Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2012, 4:37:01 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.4] - language update for 2.4.4

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.4/language/bg_BG/admin.lang.php

  r15529 r18154  
  391391$lang['hide details'] = 'скриване на детайли';
  392392$lang['high'] = 'високо';
   393$lang['Unlocked'] = 'Отключен';
   394$lang['Uncheck all'] = 'Отказване на всички';
   395$lang['Uninstall'] = 'Деинсталация';
   396$lang['To send ?'] = 'За изпращане?';
   397$lang['Templates'] = 'Шаблони';
   398$lang['Support'] = 'Подръжка';
   399$lang['Status'] = 'Статус';
   400$lang['Statistics'] = 'Статистика';
   401$lang['Show info'] = 'Показване на инфо';
   402$lang['Settings'] = 'Настройки';
   403$lang['Send'] = 'Изпращане';
   404$lang['Selection'] = 'Селекция';
   405$lang['Select:'] = 'Избери:';
   406$lang['Searching...'] = 'Търсене...';
   407$lang['Section'] = 'Раздел';
   408$lang['Save Template Directory'] = 'Запази шаблона директория';
   409$lang['Save Settings'] = 'Запази настройките';
   410$lang['Restore'] = 'Възстанови';
   411$lang['Resize'] = 'Преоразмеряване';
   412$lang['Refresh'] = 'Опресняване';
   413$lang['Random photo'] = 'Пройзволна снимка';
   414$lang['Rating'] = 'Рейтинг';
   415$lang['Please wait...'] = 'Моля изчакайте...';
   416$lang['Plugins'] = 'Plugins';
   417$lang['Public / Private'] = 'Частен/Публичен';
   418$lang['Public'] = 'Публичен';
   419$lang['Properties'] = 'Свойства';
   420$lang['Private'] = 'Частен';
   421$lang['Position'] = 'Позиция';
   422$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins налични за обновяване';
   423$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo версия';
   424$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo за Android';
   425$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo конфигурация';
   426$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Администриране';
   427$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
   428$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   429$lang['Parameters'] = 'Параметри';
   430$lang['Photos'] = 'Снимки';
   431$lang['Photo Page'] = 'Фото страница';
   432$lang['Permissions'] = 'Разрешения';
   433$lang['Path'] = 'Път';
   434$lang['Parameter'] = 'Настройки';
   435$lang['Page end'] = 'Край на страница';
   436$lang['Original templates'] = 'Оргинални шаблони';
   437$lang['Options'] = 'Опции';
   438$lang['Operating system'] = 'Операционна система';
   439$lang['None'] = 'Нищо';
   440$lang['No results'] = 'Няма резултати';
   441$lang['New tag'] = 'Нов таг';
   442$lang['New name'] = 'Ново име';
   443$lang['New Version'] = 'Нова версия';
   444$lang['Month'] = 'Месец';
   445$lang['Move'] = 'Премести';
   446$lang['Menu Management'] = 'Менюта';
   447$lang['Members'] = 'Членове';
   448$lang['Lock'] = 'Заключи';
   449$lang['Lock albums'] = 'Заключи албум';
   450$lang['Lock gallery'] = 'Заключи галерия';
   451$lang['Locked'] = 'Заключен';
   452$lang['Local'] = 'Локален';
   453$lang['Languages'] = 'Езици';
   454$lang['Install'] = 'Инсталиране';
   455$lang['Image id'] = 'Номер снимка';
   456$lang['Image Quality'] = 'Качество на снимка';
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Игнориране на избраните аномалии';
   458$lang['Ignore this update'] = 'Игнориране на този ъпдейт';
   459$lang['Ignore All'] = 'Игнориране на всички';
   460$lang['IP'] = 'IP адрес';
   461$lang['Hour'] = 'Час';
   462$lang['History'] = 'История';
   463$lang['Guest cannot be deleted'] = '"Гост" не може да бъде изтрит';
   464$lang['Help Me'] = 'Помощ';
   465$lang['Guest Settings'] = 'Настройки на "Гост"';
   466$lang['Groups'] = 'Групи';
   467$lang['Group name'] = 'Име на група';
   468$lang['Group'] = 'Група';
   469$lang['Edit ranks'] = 'Редакция на ранговете';
   470$lang['Documentation'] = 'Документация';
   471$lang['Thumbnail'] = 'Миниатюри';
   472$lang['Themes'] = 'Теми';
   473$lang['Tools'] = 'Инструменти';
   474$lang['Title'] = 'заглавие';
   475$lang['Time'] = 'Време';
   476$lang['User list'] = 'Списък на потребителите';
   477$lang['User'] = 'Потребител';
   478$lang['Uploaded Photos'] = 'Качени снимки';
   479$lang['Upload'] = 'Качване';
   480$lang['Updates'] = 'Обновявания';
   481$lang['Update albums informations'] = 'Обновяване на информацията в албумите';
   482$lang['Update Complete'] = 'Обнавяването е завършено';
   483$lang['Update All'] = 'Обновяване на всички';
   484$lang['errors during synchronization'] = 'грешки по време на синхронизация';
   485$lang['default values'] = 'настройки по подразбиране';
   486$lang['create a new site'] = 'създаване на нов сайт';
   487$lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна заявка';
   488$lang['Validate'] = 'Потвърдено';
   489$lang['Webmaster status is required.'] = 'Статуса на уебмастъра е необходим.';
   490$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастъра не може да бъде изтрит';
   491$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети Piwigo уебсайта проекти';
   492$lang['Visit language site'] = 'Виж езиковият сайт';
   493$lang['Visit plugin site'] = 'Виж сайта на добавката';
   494$lang['Visit theme site'] = 'Виж сайта на темата';
   495$lang['Waiting'] = 'В очакване';
   496$lang['Visit Gallery'] = 'Посети галерията';
   497$lang['Virtual Links'] = 'Виртуален линк';
   498$lang['Validation'] = 'Потвърждение';
   499$lang['User status'] = 'Статус на потребител';
