'] = "ประเภทการเข้าถึง";
  8684$lang['ACCESS_0'] = "ไม่จำกัดการเข้าถึง";
   
  153151$lang['Associated'] = "เชื่อมโยง";
  154152$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = "อนุมัติให้ผู้ใช้เพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับอัลบั้มที่เลือก";
  155 $lang['Authorized'] = "อนุญาต";
   153$lang['Authorized'] = 'ได้รับอนุญาต';
  156154$lang['Automatic correction'] = "การแก้ไขอัตโนมัติ";
  157155$lang['automatic order'] = 'คำสั่งอัตโนมัติ';
   
  183181$lang['clean'] = "ล้าง";
  184182$lang['Comments for all'] = "สำหรับทุกความคิดเห็น";
  185 $lang['Complementary mail content'] = "เนื้อหาเมล";
   183$lang['Complementary mail content'] = 'เนื้อหาประกอบในอีเมล';
  186184$lang['Complementary mail content'] = "เนื้อหาเมล";
  187185$lang['Configuration'] = "การปรับแต่ง";
   
  193191$lang['Correction'] = "การแก้ไข";
  194192$lang['create a new album'] = 'สร้างอัลบั้มใหม่';
  195 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = "สร้างที่อยู่ใหม่ : (โดยกำหนดที่อยู่ URL ในไฟล์ create_listing_file.php)";
  196193$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'สร้าง "%s" ไว้ที่โฟลเดอร์ Piwigo ของคุณ หรือ Root ที่เดียวกับที่ Piwigo ได้ติดตั้งอยู่';
  197194$lang['Create this site'] = "สร้างที่อยู่นี้";
   
  272269$lang['Extend for templates'] = "ส่วนขยายแม่แบบ";
  273270$lang['Failed to write file to disk'] = 'ล้มเหลวในการเขียนแฟ้มไปยังดิสก์';
  274 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = "ไฟล์ create_listing_file.php ไม่พบในการเชื่อมโยงระยะำไกล หรือ การรีโมตไซต์";
  275271$lang['File upload stopped by extension'] = 'ประเภทไฟล์นี้ได้ถูกห้ามอัพโหลด';
  276272$lang['File'] = "ชื่อไฟล์";
   
  289285$lang['GD version'] = "GD เวอร์ชั่น";
  290286$lang['General statistics'] = "สถิติทั่วไป";
  291 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = "generate file listing.xml on the remote site";
  292 $lang['generate listing'] = "กำลังสร้างรายการ";
  293287$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'ขอรับการสนับสนุนของ Piwigo จากฟอรั่ม Piwigo';
  294288$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation';
   
  364358$lang['Link all album photos to some existing albums'] = "เชื่อมโยงอัลบั้มรูปถ่ายทั้งหมดไปยังอัลบั้มใหม่";
  365359$lang['Linked albums'] = "อยู่ในอัลบั้ม";
  366 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = "ไม่พบไฟล์ listing.xml ในการรีโมตไซต์. ไฟล์นี้จะต้องถูกสร้างไ้ว้ใน \"รายการการสร้าง\" ซึ่งอยู่ในส่วนของการ จัดการไซต์";
  367 $lang['listing.xml file was not found'] = "ไม่พบไฟล์ listing.xml";
  368360$lang['Local'] = "ภายใน";
  369361$lang['Lock albums'] = "ล็อคอัลบั้ม";
   
  404396$lang['Missing a temporary folder'] = 'ไม่พบโฟลเดอร์ชั่วคราว';
  405397$lang['Missing Plugins'] = 'ไม่พบปลั๊กอิน';
  406 $lang['missing thumbnail'] = "ไม่พบรูปขนาดย่อ";
  407398$lang['Modify information'] = "แก้ไขข้อมูล";
  408399$lang['Month'] = "เดือน";
   
