Changeset 18359


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2012, 8:01:58 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r15406 r18359  
  202202$lang['Logout'] = 'Odhlásit se';
  203203$lang['obligatory'] = 'povinné';
  204 $lang['Maximum photo height'] = 'Maximální výška fotografií';
  205 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximální výška musí být číslo vetší než 50';
  206 $lang['Maximum photo width'] = 'Maximální šířka fotografií';
  207 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50';
  208204$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
  209205$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech';
   
  419415$lang['Requested album does not exist'] = 'Požadované album neexistuje';
  420416$lang['Requested tag does not exist'] = 'Požadovaná visačka neexistuje';
   417$lang['Email address is mandatory'] = 'Emailová adresa je povinná';
   418$lang['Username is mandatory'] = 'Uživatelské jméno je povinné';
   419$lang['mandatory'] = 'povinné';
  421420?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.