Changeset 18301


Ignore:
Timestamp:
Sep 27, 2012, 8:40:41 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[colorstat] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ColorStat/language/da_DK/plugin.lang.php

  r18240 r18301  
  4141$lang['cstat_color'] = 'Farve';
  4242$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Farven er allerede valgt i listen';
   43$lang['cstat_help_large_color_table'] = 'Arbejde på et bredt farveinterval kan give et forøget antal variation af en given farve. Dermed kan der foretages mere præcise forespørgsler på et farveinterval, og dermed forøge resultatets relevans.
   44
   45Følgeligt ved et billede med en eller to dominerende nuancer, vil nuancevariationen reducere sandsynligheden for referencefarveminioritet meget.';
   46$lang['cstat_help_small_color_table'] = 'Arbejde på et begrænset farveinterval forøger sandsynligheden for referencefavetoneminioritet. Dermed kan der søges i et bredere farveinterval.
   47
   48Følgeligt er nuancevariationen mindre, og resultatets relevans ved søgning på en bestemt farve kan være meget overbevisende.';
   49$lang['cstat_do_benchmark'] = 'Afhængigt af serverens ydeevne, kan analysen på billederne i galleriet tage en vis tid.<br>
   50Det er muligt at tilpasse plugin\'en, så der lægges vægt på analysehastighed på bekostning af kvalitet, eller modsat fokusere på analysekvaliteten, på bekostning af hastigheden.<br>
   51
   52Målingen afspejler beregningsydeevnen på et givet tidspunkt, hvilket kan variere afhængigt af serverbelastningen: den anslåede behandlingstid er kun vejledende, da den kan variere lidt afhængigt af tilgængelige ressource.';
   53$lang['cstat_gpc_not_up_to_date'] = 'Version %s af plugin\'en <i>Grum Plugin Classes</i> er krævet. Faktisk er version %s installeret; tak for at opgradere <i>Grum Plugin Classes</i>-plugin\'en.';
   54$lang['cstat_search'] = 'Søg';
   55$lang['cstat_search_by_color'] = 'Søg efter farve';
   56$lang['cstat_significant_colors'] = 'Relevante farver';
   57$lang['cstat_small_colortable'] = 'Smalt interval';
   58$lang['cstat_stat'] = 'Statistik';
   59$lang['cstat_stat_and_search'] = 'Statisik og research';
   60$lang['cstat_statistics'] = 'Statistisk analyse';
   61$lang['cstat_status_of_database'] = 'Arkivets tilstand';
   62$lang['cstat_step_1'] = 'Valg af referencefarve';
   63$lang['cstat_step_1_help'] = 'Den analyse, som plugin\'en udfører, foretages på hver funden farve i et billede, en sammenligning med en farve hørende til et defineret interval. Før du kan anvende plugin\'en er det nødvendigt at vælge et interval, der skal arbejdes på.
   64
   65Der er to intervaller:';
   66$lang['cstat_surface'] = 'overflade';
   67$lang['cstat_update_color_database'] = 'Opdater farvearkivet';
   68$lang['cstat_updating_database'] = 'Opdater arkivet';
   69$lang['cstat_validate'] = 'Indsend';
   70$lang['cstat_warning_on_analyze_0'] = 'Advarsel!';
   71$lang['cstat_warning_on_analyze_1'] = 'Opbygning af arkivet med direkte analyse-processen kan tage lang tid (op til flere minutters behandling) og ressourcekrævende på serveren, afhængigt af antallet af billeder udvalgt til analysen.';
   72$lang['cstat_warning_on_analyze_2'] = 'Denne anvendelsestype kan være forhindret på visse værtsmaskiner.';
   73$lang['cstat_need_to_analyze'] = 'For at have en referencefarve er det nødvendigt at udføre en direkte analyse af galleriet:';
   74$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d billeder er analyseret';
   75$lang['cstat_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d billeder er ikke analyseret';
   76$lang['cstat_numberOfPicturesInError'] = '%d billeder kunne ikke analyseres (behandlingsfejl)';
   77$lang['cstat_number_of_colors_used'] = 'Antal farver benyttet:';
   78$lang['cstat_ok'] = 'OK';
   79$lang['cstat_operator_and'] = 'Alle valgte farver skal være til stede i billederne';
   80$lang['cstat_operator_not'] = 'Ingen af de valgte farver synes at være til stede i billedet';
   81$lang['cstat_operator_or'] = 'Mindst en valgt farve skal være til stede i billederne';
   82$lang['cstat_percent_min_significant'] = 'Minimal tilstedeværelse i et billede for at betragte en farve som relevant i søgningen:';
   83$lang['cstat_quality_high'] = 'Høj';
   84$lang['cstat_quality_highest'] = 'Meget høj';
   85$lang['cstat_quality_level'] = 'Kvalitet';
   86$lang['cstat_quality_low'] = 'Lav';
   87$lang['cstat_quality_lowest'] = 'Meget lav';
   88$lang['cstat_quality_normal'] = 'Normal';
   89$lang['cstat_quality_of_analyze'] = 'Kvalitetsanalyse';
   90$lang['cstat_release'] = 'v';
   91$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'Farver i det benyttede interval:';
   92$lang['cstat_save_config'] = 'Opsætning gemt';
   93$lang['cstat_color_size'] = 'Dimensioner';
   94$lang['cstat_colors'] = 'Farver';
   95$lang['cstat_colors_on_image'] = 'Farver benyttet i billedet';
   96$lang['cstat_config'] = 'Opsætning';
   97$lang['cstat_config_plugin'] = 'Opsætning af plugin\'en';
   98$lang['cstat_database'] = 'Arkiv';
   99$lang['cstat_display_colors_on_image'] = 'Vis farver benyttet i billedet';
   100$lang['cstat_do_bench'] = 'Mål';
   101$lang['cstat_estimated_time_all_pictures'] = 'Anslået tid for alle billeder';
   102$lang['cstat_estimated_time_one_picture'] = 'Anslået tid for et billede';
   103$lang['cstat_gallery_display_colors'] = 'Vis et billedes farver';
   104$lang['cstat_gallery_integration'] = 'Galleriintegration';
   105$lang['cstat_images'] = 'billeder';
   106$lang['cstat_install'] = 'Installering';
   107$lang['cstat_large_colortable'] = 'Udvidet interval';
   108$lang['cstat_loading'] = 'Indlæser ...';
  43109?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.