  488479$lang['Piwigo configuration'] = "การตั้งค่าปรับแต่ง Piwigo";
  489480$lang['Piwigo Uploader'] = 'ตัวช่วยอัพโหลด Piwigo';
  490 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = "เวอร์ชั่นของ Piwigo ต่างกันกับเวอร์ชั่นที่อยู่ใน การเชื่อมโยงระยะไกล หรือการรีโมตไซต์";
  491481$lang['Piwigo version'] = "Piwigo เวอร์ชั่น";
  492482$lang['pixels'] = 'พิกเซล';
   
  521511$lang['Rating by guests'] = "ให้คะแนนโดยผู้เยี่ยมชม";
  522512$lang['Rating'] = "คะแนนนิยม";
  523 $lang['read local listing.xml and update'] = "อ่านไฟล์ listing.xml และอัพเดต";
  524513$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Piwigo';
  525514$lang['reduce to single existing albums'] = "รวมเข้าเป็นอัลบั้มเดียวกันกับอัลบั้มที่มีอยู่";
   
  535524$lang['remove creation date'] = 'ลบวันที่สร้าง';
  536525$lang['Remove from caddie'] = 'ลบจาก caddie';
  537 $lang['remove remote listing.xml file'] = "ลบการเชื่อมโยงระยะไกลของไฟล์ listing.xml";
  538526$lang['remove tags'] = "ลบแท็ก";
  539527$lang['remove this filter'] = 'ลบตัวกรองนี้';
   
  550538$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = "คืนค่าการตั้งค่าปกติ. คุณอาจจะสูญเสียการตั้งค่าต่างๆ ของปลั๊กอิน!";
  551539$lang['Save order'] = "บันทึกคำสั่ง";
  552 $lang['Save page visits by administrators'] = "บันทึกการเข้าชมหน้าโดยผู้ดูแลระบบ";
  553 $lang['Save page visits by guests'] = "บันทึกการเข้าชมหน้าโดยผู้เยี่ยมชม";
  554 $lang['Save page visits by users'] = "บันทึกการเข้าชมหน้าโดยผู้ใช้งาน";
  555540$lang['Save Settings'] = 'บันทึกการตั้งค่า';
  556541$lang['Save to permalink history'] = "บันทึกไปยังประวัติการเชื่อมโยง";
   
  697682$lang['Validate'] = "ตรวจสอบ";
  698683$lang['Validation'] = "การตรวจสอบ";
  699 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = "เวอร์ชั่นของไฟล์ create_listing_file.php ในการเชื่อมโยงที่อยู่ระยะไกล และ Piwigo จะต้องเหมือนกัน";
  700684$lang['Version'] = "เวอร์ชั่น";
  701685$lang['Virtual album added'] = "อัลบั้มได้ถูกเพิ่มแล้ว";
   
  748732$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'เกิดความผิดพลาด: ไม่พบปลั๊กอินนี้แต่มันได้ถูกติดตั้งแล้ว! ถอนการติดตั้งตอนนี้.';
  749733$lang['display'] = 'การแสดงผล';
  750 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'กำหนดรูปภาพขนาดย่อใหม่';
  751 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'กำหนดขนาดรูปภาพบนเว็บ';
  752734$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'การสร้างรูปภาพขนาดย่อ กำลังประมวลผล...';
  753735$lang['Photos generation in progress...'] = 'การสร้างรูปภาพ กำลังประมวลผล...';
  754 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s รูปภาพขนาดย่อได้ถูกสร้างแล้ว';
  755 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s รูปภาพขนาดย่อไม่สามารถสร้างได้';
  756736$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s รูปภาพที่ได้สร้างใหม่';
  757737$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s รูปภาพที่ไม่สามารถสร้างได้';
   
