Changeset 18343


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2012, 7:57:53 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r17509 r18343  
  521521$lang['nothing'] = 'prázdné';
  522522$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
  523 $lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
  524 $lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
   523$lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat řazení fotografií';
   524$lang['Edit ranks'] = 'Upravit pozice';
  525525$lang['No photo in this album'] = 'Žádný element v tomto albu';
  526526$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
  527 $lang['ranks'] = 'hodnocení';
   527$lang['ranks'] = 'pozice';
  528528$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
  529529$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
   
  933933$lang['Source tag'] = 'Zdrojový tag';
  934934$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" je nyní duplikátem "%s"';
   935$lang['Format'] = 'Formát';
   936$lang['Invalid dimension'] = 'Neplatný rozměr';
   937$lang['Landscape'] = 'Naležato';
   938$lang['Manage photos'] = 'Spravovat fotografie';
   939$lang['Minimum height'] = 'Minimální výška';
   940$lang['Minimum width'] = 'Minimální šířka';
   941$lang['Number of albums per page'] = 'Počet alb na stránku';
   942$lang['Panorama'] = 'Panorama';
   943$lang['Portrait'] = 'Na výšku';
   944$lang['View in gallery'] = 'Zobrazit v galerii';
  935945?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.