Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2012, 6:14:05 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[useradvmanager] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserAdvManager/trunk/language/lv_LV/help.lang.php

  r18342 r18371  
  148148$lang['UAM_confirmlevelTitle'] = 'Privātuma līmenis';
  149149$lang['UAM_USRAutoMailTitle_d'] = 'Kad aktivizēta, šī funkcija automātiski izsūta personificēta satura informāciju "Atgādinājuma e-pastā ar no jauna izveidotu atslēgu" apmeklētājiem, kuri atbilst kritērijiem.';
   150$lang['UAM_Tracking registered users_d'] = 'Šis aktivizē tabulu "Izsekošanā reģistrētie lietotāji" saraksts, kur piefiksēti galeriju apmeklējušie reģistrētie lietotāji, pēdējā apmeklējuma datums un apmeklējuma ilgums (dienās) kopš viņu pēdējā apmeklējuma. Monitorings ir tīri informatīva rakstura, domāts galerijas administratora vajadzībām.';
   151$lang['UAM_RejectConnexion_Custom_Txt_d'] = 'Pielāgojiet šeit savu paskaidrojuma teskstu neapstiprinātajiem lietotājiem, ka viņi nevarēs tikt galerijā, kamēr nebūs apstiprinājuši savu reģistrāciju.
   152<br><br>
   153Šis lauks ir savietojams ar FCK Redaktoru un, lai lietotu daudzvalodu režīmu, var izmantot Paplašinātā apraksta spraudņa, ja tas ir aktivizēts, [lang] iezīmes (tags).  ';
   154$lang['UAM_RejectConnexion_d'] = 'Ja aktivizēts, no jauna reģistrētie lietotāji, kas nav apstiprinājuši savu reģistrāciju, nevarēs piekļūt galerijai. Tie tiks pārsūtīti uz speciālu lapu, kur tiks informēti par radušos situāciju.
   155<br><br>
   156<b style=&quot;color: red;&quot;>Uzmanību - Šī funkcija darbojas tikai sasaistē ar apstiprinājuma grupām! Skatīt zemā, lai iestatītu grupas kā tas pieprasīts.</b>';
  150157?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.