  815795$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo ไม่สามารถรัับไฟล์อัพเกรดจากเซิร์ฟเวอร์ได้';
  816796
   797$lang['%d days'] = '%d วัน';
   798$lang['%d day'] = '%d วัน';
   799$lang['%d hours'] = '%d ชั่วโมง';
   800$lang['%d hour'] = '%d ชั่วโมง';
   801$lang['%d minutes'] = '%d นาที';
   802$lang['%d minute'] = '%d นาที';
   803$lang['%d months'] = '%d เดือน';
   804$lang['%d month'] = '%d เดือน';
   805$lang['%d seconds'] = '%d วินาที';
   806$lang['%d second'] = '%d วินาที';
   807$lang['%d weeks'] = '%d สัปดาห์';
   808$lang['%d week'] = '%d สัปดาห์';
   809$lang['%d years'] = '%d ปี';
   810$lang['%d year'] = '%d ปี';
   811$lang['%s ago'] = '%d ที่แล้ว';
   812$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s ได้อัพเดตข้อมูลมูลเรียบร้อยแล้ว.';
   813$lang['%s in the future'] = '%s ในอนาคต';
   814$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = 'กำหนดให้ผู้ใช้ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ เนื่องจากพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว';
   815$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo สำหรับ แอนดรอยด์</em> แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ แอนดรอยด์ หรือแท็บเลต ไปยังอัลบั้มรูป, เพื่อสร้างอัลบั้ม และอัพโหลดรูปของคุณ.';
   816$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo สำหรับ ไอโอเอส</em> แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ ไปยังอัลบั้มรูป จาก ไอโฟน หรือไอแพดทัช, เพื่อสร้างอัลบั้ม และอัพโหลดรูปของคุณ.';
   817$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'แกลลอรี่ถูกล็อก สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ';
   818$lang['Activate comments'] = 'เปิดใช้งานคอมเม้นต์';
   819$lang['Add tags'] = 'เพิ่มป้ายชื่อ';
   820$lang['Add to caddie'] = 'เพิ่มไปยังแคดดี้';
   821$lang['Added by %s'] = 'ถูกเพิม่โดย%s';
   822$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom เป็นซอฟต์แวร์การถ่ายภาพที่ออกแบบมาเพื่อจัดการภาพดิจิตอลปริมาณมากและการดำเนินงานผลิตชิ้นงานต่างๆ';
   823$lang['Applications'] = 'แอพพลิเคชั่น';
   824$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'ใช้ลายน้ำถ้าความสูงใหญ่กว่า';
   825$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'ใช้ลายน้ำถ้าความกว้างใหญ่กว่า';
   826$lang['Automatic sort order'] = 'การเรียงลำดับอัตโนมัติ';
   827$lang['Available on'] = 'พร้อมใช้งาน';
   828$lang['Available versions for'] = 'เวอร์ชั่นที่ใช้ได้สำหรับ';
   829$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'โดยค่าเริ่มต้นซึ่งเป็นศูนย์กลางของความสนใจจะอยู่ตรงกลางของภาพ';
   830$lang['Cancel'] = 'ยกเลิก';
   831$lang['Center of interest'] = 'ศูนย์ที่น่าสนใจ';
   832$lang['Default comments order'] = 'เรียงลำดับคอมเม้นต์ตามค่าเริ่มต้น';
   833$lang['Delete multiple size images'] = 'ลบภาพที่มีขนาดหลาย';
   834$lang['Duplicate selected tags'] = 'ทำซ้ำป้ายชื่อที่เลือก';
   835$lang['Duplicates'] = 'คัดลอก';
   836$lang['Edit photo'] = 'แก้ไขรูปภาพ';
   837$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'รวมถึงการเรียกดูแกลเลอรี่, การสร้างอัลบั้มและอัพโหลดรูปภาพ';
   838$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'สำหรับขนาดภาพที่มีตัดเช่น "สี่เหลี่ยม", Piwigo จะทำอย่างดีที่สุดที่จะรวมศูนย์ที่น่าสนใจ';
   839$lang['Gallery unlocked'] = 'แกลลอรี่ปลดล็อค';
   840$lang['Generate multiple size images'] = '
   841สร้างภาพหลายขนาด';
   842$lang['Groups and users'] = 'กลุ่มและผู้ใช้งาน';
   843$lang['Last import'] = 'นำเข้าล่าสุด';
   844$lang['List'] = 'รายการ';
   845$lang['Move to album'] = 'ย้ายไปยังอัลบั้ม';
   846$lang['Multiple Size'] = 'หลายขนาด';
   847$lang['Name of the duplicate'] = 'ชื่อที่ซ้ำกัน';
   848$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'ไม่มีกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ดูอัลบั้มส่วนตัวนี้';
   849$lang['Opacity'] = 'ความโปร่งใส';
   850$lang['Original Size'] = 'ขนาดเเท่าต้นฉบับ';
   851$lang['Original file : %s'] = 'ไฟล์ต้นฉบับ : %s';
   852$lang['Permission management'] = 'การจัดการการอนุญาต';
   853$lang['Photo name'] = 'ชื่อรูปภาพ';
   854$lang['Photo sizes with crop'] = 'ขนาดรูปถ่ายที่มีตัด';
   855$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo สำหรับ Android';
   856$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo สำหรับ iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   857$lang['Predefined filter'] = 'ตัวกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า';
   858$lang['Source tag'] = 'แหล่งที่มาของป้ายชื่อ';
   859$lang['Synchronize metadata'] = 'ประสานข้อมูลเมตาดาต้า';
   860$lang['There is no group in this gallery.'] = 'ไม่มีกลุ่มในแกลเลอรี่นี้';
   861$lang['This album contains no photo.'] = 'อัลบั้มนี้ยังไม่มีรูปภ่าย';
   862$lang['Unlock gallery'] = 'ปลดล็อกแกลเลอรี่';
   863$lang['Visited %d times'] = 'เข้าชม %d ครั้ง';
