Changeset 18339


Ignore:
Timestamp:
Sep 28, 2012, 5:34:44 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[useradvmanager] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserAdvManager/trunk/language/lv_LV/help.lang.php

  r14366 r18339  
  4343
  4444// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.15.2
  45 $lang['UAM_casenTitle_d'] = 'Pēc noklusējuma Piwigo ir reģistrjutīgs:
  46 Lielie un mazie burti, veidojot vārdus pie reģistrācijas, tiek uztverti kā atsevišķas rakstzīmes. Tādējādi, "Foo",
  47 &quot;foo&quot; un &quot;FOO&quot; var būt 3 atšķirīgi lietotāji.<br><br>
  48 Šīs opcijas iespējošana ļauj izanalizēt visas iespējas &quot;foo&quot; kā viena lietotāja gadījumā. Ja &quot;foo&quot; jau eksistē, jauna lietotāja &quot;Foo&quot; izveidošana tiks noraidīta.<br><br>
  49 <b style=&quot;color: red;&quot;>Uzmanību: Šī opcija neattiecas uz lietotājvārdiem, kas izveidoti pirms šīs opcijas aktivēšanas.</b>';
  5045// --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.15.2
  5146
   
  139134<br><br>Šis automātiskais process tiek iedarbināts lietotājiem (jebkuram lietotājam!) pieslēdzoties galerijai.';
  140135$lang['UAM_GTAutoDelTitle'] = 'Pielāgots ziņojums par dzēstu kontu';
  141 $lang['UAM_GTAutoGpTitle'] = 'Grupas/stausa automātiskā nomaiņa';
  142136$lang['UAM_GTAutoGpTitle_d'] = 'Automātiska konta grupas vai statusa maiņa ir ekvivalenta kontu, kas ir iesaistīti un darbojas uz vieniem un tiem pašiem principiem kā validācijas grupas, funkcionalitātes pazemināšanai (skatīt &quot;Setting confirmations and validations of registration&quot;).
  143137Tādējādi jānosaka mainīto (pazemināto) grupu un/vai statusa piekļuves tiesības galerijai. Ja tas jau izdarītslietojot reģistrācijas apstiprināšanas funkciju, varat lietot to pašu grupu vai statusu.<br><br>
  144138<b style=&quot;color: red;&quot;>Important note :</b> Ja no slēptā ghost lietotāja pēc termiņa limita, neskatoties uz informēšanu ar e-pastu (ja iespējots), nav nekādas ziņas, viņš automātiski tie dzēsts no datu bāzes';
  145139// --------- End: New or revised $lang ---- from version 2.16.0
   140$lang['UAM_StuffsTitle_d'] = 'Šis iespējo papildus UAM bloku PWG Stuff spraudnī (ja instalēts), lai informētu apmeklētājus, kas kādu iemslu dēļ nav apstiprinājuši savu reģistrāciju.
   141<br><br>
   142Lūdzu pēc detaļām griezties <b>Tips and Examples of Use</b> šīs lapas apakšā. ';
   143$lang['UAM_HidePasswTitle_d'] = 'Izvēlieties šeit, ja gribat, lai apmeklētāja parole tiktu ietverta informatīvajā e-pastā. Ja iespējojat šo opciju, tad parole tiek atainota atklātā tekstā. Ja to neiespējojat, tad parole netiek rādīta vispār.';
   144$lang['UAM_GT_MainTitle_d'] = '-Automātiska vai manuāla slēpto lietotāju pārvaldība<br>
   145-E-pasta sūtīšana<br>';
  146146?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.