   500$lang['Users'] = 'Потребител';
   501$lang['jump to album'] = 'директно към албума';
   502$lang['jump to photo'] = 'директно към снимката';
   503$lang['global mode'] = 'глобален режим';
   504$lang['for this file format'] = 'за този формат файл';
   505$lang['for the file format'] = 'за формат на файла';
   506$lang['display'] = 'екран';
   507$lang['number of miniaturized photos'] = 'брой на създадените миниатюри';
   508$lang['manage album photos'] = 'редактиране на албума снимки';
   509$lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити в базата данни';
   510$lang['photos added in the database'] = 'снимките са добавени в базата данни';
   511$lang['pending validation'] = 'в очакване на потвърждаване';
   512$lang['other'] = 'друг';
   513$lang['only directories'] = 'само за директории';
   514$lang['manage sub-albums'] = 'администриране на под-албумите';
   515$lang['manual order'] = 'ръчна заявка';
   516$lang['modified'] = 'променен';
   517$lang['new'] = 'нов';
   518$lang['none'] = 'никой';
   519$lang['nothing'] = 'нищо';
   520$lang['no write access'] = 'забранен запис';
   521$lang['reduce to single existing albums'] = 'намали до еденични съществуващите албуми';
   522$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с файловете метаданни';
   523$lang['photos per page'] = 'снимки на страница';
   524$lang['photos updated in the database'] = 'снимката е актуализирана в базата данни';
   525$lang['randomly represented'] = 'пройзволнен албум миниатюри';
   526$lang['public'] = 'обществен';
   527$lang['private'] = 'частен';
   528$lang['pixels'] = 'пиксели';
   529$lang['ranks'] = 'ранг';
   530$lang['registration date'] = 'регистрационна дата';
   531$lang['remove author'] = 'премахване на автора';
   532$lang['remove creation date'] = 'премахване датата на създаване';
   533$lang['remove tags'] = 'премахване на тагове';
   534$lang['remove this filter'] = 'премахване на този филтър';
   535$lang['remove title'] = 'премахване на заглавие';
   536$lang['selection'] = 'избор';
   537$lang['set to'] = 'задай';
   538$lang['show details'] = 'показване детайли';
   539$lang['singly represented'] = 'фиксиран албум миниатюри';
   540$lang['status'] = 'статус';
   541$lang['target'] = 'цел';
   542$lang['test this remote site'] = 'тест на този отдалечен сайт';
   543$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на базата данни на снимките с файловете мета данни ';
   544$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронизиране на файловата структура с базата данни';
   545$lang['user_status_generic'] = 'Основен';
   546$lang['user_status_admin'] = 'Администратор';
   547$lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" добавен';
   548$lang['update the database from files'] = 'обновяване на базата данни с файлове';
   549$lang['unset'] = 'незададено';
   550$lang['unit mode'] = 'единичен режим';
   551$lang['unknown'] = 'непознат';
   552$lang['the wiki'] = 'уйкипедията';
   553$lang['total time'] = 'общо време';
   554$lang['the forum'] = 'форумът';
   555$lang['test'] = 'тест';
   556$lang['sub-albums'] = 'под-албум';
   557$lang['Graphics Library'] = 'Графична библиотека';
   558$lang['General statistics'] = 'Обща статистика';
   559$lang['Installed Languages'] = 'Инсталирани езици';
   560$lang['Install on your computer,'] = 'Инсталирай на твоя компютър,';
   561$lang['Main'] = 'Основен';
   562$lang['Invert'] = 'Обърни';
   563$lang['Maximum width'] = 'Максимална ширина';
   564$lang['Maximum height'] = 'Максимална височина';
   565$lang['Manual order'] = 'Ръчна заявка';
   566$lang['Manage Permissions'] = 'Промяна на достъпа';
   567$lang['Main Page'] = 'Основна страница';
   568$lang['New photos added'] = 'Нови снимки добавени';
   569$lang['Move albums'] = 'Преместване на албуми';
   570$lang['Page banner'] = 'Банер на страница';
   571$lang['Overall'] = 'Преглед';
   572$lang['Permission granted'] = 'Достъпът потвърден';
   573$lang['Permission denied'] = 'Достъпът отказан';
   574$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Прочети Piwigo Документация';
   575$lang['Plugin list'] = 'Лист Плъгини (Добавки)';
   576$lang['Remove all filters'] = 'Примахни всички филтри';
   577$lang['Set author'] = 'Задай автор';
   578$lang['Show menubar'] = 'Показване на лентата с менюто';
   579$lang['Set title'] = 'Задай заглавие';
   580$lang['Set creation date'] = 'Задай дата на създаване';
   581$lang['Send mail to users'] = 'Напишете имейл да потребител';
   582$lang['Send mail as'] = 'Напишете ни имейл';
   583$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация';
   584$lang['Site manager'] = 'Сайт менаджер';
   585$lang['Simulation'] = 'Симулация';
   586$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Адреса на галерията е невалиден.';
   587$lang['The whole page'] = 'Цялата страница';
   588$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Актуализирай до Piwigo %s';
   589$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации';
   590$lang['Two updates are available'] = 'Две актуализации са налични';
   591$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани Плъгини';
   592$lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавие';
   593$lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора';
   594$lang['This site already exists'] = 'Сайта вече съществува';
   595$lang['leave'] = 'оставяне';
  393596?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.