   864$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'ปลั๊กอิน Piwigo สำหรับ Lightroom';
   865$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'ปลั๊กอิน Piwigo สำหรับการส่งออก iPhoto';
   866$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'ปลั๊กอิน Piwigo สำหรับ Shotwell';
   867$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'ปลั๊กอิน Piwigo สำหรับ digiKam';
   868$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'ปลั๊กอินได้คัดลอกสำเร็จแล้ว';
   869$lang['Posted %s on %s'] = 'ถูกโพส %s เมื่อ %s';
   870$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'เรต %d ครั้ง, คะแนน : %.2f';
   871$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (รีโมตไคลเอนต์แกลลอรี่สำหรับ Android) คือโอเพนซอร์ส (GPL v3) ลูกค้า Piwigo สำหรับแพลตฟอร์ม Android';
   872$lang['Resize after upload'] = 'การปรับขนาดหลังจากที่อัปโหลด';
   873$lang['Save manual order'] = 'บันทึกคำสั่งด้วยตนเอง';
   874$lang['Save visits in history for'] = 'บันทึกการเข้าชมในประวัติสำหรับ';
   875$lang['Select a file'] = 'เลือกไฟล์';
   876$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'เลือกโซนด้วยเมาส์ของคุณเพื่อกำหนดศูนย์ใหม่ที่สนใจ';
   877$lang['Select groups...'] = 'เลือกกลุ่ม ...';
   878$lang['Select users...'] = 'เลือกผู้ใช้งาน ...';
   879$lang['Send connection settings by email'] = 'ส่งการตั้งค่าการเชื่อมต่อทางอีเมล';
   880$lang['Sharpen'] = 'ความคมชัด';
   881$lang['No order field selected'] = 'ไม่ได้เลือก ฟิลด์คำสั่ง';
   882$lang['Not cropped correctly?'] = 'ครอบตัดถูกต้องหรือไม่?';
   883$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อมีความเห็น';
   884$lang['Numeric identifier : %d'] = 'ระบุตัวเลข:% d';
   885$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'เกี่ยวกับลินุกซ์ คุณเพียงแค่ติดตั้ง Shotwell กับแพคเกจหารจัดการและเปิดใช้งานตัวเลือกการเผยแพร่ Piwigo ของคุณ';
   886$lang['Permission granted for groups'] = 'สิทธิ์นี้อนุญาตสำหรับกลุ่ม';
   887$lang['Permission granted for users'] = 'สิทธิ์นี้อนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน';
   888$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'ป้ายชื่อ "%s" นี้ซ้ำกับ "%s"';
   889$lang['include photos with lower privacy level'] = 'รวมถึงภาพถ่ายที่มีระดับความเป็นส่วนตัวต่ำ';
   890$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'ผู้เข้าชมต้องเข้าสู่ระบบถึงจะมีสิทธิเข้าชมอัลบั้มนี้';
   891$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'อัลบั้มนี้มี %d รูปถ่าย เข้ามาระหว่าง %s และ %s';
   892$lang['pending validation'] = 'รอการตรวจสอบ';
   893$lang['registered users'] = 'ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน';
   894$lang['simple visitors'] = 'ผู้เข้าชมทั่วไป';
   895$lang['top left corner'] = 'มุมซ้ายด้านบน';
   896$lang['top right corner'] = 'มุมขวาด้านบน';
   897$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'คุณภาพของภาพต้นฉบับจะต้องเป็นตัวเลขระหว่าง %d และ %d';
   898$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'ความสูงของภาพจะต้องเป็นตัวเลขระหว่าง %d และ %d';
   899$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'ความกว้างของภาพจะต้องเป็นตัวเลขระหว่าง %d และ %d';
   900$lang['apply automatic sort order'] = 'ใช้การเรียงลำดับอัตโนมัติ';
   901$lang['custom'] = 'กำหนดเอง';
   902$lang['modified'] = 'ได้ถูกเปลี่ยนแปลง';
   903$lang['middle'] = 'กึ่งกลาง';
   904$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'อัลบั้มนี้มีรูปถ่าย %d รูป, อัพโหลดเมื่อ %s';
   905$lang['any visitor can see this album'] = 'ผู้เข้าชมทุกคนสามารถเห็นอัลบั้มนี้ได้';
   906$lang['bottom left corner'] = 'มุมซ้ายด้านล่าง';
   907$lang['bottom right corner'] = 'มุมขวาด้านล่าง';
   908$lang['cancel manual order'] = 'ยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง';
   909$lang['create a new site'] = 'สร้างที่อยู่ไหม่';
   910$lang['X Repeat'] = 'X ทำซ้ำ';
   911$lang['Y Position'] = 'ตำแหน่ง Y';
   912$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'คุณสามารถเปิดใช้งานรูปแบบเพียงหนึ่งชุดสำหรับมือถือ';
   913$lang['Zoom'] = 'ขยาย';
   914$lang['add a new watermark'] = 'เพิ่มลายน้ำใหม่';
   915$lang['administrators'] = 'ผู้ดูแลระบบ';
   916$lang['Watermark'] = 'ภาพลายน้ำ';
   917$lang['Web Form'] = 'ฟอร์มทางเว็บ';
   918$lang['With no album'] = 'กับที่ไม่มีอัลบั้ม';
   919$lang['With no tag'] = 'กับที่ไม่มีป้ายชื่อ';
   920$lang['With no virtual album'] = 'กับที่ไม่มีอัลบั้ม';
   921$lang['X Position'] = 'ตำแหน่ง X';
   922$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งภาพและการบริหารจัดการไลบรารีขนาดใหญ่บน Mac';
   923$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'เครื่องมือถูกออกแบบมาสำหรับช่างภาพมืออาชีพด้วยความเรียบง่าย iPhoto';
   924$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'ปลั๊กอินส่งออกสำหรับ Aperture';
  817925?>
 • branches/2.4/language/th_TH/common.lang.php

  r17101 r18154  
  392392$lang['Show oldest comments first'] = 'แสดงคอมเม้นต์หลังสุดขึ้นก่อน';
  393393$lang['View in'] = 'ดูใน';
   394$lang['2small'] = 'เล็กสุด';
   395$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'วันที่สร้างใหม่ &rarr; เก่า';
   396$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'วันที่สร้างเก่า &rarr; ใหม่';
   397$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'วันที่โพสใหม่ &rarr; เก่า';
   398$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'วันที่โพสเก่า &rarr; ใหม่';
   399$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'ชื่อไฟล์ A &rarr; Z';
   400$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'ชื่อไฟล์ Z &rarr; A';
   401$lang['Manual sort order'] = 'จัดเรียงตามคำสั่ง';
   402$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'ระบุตัวเลข 1 &rarr; 9';
   403$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'ระบุตัวเลข 9 &rarr; 1';
   404$lang['Permalink for album not found'] = 'ไม่พบลิงค์ที่เชื่อมโยงมายังอัลบั้มนี้';
   405$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'ชื่อรูปภาพ A &rarr; Z';
   406$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'ชื่อรูปภาพ Z &rarr; A';
   407$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้';
   408$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'อันดับคะแนน สูง &rarr; ต่ำ';
   409$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'อันดับคะแนน ต่ำ &rarr; สูง';
   410$lang['Requested album does not exist'] = 'ไม่พบอัลบั้มที่ร้องขอ';
   411$lang['Requested tag does not exist'] = 'ไม่พบป้ายชื่อที่ร้องขอ';
   412$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'เข้าชม สูง &rarr; ต่ำ';
   413$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'เข้าชม ต่ำ &rarr; สูง';
   414$lang['xsmall'] = 'XS - เล็กพิเศษ';
  394415?>
 • branches/2.4/language/th_TH/install.lang.php

  r12922 r18154  
  7171$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'เพียงแค่ Piwigo แกลลอรี่ เว็บหนึ่ง';
  7272$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพของฉัน';
   73$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'อย่าลังเลที่จะปรึกษาหรือโพสคำถามในฟอรั่มของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือใดๆ :% s';
   74$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้งใหม่ของ Piwigo!';
  7375?>
 • branches/2.4/language/zh_CN/admin.lang.php

  r16978 r18154  
  134134$lang['Preferences'] = '个人偏好';
  135135$lang['Properties'] = '属性';
  136 $lang['Random photo'] = '随机';
   136$lang['Random photo'] = '随机图片';
  137137$lang['Rate date'] = '投票日期';
  138138$lang['Rating by guests'] = '游客投票数';
  139139$lang['Rating'] = '投票';
  140140$lang['Reject'] = '取消';
  141 $lang['Representant'] = '代理人';
  142 $lang['Representation of albums'] = '相册代表';
  143 $lang['Representative'] = '代理人';
  144 $lang['Represents'] = '代理';
   141$lang['Representant'] = '相册缩略图';
   142$lang['Representation of albums'] = '相册缩略图';
   143$lang['Representative'] = '相册缩略图';
   144$lang['Represents'] = '作为此相册的缩略图';
  145145$lang['Save order'] = '保存排序';
  146146$lang['Save to permalink history'] = '保存到固定链接的历史记录中';
   
  245245$lang['To unsubscribe'] = '注销';
  246246$lang['With blank value, gallery title will be used'] = '图库标题允许为空';
  247 $lang['Notification'] = '通知';
   247$lang['Notification'] = 'RSS订阅';
  248248$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = '发送邮件 给 %s [%s] 是发生了错误.';
  249249$lang['Mail sent to %s [%s].'] = '已发送至 %s [%s].';
   
  345345$lang['Update photos information'] = '更新图信息';
  346346$lang['Synchronize'] = '同步';
  347 $lang['reduce to single existing albums'] = '减少现有的单独相册';
   347$lang['reduce to single existing albums'] = '将同步范围限制于某个现有的相册';
  348348$lang['Choose an option'] = '选择一个选项';
  349349$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = '显示最全的信息 (添加相册和图片,删除相册和图片)';
   
  533533$lang['Number of downloads'] = '下载次数';
  534534$lang['Operation in progress'] = '正在处理.';
  535 $lang['Please wait...'] = '请稍...';
   535$lang['Please wait...'] = '请稍...';
  536536$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = '订阅 Piwigo 最新消息,与 Piwigo 项目保持联系。当有新版本发布时,您将会收到邮件通知(有时也包括安全漏洞的修复,这对于升级是很重要的)和项目里一些重要事情的发生。一年里也只有几封邮件。';
  537537$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = '密码没有输入,请输入密码。';
   
  703703$lang['Week starts on'] = '星期起始于';
  704704$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = '您有 %d 个无关联标签: %s.';
  705 $lang['Remove from caddie'] = '从购物蓝里移除';
   705$lang['Remove from caddie'] = '从标记图片库中移除';
  706706$lang['Themes which need upgrade'] = '需更新的主题';
  707707$lang['Languages which need upgrade'] = '需要更新的语言';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.